Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012"

Transkript

1 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

2 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger. Foretaket skal eie og forvalte boliger på vegne av Oslo kommune etter forretningsmessige prinsipper. Hovedmål: Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen. Forvaltningen av kommunens eiendommer skal være kostnadseffektiv. Realverdien av kommunens eiendommer varetas.

3

4 Noen nøkkeltall Oslo og Norges største utleier av boliger utleie til definerte målgrupper Totalt ca m² Ca mennesker bor i våre boliger Istandsetting og tildeling av ca boliger årlig årlige kontraktsfornyelser Ca utbedringer årlig i bebodde leiligheter 115 ansatte boliger (6 492 kommunale og i B/L og B/S). Kundesenter: henvendelser 40 kjøpte boliger (26 i 2010) 338 bygg 39 solgte boliger (52 i 2010) 67 % andel tidsbestemte kontrakter. Gjennomsnittlig husleie: kr /mnd

5 Eiendomsmasse 1890-gårder talls blokker med pusset fasade talls blokker i murstein talls trygdeblokker talls blokker. Trehus små institusjoner. Trehus (fra sveitservillaer til moderne eneboliger). Enkeltleiligheter i sameier/borettslag (40%). & beboere Vanskeligstilte. Psykisk utviklingshemmede. Handikappede. Eldre. Personer med rus/psykiatri -problemer. Ungdom. Prester.

6 Hva slags prosjekter ble gjennomført Våtrom (380 stk) Stigerør (225 stk) Tak, fasade, balkonger (9 eiendommer) Heiser (7 utbedringer/nye) Brannforebyggende tiltak UU -tiltak Utfasing av oljekjeler (14 eiendommer) Løpende oppussing av ca 1100 leiligheter pr. år v/utflytting 3000 mindre reparasjoner inne i boligene Hareveien 10 varmepumpe heises opp

7

8

9

10 Behov Tilstandsanalyser med kostnadsoverslag på i overkant av 300 eiendommer (våren/sommeren 2010) Formålet: dokumentere tilstanden i BBYs eiendomsmasse generelt og vedlikeholdsetterslepet spesielt etablere et grunnlag for prioritering av eventuelle strakstiltak (sikre liv og helse) grunnlag for prioritering av rehabiliteringsprosjekter og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner med stipulerte kostnader på de forskjellige tiltakene

11 Metode Den bygningstekniske tilstanden for småhus og større bygg er utført av takstmenn i henhold til NS 3424 (Tilstandsanalyse for byggverk) og NS 3451(Bygningsdelstabellen). Bygningsteknisk tilstand = tilstanden til fasader, tak, piper, balkonger og innvendige fellesarealer. De tekniske anleggene (ventilasjon, fyring, el og heiser), ble vurdert av fageksperter innen sitt område med god kjennskap til BBYs eiendomsmasse. Våtrommstilstanden i de større byggene er vurdert av BBYs fagpersonell, som har svært god kjennskap til våtrommene i disse byggene.

12 Metode NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1 til 3. De bygningstekniske tilstandsanalysene er basert på undersøkelsesnivå 1 (grovest) Dvs. en tilstandsregistrering av generell art som består av visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket visuelle observasjoner av tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (for eksempel riving). Ikke tilgjengelige bygningsdeler, for eksempel takkonstruksjoner og balkonger, har ikke blitt vurdert utover det som kan observeres fra bakkenivå kombinert med kjennskap til byggeår og tidligere rehabilitering.

13 Tilstandsgrad (TG) Tilstanden er angitt ved tilstandsgrader på følgende måte: Tilstandsgrad Symptombeskrivelse Intervaller Tilstandsgrad 0 Ingen symptomer Vedlikehold > 10år Tilstandsgrad 1 Svake symptomer Vedlikehold innen 10 år Tilstandsgrad 2 Middels kraftige symptomer Vedlikehold innen 5 år Tilstandsgrad 3 Kraftige symptomer, også sammenbrudd og total funksjonssvikt. Strakstiltak, dvs. vedlikehold innen 1 år

14 Konsekvensgrad (KG) Det er i tillegg gjort vurderinger av konsekvensgrader knyttet kun til sikkerhet, ikke estetikk, helse eller økonomi, med følgende definisjoner: Konsekvensgrad Konsekvensgrad 0 Konsekvensgrad 1 Konsekvensgrad 2 Konsekvensgrad 3 Vurderinger Kan ikke føre til noen kritiske forhold, eller har ingen betydning. Ikke kritisk. Bør gjøres noe med, og kan om tid føre til fare for tredjeperson. Strakstiltak, der tredjeperson kan bli skadet for eksempel ved nedfall.

15 Definisjon: Vedlikeholdsetterslepet i BBY Vedlikeholdsetterslepet i BBY er definert som alle forhold som kan karakteriseres med tilstandsgrad 2 og 3 Dvs. tiltak som må tas innenfor et 5-års perspektiv, for at eiendommene skal kunne fremstå i godt vedlikeholdt stand Dette med bakgrunn i den allment praktiserte fortolkningen av NS 3424, samt det faktum at både selve forfallet og forfallskostnadene øker mer enn besvarelsene ved ikke å vedlikeholde når TG 1 er passert.

16 Vedlikeholdsetterslepet i BBY En bygningsdel med TG 3 og/eller KG 3 har et udiskutabelt vedlikeholdsetterslep, som det må gjøres noe med i løpet av kort tid (innen ett år). Fordi en del av bygningsdelene med TG 2 vil forfalle til TG 3 mens TG 3 blir utbedret, er det viktig at andelen bygnings-deler med TG 2 er på et minimum. Alle bygningsdeler med TG 2 er definert som vedlikeholdsetterslep fordi forfallskostnadene øker i denne kategorien, og fordi det kreves tiltak som vil være mer omfattende enn løpende og planlagt(periodisk) vedlikehold.

17 Vedlikeholdsplaner og budsjetter De forskjellige tiltakene i tilstandsanalysene med TG 2 og 3, eventuelt også med KG 2 og 3, er overført til et Excelark som danner grunnlaget for vedlikeholdsplanleggingen. Dette gir en god oversikt over budsjettbehovet i årene fremover. Tidspunktet (budsjettåret) for utførelsen av tiltaket blir da bestemt av tilstandsgraden og/eller konsekvensgraden. Vedlikeholdsplanene er ber i dag bygd opp som pivottabeller som gjør det enkelt å sortere på adresse, bygningsdeler, ansvarlig prosjektleder, kostnadssted, budsjettår osv.

18 Vedlikeholdsplanene er per i dag bygd opp som pivottabeller som gjør det enkelt å sortere på adresse, bygningsdeler, ansvarlig prosjektleder, kostnadssted, budsjettår osv. I løpet av 2012 vil dette overføres og følges opp i BBY`s nye FDVU system Plania. BBY har med dette en god oversikt over kommende års vedlikehold. Underlaget blir også aktivt benyttet for å underbygge fremtidige behov for vedlikeholds midler i budsjett sammenheng.

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO NS 3600 Bakgrunn Byggekostnadsprogrammet (KRD 2005 2009) Mye skader og feil Dårlige og upresise takstrapporter Klager ved hvert 5. eierskifte Mange tvistesaker Tar utgangspunkt i NS 3424* og NOU 2009-6**

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress Årsrapport Vi skal åpne nye dører 2 Innhold Mest mulig for pengene 3 Tall som teller 4 og veien videre 6 Sveisne modulhus 9 Intrikat rehabilitering i

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Forvaltning av kommunale utleieboliger. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: høsten 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Forvaltning av kommunale utleieboliger. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: høsten 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Forvaltning av kommunale utleieboliger Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: høsten 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Randi Rørnes

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer