Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen"

Transkript

1 Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen

2 Begrense leietap Hvordan sikre midler til FDV? Effektive arbeidsprosesser Inntektspotensiale gjengs leie kostnadsdekkende

3 Leietap og utleiegrad Salg Utvikling Rehabilitering/ omplassering Tildeling Vedlikehold

4 Leietap og ledighet (4 %) 4,0 % Ledighet ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Vedlikehold Tilbud /utleid frem i tid Ledig for utleie Salg Rehab Kondemnert Omplassering Total ledighet 0,5 % 0,0 %

5 Elementer i ledigheten/utleiegrad Vedlikehold Effektive vedlikeholdsprosesser med kort oppussingstid Tildeling Kort tildelingstid Riktig bolig til rett person unngå bomturer Rehabilitering Leietap grunnet rehabilitering Omplassering Grunnet våtromsrehabilitering Salg Raske salgsprosesser Utvikling Avhending, regulering, riving,

6 Leietap og effektive prosesser Tildelingsprosess boligtildeling i vedlikeholdstiden Istandsettings- og tildelingstid, maks dager Tomgangsleie ved manglende boligtildeling Sikre effektive arbeidsprosesser som medfører lavt leietap, 1 % ledighet = 10 mill kr Maks utnyttelse av inntektspotensialet Høy utleiegrad Leiefastsettelse Leieregulering KPI regulering Kontraktsfornyelser Sikre kravstillelse overfor leietaker ved fremsettelse av økonomiske krav i løpende og avsluttede leieforhold.

7 Betalingsoppfølging Fakturering og innfordring i Agresso. Innfordringen av restanse på løpende leieforhold skjer i eget hus resterende innfordres av kemneren. Ved utsendelse av betalingsoppfordringer (4-18 varsel), sendes oversikt til bydelene om hvilke kunder som har fått varsel. Antall begjæringer økende trend Purreprosessen, antall dager etter forfall Fakturering: 0 Purring: 18 Betalingsoppfordring: 45 Begjæring: 66 Avholder dialogmøter med bydelene utfordringer i samarbeidet med NAV - eget rundskriv/rutine som beskriver oppfølging av restanser. Møter i forliksråd og HTU.

8 Begjæringer og utkastelser Betalingsmislighold Kontraktsbrudd Begjæring Utkastelse

9 Gjengs leie Modell, fastsettelse og regulering Gjengs leie Et representativt gjennomsnitt av det leienivå som allerede er etablert på stedet ved leie av lignende husrom på lignende vilkår. Leienivået i allerede etablerte leieforhold er med i beregningen. Fastsettelse av gjengs leie for et bestemt leieobjekt må skje ved et konkret skjønn. Sammenligningen med andre leieforhold gjelder fastleggingen av et nivå for leien.

10 Husleiemodell gjengs leie Hovedregel: Gjengs leie ved alle kontraktsinngåelser Gjengs leie måler leien som et veid gjennomsnitt av nye og eldre leieforhold. Gjengs leie er dermed et uttrykk for gjennomsnittet av leien leietakere betaler i nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår (jfr. husleieloven). Unntak: Markedsleie dersom den er lavere enn gjengs leie. Kostnadsdekkende leie for leietakere med oppfølging. Subsidierte leieforhold. Leiefastsetting i 2 trinn: Leieprisrapporter og individuell vurdering av takstmann. Modellen har vært gjenstand for juridisk prøvelse, vurdering og uttalelse.

11 Gjengs leie - fastsetting Leiefastsetting i 2 trinn: Markedsleie og individuell vurdering av takstmann Trinn 1 Leieprisrapportene: Gjennomsnittlig leienivå for hybler og ett- til femroms leiligheter i fem prissoner i Oslo. Leieprisrapportene har nå et datagrunnlag på utlyste leiligheter siden Leieprisrapportene er takstmannens utgangspunkt. Trinn 2 Takstmannens arbeidsbeskrivelse: Korrigere leieprisestimatet fra leieprisrapporten for alle forhold som påvirker boligens leieverdi, både i positiv og negativ retning (justeringsfaktor). Gjennomsnittlig justering i 2012: 0,95 Typiske momenter: Beliggenhet i bydelen, beliggenhet i eiendommen, lysforhold, trafikkstøy, standard på fellesarealer, innvendig standard og eventuelt varige problemer med bomiljøet. Takstmannen vurderer om leietaker skal ha fradrag for leieverdien av egne forbedringer og egen innsats. Ikke et fradrag for anvendte kostnader, men et fradrag for leieverdien.

12 Trinn 1: Leieprisrapporten 1. Gir estimat på markedsleie og gjengsleie for til 1-5-roms leiligheter (og hybler. Årlig kvm -pris 2. Oslo er delt inn i 5 prissoner: 1: St. Hanshaugen og Frogner, 2: Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker 3: Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene 4: Bjerke, Grorud, Stovner og Alna 5: Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. 3. Datafangst fra Finn.no. 4. Annonserte leiligheter de tre siste måneder kontrolleres (ved spørreundersøkelse for utleier) for å korrigere estimatene fra kunngjorte priser på Finn.no

13 Årlig gjengsleie pr kvm i Oslos fem prissoner Kilde: Opinion Perduco med data fra Finn.no

14 Forholdet mellom markeds- og gjengs leie Gjengs leie økte med 4,7 % i Markedsleien økte med 5,3 % i Gjengs leie økte med 1,5 % 3. kv Markedsleien økte med 1,1 % 3. kv Snittleie marked: kr mnd Snittleie BBY: kr pr mnd Gjengs leie måler leien som et veid gjennomsnitt av nye og eldre leieforhold. Gjengs leie er dermed et uttrykk for gjennomsnittet av leien leietakere betaler i nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår

15 3. kv kv kv kv kv kv kv kv 07 3.kv 07 4.kv 07 1.kv kv kv kv kv kv 09 3.kv 09 4.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 12 Årlig leie pr m² 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 07 3.kv 07 1.kv kv kv 09 3.kv kv kv kv kv kv kv 12 Årlig leie pr m² Leieprisutvikling Markedsleie Hybel 1-rom 2-rom 3-rom 4-rom 5-rom+ Gjsn Finanskrise Gjengs leie Hybel 1-rom 2-rom 3-rom 4-rom 5-rom+ Gjsn

16 Prognose Gjengs leie for en bolig av gjennomsnittlig størrelse og standard vokser med 5-6 % i 2012 og deretter med 5-7 % i Prognose Prognose

17 Leiepris på internett

18 Trinn 2: Konkret vurdering vurdering Takstmannens oppdrag : Korrigere leieprisestimatet fra leieprisrapporten for alle forhold som påvirker boligens leieverdi, både i positiv og negativ retning (justeringsfaktor). Gjennomsnittlig justering i 2012: 0,94

19 Justeringsfaktoren den konkrete vurdering Fastsettelse av gjengs leie er ikke en gjennomsnittsleie for det enkelte leieforhold - gjengs leie forutsetter en konkret vurdering av leieobjekt og avtalevilkår. Hovedelementer i en konkret leievurdering: A. Innvendig tilstandsgrad B. Byggets utvendig tilstandsgrad/fasiliteter C. Øvrige opplysninger med relevans til leiefastsettelsen D. Vurdering av leiers påkostninger/investeringer

20 A. Innvendig tilstandsgrad Takseringsfirmaet vurderer standard, alder, funksjonalitet og plassering av utstyr. Det oppstilles tilstandsgrad fra 0 til 3. Leilighetens overflater Baderom Wc Kjøkken Tekniske installasjoner Unormal fukt/sopp

21 B. Utvendig tilstandsgrad Takseringsfirmaet vurderer fasaden i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre en leievurdering. Det oppstilles en tilstandsgrad fra 0 til 3.

22 C. Øvrige utvendige forhold Det oppstilles tilstandsgrad fra 0 til 3. Beliggenhet i prissonen Beliggenhet i eiendommen Lysforhold (sol, gjennomgående bolig) Støy og miljø Fellesareal Balkong Heis Garasje Parkering

23 D. Leiers påkostninger/mislighold Leiers påkostninger: Personlig fradrag i leien for investeringer og egen innsats som representerer økt leieverdi. Leiers mislighold: Ved skadeverk og manglende vedlikehold skal leievurderingen angi boligens reduserte leieverdi som følge av forholdet.

24 Leieprismodul

25 Leieregulering Leiereguleringer av kontrakter der gjengs leie ble fastsatt ved kontraktsinngåelse: År 0: Kontraktsinngåelse med gjengs leie. Fakturering av nettoleie (husleie bostøtte). År 1 og 2: Indeksjustering, jf. husleieloven 4-2. År 3: Regulering til gjengs leie, jf. husleieloven 4-3. År 4: Indeksjustering, jf. husleieloven 4-2. År 5: Ny gjengs leie hvis kontraktsfornyelse innvilges.

26 Takk for meg

27

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Husleier næringsbygg Oktober 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT OM HUSLEIE OG DEPOSITUM VEDRØRENDE

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress Årsrapport Vi skal åpne nye dører 2 Innhold Mest mulig for pengene 3 Tall som teller 4 og veien videre 6 Sveisne modulhus 9 Intrikat rehabilitering i

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

Prosjekt innleie i bydelene. Sluttrapport

Prosjekt innleie i bydelene. Sluttrapport Prosjekt innleie i bydelene Sluttrapport Innholdsfortegnelse: Innledning side 5 1.0 Bakgrunn for prosjektet Innledning side 6 1.1 Politikk og organisatoriske endringer side 6 Kort om Oslo kommune Bydelsnivået

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 TEMA: MARKEDSLEIE LEDER Svein Erik Nordbotten Adm. direktør Basale AS Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester

Detaljer

Husleieindekser og husleiestatistikk

Husleieindekser og husleiestatistikk Husleieindekser og husleiestatistikk ÅSMUND LANGSETHER PER MEDBY (Også utgitt i Byggforsk skriftserie 1, 2004) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/2004 Norsk institutt

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2013-2016 Bydel Østensjø Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no Postadresse: Postboks 157,

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger 3 Eiendomsforvaltning 2013 Kommunale boliger Kommunale boliger og helhetlig forvaltning Kommunalt boligtilbud er en svært viktig del av kommunens tjenesteyting. En god og hensiktsmessig bolig er en viktig

Detaljer

Boligetaten. Dato: 19. desember 2011

Boligetaten. Dato: 19. desember 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201128022-1 Emnekode: SARK-1662 Saksbeh: TRST

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Forvaltning av kommunale utleieboliger. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: høsten 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Forvaltning av kommunale utleieboliger. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: høsten 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Forvaltning av kommunale utleieboliger Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: høsten 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Randi Rørnes

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer