Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen"

Transkript

1 Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim Foto: Helén Eliassen Arild Hoven

2 Bakgrunn Trondheim kommune disponerer ca 3900 boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Fordeling etter eiertype 1850 eid av kommunen hvorav 1150 i borettslag/sameier 1050 innleid fra stiftelser hvorav 900 fra Boligstiftelsen for trygdeboliger Fordeling etter formål 1000 omsorgsboliger 700 flyktningeboliger 100 Ungbo-boliger 2100 boliger for økonomisk/sosialt vanskeligstilte

3 Bakgrunn Husleieinntektene var ikke nok til å dekke kommunens kostnader til boligdriften Utgiftene til kommunalt eide boliger utgjorde i 2009 ca 195 millioner kroner, hvorav 152 millioner kroner ble finansiert gjennom husleieinntekter. De resterende 43 millioner kronene ble finansiert av bykassen I praksis var det kapitalkostnadene som ikke ble fullt dekket av husleieinntektene

4 Bakgrunn De lave husleiene i kommunale utleieboliger har hatt flere utilsiktede og uheldige virkninger: Lave husleier er i realiteten en skjult subsidiering som ikke kommer frem i kommunens budsjett Gir et uklart skille mellom kommunens utgifter til å stille boliger til disposisjon for utvalgte grupper (TE) og kommunens kostnader til ulike former for bostøtte (H&V)

5 Bakgrunn Ingen direkte sammenheng mellom subsidiering av husleien og beboernes behov for økonomisk støtte Leietakere blir boende lengre i kommunal bolig enn det som er intensjonen Personer som kunne ha fått bolig i det private boligmarkedet søker om å få kommunal bolig Fører til press på de kommunale utleieboligene, og lange ventelister Den statlige bostøtteordningen fra Husbanken benyttes ikke fullt ut

6 Politisk behandling Bystyret vedtok at utgiftsdekkende husleie, som omfatter kommunens løpende utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold samt finanskostnader, skal benyttes som prinsipp for husleiefastsettelse husleie for hver bolig justeres i tillegg slik at kvaliteter som størrelse, tilstand og beliggenhet også får betydning for leiefastsettelsen Mer fokus på å dekke inn mankoen på kapitalutgiftene enn på å sikre tilstrekkelige midler til FDV

7 Gammel husleiemodell De individuelle husleiene ble tidligere beregnet kun ut fra areal, med én arealsats for omsorgsboliger og en annen, lavere arealsats, for øvrige boliger Husleie = (arealsats x antall kvm) Leietaker betalte altså det samme for en kvm i en liten nybygd borettslagsleilighet i sentral bydel som for en kvm i en gammel enebolig i utkanten av byen

8 Forarbeid til ny husleiemodell Husleiene i det private utleiemarkedet ble registrert over en 5-årsperiode Tallmaterialet ble analysert og ved hjelp av regresjonsanalyse kom man frem til en modell som forklarte prisvariasjonen i markedet ut fra Antall rom Antall kvadratmeter Beliggenhet (prissone) Konstantledd i bunnen

9 Forarbeid til ny husleiemodell Kommunen ble delt opp i 6 prissoner. Alle boliger innad i samme sone antas å ha likt prisavslag sammenlignet med den dyreste sonen (Sentrum)

10 Ny husleiemodell Med utgangspunkt i denne regresjonsmodellen har vi utviklet en modell for beregning av husleiene i de kommunale boligene. Husleiemodellen tar i tillegg til antall rom, kvm og prissone hensyn til boligens standard (leilighet, bygg og utenomhus) og beliggenhet innad i prissonen. Til slutt legges eventuelle tillegg for energi, kabel/bredbånd, parkering, renhold etc. inn i leieberegningen

11 Ny husleiemodell Husleie = [ Konstantledd + (arealsats x antall kvm) + (romsats x antall rom) - (avstandsats x antall km fra sentrum) ] x Multiplikator (korreksjon for standard og beliggenhet innad i prissone) + ekstra komponenter som inkluderes i leien

12 Eksempel på leieberegning 2-roms, 33m2 i Ilsvika (prissone Sentrum) Relativt ny sameieleilighet, høy standard inne og ute, inkl hvitevarer, parkeringsplass, kabel-tv/bredbånd Leie i 2010: kr 2650,- Leie i 2013: kr 7568,- Endring: kr 4918,- Tilsvarende leilighet på Finn.no (feb 2012): kr 10000,-

13 Forberedelser før implementering Generelt informasjonsbrev sendt ut til alle 3900 leietakere Informasjon til berørte ansatte i kommune og NAV møter & rundskriv Pressemelding sendt ut til lokale media

14 Implementeringsprosessen Ny husleie ble tatt i bruk ved alle nye kontrakter fra medio november 2010, og ved alle forlengelser fra 1.januar 2011 Ca 1300 leietakere fikk sin husleie regulert fra Øvrige husleier reguleres fortløpende, etter som kontrakten tillater det

15 Status pr 05.februar 2013 Vel 80% av husleiene er nå regulert iht. ny husleiemodell. De resterende 20% reguleres i løpet av året Implementeringen har så langt gått smertefritt Færre henvendelser fra bekymrede leietakere enn forventet Færre klager enn forventet Noen medieoppslag, men ikke verre enn forventet

16 Ekstra bevilgninger til vedlikehold Bystyret har vedtatt at deler av de frigjorte midlene i en fireårsperiode skal benyttes til å redusere vedlikeholdsetterslepet på de kommunale boligene 2011: kr 7 millioner 2012: kr 19 millioner 2013: kr 27 millioner 2014: kr 32 millioner

17 Budsjett for boligdriften 2013 Husleieinntekter 300 millioner Forvaltning Drift (inkl 80 mill husleier) Vedlikehold (inkl 27mill ekstra) Kapitalutgifter Sum utgifter 25 millioner 130 millioner 82 millioner 90 millioner 327 millioner

18

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6.1 Innledning I forhold til Boligsosial melding i 1997 er det i denne planen også fokuserte på driftsøkonomiske konsekvenser ved fremskaffelse

Detaljer

09.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

09.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 & 52 : Einar Storli /Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for

Detaljer

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk 3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk Kommunen har en sosial boligpolitikk som har til hovedsiktemål at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø. Med kommunens boligsosiale tiltak

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Kommunal bostøtte Desember 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 Vedtatt av bystyret 22.06.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Forslag til tiltak... 5 4. Bakgrunn og mandat... 9 5. Mål og strategier for

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT OM HUSLEIE OG DEPOSITUM VEDRØRENDE

Detaljer

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger 3 Eiendomsforvaltning 2013 Kommunale boliger Kommunale boliger og helhetlig forvaltning Kommunalt boligtilbud er en svært viktig del av kommunens tjenesteyting. En god og hensiktsmessig bolig er en viktig

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Forvaltning av kommunale utleieboliger. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: høsten 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Forvaltning av kommunale utleieboliger. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: høsten 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Forvaltning av kommunale utleieboliger Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: høsten 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Randi Rørnes

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011)

Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011) Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011) Boligsosial handlingsplan for Nannestad 2011-2015 Forord... 3 Kommunestyrets vedtak 31.08.2011... 3 Rullering av Boligsosial handlingsplan...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid!

Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid! Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid! Program Fagsamling 18 mars 08.30 09.15 Status og erfaringer - Boligsosialt arbeid 09.15 09.45 Boligtjenesten hvor står vi nå 09.45 10.00 Innledning til

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan RANDABERG KOMMUNE VEDTATT KST 19. JUNI 2014 HANDLINGSPLAN Boligsosial handlingsplan Randaberg kommune Randaberg kommune Boligsosial handlingsplan Vedtatt av kommunestyret 19.06. 2014 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer