KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger"

Transkript

1 KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger PROSJEKTDELTAKERE: Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP skadeforsikring Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Dr.ing Fredrik Horjen Foredragsholder: Harald Andersen Re kommune

2 BAKGRUNN: Flere forsikringsselskaper melder at de taper penger på forsikring av kommuners bygninger og at de vurderer å trekke seg ut av markedet KLP er i ferd med å bli eneste aktør i markedet med de uheldige følger det har for markedet Kommuner som blir avvist i det private forsikringsmarkedet henvender seg til kommunenes eget forsikringsselskap KLP- skadeforsikring

3 BAKGRUNN: KLP, som har ca 50% av markedet har problemer med å vurdere risikoen ved nye kunder. For nye kunder mangler man redskaper for å vurdere og styre risikoen. For egne kunder har KLP en skadestatistikk som gjør det mulig å vurdere risikoen og prise forsikringen deretter.

4 BAKGRUNN: Kommunene som eiere risikerer å bli selvassurandører dersom KLP ikke tørr å forsikre kommunens bygninger. Situasjonen er blitt så alvorlig at KLP ønsker å starte et prosjekt for å : Redusere utbetalingene til brann og vannskadene i kommunene og Få kontroll med risikoen knyttet til det å forsikre kommunenes bygninger

5 Bakgrunn NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Riksrevisjonen 3:13 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger Dårlig forvaltning fører til manglende vedlikehold som fører til økt skaderisiko for kommunale bygg

6 Behov for verktøy Forvalter trenger verktøy for å kartlegge, rapportere og informere om tilstand og skaderisiko til kommunestyret og øvrige Forsikringsselskapene trenger verktøy for å avdekke tilstand og prise risiko.

7 Definisjoner Samarbeid : FOBE-KLP-SB (oktober 04) Forslag til definisjoner (jan 05) Lang liste 100 krav Kort liste 30 krav Testing i 30 kommuner (feb-april 05) Evaluering og justering (mai 05) Definisjoner innlemmet i SB s base (juni 05) Årlige revisjoner av definisjonene (SB)

8 Generell struktur prosjektet Formål/Hensikt bevisstgjøre eiendomseier om sammenheng mellom gode rutiner, godt vedlikehold, risiko og forsikringspremie. Visjon føre til bedre vedlikehold og redusert skadeomfang. Mål opprette webbassert bakgrunnsinformasjon fra bygningseier, slik at KLP kan gjøre en mer riktig risikovurdering Delmål Aktiviteter Informere og lære opp eiendomsansvarlig om FOBE - tilstand og risikoskjema Krav og Måleindikatorer Redusere kommunen som risikokunde i skadeforsikring Redusere faren for avkorting i utbetaling ved skadesituasjon

9 Målstruktur -Kompetanseutvikling Formål/Hensikt Gjennom økt kompetanse bidra til mer kostnadseffektive og korrekte forsikringsanskaffelser. Visjon Mål Kompetansen til hver enkelt kommune skal være tilpasset det behovet de har, og informasjon om forsikring skal være lett tilgjengelig for alle ansatte. Lage en helhetlig kompetanseutviklingstrategi for FOBE. Få budskapet ut til kommunene, motiver, aktiv deltakelse, aksept og opplæring. Aktiviteter A1 Vurdere behovet for kompetanse på ulike nivåer A2 Kartlegge behov for kurs A3 Lage kurs A4 Gjennomføre kurs Krav og Måleindikatorer Motivere Fobemedlemmergjennom informasjon Lage en kompetanseutviklingsplan Lage og markedsføre en kursportefølje Tilrettelagt eksterne kurs Arrangert interne kurs

10 Målbeskrivelse for eiendomsforvalteren 1. Hva er hensikten med dette prosjektet? Skal kartlegge tilstand og risiko på eiendommer Skal forhindre at kommunen blir selvassurandør Skal forebygge muligheten for avkorting ved skadeutbetaling Skal ta vare på en mulighet for å redusere risiko, nå eller på lengre sikt? 2. Hva skal prosjektresultatet brukes til? Som informasjonsgrunnlag for å kartlegge hva som videre bør gjøres for å redusere risiko. Som grunnlag for lavere forsikringspremie Som grunnlag for videre arbeid innen HMS-IK Som forslag til konkrete løsninger eller tiltak innen FDV Som fysisk installasjon av FOBE regneark 3.Hvilke krav stilles til resultatet? Med hensyn til detaljeringsgrad? Med hensyn til nøyaktighetsgrad? Med hensyn til kostnadsramme? Med hensyn til alternative løsninger?

11 Verktøy Innarbeide definisjonene i FOBE s verktøy Formidling til kommuner (høst 05- vår 06) Innarbeiding i SB s verktøy for tilstandsanalyse. Formidling til SB s operatører (høst 05)

12 TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER OVERORDNET NIVÅ Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som gjengitt, er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE), KLP skadeforsikring, og Stiftelsen Byggsertifisering (SB). Stiftelsen forvalter og gjennomfører årlige revisjoner av tekstene. Tekstene vil kunne benyttes av forsikringsselskapene som egenerklæringer i forbindelse med forsikring. Kommunene kan bruke beskrivelsene til intern registrering og rapportering av tilstand og skaderisiko. FOBE har innarbeidet tekstene i eget XL-verktøy for registrering av tilstand og skaderisiko.

13 Tilstandsanalyse som grunnlag for planlagt vedlikehold NS 3424 skiller mellom følgende tilstandsgrader som kartlegges ved befaring og eventuell prøvetaking: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer

14 Standarden angir følgende konsekvensgrader: Som grunnlag for å prioritere vedlikeholdsog utbedringstiltakene må man vurdere hvilke økonomiske, helsemessige og miljømessige konsekvenser det vil få å utsette eventuell utbedring. Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser Konsekvensgrad 2: Middels stor konsekvenser Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser

15 Byggskader utvendig Bygningsmessige utvendige skader på tak, vegger, vinduer, dører, grunnmur - samlet vurdering 0 : Ingen symptomer 1 : Svake symptomer. Overflateskader og lignende som primært har estetiske konsekvenser. For eksempel slitt/eldet taktekking, krakelert maling, 2 : Middels kraftige symptomer på skader som bør utbedres med det første for å unngå et akselererende forfall. For eksempel taktekking som er gammel (over 30 år) og/eller har meget stor slitasje og lekkasjer/fuktskader i tak, fasader mv. 3 : Kraftige symptomer som krever utbedring/utskifting. For eksempel større lekkasjer/råteskader i tak, fasader mv. Eksterne pålegg om utbedring.

16 BYGNINGENS TILSTAND INNEKLIMA -RENHOLD Tilrettelagt for effektivt renhold Samlet vurdering 0 : Ingen renholdsproblemer. God tilgjengelighet for renhold bygg nyere enn 5 år. 1 : Middels tilgjengelighet for renhold, bygg 5-15 år. 2 : Dårlig tilgjengelighet for renhold, Bygg eldre enn 15 år. Høy bruksbelastning. 3 : Ikke mulig å holde rent.

17 Evaluering Verktøyet er enkelt å bruke Overkommelig å fylle ut (eksklusiv boliger) Godt grunnlag å forhandle forsikring på Kommuner som ser nytten vil ta verktøyet i bruk Standard egenerklæring i forbindelse med forsikring?

18 RISK MANAGEMENT PROSJEKTER Tilstand og skaderisiko på bygg (KLP, FOBE, SB) 2. Diagnostisering av forvaltningsorganisasjoner (KLP,FOBE) 3. Etablering av Risk Management nettverk 4. Risk Management konferanse

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer