1 November Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene"

Transkript

1 Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1 1 November skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Fylkeskommunal eiendomsforvaltning - Roller, ansvar, myndighet og oppgaver i eiendomsforvaltningen Prosjekt systematisk sikkerhetsforvaltning - Krav om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i eiendomsforvaltningen. Presentasjon av IK bygg Metoder for enkel risikoanalyse Endres i topp-/bunntekst 1

2 Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Finnmark fylkeskommune har fått drahjelp til prosjektet fra: Brannvernforeningen v/ Narve Helle og Kåre Norum KLP skadeforsikring v/ Geir Grønsholt Endres i topp-/bunntekst 2

3 Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innebærer ikke etablering av et nytt, overordnet forvaltningssystem. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle hjelpemidler samt bidra til å styrke kompetansen hos personell som jobber med og for sikkerheten i fylkeskommunale bygg Endres i topp-/bunntekst 3

4 Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Målsetting for prosjektet er: At Finnmark fylkeskommune skal kartlegge og analysere risikoforhold i alle kommunens formålsbygg, teknisk og organisatorisk At Finnmark fylkeskommune skal utarbeide handlingsplaner som kan danne grunnlag for eiendomsavdelingens budsjettarbeidet for 2013/ Endres i topp-/bunntekst 4

5 Oppgave til samling 2 Virksomhetsleder og ansatte Lag en risikovurdering med utgangspunkt i egen virksomhets aktiviteter. Eiendomsforvalter og teknisk personell Benytt IK- bygg web. Legg inn valgfrie fylkeskommunens formålsbygg og la eier, forvalter, teknisk personell og bruker vurdere sine forhånds oppsatte sjekkpunkter. Gi nødvendig opplæring Endres i topp-/bunntekst 5

6 Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Kan du svare på dette?? Hvilke risikobilde har de? Hvilke bygninger eier fylkeskommunen? (teknisk og organisatorisk) Hvordan blir de brukt? Er forvaltning, drift, vedlikehold, Hvilke utvikling risikobilde og bruk av har bygningene de? (teknisk og organisatorisk) godt nok ivaretatt? Er Hvilke forvaltning, bygninger drift, eier vedlikehold, utvikling og bruk av bygningene godt fylkeskommunen? nok ivaretatt? Kunne vi svare på dette? Hvordan blir de brukt? Hvilke risikobilde har de? Endres i topp-/bunntekst 6 (teknisk og organisatorisk)

7 Oppstart av IK Bygg og risikoanalyser Registrering av alle skolebygg Opplæring og samarbeid med alle driftsledere, kontorledere og verneombud. Risikoanalyser på alle skoler i samarbeid med hovedverneombud. FFK brukte opptil 2-3 dager på hver skole for opplæring av IK BYGG. Utarbeidet vedlikeholdsplan etter fullført registrering Endres i topp-/bunntekst 7

8 Internkontrollforskriften Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften) Endres i topp-/bunntekst 8

9 Risikomatrise Konsekvens Sannsynlighet Katastrofal Meget kritisk Kritisk Farlig Ufarlig Svært ofte Ofte Sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Endres i topp-/bunntekst 9

10 Risikoanalyse Hensyn som er tatt med i analysen: Tekniske forhold Menneskelige forhold Organisatoriske forhold Endres i topp-/bunntekst 10

11 Endres i topp-/bunntekst 11

12 Bruk av IK- bygg web Endres i topp-/bunntekst 12

13 Hva gjør IK-bygg? Samler alt regelverk på ett sted Viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kartlegger tilstand med farger Enkel og praktisk sjekkliste med spørsmål som besvares ved hjelp av trafikklys (grønt, gult og rødt). Stimulerer til samarbeid Sjekklisten tydeliggjøre plassering av ansvar og stimulere til samarbeid også med brukerne av byggene Endres i topp-/bunntekst 13

14 Bred støtte av tilsynsmyndighetene Støttes og fremmes som et nyttig og nødvendig verktøy til systematisk internkontroll av: Direktoratet for Byggkvalitet (tidligere BE) Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) KLP Skadeforsikring Norsk Brannvernforening Arbeidstilsynet Helsedirektoratet NKF bygg og eiendom (tidligere FOBE) Endres i topp-/bunntekst 14

15 Hvordan var tilstanden på våre bygg Rapport fra Endres i topp-/bunntekst 15

16 Vedlikeholdsplanlegging Finnmark fylkeskommune fikk med dette et verktøy som gjorde det lettere å prioritere av tiltak til vedlikeholdsplaner Endres i topp-/bunntekst 16

17 Referat fra samling april 2012 Samling 2: Narve Helle fra brannvernforeningen presenterte tema for samlingen og poengterte at det var vi deltakere som måtte ta styring av prosjektet og ha felles målsetning av systematisk sikkerhetsarbeid. Risikoanalyse: Hovedverneombud Finnmark fylkeskommune, Stig Ole Pedersen presenterte risikoanalyser. IK BYGG: Kjell-Arne Flaa hadde gjennomgang av registrerte bygg: Positivt: Ansvar/rollefordeling, Låsesystem, Heis, Renhold, Lys, Lyd/Støy, Ingen helsefarlige stoffer, ingen Flomfare /rasfare, Delvis planløsning for aktivitet, Branndokumentasjon, Nedgravde tanker, Ingen skadedyr, ingen Offentlige pålegg. Det ble litt diskusjon om inneklimaproblem, er det for mange elever i klasserom i forhold til dimensjonering av ventilasjonsanlegg. Mange virksomheter har definert inneklimaproblem og da må det først avklares hva som er årsaken til dette Endres i topp-/bunntekst 17

18 FACILIT FDVU PROGRAM Forvaltning Oppretting, oppfølging og administrasjon av dine forvaltningsbehov: Dokumentasjon, Dokumentarkiv, Eiendomsbok Drift Oppgaver og rutiner for at bygningen skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk: Drift og ettersyn Avfallsbehandling Mobilitet Vedlikehold Programmer for å opprettholde bygningen og de tekniske installasjonene på et fastsatt kvalitetsnivå: Planlagt vedlikehold Tilstandsanalyse, Kontrollplaner, Sjekklister, Arbeidsordre, Serviceavtaler, Vedlikeholdsplaner Utvikling Hjelper deg å ta hensyn til nye funksjonskrav og lover, endrede markedsvilkår, noe som vil heve fdv-objektets kvalitet utover opprinnelig fastsatt nivå Endres i topp-/bunntekst 18

19 FACILIT FDVU PROGRAM Endres i topp-/bunntekst 19

20 Hvem har ansvaret? Mange fylkeskommunepolitikere vet altfor lite om sine eiendommer og sitt ansvar i forhold til bygningenes sikkerhetstilstand, hva bygningene brukes til og hvordan det enkelte bygg forvaltes og vedlikeholdes. De forventer at rådmannen styrer dette? Fylkestinget er juridisk eier av fylkeskommunale bygg/virksomheter, og har det overordnede ansvaret for å innføre og utøve systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. I de fleste fylker delegeres denne oppgaven til rådmannen. Mye er gjort på helse- og miljøområdet, mens sikkerhetsarbeidet har blitt forsømt i mange fylker og kommuner. For å unngå at store økonomiske realverdier forvitrer og at menneskeliv settes i fare må det derfor etableres kunnskap om systematisk sikkerhetsforvaltning på alle nivåer i fylker og kommuner Endres i topp-/bunntekst 20

21 Erfaringer forankring: Sør- Varanger kommune Kommunestyrets vedtak i sak 015/12: Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende målsetninger for eiendomsforvaltningen: Overordnet målsetting: Sør-Varanger kommunes formålsbygg skal være godt egnet til sitt formål og ha en standard som tilfredsstiller lover og forskrifter, samt ivaretar brukernes behov for helse, miljø og sikkerhet i den daglige virksomheten. Byggene skal framstå som velstelte og gi trivsel for brukere og ansatte. Målsettinger for sikkerhet: - Ingen skal omkomme i kommunale formålsbygg. - Skader i kommunale formålsbygg skal begrenses inntil 25 % av byggets verdi eller areal. For å ivareta eieransvaret etableres et årshjul for rapportering og forbedring av kommunenes bygninger når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og bygningsmessig tilstand. 21

22 Spørsmål Endres i topp-/bunntekst 22

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer