Praktisk bruk av IK-bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk bruk av IK-bygg"

Transkript

1 Praktisk bruk av IK-bygg Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune. Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

2 Lover, forskrifter og veiledere Lover, forskrifter og veiledere som bedrer inneklima og ansatte til ansatte, barn/elever og brukere.

3 Kilde; Fredrik Horjen, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

4 Kilde; Fredrik Horjen, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

5 Link til webside Kilde; Fredrik Horjen, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

6 Kapittel 13. Miljø og helse mye HMS her

7 Medvirkning, samhandling og forankring Rektor inviterte ansatte til informasjonsmøte før oppstart av prosjektet. Ansatte synes rektors initiativ til et prosjekt med praktisk handling og dokumentasjon virket nyttig. Kai Gustavsen fra NAAF orienterte om prosjektet og de ulike aktiviteter. Liv Brandsvik Weisser fra bedriftshelsetjenesten er prosjektleder. Hun orienterte om bakgrunn og deres rolle i prosjektet. Kilde IK-bygg Bærum-Bryn skole

8 Fukt og vann må stoppes ute! Det er lysgrøft foran alle vinduene i underetasjen. Lysgrøfta trenger ettersyn slik at det ikke oppstår fuktskade i underetasjen. HMS-aktiviteter som må utføres i høst: Rense/rydde grøfta for bøss og humus, rense alle sluk og sjekke at de fungerer, rydde beplantningen i samarbeid med de som har ansvar for grøntarealene. Bygningsmessig sjekk av overflater for å se om disse trenger overflatebehandling våren Overflaten må være hel slik at den kan håndtere vann og vanntrykk. Kilde IK-bygg Bærum-Bryn skole

9 Nedløp tett, og vann renner mot yttervegg Taknedløpet inne i skolegården er ødelagt slik at vann renner på asfalten og ned i grøft. Grøfta er full av humus/jord slik at sluket er tildekket. Ved nedbør vil grøfta fylles med vann slik at grunnmuren utsettes for fukt og vann. Inspeksjon i kjøkkenet i underetasjen viser synlige tegn på fuktskader som kommer fra vannet utefra. Kilde IK-bygg Bærum-Bryn skole

10 Lufteventilene i grunnmuren inne i skolegården er rustet i stykker slik at rotter og mus kan trenge inn i skolebygningen. Adkomstveier for rotter og mus må tettes forsvarlig slik at skolebygningen ikke får uønsket besøk av disse skadedyrene. Rotter som dør inne i veggen vil det bli råtten lukt slik at deler av bygget kanskje ikke kan brukes for en periode. Kommer de inn, kan de få adkomst til næringsmidler og kan utgjøre en smitterisiko. Tiltak vil være å tette alle synlige hull med egnede lufteventiler, samt ta en sjekk rundt skolebygningen for å kartlegge om det er andre hull som skadedyr kan komme inn. Kilde IK-bygg Bærum-Bryn skole

11 NAAF har innarbeidet fotosafari i punkt 8 Punkt 8 som ligger under egne spørsmål er utarbeidet for å fange opp de «enkle» ting/hendelser som kan føre til dårlig inneklima/arbeidsmiljø for ansatte og elever.

12 Punkt 8 er en nyttig struktur ved kartlegging Klartleggingsmodellen er nå under uttesting på en skole i Bærum. Deltakere ved kartleggingen er: Rektor Yrkeshygieniker fra bedriftshelsetjenesten Driftstekniker Renholdsansvarlig Verneombud Byggforvalter Opplevelser til nå: Punkt 8 Fotosafari, bidrar til engasjement, aktivitet, synlige resultater og dokumentasjon av praktiske hverdagsaktiviteter innen inneklima, HMS og arbeidsmiljø.

13 IK-bygg i Nord-Fron- utviklingsmuligheter E-post fra administrasjonen i Nord-Fron: Hei. Nord-Fron kommune er interessert i IK-bygg og ønsker at NAAF kan bistå oss i fht dette. NAAF kan gis mulighet til å bruke kommune sin tilgang slik at det som blir lagt inn forblir kommunen sin eiendom. Ingrid Slettmoen. Siv.ing Teknisk Drift

14 Enøk-satsing i Gudbrandsdalen. 12. feb Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen investerer nå 30 millioner kroner i energieffektiviseringsprosje kter. Risikoen for resultatoppnåelsen tar leverandøren Schneider Electric.

15 Inneklima/HMS/arbeidsmiljø og besparelse NAAF bistår med inneklima- og HMS-kompetanse Garanterer for besparelsen Enova støtter prosjektet med 2,9 millioner kroner og kommunens forsikringsselskap, KLP har signalisert en reduksjon i forsikringspremien på ti prosent, som følge av tiltak som gjennomføres som en del av prosjektet. Sammen med energibesparelsene muliggjør dette at kommunen kan investere 30 millioner kroner og samtidig ha de samme kostnadsrammene som før prosjektet. Prosjektet er med andre ord selvfinansierende. Bedre drift og vedlikehold Schneider Electric har knyttet til seg Norges Astma- og allergiforbund for å sikre at tiltak ikke bare skal redusere kommunens energibruk, men også sikre et bedre inneklima og arbeidsmiljø. I tillegg får kommunen bygg som er optimalisert, som bruker mindre energi og som reduserer det tekniske vedlikeholdsetterslepet. Det vil i tillegg bli lettere å styre og drifte byggene. På denne måten vil kommunen kunne frigjøre ressurser som kan benyttes til andre oppgaver.

16 Før og etter - dokumentasjon Bjørn Tore Larsen (Forvalter) Lagt til man 24. mars 2014 AVSKRAPNINGSRISTER FORAN INNGANGER Alle inngangspartiene i de tre byggene mangler eller har mangelfulle avskrapningsrister. Avskrapningsrist hindrer større partikler som sand, smuss og snø å trenge inn i bygget. Dette reduserer renholdet og slitasje på gulvbelegg. Støv og partikler fra gulvoverflatene kan inneholde kjemiske helseskadelige stoffer og kan derfor gi ubehag, dårlig opplevd inneklima som tørr luft osv. og forverring av luftveisproblemer. FORSLAG TIL TILTAK. Det må monteres nedsenkede avskrapningsrister foran inngangsdørene. Ristene må utformes med brønn for drenering av fukt og oppsamling av partikler. Ristene må kunne lett løftes opp for renhold. Kilde, IK-bygg Nord-Fron_ Vinstra ungdomsskole

17 Etter tiltak - dokumentasjon Åge Rødde (Forvalter) Lagt til man 30. juni 2014 Prosjektleder i Schneider Det er installert avskrapningsrist utvendig for inngangsparti hvor dette manglet i energi & miljøspareprosjektet Kilde, IK-bygg Nord-Fron_ Vinstra ungdomsskole

18 Funn manglende solavskjerming Bjørn Tore Larsen (Forvalter) Lagt til man 24. mars 2014 SOLAVSKJERMING I 2. etg. i Nordrebygget er det ikke montert utvendig solavskjerming foran vinduene. Dette fører til overoppheting av klasserom eller oppholdsrom på solrike dager. FORSLAG TIL TILTAK Det må monteres utvendig solavskjerming som stopper solinnstråling utenfor bygget og hindrer uønsket overoppheting av inneklimaet. Handling iverksatt og dokumentert: Åge Rødde (Forvalter) Lagt til ons 02. juli 2014 Installert solavskjermnings persienner på nordrebygget sør fasade 2013 ons 02. jul 17:36 Kilde, IK-bygg Nord-Fron_ Vinstra ungdomsskole

19 Tilbakemelding fra prosjektleder Dette er et nyttig verktøy og bidrar til at vi lett kan dokumentere med bilder og tekst hva som gjører. Jeg har allerede anbefalt verktøyet til andre!

20 Inneklima i skoler, barnehager og bolig Fritt tilgjengelig støtteverktøy i kommunens folkehelsearbeid Kommunale bygg Kommunale boliger Kirkebygg næringsbygg Skole Barn, elever ansatte, brukere og innbyggere i sentrum Dokumentasjon av inneklima, HMS og sikkerhet Barnehage Bolig Administrasjon Politikere Rådmann Støtteapparat Miljørettet helsevern Bedriftshelsetjenesten Byggforvalter Driftstekniker Dokumentasjon lett tilgjengelig

21 Mer informasjon på Kontaktinformasjon: Kai Gustavsen, Fagsjef, inneklima, HMS/miljørettet helsevern E-post: : :

Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan

Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Fra funn/observasjoner

Detaljer

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima?

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer Inneklimaprosjekt i Vestfold

Detaljer

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Harstad 29.04.2014 Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune og på Skåningsrud skole Idédugnad, samhandling, løsningsbasert

Detaljer

Inneklima, arbeidsmiljø, helse og trivsel

Inneklima, arbeidsmiljø, helse og trivsel Inneklima, arbeidsmiljø, helse og trivsel Inneklima i skoler og barnehager Hvordan påvirker innneklima helse og læringsmiljø Hvordan arbeide med inneklima på skoler/barnehager? Praktiske eksempler og tips

Detaljer

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Idédugnad og løsningsbasert kartlegging gir gjennomførbare tiltak! Norsk innemiljøorganisasjon, torsdag 14.02.2013 Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kommunale fukt- og muggsoppskader prosedyrer som virker!" En del av enhetens internkontroll og arbeid med miljørettet helsevern. Utdrag fra kommende håndbok innen

Detaljer

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Fra paragraf til handling og synlige resultater Fagdag om praktisk inneklima og HMS-arbeid i skoler og barnehager Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Modell for praktisk handlingsorientert

Detaljer

Prosjekt www.aktivhms.no arbeidsplassen som læringsarena

Prosjekt www.aktivhms.no arbeidsplassen som læringsarena Webrapport utarbeidet 151004 etter temadag 21 september i Bergen kongressenter BETRE INNEKLIMA - SYNONYMT MED STORE INVESTERINGAR? Alle er opptekne av kvalitet i skolen Då tenkjer mange på kvalitet i undervisninga

Detaljer

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Påstand Manglende fokus på inneklima og praktisk HMS fører ofte til: Dårlig inneklima/arbeidsmiljø ( noe er galt inneklima er ofte greit å snakke om) Konsentrasjonsproblemer

Detaljer

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2011 2011/9925 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Lillehammer kommune v/ rådmann Serviceboks 2626 LILLEHAMMER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger PROSJEKTDELTAKERE: Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP skadeforsikring Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Dr.ing

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Utgangspunkt Fylkeskommunen får tilsyn og avvik fra Miljørettet helsevern med krav om tilfredsstillende

Detaljer

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.03.2012 2011/28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf 951 64 428 ORKDAL KOMMUNE Allfarveien 5 7300 ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG.

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer