Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene Hva fant vi i skolene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?"

Transkript

1

2 Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene Hva fant vi i skolene? Nasjonal prosjektleder Conny Bruun Arbeidstilsynet

3

4 Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som da de kom! Arbeidstilsynet

5 Gjengangeren

6 Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene Unn Helliesen Ramsland har hatt vondt i hodet grunnet dårlig luft i klasserommet. Oda Drag-Erlandsen satt ved siden av en vinduskarm med hull. Kitty Helgø holder seg i stedet for å gå på skolens do. De tre jentene har gått på en skole med ulovlig inneklima hele livet. NRK Arbeidstilsynet

7 Tilsyn gjennomført i 143 kommuner og 301 skoler 9 av 10 fikk pålegg Arbeidstilsynet

8 Prosjektets mål: bidra til at kommunene og skolene i større grad arbeider systematisk for et bedre inneklima og Inneklima i offentlige bygg; Skoler for å forebygge helseskadelige arbeidsbelastninger som følge av dårlig inneklima. Arbeidstilsynet

9 Drift av bygg = viktig helsearbeid

10 Regelverket Arbeidstilsynet

11 Tilsynsprosessen Tilsyn Formøte fysisk møte Informasjons utveksling på skoleeiernivå HMS/FDV Skole A Skole X Enhetsnivå/ skoler Skole Y Skole B Oppsummering overordnet nivå Arbeidstilsynet

12 Tema på tilsynene Fokus på skoleeiers system og skolenes etterlevelse av systemene for HMS og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV): Kartlegging & risikovurdering Vedlikehold Renholdsrutiner Midlertidige tiltak (fukt) Fordeling av roller / medvirkning. Rutiner og oppfølging av avvik Godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) - system og gjennomføring - plan og strategi - system og gjennomføring - system og gjennomføring Godkjenning etter forskrift om MHV for barnehager og skoler mv. Informasjon til politiske utvalg / kommunestyre eller annet styrende organ. Arbeidstilsynet

13 NRK Brennpunkt Arbeidstilsynet

14 VENTILASJONSROM BRUKT SOM LAGER Arbeidstilsynet

15

16

17

18

19 TILDEKKEDE VENTILER

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ENDRINGER AV BYGG BRUKEN GIR UTILSIKTET RESULTAT FOR VENTILASJONEN Arbeidstilsynet

32

33

34

35 ROT SAMLER STØV OG VANSKELIGGJØR RENHOLD Arbeidstilsynet

36

37

38

39

40

41

42

43 MANGLENDE RENHOLD

44 Avtrekksventil i 1. etasje Arbeidstilsynet

45 Bonevoks og/eller papirstøv Arbeidstilsynet

46 FUKTSKADER

47 Vannskade i gymsalen

48 Innvendig takrenne for å sikre at det ikke renner inn i elektrisk skap Arbeidstilsynet

49 Ny vannskade i taket

50

51

52

53

54 Andel kommuner som tilfredsstiller krav til vedlikehold av skolebygg (%) Spørsmål til kommune Har kommunen rutiner som sikrer løpende vurdering/kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? * Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom den enkelte skole og kommune? Har kommunen gjennomført risikovurdering av inneklima i de skolene som skoleeier har ansvar for? Har kommunen en skriftlig overordnet vedlikeholdstrategi/ vedlikeholdsplaner? Har skolen og kommunen arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? * Har arbeidsgiver utarbeidet rutine for sanering av fukt i arbeidslokalene? * * 48 Blir resultatene av kartlegging og prioritering av vedlikehold, eventuelle pålegg fra arbeidstilsynet lagt frem for politisk utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ? * * 19 Arbeidstilsynet

55 Andel skoler som tilfredsstiller krav til vedlikehold av skolebygg (%) Spørsmål til skolene Er skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Ikke Har skolen skriftlige rutiner som sikrer kartlegging av forhold - 39 prosjektverdi som kan få negativ innvirkning på inneklima? Ikke Kjenner de ansatte til kommunens rutiner for melding av avvik? - 47 prosjektverdi Har skolen gjennomført risikovurdering av inneklima i skolen? Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom skole og kommune? Har skolen og kommunen (skoleeier) arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Kjenner dere til vedlikeholdsplanen for skolen? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Er det, eller har det vært, synlig fukt- eller råteskader eller mugglukt i lokalene? Har dette blitt utbedret? Arbeidstilsynet

56 Yes, we can! Arbeidstilsynet Noen får det til- hvordan er det hos dere?

57 God praksis De har forståelse for inneklimaets betydning for helse, læring og ytelse, både for elever og ansatte. De har gode systemer for FDV og bruker HMS-systemene i skolene. Det er god medvirkning og samarbeid med de ansatte og skoleledelse. Arbeidstilsynet

58 God praksis Eiendomsavdelingen har god kommunikasjon med skole og helse (Miljørettet helsevern/bedriftshelsetjenesten) og forstår at også forvaltning, drift og vedlikehold er viktig «helsearbeid». Vaktmesterrollen er klart definert. De kan være forskjellig organisert, men felles er at de har ansvar for dedikerte bygg. De har gode rutiner for melding og håndtering av meldte avvik. Dessuten er rutinene kjent blant de ansatte. Arbeidstilsynet

59 God praksis De har kvalifisert bedriftshelsetjeneste og Miljørettet helsevern som de samarbeider godt med i kartlegging og risikovurderinger. Rapporter fra både bedriftshelsetjenesten og Miljørettet helsevern kommer tilbake til Rådmannen. Arbeidsmiljøutvalget spiller en aktiv rolle. Politikerne forstår at ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold er viktig og stiller nødvendige ressurser til disposisjon. Arbeidstilsynet

60 Gode systemer Gode systemer en forutsetning Men: systemet må være levende I HMS- og FDV-systemene må det være klare retningslinjer for hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hvem som har ansvar. Hvordan er det hos dere? Arbeidstilsynet

61 Nybygg eller vedlikehold? Hvordan er det hos dere? Arbeidstilsynet

62