Conny Bruun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Conny Bruun 12.02.2013 1"

Transkript

1 Conny Bruun

2 s prosjekt Inneklima i offentlige bygg Bakgrunnen for prosjektet Tilsynsprosessen s funn Litt om interessen fra media Helseproblemer knyttet til utilstrekkelig FDV Tips fra kommuner som «får det til» Conny Bruun

3 Bakgrunn for prosjektet Med skolen som arbeidsplass Deltema: Inneklima fokus på skoleeiers HMS- og FDV-system Postalt tilsyn: Tilsyn ved ca 90 kommuner ½ fikk krav om rettinger 2010 Fysisk tilsyn: Tilsyn ved ca 50 kommuner/skoleeiere 2/3 fikk krav om rettinger Conny Bruun

4 Dårlig inneklima på jobben (2009) Syke og pleiesektoren Undervisningssektoren Grunnskole Høyskole Barnehager Adm. Dir., politiker, organisasjonsleder Conny Bruun

5 Prevalens (%) Utvikling av astma i Norge Astmaforekomst (prevalens) hos norske skolebarn Studier publisert fra 1948 til Conny Bruun Årstall for undersøkelsen

6 Nytt rendyrket inneklimaprosjekt : «Inneklima i offentlige bygg» MÅL: Prosjektet skal bidra til at kommunene og skolene i større grad arbeider systematisk for et bedre inneklima og for å forebygge helseskadelige arbeidsbelastninger som følge av dårlig inneklima. Conny Bruun

7 Arbeidsmiljøloven 1-1: Lovens formål er: «å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon» eller Conny Bruun

8 Regelverk skolemiljø Arbeidsmiljøloven, (AML) 1-1 og 4-4 Folkehelseloven med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Opplæringsloven, kapittel 9 a Referansegruppen: Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Partene i arbeidslivet- LO (skolenes landsforbund), UNIO (utdanningsforbundet), Akademikerne (norsk lektorlag) og Kommunenes Sentralforbund (KS) Conny Bruun

9 Tilsynsprosessen Formøte fysisk møte Informasjons utveksling på skoleeiernivå HMS/FDV Skole A Skole X Tilsyn Enhetsnivå/ skoler Skole Y Skole B Oppsummering overordnet nivå Conny Bruun

10 Kommuneøkonomien har liten betydning Totalkostnaden til vedlikehold kommer enten den tas fortløpende eller gjennom skippertak. Den rådende form for vedlikehold i kommunene er en dyr form for vedlikehold Conny Bruun

11 Problemene med fukt og mugg i hus er omtalt bl.a. tredje Mosebok (Kap. 14, v.35-48) da skal den som eier huset, gå og melde det til presten og si: Det ser ut for meg som det er kommet spedalskhet i huset. Så skal presten la huset rydde, før han selv kommer for å se på flekkene, så ikke alt det som er i huset, skal bli urent: og deretter skal han komme og se på huset. Dersom han da, når han ser på flekkene, finner at flekkene på husets vegger viser seg som grønnlige eller rødlige fordypninger som synes å ligge dypere enn veggen, da skal han gå ut av huset til husets dør, og han skal stenge huset og holde det tillåst i syv dager. Den syvende dagen skal presten komme igjen, og når han da ser på det og finner at flekkene har bredt seg ut på husets vegger, da skal han la de stener som flekkene er på, brytes ut og kastes utenfor byen på et urent sted. Deretter skal huset skrapes innvendig rundt omkring, og det støv som er skrapet av, skal kastes utenfor byen, på et urent sted. Så skal de ta andre stener og sette dem inn istedenfor de gamle stener, og de skal bryte nytt ler og overstryke huset med. Bryter flekkene ut igjen på huset etterat stenene er tatt ut og huset skrapet og overstrøket, da skal presten komme og se på det, og dersom han da finner at flekkene har bredt seg ut på huset, da er det ondartet spedalskhet på huset; det er urent. Og da skal de rive huset ned, både stener og treverk og alt leret, og føre det utenfor byen, til et urent sted. Conny Bruun

12 Max von Pettenkofer 1858: Ventilasjon og CO 2 Basert på observasjoner, målinger, eksperimenter, og beregninger: CO 2 bør holdes under 1 (1000 ppm) med ventilasjon, spesielt i skoler, for å få helsemessig forsvarlige forhold. Kildekontroll er nødvendig: Hvis det er en haug med møkk i lokalet, ikke prøv å fjerne lukta med ventilasjon, ta vekk møkkahaugen! Conny Bruun

13 Dårlig forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Konsekvenser for arbeidsmiljø: Dårlig renhold- Forurensett luft Svikt i ventilasjon - Dårligere luftkvalitet Sviktende temperaturkontrollfor varmt, for kaldt, trekk Mer fuktskader Har det konsekvenser for helse og læring? Conny Bruun

14 Dårlig kontroll FDV - konsekvenser for helse og læring? Forskning viste at prestasjonen økte med (Ito & Murakami 2010): 4 % ved å øke ventilasjonen fra 10 til 30 l/s per person 6 % ved å øke ventilasjonen fra 10 til 60 l/s per person, men energiforbruket steg med 200% 26 % ved å senke temperaturen 1 o C fra 28 til 27 o C (sommerforhold) 43 % ved å senke temperaturen 2 o C fra 28 o C. Energiforbruket steg med 40 %. Vær bevisst! Prestasjonsevnen var sterkest avhengig av romluft- temperaturen. Lav temperatur på inhalert luft er spesielt viktig for opplevelse av frisk og god luft. (Yang et al 2010). Conny Bruun

15 Fukt er også verstingen i skolen Conny Bruun

16 Hva finner? Hvorfor vekker dette medias intersse? Conny Bruun

17 Inneklimatilsyn gjennom 4 år 284 kommuner Conny Bruun

18 s funn Inspeksjoner i 2011 fram til feb. 2012: 78 kommuner (skoleeiere). Inspeksjoner fra feb : 64 kommuner (skoleeiere). % JA Spørsmål Har kommunen rutiner som sikrer løpende vurdering/kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom den enkelte skole og kommune? Har kommunen gjennomført risikovurdering av inneklima i de skolene som skoleeier har ansvar for? Har kommunen en skriftlig overordnet vedlikeholdstrategi/vedlikeholdsplaner? Har skolen og kommunen arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Har arbeidsgiver utarbeidet rutine for sanering av fukt i arbeidslokalene? 48 Blir resultatene av kartlegging og prioritering av vedlikehold, eventuelle pålegg fra arbeidstilsynet lagt frem for politisk utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ? Rev Conny Bruun

19 s funn Inspeksjon i 2011 frem til feb. 2012: 155 skoler. Inspeksjoner fra feb (Betzy): 146 skoler % Ja Spørsmål Er skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Har skolen skriftlige rutiner som sikrer kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? Kjenner de ansatte til kommunens rutiner for melding av avvik? Har skolen gjennomført risikovurdering av inneklima i skolen? Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom skole og kommune? Har skolen og kommunen (skoleeier) arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Kjenner dere til vedlikeholdsplanen for skolen? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Er det, eller har det vært, synlig fukt- eller råteskader eller mugglukt i lokalene? Har dette blitt utbedret? Rev Conny Bruun Ikke prosjektverdi Ikke prosjektverdi 51

20 Eksempler på pålegg som går igjen Kartlegging og risikovurdering Avvikshåndtering Vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsplaner Rehabilitering Fuktsanering Revidering og opplæring i HMS-system Opplæring leder og verneombud Bruk av BHT Conny Bruun

21 Erfaringer etter fire år med inneklimatilsyn En uakseptabel høy andel av kommunene tilbyr ikke forsvarlig inneklima i skolene Dette kan føre til: Flere og mer alvorlige tilfeller av luftveisallergi Mer medisinbruk hos allergikere Utvikling og forverring av langvarig og kronisk sykdom dersom eksponering får fortsette over tid Conny Bruun

22 Conny Bruun

23 Conny Bruun

24 Conny Bruun

25 Conny Bruun

26 Conny Bruun Bergensavisen 8. Mars 2012, Av Linda Hilland, FOTO: RUNE

27 Elevene ved Møhlenpris orker ikke å gå på do på skolen. De holder seg helt til de kommer hjem, eller så tisser de på seg. Hvis barn må holde seg ofte og lenge, kan de få kroniske plager med urinblæren sier klinikkdirektør på Haukeland, August Bakke. Symptomene kan komme tidlig, men oftest i sen alder, og dette kan føre til betydelige plager og i verste fall kroniske nyreproblemer. Conny Bruun

28 NRK Lærere alvorlig syke av skole-luft De tre lærerne Turid Bjercke (f.v), Tove Tveitan og Cathrine Hunstad Andersen ble alvorlig syke av inneluften på den samme skolen. Foto: Anne Vinding / NRK Tre lærere begynte samtidig på samme skole i Sandefjord. Nå har alle tre fått alvorlige helseskader grunnet dårlig inneklima på skolen. Journalist Anne Vinding Journalist Ståle Hansen. Conny Bruun

29 Bred dekning i NRK Nrk.no fra 27.august 2012 NRK Brennpunkt ble sendt 28.august Conny Bruun

30 "Sykt Bygg Syndrom" (Sick Building Syndrome, SBS) Vanligste symptomer: Hoste Tørr hals Tørre/sviende øyne Unormal trøtthet Konsentrasjonsvansker Hodepine Tørr hud Tørre slimhinner. Tett nese Opp til fem ganger hyppigere i bygninger med dårlig inneklima sammenlignet med bygninger med godt inneklima. Conny Bruun

31 Helseproblemer knyttet til utilstrekkelig FDV Mugg og fukt Dårlig ventilasjon Husstøv midd Temperatur Radon Conny Bruun

32 Sentrum skole i Horten Råteskade i oppforet gulv i kjelleren Skadene skyldes manglende eller defekt drenering. Ekte hussoppskade i oppforet gulv. Skyldes lekkasjer fra dusjanlegg i garderobe. FOTO: EUROSAFE AS Conny Bruun

33 Landås skole blir stengt (2012) Kommunen har brukt millioner på vedlikehold siste ukene. 358 elever mister skolen sin Conny Bruun

34 Fukt er blant verstingene i skolen Conny Bruun

35 Beboere i fuktige eller mugne bygninger har økt risiko for luftveissymptomer, luftveisinfeksjoner og forverring av astma. Conny Bruun

36 Kommunen (skoleeier) må ta ansvar Conny Bruun

37 Direktør i, Ingrid Finboe Svendsen Kommunene må ta ansvar for inneklimaet i skolene Conny Bruun

38 Frykter at inneklima gjør Leander syk Leander (9) har astma. Han blir så dårlig etter noen få timer på Botne skole at skolen ringer hjem til mor Stine Solberg nærmest hver dag. Nå kjører skolen muggsopptester. Jarlsberg avis 5.februar 2013 Conny Bruun

39 Kommuner som har fått det til hva gjør de? Bruun C. For dårlig inneklima i norske skoler. Allergi i praksis 2012: 4: De tar alvorlig det som ligger i lovens krav og gjør jobben sin. De har gode systemer for FDV og bruker HMS-systemene i skolene. De sikrer bred medvirkning fra ansatte og skoleledelsen. Arbeidsmiljøutvalget spiller en aktiv rolle. De har gode rutiner for melding og håndtering av meldte avvik. Dessuten er rutinene kjent blant de ansatte. De har kvalifisert bedriftshelsetjeneste og Miljørettet helsevern som de samarbeider godt med i kartlegging og risikovurderinger. Rapporter fra både bedriftshelsetjenesten og Miljørettet helsevern kommer tilbake til rådmannen. Conny Bruun

40 Kommuner som har fått det til hva gjør de? Bruun C. For dårlig inneklima i norske skoler. Allergi i praksis 2012: 4: Vaktmesterrollen er klart definert. De kan være forskjellig organisert, men felles er at de har ansvar for konkrete bygg. Kommunen har forståelse for inneklimaets betydning for helse, læring og ytelse, både for elever og ansatte. Politikerne forstår at ressurser til FDV er viktig og stiller nødvendige ressurser til disposisjon. Eiendomsavdelingen har god kommunikasjon med skole og helse (Miljørettet helsevern/ Bedriftshelsetjenesten) og de forstår at også FDV-arbeid er viktig «helsearbeid». Conny Bruun

41 Slik snudde Trondheim skoleforfallet NRK Av Kjersti Knudssøn og Christian Kråkenes: På ti år har Trondheim kommune brukt 3,5 milliarder kroner på å rehabilitere og pusse opp sine skoler. Et tungt løft, men helt nødvendig, sier ordfører Rita Ottervik. Eiendomsavdelingen, vedlikeholdsavdelingen og (helse) miljøavdelingen i kommunen samarbeidet tett om å dokumentere hvordan det stod til på skolene, sier eiendomssjef Anne Aaker. Resultatet ble en storstilt oppussing. Conny Bruun

42 Godt vedlikehold legger grunnlaget for et sunt inneklima og forlenger byggets levetid. Dårlig eller forsømt drift og vedlikehold kan føre til fukt- og muggskader, dårlig renhold, sviktende temperaturkontroll og dårlig ventilasjon. Dette fører igjen til dårlig produktivitet, sykdom, sykefravær og unødig tidlig kondemnering av bygg. Kommunen har som huseier og arbeidsgiver ansvaret for å ha gode systemer og rutiner som sikrer et godt inneklima. Alle ansatte har ansvar for å si i fra når vedlikeholdet svikter, og dersom de blir syke. Conny Bruun

43 Byggesak Conny Bruun

44 Du finner oss på.no Facebook svartjeneste: Over unike brukere hver måned Ukentlig nyhetsbrev arbeidstilsynet.no Conny Bruun

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 KLP-BYGGET I BJØRVIKA 05.02. Drift og vedlikehold er helsearbeid Jan Vilhelm Bakke, Phd Overlege i Arbeidstilsynet og Førsteamanuensis miljømedisin, NTNU,

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Temadagen 2013 onsdag 13. mars Hus og helse - hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Forståelse, vurdering og vyer

Temadagen 2013 onsdag 13. mars Hus og helse - hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Forståelse, vurdering og vyer Temadagen 2013 onsdag 13. mars Hus og helse - hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Forståelse, vurdering og vyer Jan Vilhelm Bakke Phd, overlege i Arbeidstilsynet Førsteamanuensis i miljømedisin,

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/18765 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 STAVANGER KOMMUNE v/ RÅDMANN Postboks 8001 4068 STAVANGER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima

Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima og helse? Overlege, Phd Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet

Detaljer

Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt?

Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt? Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt? Auditoriet, Helsedirektoratet 30. oktober 2014 Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke,

Detaljer

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.03.2012 2011/28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf 951 64 428 ORKDAL KOMMUNE Allfarveien 5 7300 ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG.

Detaljer

Kva innverknad har det fysiske skulemiljøet på elevane si læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke, Phd

Kva innverknad har det fysiske skulemiljøet på elevane si læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke, Phd Nasjonale samarbeidskonferansar Krafttak for eit betre miljø ved skulane i landet - kva skal til for å få alle skulane godkjent? 14.-15. januar 2013, Grand Hotel Terminus, Bergen) Kva innverknad har det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Inneklima i skoler og

Inneklima i skoler og Inneklima i skoler og hva er problemene og hvordan SAMMENDRAG: En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2006 fra Statistisk Sentralbyrå viser at undervisningssektoren er blant de som har mest klager på dårlig innemiljø.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2011 2011/9925 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Lillehammer kommune v/ rådmann Serviceboks 2626 LILLEHAMMER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13334 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kommunale fukt- og muggsoppskader prosedyrer som virker!" En del av enhetens internkontroll og arbeid med miljørettet helsevern. Utdrag fra kommende håndbok innen

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer