Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012"

Transkript

1 Inneklima i norske skoler s satsing Conny Bruun Prosjekteder

2 Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som da de kom! Regelverket

3 Sviktende dreneringssystemer Tilførsel av takvann/overvann, ødelagte indre taknedløp Konstant stående vann oppunder kjellergulv og opplektede tregulv Mangelfull utvendig puss/maling Vinduer råtne og med lekkasje Luftmålinger påviste avvikende flora i mange klasserom tilfeldig spredt rundt i bygningen Gjengangeren

4 Gjengangeren Utvikling av astma i Norge Astmaforekomst (prevalens) hos norske skolebarn Studier publisert fra 1948 til 2006 Prevalens (%) Årstall for undersøkelsen

5 Dårlig inneklima på jobben 2009 Syke og pleiesektoren Undervisningssektoren Grunnskole Høyskole Barnehager Adm. Dir., politiker, organisasjonsleder Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene Unn Helliesen Ramsland har hatt vondt i hodet grunnet dårlig luft i klasserommet. Oda Drag-Erlandsen satt ved siden av en vinduskarm med hull. Kitty Helgø holder seg i stedet for å gå på skolens do. De tre jentene har gått på en skole med ulovlig inneklima hele livet. NRK

6 Inneklima i offentlige bygg; Skoler Prosjektets mål: Prosjektet skal bidra til at kommunene og skolene i større grad arbeider systematisk for et bedre inneklima og for å forebygge helseskadelige arbeidsbelastninger som følge av dårlig inneklima.

7 Drift av bygg = viktig helsearbeid Fukt er blant verstingene i skolen- Krav om strakstiltak i prosjektet Dette har vært synlig for alle

8 Tilsynsprosessen Tilsyn Formøte fysisk møte Informasjons utveksling på skoleeiernivå HMS/FDV Skole A Skole X Enhetsnivå/ skoler Skole Y Skole B Oppsummering overordnet nivå Tema på tilsynene Fokus på skoleeiers system og skolenes etterlevelse Kartlegging & risikovurdering - system og gjennomføring Renholdsrutiner - system og gjennomføring Vedlikehold - plan og strategi Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) - system og gjennomføring Avvikshåndtering - system og gjennomføring Midlertidige tiltak (fukt) Fordeling av roller / medvirkning. Godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om MHV for barnehager og skoler mv. Informasjon til politiske utvalg / kommunestyre eller annet styrende organ.

9 Tilsyn gjennomført i 143 kommuner og 301 skoler 9 av 10 fikk pålegg s funn , skoleeiere Inspeksjoner i 2011 fram til feb. 2012: 78 kommuner (skoleeiere). Inspeksjoner fra feb : 64 kommuner (skoleeiere). % JA Spørsmål Har kommunen rutiner som sikrer løpende vurdering/kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom den enkelte skole og kommune? Har kommunen gjennomført risikovurdering av inneklima i de skolene som skoleeier har ansvar for? Har kommunen en skriftlig overordnet vedlikeholdstrategi/vedlikeholdsplaner? Har skolen og kommunen arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Har arbeidsgiver utarbeidet rutine for sanering av fukt i arbeidslokalene? 48 Blir resultatene av kartlegging og prioritering av vedlikehold, eventuelle pålegg fra arbeidstilsynet lagt frem for politisk utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ? Rev

10 s funn , skoler Inspeksjon i 2011 frem til feb. 2012: 155 skoler. Inspeksjoner fra feb (Betzy): 146 skoler % Ja Spørsmål Er skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Har skolen skriftlige rutiner som sikrer kartlegging av forhold som kan få 39 negativ innvirkning på inneklima? Kjenner de ansatte til kommunens rutiner for melding av avvik? 47 Har skolen gjennomført risikovurdering av inneklima i skolen? Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom skole og kommune? Har skolen og kommunen (skoleeier) arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Kjenner dere til vedlikeholdsplanen for skolen? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Er det, eller har det vært, synlig fukt- eller råteskader eller mugglukt i lokalene? Har dette blitt utbedret? 51 Rev Ikke prosjektverdi Ikke prosjektverdi NRK Brennpunkt september ality=0&view=labour_inspection

11 Yes, we can! Noen får det til- hvordan er det hos dere? God praksis De har forståelse for inneklimaets betydning for helse, læring og ytelse, både for elever og ansatte. De har gode systemer for FDV og bruker HMS-systemene i skolene. Det er god medvirkning og samarbeid med de ansatte og skoleledelse. Eiendomsavdelingen har god kommunikasjon med skole og helse (Miljørettet helsevern/bedriftshelsetjenesten) og forstår at også forvaltning, drift og vedlikehold er viktig «helsearbeid». Vaktmesterrollen er klart definert. De kan være forskjellig organisert, men felles er at de har ansvar for dedikerte bygg.

12 God praksis Eiendomsavdelingen har god kommunikasjon med skole og helse (Miljørettet helsevern/bedriftshelsetjenesten) og forstår at også forvaltning, drift og vedlikehold er viktig «helsearbeid». Vaktmesterrollen er klart definert. De kan være forskjellig organisert, men felles er at de har ansvar for dedikerte bygg. De har gode rutiner for melding og håndtering av meldte avvik. Dessuten er rutinene kjent blant de ansatte. God praksis De har kvalifisert bedriftshelsetjeneste og Miljørettet helsevern som de samarbeider godt med i kartlegging og risikovurderinger. Rapporter fra både bedriftshelsetjenesten og Miljørettet helsevern kommer tilbake til rådmannen. Arbeidsmiljøutvalget spiller en aktiv rolle. Politikerne forstår at ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold er viktig og stiller nødvendige ressurser til disposisjon.

13 Gode systemer Gode systemer en forutsetning Men: systemet må være levende I HMS- og FDV-systemene må det være klare retningslinjer for hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hvem som har ansvar. Hvordan er det hos dere? Vedlikehold etter skippertaksmetoden? Hvordan er det hos dere?

14 Vaktmester eller ikke? Hvordan er det hos dere? Nybygg eller vedlikehold? Hvordan er det hos dere?

15 Partssamarbeid med myndighetene! Miljørettet helsevern Hvordan er det hos internt hos dere? Max von Pettenkofer 1858: Ventilasjon og CO 2 Basert på observasjoner, målinger, eksperimenter, og beregninger: CO 2 bør holdes under 1 (1000 ppm) med ventilasjon, spesielt i skoler, for å få helsemessig forsvarlige forhold. Kildekontroll er nødvendig: Hvis det er en haug med møkk i lokalet, ikke prøv å fjerne lukta med ventilasjon, ta vekk møkkahaugen!

16