og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken"

Transkript

1 og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken Prosjektleder Kai Gustavsen Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn for prosjektet- drift og helse... 3 Formidlingsarenaer som har gitt innspill prosjektet... 4 Samarbeid med eksterne fagmiljøer - fra forskning til handling... 5 Prosjektgruppe... 5 Samarbeid med eksterne... 5 Sluttproduktet nettsidens innhold i 1. fase... 6 Hjem - åpningsside... 6 Tekniske løsninger... 6 Vedlikehold... 7 Fukt... 7 Inneklima og HMS... 8 Strakstiltak... 8 Risikoanalyse... 9 Ordforklaringer... 9 Veien videre... 9 Videreformidling og spredning av nettsiden Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 2 av 10

3 Sammendrag Første fase av nettsiden er nå etablert, og fritt tilgjengelig fra Det har vært et mål å organisere websidene og innholdet slik at den kan brukes av personer med minimal teknisk kompetanse. Her kan de som opplever et inneklimaproblem på arbeidsplassen eller i boligen via noen tastetrykk finne praktiske råd og tips til hva de bør sjekke. Det er bevisst benyttet bilder, forståelig tekst og praktiske sjekklister som er knyttet til de ulike temaene/sjekkpunktene på nettsiden. Enkel formidling av de ulike fagområdene tror vi kan bidra til at det blir lettere å bruke nettstedet uten teknisk kompetanse. Prosjektgruppa la mye arbeid ned i å organisere websiden slik at de ulike målgruppene lett kan finne frem. For prosjektet har det vært veldig nyttig å få presentert deler av prosjektet mens det var under utvikling i prosjekter i kommunene, på ulike temadager og konferanser. Innspill fra deltakere har vært verdifullt for prosjektet ved utforming. Nyttige innspill, har påvirket utseende, menyvalg, innhold og ordbruk. For prosjektleder har tilbakemeldinger fra deltakere om at dette trenger vi, veldig moro og motiverende. Det utviklede nettstedet med støtteverktøy fyller ett område! Bakgrunn for prosjektet- drift og helse I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig omkring 90 prosent av tiden innendørs, enten i hjemmet, på skolen, på arbeidsplassen eller i institusjoner. Inneklima har derfor stor betydning vår helse, trivsel og ytelse. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) får stadig flere henvendelser fra personer som har astma og/eller allergi og som derfor har problemer i sitt arbeids- og yrkesliv. Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse, læring og trivsel i skolen, barnehagen og bolig. Dårlig inneklima bidrar i dag til unødvendig sykdom og helseplager hos mange elever og ansatte (økt forekomst av luftveisinfeksjoner, forverring av astma og allergi, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og irriterte slimhinner i øyne nese og hals). I tillegg er det godt dokumentert at dårlig inneklima bidrar til økt fravær blant elever og ansatte, og dårligere skoleprestasjoner og karakterer. Barn og voksne med astma- og allergiplager er spesielt sårbare for dårlig inneklima, og den viktigste enkeltårsaken til forverret astma hos voksne, er dårlig inneklima på arbeidsplassen. Boligene vår bygges tettere, og er nå mer avhengig av tekniske innretninger for gi tilfredsstillende inneklima. Boligeier må nå skifte filter i ventilasjonsanlegg, kunne styre varmeanlegget, regulerer driftstider osv. NAAF ønsker med dette nettstedet å gi boligeiere og driftere av yrkesbygg et praktisk verktøy slik selv kan utføre grunnleggende sjekkrutiner slik at tilfredsstillende inneklima kan sikres. Det har vært et mål å utforme nettstedet slik at innholdet kan brukes aktivt i kommuners og virksomheters systematiske HMS-arbeid (internkontroll) og håndtering av avvik. Vi tror også at boligeiere som ønsker å dokumentere tilstand, vil også ha stor glede av verktøyet. Å sikre godt inneklima i alle bygg vi oppholder oss, i er derfor viktig i et folkehelseperspektiv. Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 3 av 10

4 Formidlingsarenaer som har gitt innspill prosjektet NAAFs rådgivning har i utviklingsfasen benyttet sjekklister og fagstoff fra nettsiden ved ulike problemstillinger. Dette har vært nyttig for innringer og prosjektledere som har fått direkte tilbakemelding fra målgruppen. Prosjektleder har benyttet nettstedet aktivt i rådgivningstjenesten, i prosjekter og på konferanser i utviklingsperioden. Kursdeltakere synes presentasjon av ulike tekniske anlegg, og praktiske sjekklister har blitt tatt godt imot av dem som ønsker mer kunnskap og drift og helse, samt å utføre en egenkartlegging. Verktøyet blir benyttet av prosjektleder for å formidle betydningen av drift om vedlikehold i ulike studier. Denne presentasjonen har vært til stor nytte for prosjektleder da momenter som etterspørres/trengs lett har kunnet innarbeides. Matrise som viser noen av formidlingsarenaene: Arena Verneingeniørskolen til TI, 2 ganger Husøkonomstudiet på Høgskolen i Oslo, 2 ganger Inneklimakonferanse i Narvik Inneklimakonferanse i Ålesund Inneklimakonferanse i Bodø Inneklimakonferanse i Agder/Arendal Fagmøte hos KLP høsten 2012 Praktisk bruk av nettsiden i prosjekt gjennomført på Skåningsrud skole og ressurssenter Fagmøte for driftsoperatører i regi av Norsk kommunal Teknisk forening (NKF) Inneklima-/HMS-dag i samarbeid med KLP-Skadeforsikring FARVE-prosjektet «Ikke i form på jobben» Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Energi, NAAF og Vestfold Fylkeskommune Aktivitet - mål Websider er innarbeidet i undervisningsmateriell Presentasjon av nettsidene og informasjon om sjekklister og materiell til å iverksette lokal handling. Arbeidstilsynet og NAAF Måle inneklima og drift av tekniske anlegg. Samarbeidsprosess mellom ledere, teknisk personale og verneombud. Innføring i hvordan drift og vedlikehold er helsearbeid. Rektor, styrer, verneombud, MHVrådgiver/kommunelege, BHT og eiendomssjef. Gi ansatte på skoler og i kontormiljø mulighet til å påvirke inneklima og egen arbeidssituasjon. Aktiv bruk av Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 4 av 10

5 Samarbeid med eksterne fagmiljøer - fra forskning til handling NAAF har etablert samarbeid med SINTEF/NTNU og en sivilingeniør med bred praktisk VVS kompetanse om utvikling av nettsted. Samarbeidet har bidratt til å få forskningskompetanse og erfaringer fra hverdagen innarbeidet i det praktiske som skal formidles i nettstedet. Denne blandingen av forskerkompetanse og erfaring fra bygg, har bidratt til at nettstedet slik det foreligger. Dette samarbeidet har vært spesielt viktig ved utforming av metode for kartlegging, beskrivelse av tekniske anlegg og utforming av sjekklister. Flerfaglig utviklingssamarbeidet har bidratt til at vi har kommet fra forskning til handling! Prosjektgruppe Det ble etablert en effektiv prosjektorganisasjon rett etter at utviklingsmidlene var tildelt NAAF. Gruppa besto av personer med teoretisk og praktisk erfaring på området som skulle innarbeides i nettstedet. Erfarende fagfolk på området, med bidro til at konsulent på området Det var et mål å få mest mulig ble det etablert en prosjektgruppe bestående av prosjektleder og prosjektmedarbeidere med fri tilgang til den faglige ekspertisen og kompetansen innenfor dette temaet NAAF besitter. Aktive deltakere i prosjektgruppa har vært: - Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Kai Gustavsen, prosjektleder NAAF - Professor Hans Martin Mathisen, NTNU/SINTEF Energiforsking - Sivilingeniør VVS, Bjørn Tore Larsen, prosjektengasjement i NAAF Samarbeid med eksterne NAAF har etablert faglig eksternt samarbeid med om nettstedet: SINTEF Energiforsking. Store Norske leksikon Våre samarbeidspartnere der har bidratt til faglige innspill og gitt tilgang på kvalitetssikret fagstoff, veiledere, oppslag, rapporter, samt tilgang til linker og nettsteder. Dette samarbeidet vil bli opprettholdt og videreutviklet etter at nettstedet nå skal driftes. Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 5 av 10

6 Sluttproduktet nettsidens innhold i 1. fase Prosjektgruppa har lagt mye arbeid ned i å utforme nettsiden slik at den skulle bli lett å navigere i for personer med lite teknisk innblikk. Vi har bevisst utformet nettsidene med gjenkjennbare bilder og tekst slik at den som søker informasjon/kunnskap lett kan finne frem. Erfaringer fra andre prosjekt viser at bruk av bilder senker brukerterskelen og gir økt motivasjon hos leser. Hjem - åpningsside Tekniske løsninger Felles for alle websidene er at de har felles grønn horisontal meny på toppen som inneholder link til de ulike valgte temasider. Høyremenyen inneholder snarvei til aktuelle nettsteder som utviklet av NAAF. Hver hovedside har bilde som skal vise hvilke temaer som omhandles. Hovedsiden inneholder kort presentasjon av temaene som skifter jevnlig. Websiden Tekniske løsninger har venstremeny der følgende løsninger blir omtalt: Oppvarming Ventilasjon Lys Solavskjerming Temperaturkontroll Midt på hver webside er det tekniske fagområdet for ovennevnte punkter beskrevet med bilder og tekst. Lenker der leser kan hente mer kunnskap på eksterne nettsteder Handlingsrettet sjekkliste tilpasset det tema det ønskes å sjekke ut. Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 6 av 10

7 Vedlikehold Fukt Websiden Vedlikehold har venstremeny der følgende løsninger blir omtalt: Hva er FDV? Enkel kartlegging Varmeanlegg Lys Utemiljø Ventilasjon Sanitæranlegg Tekniske uteanlegg Renhold Inneklimamålinger Samhandlingsmodell Midtsiden er organisert med bilde og tekst for det enkelte fagområde. Websiden Fukt har venstremeny der følgende løsninger blir omtalt: Fukt og helse Fukt og ventilasjon Kartlegging og tiltak Dokumentasjon Midtsiden er organisert med bilde og tekst for det enkelte fagområde. Lenker der leser kan hente mer kunnskap på eksterne nettsteder Handlingsrettet sjekkliste tilpasset det tema det ønskes å sjekke ut. Lenker der leser kan hente mer kunnskap på eksterne nettsteder Handlingsrettet sjekkliste tilpasset det tema det ønskes å sjekke ut. Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 7 av 10

8 Inneklima og HMS Strakstiltak Websiden Inneklima og HMS har venstremeny der følgende løsninger blir omtalt: Inneklima Opplevd luftkvalitet Temperatur Luft/ventilasjon Lys/stråling Støy Fukt-/muggsoppskader Støv Planter inne og ute Materialvalg Duftfrie soner Kjemikalier Ren byggeprosess Spisesteder Midtsiden er organisert med bilde og tekst for det enkelte fagområde. Lenker der leser kan hente mer kunnskap på eksterne nettsteder Websiden Strakstiltak har venstremeny der følgende løsninger blir omtalt: For varmt Tørr luft Ubehagelig lukt Dårlig tung luft Støy Lys Fukt Drift - støtte Midtsiden er organisert med bilde og tekst for det enkelte fagområde. Lenker der leser kan hente mer kunnskap på eksterne nettsteder Handlingsrettet sjekkliste tilpasset det tema det ønskes å sjekke ut. Handlingsrettet sjekkliste tilpasset det tema det ønskes å sjekke ut. Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 8 av 10

9 Risikoanalyse Ordforklaringer Websiden Risikoanalyse omhandler: Websiden Ordforklaringer omhandler: Enkel modell for risikoanalyse av bygg presenteres på websiden. Siden forklarer 69 fagord og forkortelser. Midtsiden beskriver modell for er organisert med bilde og tekst for det enkelte fagområde. Lenker der leser kan hente mer kunnskap på eksterne nettsteder Sjekkliste tilpasset enkel modell for risikoanalyse. Midtsiden inneholder en tabell der 69 begrep og forkortelser er forklart. Dette for at leser letter skal forstå tekst og omtale i nettsider det linkes til. Lenker der leser kan hente mer kunnskap på eksterne nettsteder Tabell med forkortelses og uttrykk som kan skrives ut. Veien videre NAAF vil ta initiativ til å søke om midler om å videreutvikle og holde nettsiden faglig riktig. Fagstoff fra nettsiden vil bli benyttet i andre nettsider som driftes av NAAF. Vår Rådgivningstelefon gir oss kunnskap om hvilke problemer og utfordringer ansatte har i arbeidslivet. Våre råd til ansatte om forbedringer og praktisk tiltak/handling på arbeidsplassen, ønsker vi å innarbeide i en videreutvikling av nettstedet. Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 9 av 10

10 Videreformidling og spredning av nettsiden Våre 16 regionssekretærer og rådgivningstjenesten er daglig i kontakt innbyggere i kommuner og ansatte i kommunale institusjoner på telefon eller ansikt-til-ansikt. Å informere om nettsidene i passende anledninger blir viktig. I tillegg vil prosjektleder jobbe for å få omtalt nettstedet på følgende Fagbladet Arbeidervern Astma og Allergi Allergi i praksis HMS-banken Rana kommune har innarbeidet nettstedet på sin nettside som et eksternt støtteverktøy Regionssekretærene vil få tilsendt e-post som informerer om nettsiden og muligheten for individuell assistanse via NAAFs rådgivningstjeneste. Videre er det viktig at vi har laget relevante søkerord til nettsidene slik at personer som søker på nettet får treff til våre sider. Disse søkerordene kan vi oppdatere, dersom vi finner at de ikke er treffende nok. Nettsidene ligger nå på sidene til NAAF. Den er lett å finne fram til på følgende lenke: Nettsiden blir oppdatert av NAAF og det blir lagt ut andre relaterte lenker og henvisninger. På nettsiden er det også lagt inn e-post adresse til rådgivningen ved NAAF med oppfordring om å komme med ros og ris i forhold til nettsiden. På denne måten vil en kunne forbedre brukervennlighet. En ønsker å formidle nettsiden til alle kommuner i Norge via KS, Arbeidstilsynet og til arbeidsgiver - og arbeidstakerorganisasjonene i Norge. Fagbladet arbeidsmiljø, HMS-nettverket til STAMI og KS vil også bli benyttet. NAAF holder flere foredrag om helsevennlig arbeidsmiljø for forskjellige brukergrupper og fagfolk, og dette prosjektets nettsider trekkes fram så mye som mulig. *** Takk til Husbanken for at de gjennom dette prosjektet har bidratt til å gjøre praktisk kunnskap og teori lett tilgjengelig for folk flest. Oslo Kai Gustavsen, seniorrådgiver/yrkeshygieniker 10 av 10

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Harstad 29.04.2014 Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune og på Skåningsrud skole Idédugnad, samhandling, løsningsbasert

Detaljer

Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan

Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Fra funn/observasjoner

Detaljer

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima?

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer Inneklimaprosjekt i Vestfold

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Fra paragraf til handling og synlige resultater Fagdag om praktisk inneklima og HMS-arbeid i skoler og barnehager Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Modell for praktisk handlingsorientert

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Praktisk bruk av IK-bygg

Praktisk bruk av IK-bygg Praktisk bruk av IK-bygg Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune. Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere Best sammen om å øke nærvær blant renholdere 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet blant renholdere INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Sammen om konkretisering av IA-avtalen Side 4 Sammen om utvikling av kvalitet

Detaljer

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kommunale fukt- og muggsoppskader prosedyrer som virker!" En del av enhetens internkontroll og arbeid med miljørettet helsevern. Utdrag fra kommende håndbok innen

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Påstand Manglende fokus på inneklima og praktisk HMS fører ofte til: Dårlig inneklima/arbeidsmiljø ( noe er galt inneklima er ofte greit å snakke om) Konsentrasjonsproblemer

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Prosjekt www.aktivhms.no arbeidsplassen som læringsarena

Prosjekt www.aktivhms.no arbeidsplassen som læringsarena Webrapport utarbeidet 151004 etter temadag 21 september i Bergen kongressenter BETRE INNEKLIMA - SYNONYMT MED STORE INVESTERINGAR? Alle er opptekne av kvalitet i skolen Då tenkjer mange på kvalitet i undervisninga

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012

Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 2 Forord fra Helse- og omsorgsministeren

Detaljer

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Idédugnad og løsningsbasert kartlegging gir gjennomførbare tiltak! Norsk innemiljøorganisasjon, torsdag 14.02.2013 Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT)

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) 1 Januar 2009 1- Innledning KUTT (Kommunalt Utviklingsteam for Tromsø) ble startet som prosjekt august 2006, med varighet

Detaljer