Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø"

Transkript

1 Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø

2 Påstand Manglende fokus på inneklima og praktisk HMS fører ofte til: Dårlig inneklima/arbeidsmiljø ( noe er galt inneklima er ofte greit å snakke om) Konsentrasjonsproblemer Mistrivsel Fare for uønskede hendelser (varmt, kaldt, mørkt, mm.) Økt sykefravær (helsa tåler ikke dårlig inneklima over tid) Turnover - mer enn det som må beregnes Problemer med å rekruttere arbeidskraft (dårlig rykte) Økte forsikringspremier (yrkesskadeerstatning)

3 Påstand, forts.: Grunnen til at handling uteblir kan komme av: Mangel på kunnskap hos ledere og ansatte om hvordan inneklima kan bedres Manglende bestillerkompetanse på HMS hos ledere Manglende fokus på praktisk HMS-arbeid Inneklima- og HMS-arbeid oppleves ofte som sand i maskineriet Manglende kunnskap om at dårlig inneklima koster virksomheten mye penger Manglende kunnskap om at dårlig inneklima påvirker konsentrasjon og læringen

4 Bygningens livsløp. Forfall av en bygning pågår kontinuerlig og starter med en gang den tas i bruk. Dersom bygningen ikke vedlikeholdes og slitte/ødelagte deler skiftes ut, vil den degraderes og kvalitet og funksjon forringes. Figuren nedenfor forsøker å illustrere dette forløpet. Samhandlingsområde

5 Kunnskap foreligger, men hvorfor er det da så vanskelig å få noe til å skje? Grunnen til at handling uteblir kan være: Manglende kunnskap om de tekniske anleggenes betydning for inneklima Manglende bestillerkompetanse hos ledere og ansvarlige personer Manglende kompetanse innen byggforvaltningen og blant teknisk personell Mangel på penger Drift og vedlikehold har ikke status

6 Mange tror at inneklimaproblemene forsvinner; dersom ventilasjonsanlegget blir skiftet dersom bygningen g blir totalrenovert dersom det bygges ny skole dersom det bygges ny barnehage dersom det bygges nytt kontor

7 Ansatte må tas på alvor! Når det kommer klager på inneklima, er det viktig at dette tas på alvor. Ledere og ansatte som opplever inneklimaet som et problem, blir i mange tilfeller ikke trodd, og problemene kan bli bortforklart med andre årsaker enn inneklimaet. Kilden til problemet kan være lokal og lett å lokalisere, eller mer omfattende i bygninger der det er flere arealer og ulike rom.

8 PowerPoint forhindret automatisk nedlasting av dette eksterne bildet av sikkerhetshensyn. Du kan laste ned og vise dette bildet ved å klikke Alternativer på meldingslinjen og deretter klikke Aktiver eksternt innhold. Råte: Rektor Knut Stokke kan stikke fingeren inn veggen der det er råteskade. Klipp fra lokalavisa FOTO: KJERSTI BACHE, Østlandsposten Luftmålinger: luftmålinger utføres i infosenteret på Jordet skole.

9 Stokkmauren får ikke problemer med å finne mat i skolebygg så lenge forfallet pågår!

10 Vi kan gjøre noe i påvente av det ideelle

11 Plassering av luftinntak og luftavkast Luftinntak bør plasseres, veil 444: Ikke mot trafikkert gate eller vareinntak I betryggende avstand og i gunstigretning i forhold til skorsteiner, luftavkast, lufteledninger fra kloakk m.v. Tilstrekkelig høyede over bakken slik at ikke organiske materialer trekkes inn På skyggefulle steder slik at luften er kaldest mulig om sommeren, ikke tett ned til mørke takflater Utformes slik at det ikke blir tilholdssted for fugler

12 Luftinntak plassert ved bakkenivå, fører til at frisk uteluft forurenses når den trekkes inn i skolebygningen Før tiltak Etter tiltak Luftinntak nær bakkenivå Luftinntaket er forlenget

13 Gode avskrapningsrister stopper sand og bøss effektiv ute! Avskarpningsrister 1 X 2 m Ristene er plan med øvrig belegg Sluk under risten

14 Samordning av tilgjengelige g g ressurser Den enkelte kommune må ta initiativ til å samordne tilgjengelige ressurser innen HMS og miljørettet helsevern Det må gis opplæring i inneklima og praktisk arbeidsmiljøarbeid til de ulike grupper Ressurspersoner må inviteres i med når inneklima skal dokumenteres og bedres Aktiviteten må bli en del av virksomhetens systematiske arbeid med internkontroll og miljørettet helsevern.

15 Tilfredsstillende inneklima og god ressursutnyttelse er avhengig av samarbeid på tvers Eiendoms- Oppvekst- Helseavdelingeavdelingeavdelingen Samhandling om inneklima Barn/elever Alle ansatte HMS

16 Ansatte, brukere og støttetjenester - en ressurs når inneklima settes på dagsorden!

17 Forankring i AMU er viktig! Ved at AMU benyttes, oppnås: god/riktig forankring virksomhetens støtteapparat blir en ressurs ved at HMS, eiendomsforvaltning og helsetjenesten kan delta felles forståelse av problemet god hjelp til å velge strategi for å identifisere kilden(e). alle ansatte blir informert via referat aktiviteten blir arkivert/dokumentert slik lovverket krever (helseopplysninger)

18 Inneklima skal dokumenteres! es

19 Drift og vedlikehold (FDV) er viktig! Prosjekterfaringer viser at manglende fokus på forvaltning, drift og vedlikehold ld ofte fører til dårlig inneklima, økt sykefravær og høyt energiforbruk. Rutiner for filterbytte Varmestyring

20 6 inneklimakofferter til utlån Måleinstrumenter lånes ut slik at inneklima dokumenteres Driftstekniker, verneombud og rektor/styrer har tilgang til Inneklimakoffert. Den inneholder: CO2 måler Lysmåler Temperaturmåler Sjekklister for inneklima, kan hentes fra Internett.

21 Fokus på HMS, inneklima og internkontroll Praktiske sjekklister: El. oppvarming Vannbåren varme Ventilasjon Lysanlegg

22 Lysmålinger utføres av teknisk personell og verneombud Lys har betydning for læring, helse og trivsel. Kunnskap tilgjengelig på Veiledende norm lys (Lyskultur) Skole/barnehage: les mer Ved tavla min. 500 lux På pulten min. 300 lux Lekerom min. 300 lux Kontorarbeidsplassen min. 500 lux

23 Kravspesifikasjoner ved bygging og rehabilitering Håndboken Å bygge en arbeidsplass kan bidra til: Å komme fra hylle til handling At virksomheten får mer igjen for pengene Å involverer medarbeidere og brukere At deltakere i byggeprosessen forstår aktuelle fagområder og stiller relevante spørsmål At internkontroll for HMS og miljørettet helsevern vektlegges fra idé til ferdigstillelse.

24 Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg og barnehage Målgruppe: Rektor/styrer FAU/SU Foreldre Elever/barn e Verneombud Ansatte Arkitekter Rådgivende

25 Det vil ta tid å oppgradere alle bygg - mye kan gjøres mens vi venter! Mange elever og ansatte må være i skolebygg som ikke har tilfredsstillende inneklima. Mens man venter på kostbare nye bygningsmessige rehabiliteringstiltak i skoler, barnehager og yrkesbygg, er det viktig å iverksette tiltak for å bedre inneklima for barn, unge og voksne.

26 Internkontroll på Internett Fylkesmannen i Vestfold støtter utvikling av internkontroll på Internett via Fornyingsmidler. Støtteverktøyet skal være til hjelp for lokal tilpasning og utvikling av et gjenkjennbart j internkontrollsystem for skoler og barnehager. Verktøyet skal utvikles slik at kommunene effektivt kan utveksle HMS-kunnskap, og lære av hverandre.

27 Vedtak kiråd Rådmannsutvalget tiv Vestfold ld : RU slutter seg til forslaget om å utvikle en felles Web-basert internkontroll for HMS i kommunesektoren. Arbeidet skjer i regi av en arbeidsgruppe bestående av Larvik kommune og med tillegg av to deltakere fra det øvrige Vestfold. Internettsidene ovenfor tilpasses slik at de fremstår som en integrert del av internkontrollen. Målet med organisering er å oppnå god ressursutnyttelse, samt å gjøre det lettere for den enkelte leder, verneombud og ansatt å finne frem til det de trenger.

28 Internkontroll for HMS kun noen klikk unna!

29 Lykke til med praktisk arbeidsmiljøarbeid!

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima?

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer Inneklimaprosjekt i Vestfold

Detaljer

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Idédugnad og løsningsbasert kartlegging gir gjennomførbare tiltak! Norsk innemiljøorganisasjon, torsdag 14.02.2013 Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Utgangspunkt Fylkeskommunen får tilsyn og avvik fra Miljørettet helsevern med krav om tilfredsstillende

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer