Råd og tips for et godt inneklima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd og tips for et godt inneklima"

Transkript

1 Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima

2 Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse, gode tekniske løsninger og bevisst materialbruk har vi lagt forholdene til rette for et godt og helsevennlig inneklima i din bolig. Dette har vi fått til bl.a. ved å velge: Gjennomtenkte ventilasjonsløsninger med tanke på funksjon og vedlikehold Helsevennlige, materialer med minst mulig avgassing Løsninger som gir enkelt vedlikehold og rengjøring, dvs flater som er lette å rengjøre, takhøye skap og tørkenisje på badet Oppvarmingsløsninger som er gunstige for inneklimaet, dvs. lukkede panelovner som ikke brenner støv Allergivennlig beplantning på uteområder I tillegg er det lagt vekt på kontroll av fukt og støv i bygge prosessen. Inneklima påvirkes i høy grad også av hvordan vi bruker boligen til daglig og hvordan vi vedlikeholder boligen. Dette heftet gir deg som beboer informasjon om hvordan du kan bidra til å opprettholde et helsevennlig og godt inneklima for deg og din familie i årene som kommer.

3 Riktig og godt renhold gir godt inneklima Renhold fjerner støv og andre forurensninger fra overflatene og har stor betydning for innemiljøet og helsen. Støvpartikler i inneluften vil kunne irritere og gi betennelser i slimhinne i nese, hals og luftrør. Noen vil få tørrhetsfølelse i slimhinner, mens andre får slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. Støvet vil kunne inneholde kjemikalier fra inventar og rengjørings - midler eller allergener fra dyr eller pollen. Dette kan føre til allergiske anfall som høysnue eller astmaanfall. Normalt godt og riktig renhold er helt avgjørende for å opprettholde et godt inneklima i hjemmet ditt. Gammeldags rengjøring med bruk av bøtte, vaskeklut og såpe gir dårlig rengjøring. Best rengjøring og raskest og lettest- oppnår du med tørre eller lett fuktige rengjøringsmetoder. Dette innebærer bruk av moderne moppe - systemer for tørr og fuktig rengjøring av golv, og tørre inventarmopper og mikrofiberkluter til rengjøring av innredning og inventar. Utstyr til slikt renhold kan kjøpes i de fleste dagligvareforretninger og fargehandlere. I tillegg bør man investere i en god støvsuger med sterk sugeevne og god filtrering (HEPAfilter). Ved bruk av moderne rengjørings - metoder har man i liten grad behov for rengjøringsmidler. Vann og mikrofiber - klut/mopp gir effektiv og god rengjøring i mesteparten av boligen. Et unntak er rengjøring av badene. Her bør man bruke miljøvennlige rengjøringsprodukter (unngå klorholdige produkter) for rengjøring av toalett. Håndvasker, speil og andre harde flater kan rengjøres helt uten bruk av rengjøringsmidler ved hjelp av en mikrofiberklut. Antibakterielle vaskemidler kan være farlige både for helse og miljø, og kan også gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika. Slike stoffer gjør ikke vaskemidlene mer effektive. Kjemikalier/Produkter/Vaske-ogrengjoringsmidler/#A Tørkenisjen på badet er utformet med tanke på praktisk oppbevaring av rengjøringsutstyr til moderne boligrenhold. Moppeutstyret kan f.eks. henges på innsiden av døren og kluter og mopper kan henges til tørk inne i nisjen. Sprutekanne til vann og det lille som trengs av rengjøringsmidler kan settes i servant skapet. Det er ikke behov for bøtte til vanlig rengjøring i boligen, og den kan evt settes inn i boden og tas fram til f.eks utvendig vindusvask. Innvendig vindusvask kan gjøres enkelt med en våt mikrofiblerklut, etterfulgt av en tørr, glatt klut. GODE RÅD 1. Rengjør boligen godt minst en gang i uka og foreta nedvask av boligen minst en gang i året. 2. Bruk minst mulig rengjøringskjemikalier. Det gir bedre rengjøring, bedre inneklima og mindre utslipp av kjemikalier i naturen. 3. Unngå bruk av vaskesprayer da de gir unødvendig eksponering av kjemikalier som kan være skadelig for helsen 4. På badet bør toalett vaskes med miljøvennlige rengjøringsprodukter (ikke klorholdige rengjøringsmidler). Speil, servant og badekar kan rengjøres med vann og mikrofiberklut. 5. Innred boligen slik at den er lett å rengjøre, f.eks. velg lukkede bokskap og skap som går helt opp til taket, unngå faste tepper. 6. Unngå å dra skitt og fukt inn i boligen. Ha en god avskrapningsrist/matte utenfor inngangsdøren og en god garderobeløsning til sko og yttertøy.

4 Tjue er bra for hue Temperaturen har betydning for både luftkvalitet og hvordan vi opplever innemiljøet. Høy innetemperatur gjør slim - hinnene mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger). Årsaken er at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene. Mennesker som bruker linser på øynene vil være spesielt sårbare for høye temperaturer inne i boligen. For høye temperaturer i boligen kan også gi helseplager som nedsatt konsentrasjon, trøtthet og hodepine. Avgassingen fra materialer øker med temperaturen. Det samme gjelder ev. kjemiske reaksjoner og formeringsevnen og aktiviteten hos midd og mikroorganismer. Derfor er det lurt å holde lufttemperaturen lav og heller kle seg deretter. VÅR ANBEFALING Hold innetemperaturen på ºC i fyringssesongen gjerne lavere på soverom om natten Tilpass påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur Sørg for lav luftfuktighet Høy luftfuktighet gir grobunn for vekst av mikrobiologiske organismer som sopp, midd og bakterier som kan medføre alvorlige helseplager fra slimhinner i nese, hals og lunger. Fukt og muggsoppskader kan gi økt forekomst av astma, flere og verre luftveisinfeksjoner og generelle plager som hodepine, unormalt tretthet og nedsatt arbeidsevne. Høy luftfuktighet inne i boligen er hovedsakelig et problem om vinteren (fyringssesongen) fordi det kan resultere i kondensering på kalde yttervegger. Det er derfor viktig å holde luftfuktigheten i boligen på et lavt nivå ved å sørge for god ventilasjon i rom med høy fuktproduksjon (bad, vaskerom og lignende). Boligen din er utstyrt med et godt ventilasjonsanlegg som effektivt fjerner fuktig og forurenset luft. Likevel skal man være bevisst på hva som gir økt fuktproduksjon og hvordan man kan hindre at dette gir for høy luftfuktighet i boligen. Dagligdagse aktiviteter som bidrar til økt fuktproduksjon inne: En stor klesvask som tørkes i stua gir 2 til 3 liter vann. Dusjing med åpen dør til badet kan gi 1 til 3 liter vann til innelufta. Vanning av planter gir også fukt til lufta, like mye som vi bruker til vanningen. Gammeldags gulvvask (bøtte med vann) tilfører 1 til 2 liter vann. For å unngå at tørking av klær gir for høy luftfuktighet i boligen din har vi laget gode tørkemuligheter i den kombinerte bade- og vaskeromsløsningen. Bruk tørke - nisjen eller tørketrommelen og unngå å tørke klær i boligens øvrige rom. Tørk gjerne klær ute når det er mulig (bortsett fra pollensesongen for de som har pollenallergi). Volumhette er anbefalt på kjøkkenet for å gi et godt avtrekk ved matlaging og effektivt fjerne stekeos og fuktig luft som dannes ved matlaging. GODE RÅD Hold relativ luftfuktighet i boligen mellom 20 40% i fyringssesongen. Om sommeren kan den relative luftfuktigheten være noe høyere, men bør ikke være over 60% Tørk klær i bade-/vaskerommet, eventuelt ute når det er mulig Bruk alltid kjøkkenvifte ved matlaging Unngå bruk av luftfukter

5 Ventilasjonsanlegget Hensikten med ventilasjon/utlufting er å fjerne luftfuktighet og forurensninger i inneluften og tilføre frisk, ren luft. Dette er svært viktig for vår helse. Boliger/bygg med dårlig ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. Boligen din er utstyrt med et balansert ventilasjonsanlegg som skal sikre et godt luftskifte i boligen din. For at ventilasjonsanlegget skal fungere optimalt er det viktig at det driftes og vedlikeholdes riktig. Veidekke har tegnet en serviceavtale som omfatter en årlig inspeksjon av fagfolk. Avtalen er tegnet for ett år og det anbefalers at avtalen videreføres for å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Materialvalg Et utall kjemiske stoffer brukes til fremstilling av materialer og varer vi omgir oss med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske stoffene kan gå over i gassform og bidra til å forurense inneluften. Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke slimhinnene og gi helseplager. Samtidig kommer stadig nye kjemikalier/materialer på markedet der helseeffekter er lite dokumentert/kjent. Mange kjemiske stoffer i inneluften vil også kunne reagere med oksygen i lufta og danne mer irriterende stoffer. Avtalen innebærer blant annet.: Sjekk av at luftinntaket lokalt i ventilasjonsaggregatet er rent og tørt Rengjøring av ventilasjonsaggregat innvendig med mild såpe og vann Skifte av filter. (Helst på høsten etter at pollensesongen er over) Sjekk av lager og rem på roterende gjenvinner. I avtrekkskanaler fra kjøkkenhetter i boliger vil det avleire seg fett. Det er viktig å rengjøre fettfilter i kjøkkenhette og kanalen nærmest hetten regelmessig: Hver måned: Fettfilteret tas ut og rengjøres med vann og oppvaskmiddel/settes i oppvaskmaskinen (sjekk bruksanvisning). Hver 4. til 6. måned: Rengjøring av de flater man kommer til i kjøkkenhetten. Hvert 5-7. år: Avtrekkskanal og kjøkkenvifte etterses og eventuelt rengjøres. Dette anbefales gjort for hele sameiet under ett da det blir dyrt å be om dette for en enkelt leilighet. Veidekke har, i samarbeid med Astmaog Allergiforbundet, så langt det er mulig valgt materialer som er miljø- og helsevennlige. Men det er like viktig at man er bevisst på hva man tar inn i boligen etter at man er flyttet inn. Be derfor gjerne om dokumentasjon på helse og miljøskadelige stoffer når dere går til innkjøp av møbler, gardiner, klær og lignende. Boligen din er malt med Jotun Sens som er den mest helsevennlige malingen på markedet. Ved oppussing anbefaler vi at denne malingen brukes da den har meget lav og snill avgassing. Maler man med Jotun Sens kan man kan trygt bo i huset mens det males innvendig. GODE RÅD Velg møbler, tekstiler o.l som har lav avgassing. Be gjerne om dokumentasjon på helse- og miljøskadelige stoffer og avgassing. Unngå duftsprayer og lignende Lukt på produktet. Vær skeptisk hvis det lukter mye eller rart. Produkter som lukter vondt eller sterkt kan gjerne vitne om høye avgassingsnivåer eller etterbehandlingsmidler. Kan produktet vaskes før bruk så gjør gjerne det. Velg materialer/produkter som anbefales av NAAF der dette finnes. Velg eventuelt Svanemerkede produkter eller produkter som er godkjent/anbefalt av Dansk Indeklimamærket.

6 Har du spørsmål knyttet til inneklima? Astma- og Allergiforbundet (NAAF) gir deg personlig råd og veiledning gjennom forbundets rådgivningstelefon (sentralbord ) og på e-post, Normalt er deler av tjenesten forbeholdt forbundets medlemmer, men som et ledd i samarbeidet mellom NAAF og Veidekke gis kjøpere av Veidekkes boliger full tilgang på alle deler av NAAFs rådgivningstjeneste. Rådgivningstjenesten betjenes av fagpersoner innen inneklima, samt tre spesialsykepleiere med lang erfaring innen astma-, allergi- og andre overfølsomhetssykdommer. Fakta om inneklima kan du finne på for et bedre inneklima

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

g o d e r å d o m godt inneklima for spedbarn

g o d e r å d o m godt inneklima for spedbarn g o d e r å d o m godt inneklima for spedbarn Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn innhold Forord 3 Rom for spedbarn 4 Oppussing og maling 5 Babyseng, sengetøy og madrass 6 Fukt 7 Kjemiske produkter

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

50 NYE SELVEIERLEILIGHETER HUS C3 BYGGETRINN 5 NY BOLIG, NY START! Illustrasjon. Kan avvike fra faktiske forhold.

50 NYE SELVEIERLEILIGHETER HUS C3 BYGGETRINN 5 NY BOLIG, NY START! Illustrasjon. Kan avvike fra faktiske forhold. 50 YE SELVEIERLEILIGHETER HUS C3 BYGGETRI 5 Y BOLIG, Y START! Illustrasjon. Kan avvike fra faktiske forhold. KASKJE DI FØRSTE LEILIGHET? YGGETRI 5 HUS C3 PASSER GODT FOR FØRSTEGAGSETABLERERE Byggetrinn

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 . ß~mæ~~~~~~~oo fl OO~lIT1fMirirrr STATENS ARBEISMILJ01NSTITUTT Postadresse: P.b. 8149 ep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 Tittel:

Detaljer

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND Veiledning om hold av HUND Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Våre veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer