Kartlegging av Inneklima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av Inneklima"

Transkript

1 Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks Sandnessjøen Tlf: / Kartlegging av Inneklima Gjennomført oktober. Leirfjord. Oversendes herved Sandnessjøen Med vennlig hilsen Runa H. Johnsen. Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

2 Innledning Stamina ved Yrkeshygieniker Runa Johnsen gjennomførte i perioden oktober 2014 en inneklimamåling i to møterom og to kontorer ved Kommunehuset i Leirfjord. Bestillingen ble gjort av Asle Skog. Bakgrunn og hensikt Målingen ble gjennomført grunnet klager fra ansatte på inneklimaet på kommunehuset. Særlig i forbindelse med møtevirksomhet, men også kontoransatte. Det gjennomføres årlig kontroll av ventilasjonsanlegget. Gjennomføring Målinger og loggføring av de sentrale inneklimaparametrene karbondioksid (CO 2 ), relativ fuktighet og temperatur ble foretatt ved loggingsmåler. Måleutstyret var av typen WiSensys, kalibrert etter gjeldende standarder oktober Ved installering av utstyret 13.oktober, er loggerne fortsatt påvirket fra transport og utetemperatur. De grafiske fremstillingene viser justeringsprosessen, mens disse verdiene er fjernet fra gjennomsnitts- og minimumsverdiene, og påvirker ikke resultatet i tabell 1. Utetemperatur på de aktuelle måledagene lå på ca 4-10 C. Grense-/tiltaksverdier for inneklima I veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen er følgende anbefalinger gitt, knyttet til de kartlagte måleparametrene: CO 2 : Et evt. høyt innhold av CO 2 skyldes mangelfull ventilasjon i forhold til antall personer i lokalene. Tilfredsstillende ventilasjon vil gi konsentrasjoner godt under normverdien på 1000 ppm. Nivåer over 1000 ppm vil raskt gi en følelse av tung luft og nedsette prestasjoner og effektivitet på arbeidsplassen. Relativ luftfuktighet: Normale årsvariasjoner i inneluften vil typisk være fra under 20 % til over 60 % relativ fuktighet (RF). Nivåer lavere enn 15 % kan gi enkeltpersoner luftveisplager, da oftest i form av slimhinneproblemer eller kløe/svie i øyne/nese. Personer med eksem og kontaktlinser kan eksempelvis ha god nytte av å ha en luftfuktighet på minst 40 %. Vinterstid vil luft over % RF innebære risiko for kondens og fuktskader. Temperatur: lov og forskrift fra Arbeidstilsynet anbefaler en lufttemperatur på C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperaturer under 19 C eller over 26 C bør unngås.

3 Resultater Gjennomsnittlige tallverdier for de tre inneklimaparameterne for måleperioden er presentert i tabell 1. Grafisk fremstilling finnes i vedlegg. Tabell 1. Oversikt over gjennomsnittsmålinger over hele perioden, gjennomsnittverdier mellom kl 08:00-15:30, og minimums- og maksimumsverdier for inneklimaparameterne karbondioksid (CO 2 ), relativ fuktighet (RF) og temperatur for de målte rommene i kommunehuset. Møterom Lihøve 2.etg Kontor Tomas 2.etg Barnevernet Møterom Finnkona 2.etg Kontor Gerd 1.etg Karbondioksid (ppm) Relativ fuktighet (%) Temperatur ( C) Gjennomsnitt ,4 23,0 Gjennomsnitt mellom 08:00-15: ,3 23,2 Minimum ,3 21,3 Maksimum ,4 25,7 Gjennomsnitt ,2 23,8 Gjennomsnitt mellom 08:00-15: ,1 23,9 Minimum ,0 23,2 Maksimum ,6 24,5 Gjennomsnitt ,4 21,0 Gjennomsnitt mellom 08:00-15: ,3 20,8 Minimum ,0 19,8 Maksimum ,9 22,7 Gjennomsnitt ,5 24,3 Gjennomsnitt mellom 08:00-15: ,8 24,7 Minimum ,3 23,7 Maksimum ,0 26,0

4 Vurdering og Konklusjon Arbeidstilsynet har valgt å ikke gi egne forskrifter om inneklima og luftkvalitet, og skyldes at det er mange faktorer som spiller inn, at et strikt regelverk på enkeltfaktorer, vil være lite hensiktsmessige. Vurderingene av resultatene i denne målingen vil bli gjort opp mot normverdiene beskrevet i veiledningen fra Arbeidstilsynet. Det skal foreligge drifts- og vedlikeholdsplaner for ventilasjonsanlegget. Det skal også foreligge renholdsplaner for kommunehuset. Måling av karbondioksid i inneklimaet viser korte perioder med verdier over anbefalt norm på 1000 ppm, på møterom Lihøve og Finnkona, og kontor 1.etg. I figur 1 for Lihøve kan man se at møteaktivitet fører til rask økning av CO 2 nivået i rommet, og maksverdi på 1719 ppm er svært høyt og ble registrert på kveldstid kl 18:30-21:00. Dersom ventilasjonsanlegget slår seg av på kveldstid, er det viktig at det er mulig å slå på anlegget dersom det foregår møteaktivitet på ettermiddag/kveld. Dette må brukere av rommet informeres om ble det også registrert avvik mellom kl 10:15-11:15 og kl 11:45 med maksverdi på 1155 ppm. På Finnkona ble det registrert avvik kl 10:15 og mellom kl 11:30-12:00, med maksverdi på 1133 ppm. Det foreligger ingen informasjon om hvor mange møtedeltakere disse møtene har hatt, men resultatene viser høye CO 2 -verdier som indikerer mangelfull luftskifte i rommet. Ved lang møteaktivitet er det viktig med pauser og lufting. På møterom i 1.etg er det registrert ett avvik kl 15:00, med 1061 ppm. Resultatene for relativ fuktighet avdekker ingen unormale verdier i kommunehuset. Årsvariasjoner i det naturlige fuktinnholdet i uteluft tilsier at man vil ha høyere relativ fuktighet om høsten enn om vinteren. Resultatene viser at temperaturen varierer mellom 19,8 26,0 C, og ligger dermed over anbefalt temperaturområde mellom C. Temperaturer over 26 C bør unngås. De høyeste temperaturene ble målt på kontor i 1.etg med 26 C kl 15:00, som er samme tidspunkt som avvik på CO 2 ble registrert. Høy temperatur kan gi opplevelse av tørr og tung luft, og det kan være hensiktsmessig å etterstrebe en reduksjon av temperaturen til < 22 C, da dette er en temperatur som anbefales for god prestasjon og produksjon. De ansatte som opplever utfordringer som antas å være forbundet med inneklimaet, opplever plager som hodepine og opplevelsen av tung/tett luft. De vanligste symptomene knyttet til dårlig inneklima er: Slimhinneirritasjon i øyne, nese, hals. Mer plager av astma og allergisk snue Luftveisinfeksjoner. Tørrhet, kløe, eksem i ansikt og hender. Unormal trøtthet, hodepine, uopplagthet. Men det er viktig å huske at det er store individuelle variasjoner, noe som kan føre til at noen reagerer mer enn andre. Særlig allergikere og de med hyperraktivitet i slimhinner er verst stilt. Resultatene i denne kartleggingen viser at møterommene kan nå høye CO 2 -verdier ved møteaktivitet, og pauser og lufting er viktig, dersom leverandør av ventilasjonsanlegg ikke kan gjøre oppgraderinger på nåværende system. Inneklimaparameterne på de to målte kontorene er innenfor akseptable nivåer, til tross for ett registrert avvik på CO 2 på kontor 1.etg.

5 Dersom dere har ytterligere spørsmål eller kommentarer til rapporten, ta kontakt med Stamina Bedriftshelsetjeneste. Referanser Veiledning om Klima og Luftkvalitet på arbeidsplassen. Vedlegg Figur 1. CO2. Møterom Lihøve.

6 Figur 2. Relativ fuktighet. Møterom Lihøve.

7 Figur 3. Temperatur. Møterom Lihøve.

8 Figur 4. CO2. Møterom Kontor 2.etg Barnevernet

9 Figur 5. Relativ fuktighet. Kontor 2.etg Barnevernet

10 Figur 6. Temperatur. Kontor 2.etg Barnevernet

11 Figur 7. CO2. Møterom Finnkona.

12 Figur 8. Relativ fuktighet. Møterom Finnkona

13 Figur 9. Temperatur. Møterom Finnkona

14 Figur 7. CO2. Kontor 1.etg

15 Figur 8. Relativ fuktighet. Kontor 1.etg

16 Figur 9. Temperatur. Kontor 1.etg

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

FOKUS på tre. Klima og trestabilitet

FOKUS på tre. Klima og trestabilitet Nr. 46 FOKUS på tre Klima og trestabilitet 30 25 20 Likevektfuktighet (LVF) % 15 10 5 0 [ C] 20 [ C] 50 [ C] 100 [ C] 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Relativ fuktighet (RF) % FEBRUAR 2009 Hvilken innvirkning

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB)

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) - Åpen Rapport Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2012-01-31 SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Foretaksledelsen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Postboks

Detaljer

Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012

Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012 Kommunenes Hus - Oslo Inneklima Partikkeltellinger 2012 Morten Kjelsaas Oslo desember 2012 1: Bakgrunn: Det har vært en del klager på innemiljøet av generell art. Kommunenes Hus ville derfor få undersøkt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Maria Nunez, Ole Erik Carlson, Johan Mattsson Mycoteam as, 2011 2/12 Innhold 1. INNLEDNING...3 Fukt påvirker helse og miljø...

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 34 Prosjektrapport 22 Prosjektrapport 34 Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Emneord:

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer