Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012"

Transkript

1 Kommunenes Hus - Oslo Inneklima Partikkeltellinger 2012 Morten Kjelsaas Oslo desember 2012

2 1: Bakgrunn: Det har vært en del klager på innemiljøet av generell art. Kommunenes Hus ville derfor få undersøkt kvaliteten på lufta inne i lokalene. Pågående byggearbeider i forbindelse med en oppgradering av bygget har naturligvis medført noe høyere partikkelbelastning i byggeperioden. Nå er ventilasjonsanleggene i normal drift og det ble derfor foretatt en partikkeltelling etter at de hadde vært i drift 2-3 uker. Det har også vært klager på temperatur og trekk i lokalene. Dette er problemer som må løses via reguleringsanlegget og der det har vært registrert trekk har tilluftsventilene blitt skiftet til ventiler som gir mindre lufthastighet i oppholdssonen. Denne undersøkelsen konsentrerer seg derfor om luftas innhold av partikler og om det er skadelige stoffer fra rivingen av eksisterende konstruksjoner. Følgende undersøkelser har blitt gjort: Luftprøve med Sempore prøvetaking for å se på type partikler og størrelser. Støvprøve på horisontale flater for å se på nedfall av svevestøv og reingjøringseffektivitet Partikkeltellinger for å se på antall partikler i innelufta i forhold til utelufta og andre bygg Det ble i høst foretatt en luftprøve av romluften, uteluften og tilluften i HVII s gt 9. Undersøkelsen viste gode verdier på partikkelinnholdet og en normal sammensetning av partikler. Dette var en undersøkelse basert på innsamling av partikler ved hjelp av en spesiell pumpe og undersøkelse i elektromikroskop på laboratorium i Sverige. Partikkeltellingen ble foretatt når ventilasjonsanlegget var avslått pga byggearbeidene. Det må derfor tas en ny måling når ventilasjonanlegget er i drift. 2: Konklusjon Målingene viser at nivået av svevestøv i lokalene er normalt når anlegget er i drift. Det påpekes og vises på mikroskopbilde at det er et høyt antall små partikler. Denne prøven ble tatt under byggearbeidene og det gir en naturlig forklaring på at svevestøv fra disse arbeidene kan komme inn i byggets lokaler. Partikkeltellingene som er foretatt med ventilasjonsaggregatet i drift viser lave verdier inne og en renseeffekt i filtrene som er bedre enn det som normalt settes som krav i kontorbygg. Forrige måling i 2008 viste at tillufta hadde ca 20% av antall partikler i utelufta. Målingene nå med ventilasjonsanlegget i permanent drift viser ca 16%, altså bedre enn i Støvmålinger på horisontale flater ble foretatt mens anleggene var i gang og viste gode resultater dvs et støvnivå som holder kravene til rent bygg. SEMPORE støvanalyse fra byggeperioden viser at det ikke er skadelige stoffer i lufta, men at støvet har en normal sammensetning. Partikkeltellingene nå viser en lav mengde svevestøv og at ventilasjonsanlegget effektivt fitrerer tillufta. 3: Partikkeltellinger: Målingene ble foretatt med en laser partikkelteller (TSI) som er det mest nøyaktige analyseapparat for slike feltmålinger. Tilsvarende benyttes i renrom for farmasøytisk industri og for renrom i elektronikkindustrien. Det finnes ingen standarder for vanlige oppholdsrom med grenseverdier for antall partikler. Det skyldes flere forhold, men det krever dyre instrumenter og nivået vil variere fra by og

3 land og over året. For renrom finnes det derimot standarder som jeg viser til her. EU-landene har en standard (GMP) hvor klasse A er det reineste og den går til klasse D. Klasse A er lokaler hvor det ikke kan befinne seg personer da disse forurenser. Klasse B må man typisk skifte i 3 omganger for å komme inn i. Klasse C er et skift med heldekkende dress og klasse D trenger man Ren jakke, bukse og sko-overtrekk og hårnett, typisk i matindustri, operasjonssaler etc. Partikkeltellinger for slike lokaler som Kommunenes Hus gjøres for å sammenligne nivåene i uteluft, inneluft og tilluft. Det kan si noe om filtrene i anlegget har den utskillingsgraden som de må ha og om det finnes interne forurensingskilder i bygget. Tidligere var tobakksrøyk en typisk kilde som kunne måles langt unna der det ble røkt. Nå er det som regel manglende renhold eller infiltrasjon fra garasjer, ytterdører som kan avsløres eller papirbehandling for eksempel. Partiklene ble målt i størrelse 0,3 my- 0, og 10 my (1my = 1/1000 mm). Pollen er ca 10 my og partiklene i tobakksrøyk ca 0,5 my. For renrom er det normalt å måle 0,5 my og 5 my. Standardene er derfor angitt ut fra disse størrelsene.

4 4: Måleresultater Målingene viser antall partikler pr kubikkfot. Det er de relative veriene i forhold til hverandre som er intresante og ikke nødvendigvis antallet som vil variere med årstiden Størrelse 0,30 0, Kommunenes Hus Kontor 2 etg Mdvn Kommunenes Hus Tilluft Kommunenes Hus Uteluft Kommunenes Hus Kontor Kommunenes Hus Tilluft Kommunenes Hus KH HVII's gt 5.etg Kommunenes Hus MDvn3b 2 etg Kommunenes Hus KH HVII's gt 2.etg Kommunenes Hus Uteluft bakgård Kommunenes Hus KH HVII's gt 5.etg Kommunenes Hus Partikkeltelling, uteluft, romluft, tilluft, Antall partikler Uteluft Romluft Tilluft Partikkelstørrelse Målingene viser hvor effektivt ventilasjonsanlegget renser utelufta for partikler og derved renser romlufta for svevestøv. Aktivitetene i lokalene generer partikler som det fremgår ved at antallet i lokalet er høyere enn i tillufta. Sammenlignet med utelufta er mengden svevestøv ca

5 1/6 del. Dette må ansees å være bra. Dette viser også at å lufte med å åpne vinduer ikke er bra med hensyn på svevestøv. Vedlagte diagram viser hva som typisk finnes innenfor de ulike partikkelstørrelsene. Størrelse 0,3-0,5 er på størrelse med tokakksrøyk, partikkler i avgasser etc. Pollen ligger f.eks på ca 10 my. 5: Utskillingsgrad på filtrene Filtre i ventilasjonsanlegg har forskjellig utskillingsgrad etter hvilken filterklasse de har. For kontorbygg er det anbefalt å benytte EU-7 filtere som filtrer bort ca 95 % (vekt) av normalt sammensatt uteluft i bystrøk. Fra lufta forlater filtrene skal den fraktes gjennom kanaler og komponenter før den tilføres lokalet. Det er alltid en diskusjon om hvor mye gammelt støv som kan ligge i kanalene og forurenser tillufta og derved lokalene. Målingene her er gjort ut av tilluftsventilene slik at evnt slik forurensing blir registrert. Som det fremgår av måleresultatene ser det ikke ut som det er tilfelle her. Dette skyldes nok at Kommunenes Hus i flere år har benyttet gode filtre og derved har evnt gammelt støv fra tidligere tider samt evnt byggeperioder blitt spylt ut for flere år siden. Størrelse (1/1000 mm) 0,30 0, EU Utskillingsgrad MdVn3b Utskillingsgrad HVII's gt Utskillings grad filter Utskillingsgrad (% ) EU7 Utskillings grad MdVn3b Utskillings grad HVII's 0 0,3 0,4 1,0 3,0 5,0 10,0 Partikkelstørrelse 6: Kommentar til resultatene Min vurdering av resultatene er at partikkelnivået inne er meget bra. Sammenlignet med renromsklasser tilsvarer det Klasse C som er tilsvarende operasjonssaler eller der man produserer finelektronikk. De partiklene som kan gi problemer er fra 0,5 my og større. Her ligger man på ca 10 % av uteluften og det må sies å være svært bra. Det sier også noe om at renholdet er bra og at det ikke produseres mye partikler i kontorene.

6 Tilluften fra gammelt anlegg må også betegnes som svært rein. Det er en liten økning gjennom vindusapparatet, men helt ubetydelig. Tilluften er svært rein både for nytt og gammelt anlegg og utskillingsgraden på filtrene ligger bedre enn EU7 som er dagens standard for slike anlegg. At det på de største partiklene står at utskillingsgraden er 98 og 99% på det ene anlegget. Det skyldes at vi måler 1-2 partikler i denne størrelsen som gir et stort utslag pga det lave antallet av denne størrelsen i utelufta. Resultatene viser at tilluften er med på å rense romluften og holde svevestøvsnivået lavt. 7: Oppsummering Denne målingen sammen med tidligere målinger av CO2-nivå og støvanalyse viser at innelufta ikke er forurenset eller har høye konsentrasjoner av de målbare stoffer man forbinder med dårlig innemiljø. Tvert imot er nivåene lave også sammenlignet med nye bygg av tilsvarende type. Min erfaring om hva som gir opplevelse av dårlig innemiljø er: Feil temperatur For lite friskluft (ikke tilfelle her) Lukt/avgassing fra nye materialer og møbler. Dette vil avta relativt raskt der ventilasjonen er god (3-6 måneder) Enkelte kan også klage på tørr luft om vinteren. Spesielt de som bruker kontaktlinser. Problemet for andre som får hudproblemer har ofte en sammenheng med høyt nivå av svevestøv. Bilag: Utskrift fra partikkelteller Figur som viser partikkelstørrelser Rapport på støvanalyse (SEMPORE)

7

8 Serial Number: 9306-V Min: Average: Max: Std Dev: Std Err: Record Type: Differential Channel , , ,67 Units: Counts Channel , ,53 633,56 Volume: ft3 Channel , ,41 53,63 Temperature: C Channel , ,03 14,21 Channel , ,14 11,9 Channel , ,84 2,82 Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Device Sample Laser Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Flow # Location Date & Time Size Differential Size Differential Size Differential Size Differential Size Differential Size Differential Volume Temp Humidity Status Time Status Status (%) 101 S-01 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-01 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-01 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-02 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-02 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-02 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-03 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-03 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-03 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D001 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D001 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D001 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-04 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-04 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-04 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-05 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-05 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-05 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-06 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-06 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-06 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-07 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-07 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-07 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-08 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-08 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, S-08 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0,1 N/A N/A 132 D002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0,1 N/A N/A 133 D002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0,1 N/A N/A 134 D004 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D004 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D004 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D005 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D005 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D005 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D006 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D006 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D006 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D007 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D007 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D007 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D008 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D008 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D008 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D009 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D009 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D009 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D010 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D010 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, D010 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, EL001 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, EL001 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, EL001 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, EL002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, EL002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0, EL002 ########### (ok) 00:01:00 (ok) 0, , (ok) 0,

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer