IK-bygg. Inneklimafagdag, NAAF. !l formålsbygg og boliger. Stavanger, tirsdag 25. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IK-bygg. Inneklimafagdag, NAAF. !l formålsbygg og boliger. Stavanger, tirsdag 25. november 2014"

Transkript

1 IK-bygg!l formålsbygg og boliger Inneklimafagdag, NAAF Stavanger, tirsdag 25. november 2014

2 Hva er IK- bygg? IK- bygg er et internkontrollsystem (ikke FDV- system) som synliggjør byggets =lstand og skaderisiko i forhold =l lovpålagte krav om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Sitat: IK- bygg er s!en gjennom jungelen av lover og forskri9er for dri9 av bygg, og holdes vedlike i samarbeid med!lsynsmyndighetene gjennom årlige revisjoner. Fredrik Horjen, senioringeniør i Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

3 Hvorfor IK- bygg? IK- bygg i ak=v bruk gir følgende fordeler: ü ü ü ü ü ü LeJere å få gjennomslag for vedlikehold i budsjekorhandlingene LeJere å nå fram med informasjon =l rådmenn, folkevalgte, innbyggere, brukere og presse LeJere å gjøre rik=ge prioriteringer (vedlikeholdsplan) Redusert skaderisiko kan gi redusert forsikringspremie Forenklet kommunikasjon med =lsynsmyndighetene Sammenligne =lstand med andre kommuner Sitat: Vi har ikke vært gode nok!l å bevilge penger!l vedlikehold før forfall er et faktum. ( ) Vi tror defe systemet vil fungere godt som dokumentasjon. Jan A. Mærli, Ordfører i Aurskog- Høland kommune

4 Hva gjør IK- bygg? ü Samler alt regelverk på ej sted Viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Revideres og oppdateres jevnlig i samarbeid med =lsynene. ü Kartlegger =lstand med farger Enkel og prak=sk sjekkliste med spørsmål som besvares ved hjelp av trafikklys (grønt, gult og rødt). Visuell sterk og enkel å forstå ü S=mulerer =l samarbeid Sjekklisten tydeliggjøre plassering av ansvar og s=mulere =l samarbeid også med brukerne av byggene. Fire roller: eier, forvalter, upører og bruker

5 Hvilke områder dekkes? Ansvar Bygning Innemiljø Universell uhorming Brann og beredskap Ytre miljø Byggearbeid Eier Utvending Renhold Beliggenhet Organisatorisk Flom Ombygging/ rehabilitering Forvalter Innvendig LuU Planløsning Teknisk Skred Bruker / Leietaker Elanlegg Temperatur Adkomst Nedgravde tanker VVS Lys Tilgjengelighet Energi- merking Heis Lyd Beredskap

6 Bred støje IK- bygg støjes og fremmes som et nyzg og nødvendig verktøy =l systema=sk internkontroll: Direktoratet for Byggkvalitet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) KLP Skadeforsikring Norsk Brannvernforening Arbeids=lsynet Helsedirektoratet NKF bygg og eiendom (=dligere FOBE) IK- bygg eies av NKF og norske kommuner, og oppdateres og revideres jevnlig i samarbeid med =lsynene.

7 Antall brukere IK- bygg Siden lanseringen våren 2011 er det i dag nesten 100 kommuner som bruker IK- bygg ak=vt.

8 Tilstandsrapport

9 Rapport 8ABCDEFGCHEIIJHDK"LJMNGHEIIJHD!-G&H+$-+I J$,1K,L.G&22M&C#',#/(#"&39238&96G9: N1"G&H*1//)+#I Utbedringskostnad (i 1000 kr) 7-1 Er byggherreforskriften ivaretatt 6-1 Offentlig pålegg >"#")..,%850*,"<?5,** 5-5 Sikkerhet og helsemessig beredskap 5-4 Energimerke 5-3 Nedgravde tanker 5-2 Skred/rasfare 5-1 Flomfare ="#"38(,"-05+/ 4-3 Boliger - særskilte forhold 4-2 Dokumentasjon teknisk utførelse 4-1 Branndokumentasjon organisatorisk 9"#"2($%%")*"2,(,:&;$< 3-4 Bygningens tilgjengelighet 3-3 Adkomst 3-2 Planløsning 3-1 Bygningens beliggenhet 6"#"7%0',(&,55"78.)(-0%* 2-6 Helsefarlige stoffer i bygningen 2-5 Lyd og støy 2-4 Lys 2-3 Temperatur 2-2 Luftkvalitet 2-1 Renhold 4"#"0%%,-05+/ 1-7 Heis 1-6 Skallsikring og lås 1-5 Vann, avløp og sanitær anlegget 1-4 Varme og ventilasjonsanlegg 1-3 EL-anlegget (ledninger, kabling, f 1-2 Bygning innvendig 1-1 Bygning utvendig 1#"23*%0%* 0-3 Er bruker klar over sitt bruker-/lei Er forvalter klar over sitt forvaltera 0-1 Er eier/kommunestyret klar over s..!"#"$%&'$(")*"*+,%%)-./(0%*!+,$%%&*-$."$,/#,#"!"#$%&'#"&(")*#" 0*1%#& & 789 & 389 & 789 & 789 & 789 & 289 & 289 & 389 & 789 & 289 & 289 & 789 & 289 & 789 & 289 & 389 & 789 & 289 & 389 & 389 & 289 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 389 & 389 & & 274 0*1%#&3 2: 23;5 789 & 789 & 389 & 789 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 389 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 789 & 289 & 289 & 789 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & &&& 74 0*1%#& & 789 & 389 & 789 & 389 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 389 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 389 & 789 & 289 & 789 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & & 229 0*1%#&4 25 2<9; 789 & 789 & 389 & 789 & 389 & 289 & 389 & 289 & 789 & 789 & 289 & 289 & 789 & 789 & 789 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 389 & 789 & 289 & 789 & 289 & 789 & 289 & 289 & 289 & 789 & 389 & 389 & 389 & 289 & 289 & & 37; =$"+#>$?#&2 5 7;9 789 & 789 & 389 & 789 & 789 & 289 & 289 & 789 & 389 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 289 & 789 & 389 & 289 & 289 & 789 & 289 & 389 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 289 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 789 & & 272 =$"+#>$?#&3 : ; & 789 & 389 & 789 & 789 & 389 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 789 & 789 & 389 & 289 & 289 & 289 & 789 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 389 & 789 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & &&& 5< =$"+#>$?#&7 6 3:; 789 & 789 & 389 & 789 & 789 & 289 & 289 & 389 & 289 & 789 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 789 & 789 & 289 & 289 & & 259 =$"+#>$?#& & 789 & 389 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 789 & 289 & 289 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 389 & 389 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & & 7<5 ;< 2::; 789 & 789 & 389 & 789 & 789 & 289 & 789 & 789 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 789 & 789 & 289 & 789 & 789 & 789 & 289 & 789 & 289 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & & 5: ;4 789 & 789 & 389 & 789 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & &&&;< B."#,,C>$%% 28; 374: 789 & 789 & 389 & 789 & 789 & 389 & 289 & 389 & 289 & 789 & 289 & 289 & 789 & 289 & 389 & 389 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 789 & 289 & 289 & 789 & 789 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 789 & 289 & 289 & & 356 D)%,)">)C 2 2: & 789 & 389 & 789 & 789 & 289 & 789 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 789 & 289 & 789 & 289 & 289 & 389 & 389 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & &&& 6; EF.>)C#, ; & 789 & 389 & 789 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 389 & 389 & 289 & 289 & 389 & 289 & 389 & 289 & 789 & 289 & 289 & 789 & 289 & 389 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 389 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & 289 & &&& <2

10 Ønsket utvikling

11 Tilstandsbarometer

12 Bruk av =lstandsgrad IK- bygg 0: Ingen feil eller mangler registrert. KompleJ dokumentasjon foreligger og er i ak=v bruk. 1: Feil eller mangler er ikke registrert og lite sannsynlig. DeJe er delvis dokumentert. 2: Feil eller mangler er registrert eller sannsynlig. DeJe er delvis dokumentert. Vedlikehold må upøres. 3: Store feil og mangler registrert eller sannsynlig. Delvis eller ingen dokumentasjon. Pålegg fra en eller flere myndigheter. B: Besvares ikke når oppgaven ikke er relevant for denne funksjonen.

13 Mer enn bare =lstandsgrad IK- bygg Kommentar Bilder Vedlegg Kostnad Varslingsru=ner App =l mobil/nejbrej Forenklet skjema - uten innlogging

14 Eksempel på =lstandskartlegging

15 App på mobil og nejbrej

16 App på mobil og nejbrej Dokumentere avvik med bilder

17 Nyheter om IK- bygg Hva er nyj? ü Egne sjekklister for boliger ü Arbeidsordre for utbedring av avvik ü Innsyn for =lsynsmyndigheter Hva kommer? q Eiendomsinfo (matrikkel, areal, byggeår, mv.) q FDV- system =lknyjet IK- bygg Arbeidsordre Vedlikeholdsplan Digital brannbok

18 ByggNeJ Den nye samhandlingsplakormen fra Direktoratet for Byggkvalitet

19 !"#$%&'()*+"',)-,./0'1'0&2*,31-*345, 62),5)512,(13,'&((7,84##&39,:/0'1'0*'$%%&27,!"

20 DET OFFENTLIGE! 3,+%#(($*! 4567#7627'11$%!!"#$%&'()$"*$&*+,--* B#&C! A#(2,7+#(/,%$7! 80"! -5*($21,77$7!9:,! 3#*;<=#%$(+.%,+$+! >$*2$+#*257$+! "?!+#*257$+! DET SIVILE SAMFUNN! 0,(+1$2+$%! "#$%! -.%/,*+$%! &%'($%)*$#$+,($%!

21 Priser

22 Priser IK- bygg er svært rimelig og prises ejer kommunestørrelse. Antall innbyggere Inn=l Over NKF- medlemmer får 33 % rabav Årlig abonnement kr kr kr kr kr

23 Tilleggsmodul IK- bygg =lbyr også en valgfri =lleggsmodul som gjør internkontrollen enda enklere! ü App =l mobil og nejbrej ü Varslingsru=ner ( årshjul ) ü Forbedret løsning for opplas=ng av bilder ü Forenklet skjema uten innlogging ü Egne spørsmål i IK- bygg Pris=lbud gis på forespørsel.

24 Prøve=lgang Vi gir alle gra=s, uforpliktende =lgang i en prøveperiode på 4 uker. Besøk oss på eller send e- post =l

25 Fra OK- bygg!l IK- bygg, gjør hverdagen din god og trygg! J

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. Universell Utforming, KS Agenda. Oslo, onsdag 4. november 2014

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. Universell Utforming, KS Agenda. Oslo, onsdag 4. november 2014 IK-bygg!l formålsbygg og boliger Universell Utforming, KS Agenda Oslo, onsdag 4. november 2014 Hva er IK- bygg? IK- bygg er et internkontrollsystem (ikke FDV- system) som synliggjør byggets =lstand og

Detaljer

IK-bygg. Kommunaltekniske Fagdager 2014 Bergen, onsdag 4. juni

IK-bygg. Kommunaltekniske Fagdager 2014 Bergen, onsdag 4. juni IK-bygg Kommunaltekniske Fagdager 2014 Bergen, onsdag 4. juni Hva er IK- bygg? IK- Bygg er et internkontrollsystem som synliggjør byggets 9lstand og skaderisiko i forhold 9l lovpålagte krav om helse, miljø

Detaljer

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. IK-bygg-konferansen. Oslo, torsdag 6. november 2014

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. IK-bygg-konferansen. Oslo, torsdag 6. november 2014 IK-bygg!l formålsbygg og boliger IK-bygg-konferansen Oslo, torsdag 6. november 2014 Agenda Kort om IK- bygg Enda enklere i bruk Matrikkelen på vei inn IK- bygg for boliger Veien videre for IK- bygg Hva

Detaljer

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Nyheter IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Agenda IK-bygg Kort presentasjon Nasjonalt tilstandsbarometer Integrasjon med Boligmappa FDV-bygg Revisjon Spørsmål fra salen Kort presentasjon av

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Påstand Manglende fokus på HMS fører ofte til: Dårlig

Detaljer

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1 1 November 2011 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Fylkeskommunal eiendomsforvaltning - Roller, ansvar, myndighet

Detaljer

God morgen! Sovet trygt i natt?

God morgen! Sovet trygt i natt? God morgen! Sovet trygt i natt? Det er ikke systemet det kommer an på. Det er det systematiske arbeidet som gir trygge bygg for alle! DET ER IKKE SYSTEMET DET KOMMER AN PÅ Vannskader kostet 4.183.152.000

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Godkjenning av skoler, kommunenes tilsynspraksis status 2013 Oversikt Tilstand Oversikt Tilstand % Hedmark

Detaljer

IK Bygg, et verktøy for kommunene. FREDRIK HORJEN 22.01.15, Fylkesmannen Kra4tak for bedre fysisk innemiljø i skolene

IK Bygg, et verktøy for kommunene. FREDRIK HORJEN 22.01.15, Fylkesmannen Kra4tak for bedre fysisk innemiljø i skolene IK Bygg, et verktøy for kommunene FREDRIK HORJEN 22.01.15, Fylkesmannen Kra4tak for bedre fysisk innemiljø i skolene Bakgrunn Dårlig vedlikehold av kommunale bygg NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer Il

Detaljer

Norges beste kommune på eiendomsforvaltning neste år er vi der

Norges beste kommune på eiendomsforvaltning neste år er vi der Norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016 - neste år er vi der NKF DRIFTSKONFERANSEN 2016 JOBB SMARTERE 26.10.16 Fredrik Horjen Direktoratet for Byggkvalitet. Eiendomsforvaltningens rolle i verdikjeden

Detaljer

EIERS OG BRUKERS ANSVAR FOR SIKKERHETEN I BYGG

EIERS OG BRUKERS ANSVAR FOR SIKKERHETEN I BYGG EIERS OG BRUKERS ANSVAR FOR SIKKERHETEN I BYGG Fagdag KLP 11.4.18 Jan-Tore Dilling For sikkerhets skyld AS KUNNSKAP OM BYGGET Hva er bygget til og hva brukes det til? HVORFOR SYSTEMATISK SIKKERHETSARBEID

Detaljer

Presentasjon av IK-Bygg Web

Presentasjon av IK-Bygg Web Presentasjon av IK-Bygg Web Fagseminar i regi av NKF 9. nov. 2010 Kort om IK-Bygg Hva er IK-Bygg? Et verktøy for systematisk internkontroll av offentlige bygg Hva er formålet? Overholde pålagte lover og

Detaljer

Flesberg kommune. Hvor og når?

Flesberg kommune. Hvor og når? Hvor og når? IK-BYGG Hva er det? IK-BYGG er et verktøy hvor man rapporterer bygningstilstanden Forskjellen fra et standard FDV-system er at IK-BYGG involverer hele organisasjonen, på en måte som gir hele

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

Tilbud for: FDV-bygg. Side 1 av 5

Tilbud for: FDV-bygg. Side 1 av 5 Tilbud for: FDV-bygg Tilbudet gjelder for Vadsø kommunale eiendomsforetak KF og er utarbeidet av New Generation Communication AS ( NGC ) den 05.12.2016. Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

IK-Bygg. Et viktig ledd i en helhetlig digitaliseringsstrategi i Sørum kommune

IK-Bygg. Et viktig ledd i en helhetlig digitaliseringsstrategi i Sørum kommune IK-Bygg Et viktig ledd i en helhetlig digitaliseringsstrategi i Sørum kommune Jürgen Spindler Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Virksomhetsleder FDV - Ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og

Detaljer

Hvorfor valgte Agri eiendom (Felleskjøpet) å ta i bruk IK bygg for sine bygg. Ved: Arild Stølen Agri Eiendom As

Hvorfor valgte Agri eiendom (Felleskjøpet) å ta i bruk IK bygg for sine bygg. Ved: Arild Stølen Agri Eiendom As Hvorfor valgte Agri eiendom (Felleskjøpet) å ta i bruk IK bygg for sine bygg Ved: Arild Stølen Agri Eiendom As 2 Bakgrunn Agri Eiendom AS Agri Eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av

Detaljer

Om prosjektet «Systematisk sikkerhetsforvaltning»

Om prosjektet «Systematisk sikkerhetsforvaltning» Om prosjektet «Systematisk sikkerhetsforvaltning» Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Historikk Prosjektet ble etablert i 2006 av: KLP Skadeforsikring Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen 2004, Sted, tema 2 2006 3 4 DET OFFENTLIGE Eiendomsforvaltning

Detaljer

1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok

1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok 1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8 2 DiBK. DET OFFENTLIGE Matrikkel Byggesak

Detaljer

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Organisering av Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Budsjettposter til Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Oversikt over de enkelte typer bygninger Teknisk

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

Tilleggsmodulen i IK-bygg

Tilleggsmodulen i IK-bygg Tilbud for: Tilleggsmodulen i IK-bygg Tilbudet gjelder for Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, og ble utarbeidet av New Generation Communication AS ( NGC ) den 05.12.2016. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse i boligforvaltningen. Kompetansebehov. FREDRIK HORJEN DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 13.02.

Teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse i boligforvaltningen. Kompetansebehov. FREDRIK HORJEN DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 13.02. Teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse i boligforvaltningen. Kompetansebehov. FREDRIK HORJEN DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 13.02.2014, Gardermoen Program for kommunal boligforvaltning Meld. St. 17 (2012-2013)

Detaljer

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger PROSJEKTDELTAKERE: Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP skadeforsikring Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Dr.ing

Detaljer

Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg kommune

Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg kommune Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg Dagens tema: Situasjon før innføring av IK-Bygg Forankring av pilotprosjekt 2012 «systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Arbeidstilsynet på besøk

Detaljer

Nyheter om IK-bygg / IK-bolig

Nyheter om IK-bygg / IK-bolig Nyheter om IK-bygg / IK-bolig IK-bygg-konferansen 2016 Lillestrøm 22-23. november Raskere tilstandskartlegging Raskere tilstandskartlegging Raskere tilstandskartlegging Skole A Overføre tilstand Skole

Detaljer

Brukerveiledning IK-idrettslag

Brukerveiledning IK-idrettslag Brukerveiledning IK-idrettslag ORRA Desember 2016 Innhold 01. Hva er IK? 3 02. Hvorfor skal IK registreres? 3 03. Hvem skal registrere IK? 3 Hvem kan registrere et arrangement? Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

100990 1.1. Fagseminar brannsikring 10.10.12

100990 1.1. Fagseminar brannsikring 10.10.12 100990 1.1 2 Nøkkeltall Eier og dri8er ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo Ca. 1,5 millioner kvadratmeter, ca 93.000 elever og ansade Bokført verdi - ca. 18 milliarder kroner Investeringer 2012:

Detaljer

Reisen fra penn&papir til nettbrett! Full kontroll på arbeidsordreflyten!

Reisen fra penn&papir til nettbrett! Full kontroll på arbeidsordreflyten! Reisen fra penn&papir til nettbrett! Full kontroll på arbeidsordreflyten! Hvor var vi 2016? Hvor er vi i 2018? Fra 10% til 99% kontroll. IK-bygg ble presentert for oss den 03.11.2016. Allerede samme dag

Detaljer

Tromsø 24. november 2017

Tromsø 24. november 2017 Har du kontroll på dine eiendommer? Hvor er manglene? Hva forteller du eieren? Derfor oppsto IK-bygg Tromsø 24. november 2017 Harald Andersen 1 Mitt møte med kommunal eiendomsforvaltning? Eiendom ble samlet

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING

KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING PLAN FOR KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING Del 2 - Mål og handlingsdel 2011-2014 Revidert 31.01.2011 Vedtatt: Revidert Gjerdrum kommunestyre i forbindelse med budsjett, sak 15/11 den 2. mars 2011 Gjerdrum kommunes

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Ta kontroll over bedriftens internkontroll

Ta kontroll over bedriftens internkontroll Ta kontroll over bedriftens internkontroll Eiendomskonferansen 2017 Molde 03.11.2017 Bjørnsonhuset Norik AS Norik ble «født» i 2002 Idé: Et verktøy for elektrobransjen 15 fagmoduler Først på markedet med

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Nasjonale utfordringer for uu i eksisterende bygg. Strategi og metode.

Nasjonale utfordringer for uu i eksisterende bygg. Strategi og metode. Nasjonale utfordringer for uu i eksisterende bygg Strategi og metode FREDRIK HORJEN 935 Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 24 5 Underveissamling Bergen 9 mars 25 2 Bygging av Tveita

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på eksisterende bygg og li4 om Rehab TEK. FREDRIK HORJEN 05.04.2013, Store/ell

Hvordan ivareta kvalitet på eksisterende bygg og li4 om Rehab TEK. FREDRIK HORJEN 05.04.2013, Store/ell Hvordan ivareta kvalitet på eksisterende bygg og li4 om Rehab TEK FREDRIK HORJEN 05.04.2013, Store/ell Disposisjon 1. Hva eier vi og hva koster det? 2. Hvordan ivaretar vi kvaliteten i egne bygg? 3. Hva

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

Praktisk bruk av IK-bygg

Praktisk bruk av IK-bygg Praktisk bruk av IK-bygg Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune. Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Veiledning for kommunene i arbeidet med godkjenning og tilsyn innen miljørettet helsevern

Veiledning for kommunene i arbeidet med godkjenning og tilsyn innen miljørettet helsevern Veiledning for kommunene i arbeidet med godkjenning og tilsyn innen miljørettet helsevern Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Mulig disposisjon.. Tilsyn som myndighetsutøvelse vs samfunnsutvikling

Detaljer

«Krafttak i Rogaland oktober 2015» Krafttaket i Rogaland

«Krafttak i Rogaland oktober 2015» Krafttaket i Rogaland «Krafttak i Rogaland oktober 2015» Krafttaket i Rogaland 1 2 Statsbudsjettet 2016? Tema for presentasjonen 3 Inneklimadagen 2015 Barns miljø - Helsekonsekvenser Inneklimadagen 2015 er et samarbeid mellom

Detaljer

NKF BYGG OG EIENDOM. Årsrapport

NKF BYGG OG EIENDOM. Årsrapport NKF BYGG OG 2017 EIENDOM Årsrapport OM FAGFORUMET NKF BYGG OG EIENDOM Landets største nettverk for kommunale bygg- og eiendomsforvaltere Representerer 90 % av kommunal bygningsmasse Kompetansemiljø for

Detaljer

Tilsynsforum for bygg. Oppstartmøte MORTEN LIE ,

Tilsynsforum for bygg. Oppstartmøte MORTEN LIE , Tilsynsforum for bygg. Oppstartmøte 21.01.13 MORTEN LIE 21.01.2013, DiBK har fokus på helheten Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt.

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt. Iglemyr svømmehall - nsvarsmatrise prosjektering Vedlegg 10 Prosjektnr: nsv. Søker: Revisjon nr. Prosjektnavn: Dato: Sign: : nsvar for helhetlig løsning i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Fra penn&papir til nettbrett! Full kontroll på arbeidsordreflyten!

Fra penn&papir til nettbrett! Full kontroll på arbeidsordreflyten! Fra penn&papir til nettbrett! Full kontroll på arbeidsordreflyten! Hva hadde vi? Hva fikk vi? Fra 10% til 99% kontroll. IK-bygg ble presentert for oss den 03.11.2016. Allerede samme dag startet en ny tidsperiode

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Tempe barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Tempe barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Tempe barnehage N- Vår saksbehandler Bente Høier Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Tempe barnehage - tilsyn 17.12.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan.

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan. Saksframlegg Arkivsak: 15/1804-1 Sakstittel: VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG K-kode: 614 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Formannskapet Kommunestyret Rådmannens tilråding til

Detaljer

BRANNEN I BASA-HUSET. Christian Sesseng Avdelingssjef, forsker Brannsymposium, Oslo 25. oktober 2017

BRANNEN I BASA-HUSET. Christian Sesseng Avdelingssjef, forsker Brannsymposium, Oslo 25. oktober 2017 BRANNEN I BASA-HUSET Christian Sesseng Avdelingssjef, forsker Brannsymposium, Oslo 25. oktober 2017 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim Evaluering av brannen

Detaljer

Tjønnstuggu friluftsbarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Tjønnstuggu friluftsbarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Tjønnstuggu friluftsbarnehage Reppeveien 128 N-7054 RANHEIM Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Tjønnstuggu friluftsbarnehage - tilsyn etter

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Saksutredning Konklusjon: Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til HMS.

Saksutredning Konklusjon: Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til HMS. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 F03 Arkivsaksnr.: 11/602 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG Rådmannens forslag til vedtak: Målsetning: Sigdal kommunes bygningsmasse

Detaljer

Byggdokumentasjon i skyen; når og hvordan?

Byggdokumentasjon i skyen; når og hvordan? Byggdokumentasjon i skyen; når og hvordan? FREDRIK HORJEN 05.09.2014, NBEF BIM for byggeiere Byggdokumentasjon fra papir til ByggNett 2 DET OFFENTLIGE DiBK. Matrikkel Byggesak PBL 20 3 SAK Kap 8, TEK kap

Detaljer

INTERNKONTROLL AV ELEKTRO 2019

INTERNKONTROLL AV ELEKTRO 2019 INTERNKONTROLL AV ELEKTRO 2019 MÅL: Leietaker gjennomfører en visuell kontroll av leieforholdets elektriske anlegg minimum 1 gang i året. OMFANG: Se vedlagte sjekklister. ANSVAR OG MYNDIGHET: Hver bedrift

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014

Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Kristiansand kommune Presentasjon 9. sept. 2014 Bolighygieniske inspeksjoner Støysaker Støysaker Ulovlige avfallsplasser Stor variasjon i temaer /oppgaver uoversiktlig Tidligere ble arbeidet

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar?

0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar? Hovedtema Undertema 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Kommunenes )lsyn med produktdokumentasjon av byggevarer. MATHIEU VEULEMANS Fagkonferansen for Plan, Byggesak og Infrastruktur

Kommunenes )lsyn med produktdokumentasjon av byggevarer. MATHIEU VEULEMANS Fagkonferansen for Plan, Byggesak og Infrastruktur Kommunenes )lsyn med produktdokumentasjon av byggevarer MATHIEU VEULEMANS 29.08.16 Infrastruktur 29.-31. august Presentasjonens hovedmomenter Tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer q Hvorfor? q

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

Treindustriens HMS-rådgivning HMS i system

Treindustriens HMS-rådgivning HMS i system Treindustriens HMS-rådgivning HMS i system TTF-møte om HMS 7. mars 2012 Julie Engeloug Norsk Treteknisk Institutt, www.treteknisk.no HMS i system Etablere Treindustriens HMS-rådgivning i samarbeid med

Detaljer

Hva betyr endringene i byggteknisk forskrift, TEK17, for hva som kan styres gjennom plansak eller byggesak

Hva betyr endringene i byggteknisk forskrift, TEK17, for hva som kan styres gjennom plansak eller byggesak 1 Hva betyr endringene i byggteknisk forskrift, TEK17, for hva som kan styres gjennom plansak eller byggesak Rose Byrkjeland, senioringeniør, DiBK Aust- og Vest- Agder Fylkeskommune, Kristiansand Hva skal

Detaljer

Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Regelverk for skole- og barnehagemiljø Folkehelseloven

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Energioppgradering: Fra behov og argumenter til realisering. Hva er suksesskriteriene for vellykket rehabilitering?

Energioppgradering: Fra behov og argumenter til realisering. Hva er suksesskriteriene for vellykket rehabilitering? Energioppgradering: Fra behov og argumenter til realisering. Hva er suksesskriteriene for vellykket rehabilitering? 2013 04 09 Anne Gunnarshaug Lien, Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk Bedre energistandard

Detaljer

Porsmyra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Porsmyra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Tillermyra barnehager N- 7004 Trondheim Trondheim eiendom N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Porsmyra barnehage - rapport

Detaljer

NKF kravspesifikasjoner for kommunale boliger. Pressekonferanse hos Husbanken. Kravspesifikasjon for kommunale boliger og formålsbygg

NKF kravspesifikasjoner for kommunale boliger. Pressekonferanse hos Husbanken. Kravspesifikasjon for kommunale boliger og formålsbygg NKF kravspesifikasjoner for kommunale boliger. Pressekonferanse. 12.04.18 hos Husbanken. Kravspesifikasjon for kommunale boliger og formålsbygg Hvem har NKF på laget? 350 kommuner Husbanken KS Bygg21 Difi

Detaljer

Verneombudets rolle. Ved nybygg og endringer

Verneombudets rolle. Ved nybygg og endringer Verneombudets rolle Ved nybygg og endringer Arbeidsmiljøloven loven 26. Verneombudets oppgaver 1. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal

Detaljer

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 14707/16 J70 16/1333-14/KRTO ALTA 30.06.2016 KOMSA SKOLE -

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

;f:l... GERCF ' 1( )\1\" ' /\ r_. - ff~ ' -._- _ 'v.. :. EI,,' illr b)!;g f)g bend~;;;- )" 5 r '.- ;'ot~dlqot 0 0 1(... ~' '-l.,~,. 23 AUG.

;f:l... GERCF ' 1( )\1\ ' /\ r_. - ff~ ' -._- _ 'v.. :. EI,,' illr b)!;g f)g bend~;;;- ) 5 r '.- ;'ot~dlqot 0 0 1(... ~' '-l.,~,. 23 AUG. BERGEN KOMMUNE I ETAT FOR HELSETJENESTER Bontelabo 8A, 5003 Bergen Telefon 55 56 52 00 Telefaks 55 56 52 13 etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no www.bergen.konunune.no/etatforhelsetjenester RIPLESKOLE

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse.

Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse. Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse. FREDRIK HORJEN 10.04.2013, NBEF Årsmøtekonferanse Disposisjon 1. Hva eier vi og hvor gode er vi? 2. Eiendomslederens hverdag. Krav til kompetanse 3. Hva gjør

Detaljer

Samlerapport fra tilsyn med kommunale barnehager

Samlerapport fra tilsyn med kommunale barnehager BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET Samlerapport fra tilsyn med kommunale barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2013 Allergener som flyr på støv, tegning: Kjell Aas 31.

Detaljer

Søknad om helsemyndighetenes godkjenning av skoler og barnehager, etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Søknad om helsemyndighetenes godkjenning av skoler og barnehager, etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Larvik kommune Søknad om helsemyndighetenes godkjenning av skoler og barnehager, etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Gjelder nye virksomheter og ved endringer Virksomhetenes

Detaljer

ERFARINGER MED FDV-DOKUMENTASJON

ERFARINGER MED FDV-DOKUMENTASJON ERFARINGER MED FDV-DOKUMENTASJON Gjennomført av Ipsos for Direktoratet for Byggkvalitet 11 2015 Ipsos. Hovedproblemstillinger Hvordan fungerer regelverket knyttet til FDV-dokumentasjon for ulike eiergrupper?

Detaljer

Nardo barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Nardo barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Nardosletta barnehager N- 7004 Trondheim Trondheim eiendom N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Nardo barnehage - rapport

Detaljer

Uni Eiendom FDV Status for produktet. Bjørn Davidsen og Rune Synnevåg, Uni Pluss AS

Uni Eiendom FDV Status for produktet. Bjørn Davidsen og Rune Synnevåg, Uni Pluss AS Uni Eiendom FDV Status for produktet Bjørn Davidsen og Rune Synnevåg, Uni Pluss AS Et lite tilbakeblikk Tanken om en integrert FDV-løsning presentert på Brukerforum 2005 2005: Beslutning om utvikling.

Detaljer

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess,

Detaljer

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål

Detaljer

NKF kravspesifikasjoner

NKF kravspesifikasjoner NKF kravspesifikasjoner Hva kan vi forvente i prosjektene våre for drift, vedlikehold, renhold? Tilrettelegging for renhold i nye bygge- og rehabiliteringsprosjekter Fredrik Horjen Nettverkssekretær Prosjektleder

Detaljer

Læringsverkstedet Buenget barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Læringsverkstedet Buenget barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Læringsverkstedet Buenget barnehage Damlia 241 N-7028 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Læringsverkstedet Buenget barnehage - tilsyn

Detaljer