Prosjekt arbeidsplassen som læringsarena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt www.aktivhms.no arbeidsplassen som læringsarena"

Transkript

1 Webrapport utarbeidet etter temadag 21 september i Bergen kongressenter BETRE INNEKLIMA - SYNONYMT MED STORE INVESTERINGAR? Alle er opptekne av kvalitet i skolen Då tenkjer mange på kvalitet i undervisninga Men vi vil tru at skal vi få kvalitet i undervisninga, er det ein viktig føresetnad at ytre faktorar som gode og tenlege klasserom og eit godt og reint miljø og må vera på plass Elevar og tilsette må og trivast, og då er inneklimaet viktig Utdrag fra programmet: Se muligheter tenk nytt, mangel på penger er det en hindring? Inneklima i skoler og barnehager, hva kan gjøres? Renhold, inneklima, internkontroll med vekt på Brukermedvirkning Eksempler på bruk av vernerunde, kartleggingsverktøy og sjekklister Gruppearbeid (praktisk idédugnad) idedugnad og presentasjon av idédugnaden i plenum Veien vidare Oppsummering og avslutning Bakgrunn for temadagen: KS Hordaland sette inneklimaet på dagsorden på ein dagskonferanse i Bergen 21 september Grunnen var at vi hadde ei oppfatning av at inneklimaet ikkje var som det burde vera i alle skulane og barnehagane våre Alle ynskjer vi kvalitet, også i desse institusjonane, og då er trivsel og inneklima viktig Men mange trur at skal inneklimaet verta betre, så må det store investeringar til Og så vågar ein kanskje ikkje gå serleg djupt inn i denne problemstillinga Og for KS vart hyggeleg å leia ei slik samling som freistar til gjentaking og oppfylging Tilbakemeldingane vi fekk der og då, var klåre på at dette hadde vore ei nyttig samling Tlf nr e-postadresse - KS hadde invitert Utdanningsforbundet til dagsamlinga og styremedlem Trond Hovind opna samlinga Dette for å aktualisera emnet Foredraget til Trond om fysisk arbeidsmiljø kan lastes ned i PowerPoint Innhold denne webside: Bakgrunn for temadagen Noen bilder fra fotosafari Luktekammer Barnehageserien Bilder fra pausene Utforming av samhandlingskart Praktisk idédugnad Presentasjon i plenum Fra Statens Arbeidstilsyn sin huskeliste Avslutning Veien videre: Kildehenvisning, nettadresser og litteratur Egne notater For KS Hordaland Brynjulv Hernes

2 KS hadde bede inn ei brei målgruppe med rektorar, tillitsvalde, reinhaldspersonell, teknisk sektor, FAU både frå skolar og barnehagar Godt over 40 hadde takka ja til invitasjonen, men det burde vore langt fleire! Det faglege ansvaret for dagen hadde yrkeshygienikar Kai Gustavsen frå Larvik kommune Med seg hadde han Egil Øyvind Ovesen frå Sunn by i Sandnes kommune KS hadde også invitert Utdanningsforbundet til dagsamlinga og styremedlem Trond Hovind opna samlinga Dette for å aktualisera emnet og ha gode døme å komma med Noen bilder fra fotosafari: Topp Utemiljøets utforming har betydning for inneklima Er utemiljøet sølete vil store mengder søle og sand fraktes inn med elevenes utesko Før men ikke nå! Før dro elevene i Sandnes kommune med seg mye mold og sand inn, men ikke nå lenger Flere område med sand og mold blitt nå blitt erstattet

3 med bed, busker og stein NB! Husk fuktsperre slik at tiltak inntil yttervegg ikke skaper fuktproblemer Les mer om fuktskade i kunnskapsbanken til NFBIB Les mer om renhold og brukermedvirkning i Miljøorientert kravspesifikasjon, skolebygg To gode avskrapningsrister som stopper sand og bøss effektivt ute! Aktuelle lenker: Tilgjengelighetsmal for grunnskolen Utforming av inngangsparti, eks fra skole Les mer om avskrapningsrister i Miljøorientert kravspesifikasjon, skolebygg Bilder fra Sandnes kommune

4 Luktekammer har vist seg å være et nyttig og engasjerende pedagogisk virkemiddel i klasseundervisningen Virkemidlet har vist seg å fungere meget godt når forurensningskilder og luftkvalitet skal formidles til elever, ansatte og foreldre Les mer om hvordan du/dere kan lage klassens/barnehagens luktekammer i kunnskapsbanken til NFBIB Se forskjellen: Innholdet i glasset til venstre er sand og bøss fra et uteskoklasserom på 60 m2 etter kun en skoledag Glasset til høyre viser kun noe få sandpartikler og er fra et inneskoklasserom etter en dag Det lukter pyton! Øyvind og Kai viser hvilken effekt luktekammeret kan ha

5 Luftinntak: Luftinntak skal utformes slik at gammel/brukt luft ikke kan komme i i skolen eller barnehagen på bildet til venstre kan brukt inneluft med ugunstig vindretning fraktes inn i barnehagen Bildet til høyre viser et luftinntak som tidligere har vært under bakkenivå, men som etter tiltak har fått friskluftsinntaket 3 meter over bakkenivå Les om luftinntak i Miljøorientert kravspesifikasjon Les om iverksatte tiltak Hent ideer fra transparentserien til Norges Astma og Allergiforbund Barnehageserien «Tjue er bra for hue» - enkle råd for bedre inneklima i barnehagen er utarbeidet av Kai Gustavsen for Norges Astma og Allergiforbund kan lastes ned i PDF-versjon Ta kontakt med lokallaget til NAAF dersom du ønsker å låne transparentserien for visning på et foreldremøte i barnehagen I pausen ble det utvekslet erfaringer

6 Det vart ein dag med mange gode råd, både verbalt og visuelt, korleis ein med enkle midlar og gode rutinar kan gjera skulen/barnehagen langt trivlegare for både elevar og tilsette utan at ein treng investera i kostbart utstyr Dialogen mellom deltakarane og førelesarane var heile tida svært god og dei mange gode råda som Gustavsen og Ovesen kom med, vart godt mottekne Utforming av samhandlingskart og gjennomføring av PRAKTISK IDÉDUGNAD På bakgrunn av gjennomført foredrag ble deltakerne invitert til praktisk idédugnad Målet med idédugnaden var å få frem hvilke personer/grupper som bør bidra/medvirke når praktisk inneklima- og arbeidsmiljøarbeid settes på dagsorden i skolen og barnehagen Topp Samhandlingskartet tar form Her drøftes hvilke grupper som bør være med i skolens/barnehagens samhandlingskart

7 Deltakerne var aktive og kom med forslag på hvilke grupper som bør være i samhandlingskartet Dette var moro! Presentasjon i plenum Overheadprojektor ble benyttet slik at alle skulle få se hvilke grupper som ble innarbeidet i samhandlingskartet Samhandlingskart som ble utformet i plenum viser hvilke grupper som bør samarbeide i Vest-Telemark om praktisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) Bearbeidet felles utformet samhandlingskart kan lastes ned i PDF-versjon Kartet bør arkiveres i enhetens internkontrollhåndbok Det anbefales å gjennomføre prosessen i egen enhet for å synliggjøre skolens/barnehagens egne ressurser i innaklimaarbeidet Mal til lokal prosess kan lastes ned her

8 De ulike gruppene som hadde tilknytning til skole og barnehage var aktive når de praktiske ideene skulle presenteres Etter at samhandlingskartet var utformet ble deltakerne invitert til å med praktiske forslag som viser hva de ulike personer/grupper kan bidra med når HMS settes på dagsorden Bearbeidet utgave kan lastes ned i PDF-versjon Dokumentet fra bør arkiveres i enhetens internkontrollhåndbok Det anbefales å gjennomføre prosessen i egen enhet Mal kan lastes ned her Avslutning Til avslutning leste Egil Øyvind Ovesen fra Huskeliste ved inspeksjoner, en håndbok som Arbeidstilsynet gitt ut

9 Fra Statens Arbeidstilsyn sin huskeliste ved inspeksjoner fra 1946 Utarbeidet ved sjefsinspektoratet for Arbeidstilsynet Orden og renhold 18 Er arbeidsrommene ryddige? (NB Unødig opphoping av varer, avfall, kasser eller overflødig materiell i arbeidsrom og ferdselsganger) 19 Fjernes avfall hver dag? er det lukkede, ildsikre beholdere for pussegarn og avfall? Samles annet avfall i kasser eller sekker? 20 Er arbeidsrommene i en slik stand at de lett kan holdes reine? (Malt, hvittet eller vaskbart tak og vegger med heile og jevne golv) 21 Blir arbeidsrommene gjort reine hver dag etter arbeidstiden? (Kostet, spylt eller skrapt etter arbeidets art) 22 Blir reingjøring utført slik at støv ikke blir liggende spredt i rommet? Blir det dynket før kosting, hvor dette er mulig? 23 Blir det utført ukereingjøring? Foretas samtidig opprydding og reingjøring av alle maskiner, utstyr, vindusposter, på og under benker og lignende steder? 24 Blir hovedrengjøring av tak og vegger med maling, hvitting, vask eller annen omhyggelig rensing utført minst en gang årlig? 25 Hvis det er nødvendig med spyttebakker, er de hensiktsmessig plassert, og blir de tømt og renset hver dag? (NB Unge mennesker under 18 år må ikke brukes til dette arbeidet) Hvor langt synes du vi er kommet på 58 år?

10 Topp Veien videre: Veien videre: Det anbefales å iverksette lokal prosess i egen skole/barnehage ved å bruke webrapporten med utformet samhandlingskart og praktisk idédugnad som underlag i det videre arbeidet Mal til å utforme nytt gjenkjennbart samhandlingskart og ny praktisk idédugnad kan hentes fra weben Lenkene nedenfor inneholder mye nyttig stoff/materiell som skolen/barnehagen bør benytte i det videre arbeidet med å bedre det fysiske arbeidsmiljøet Kildehenvisning, nettadresser og litteratur: Litteratur som ble benyttet på temadagen Miljøorientert kravspesifikasjon skolebygg Les mer om: Bolig Barnehage Skole Ventilasjon Fukt/fuktskader i kunnskapsbanken til NFBIB Besøk kunnskapsbanken Inneklimacom dersom det er noe du ønsker svar på innen innemiljø og helse Kunnskapsbanken er utviklet av professor Kjell Aas og sidene er et resultat av mange års arbeid ved prosjektet "Åpen rådgivningstelefon" på Voksentoppen senter for barn med astma og allergi/voksentoppen universitetsklinikk Besøk kunnskapsbanken Allergiviten for alle dersom vil vite mer om allergi og annen overfølsomhet, eksem, høysnue og sånt, elveblest, astma, matallergier osv I Nettverk for miljølære finnes det 55 oppgaver som kan tas i bruk i undervisningen Flere oppgavene vil være nyttige når elevene skal overvåke det fysiske innemiljøet i klasserommet Riktig energibruk og godt inneklima henger sammen! Skoler inviteres til å bli med på årets energisatsing: «Sjekk skolens energibruk» Hovedpremien er på kroner I perioden 8 november 2004 til 18 mars 2005 skal skolene måle energibruken ukentlig Meld deg på her Tilbud om kurs: Les mer «Tjue er bra for hue» enkle råd for bedre inneklima i barnehagen, PDF-versjon Luktekammer, et virkemiddel når inneklima settes på dagsorden Egeninnsats Larviksmodellen, Brukermedvirkning fra elever og ansatte for bedring av inneklima i skoler og barnehager Larviksmodellen, praktisk inneklimaarbeid i klasserommet Sjekk hvordan det står til i klasseromme ditt, Norges Astma og Allergiforbund wwwaktivhmsno: Nettstedet der ansatte i kommuner og næringsliv kan hente ideer, verktøy og metoder til å iverksette praktisk helse, miljø og sikkerhet (HMS) på egen arbeidsplass Dette er en aktiv portal der kompetanse innen praktisk HMS kan hentes og utveksles Topp

11 Egne notater:

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Harstad 29.04.2014 Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune og på Skåningsrud skole Idédugnad, samhandling, løsningsbasert

Detaljer

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima?

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer Inneklimaprosjekt i Vestfold

Detaljer

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kommunale fukt- og muggsoppskader prosedyrer som virker!" En del av enhetens internkontroll og arbeid med miljørettet helsevern. Utdrag fra kommende håndbok innen

Detaljer

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Påstand Manglende fokus på inneklima og praktisk HMS fører ofte til: Dårlig inneklima/arbeidsmiljø ( noe er galt inneklima er ofte greit å snakke om) Konsentrasjonsproblemer

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Idédugnad og løsningsbasert kartlegging gir gjennomførbare tiltak! Norsk innemiljøorganisasjon, torsdag 14.02.2013 Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012

SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012 SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012 Spørsmål 1: Lekser/lekseplaner/arbeidsplaner Hvor stor ansvar skal vi foreldre ta og hvilke (om noen) former for forpliktelser har skolen i forhold til om vi

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Til overskriften: (det handler faktisk om å trives) Tittelen er en påminnelse om at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Betabarn [Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Av Beate L. Aakerøy, Vestfold fylkesbibliotek 2007 2009 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Levanger kommune Skole Kvalitetsplan 2006-2009. Tilpasset opplæring - Læringsstrategier og Læringsstiler

Levanger kommune Skole Kvalitetsplan 2006-2009. Tilpasset opplæring - Læringsstrategier og Læringsstiler Levanger kommune Skole Kvalitetsplan 2006-2009 Tilpasset opplæring - Læringsstrategier og Læringsstiler RAPPORT FORPROSJEKT Levanger, 06.11. 2006 Innholdsfortegnelse Side 1 ANBEFALINGER... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY? "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. Læreplanen Jeg er forpliktet til å si

Detaljer

Undersøkelse av svevestøv ved veier

Undersøkelse av svevestøv ved veier NILU: OR 30/2005 NILU: OR 30/2005 REFERANSE: O-104070 DATO: JUNI 2005 ISBN: 82-425-1672-3 Undersøkelse av svevestøv ved veier Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2004 Dag Tønnesen

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer