Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen"

Transkript

1 Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

2 Utgangspunkt Fylkeskommunen får tilsyn og avvik fra Miljørettet helsevern med krav om tilfredsstillende systemer for å dokumentere at gjeldende krav til inneklima og luftkvalitet ivaretas. Vi får tilsvarende tilsyn fra alle andre tilsynsmyndighetene, brannvesenet, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen, DSB, Mattilsynet m.fl. Alle tilsynene fokuserer på tilsvarende systematikk og krav til dokumentasjon. Hvorfor tilsyn? Hvordan vinkle det positivt? Organisering av forvaltningen.

3 Vi kunne. Satt ut måleutstyr fra sentralt hold Dokumentert at virksomheten ikke ble drevet bra nok Pålagt tiltak eller skjerpede rutiner Gjennomført tiltak Kommet tilbake og målt på nytt om 1 år Ville det fungert? Vi ville tilfredsstilt kravene til dokumentasjon!

4 Muligheter? Hvordan utnytte den lokale kompetansen? Hvordan skape engasjement? Hvordan skape eierskap? Se arbeidet med inneklima helhetlig både på virksomheten og som del av Vestfold fylkeskommune Kan vi bruke enhetlig verktøy for risikovurderinger? Kan vi bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø? Jeg vil fortelle hvordan vi valgte å organisere arbeidet med 4 inneklimapiloter

5 Hvordan? Samtidig som vi fikk tilsynsrapportene fra Miljørettet helsevern hadde fylkeskommunen sammen med Klp og Brannvernforeningen igangsatt et prosjekt vi kalte «Helhetlig sikkerhetsforvaltning» innenfor HMS området. Fokus her var sikkerhet og beredskap med fokus på brann.

6 Helhetlig sikkerhetsforvaltning Vi så raskt at et løsningsbasert, samarbeidsorientert prosjekt med involvering av hele organisasjonen og fokus på enkle grep for bedre inneklima kunne være et godt svar på utfordringen. Det lå godt til rette for å bygge videre på det allerede igangsatte tiltaket «Helhetlig sikkerhetsforvaltning» Prosjektet var godt forankret av både rådmannen og utdanningsdirektøren.

7 Melsom landbruksskole

8 Melsom landbruksskole En landbruksskole har mange utfordringer! Blanding av landbruksmaskiner, gangtrafikk, husdyr møkk, leire, arbeidstøy av ulikekategorier, kantinedrift, undervisning. Vi startet med en overordnet analyse av situasjonen og endte opp med en tiltaksplan!

9 Starten Eiendomssjef Bygningsansvarlig i Eiendomssjefens stab Rektor Driftstekniker (vaktmester) Fjøsrøkter Renholdsansvarlig Verneombud Elevrådet Fagsjef i KLP Ansvarlig fra NAAF BHT/ HMS-ansvarlig

10 Organisering Vi gjennomgikk prosjektets forutsetninger og mål. Avsatte god tid til innspill. Alle deltagerne bidro svært aktive og hadde mange gode ideer = grovanalyse. Det var enkelt å formidle informasjon gjennom dialog. Deretter ble det gjennomført en web basert undersøkelse blant alle elevene ved skolen for å avdekke utfordrende inneklima områder. Basert på grovanalysen og web undersøkelsen ble det foretatt en visuell befaring dokumentert ved foto og målinger.

11 Forutsetninger Det var et mål å bruke etablerte møtearenaer for å sikre effektiv gjennomføring men minimal ressurs bruk. Dette vil være med på å sikre at aktiviteten blir gjentatt og innarbeidet i skolens systematiske HMS-arbeid. At leder tar initiativ (HMS-ansvar). At skolens ansatte og støtteapparat tilegner seg kunnskap om inneklima (hvordan påvirke?). At ansatte medvirker. At brukerne er aktive. At aktivitetene dokumenteres.

12 Etablerte verktøy.. Risikovurdering, et viktig verktøy i hele HMS arbeidet. Vi benyttet fylkeskommunens verktøy i kartleggingsarbeidet av inneklima godt kjent av virksomheten.

13 En praktisk tilnærming.. Melsom videregående en stor gård med skole, internat, boliger og SMI skolen. En blanding av rene og skitne soner, fjøs, stall, hund, traktor, møkkaspreder, redskap. Uten klare rutiner og god tilrettelegging blir det fjøs og stall tøy i kantina, i korridorer, i internatet og rundt i bygningsmassen, sko med grus, jord, leire, husdyrmøkk. Det er et effektivt slipemiddel for golvbeleggene, stor slitasje, bonevoks, kjemikalier og annet støv i lufta og ikke minst mye allergener i innelufta.

14 .enkle grep Planlegge uteområdene med egne gangsoner adskilt fra kjøresonene Egne kjøresoner for landbruksredskap Etablere utendørs belegg som er mulig å holde rene med traktor og børste etablere rutiner. Etablere god muligheter og rutiner for å skifte stall og fjøs tøy og sko før man går inn i kantine/ undervisning/ bolig. Etablere gode vaskemuligheter for sko/ støvler. Etablere gode rutiner, ansvarliggjøring og oppfølging.

15 Etablere fotskraperister ved dørene Etablere skobørster ved inngangene Rist, børste, matte Skitten må stanses ute!

16 Hva oppnår vi? Reduserer forurensing inne (støv, skitt, allergener, bonevoks mm) både i innelufta og i ventilasjonsanlegget Reduserer slitasjen på golvbelegg kraftig Reduserer slitasjen på vaskepersonalet Reduserer tidsbruken på renhold Lavere utgifter til skuring og boning, mindre kjemi. Enkle grep stor gevinst! Stort engasjement, entusiastiske ansatte, økt samhandling på tvers, økt forståelse for helheten.

17 Innendørs SMI holder til i den gamle staslige rektorboligen. Verneverdig, lite endret, rom av ulik størrelse, høyt under taket, dårlig isolert, ikke ventilasjon, radiatorer supplert med elektrisk oppvarming. I dag går alle rett inn med ute-sko = stor slitasje på golvbelegg et enkelt grep er sko-hyller i gangen + innesko og «blå sokker» til besøkende. Deler av golvene er flotte parkettgolv dyrt å vedlikeholde pga slitasjen.

18 Målinger Måleutstyr er viktig for å dokumentere. Men det viktigste er menneskene, kunnskapen, samhandlingen og de enkle tiltakene.. Vi kom frem til følgende..

19 Målinger Vi foretok målinger av luftkvalitet (CO2), temperatur lysforhold og støy. Målingene ga overraskende gode resultater. De fleste verdiene var innenfor grenseverdiene for luftkvalitet. Belysningsverdiene var gode med unntak av tavlebelysning som gjennomgående var for svak. Temperaturen var i hovedsak ok.

20 overraskelsen og de enkle Vi målte mens undervisningen pågikk. Både elever og lærere ble nysgjerrige og det ble raskt etablert en dialog om inneklima, hvordan rommene ble benyttet, lufterutiner, opplevd inneklima, møblering mm. Både elever og lærere ble så engasjerte at de gjerne ville låne logge utstyret. I de påfølgende ukene logget de jevnlig, noterte resultatene, laget tabeller og grafer som del av undervisningen Dette ga en god forståelse for hvordan lufterutiner og bruken av rommene bedret deres læringsmiljø

21 grepene Ta jevnlige friminutt ca hvert 40. minutt, lufte intensivt Flytte pultene bort fra radiatorene Henge igjen yttertøyet på gangen Henge opp PC er og ledninger Henge opp avfallsbøtter Permer etc opp i hyllene Termometer på innvendig vegg i klasserommet Supplere belysning

22 noen bilder CO : CO2

23 noen bilder

24 veien videre Innemiljø er en kontinuerlig prosess Prosjektet skapte et stort engasjement på virksomheten. Hvis dette skal fungere må det følges opp, det må forankres i toppledelsen og tankegangen må innarbeides i HMS rutinene og bli et fast tema i AMU. Prosjektet viser hvor godt modellen med å involvere fungerer. Det å ta de ansatte med, gi brukerne eierskap, være gode rollemodeller. Det gir konkrete og raske resultater uten store kostnader.

25 økonomi Svært mye å vinne økonomisk på god tilrettelegging for et godt innemiljø Godt grunnlag for prioritering av midler Redusert sykefravær god samfunnsøkonomi Økt produktivitet Lavere vedlikeholdskostnader

26 Fra pilot til modell? Jeg ser stor nytte av prosjektet VFK er pålagt å dokumentere inneklima God læring for elevene - også for arbeidslivet senere Eierskap og bedre arbeidsmiljø/ innemiljø og bedre trivsel Ligger et stort potensiale til å engasjere elever og ansatte god læring! Tror det vil være fornuftig å gjennomføre tilsvarende prosjekt på alle virksomhetene i VFK.

27 Slik ble resultatet.

28 En stor takk til For inspirasjon, kunnskap og støtte Bidrag til et bedre innemiljø og arbeidsmiljø! Økt fokus på HMS Ringen er sluttet - HMS!

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer