Opplæringslovens 9a fellestilsyn på skoler ved seniorrådgiver Bjørn Jakobsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringslovens 9a fellestilsyn på skoler ved seniorrådgiver Bjørn Jakobsen"

Transkript

1 Opplæringslovens 9a fellestilsyn på skoler ved seniorrådgiver Arbeidstilsynet Helsetilsynet og Fylkesmannen v/avdeling for oppvekst og opplæring

2 9a 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den omhandler videre: Fysiske miljøet Psykososiale miljøet Systematisk arbeid for fremme helse, miljø og sikkerhet Elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet Informasjonsplikt og uttalerett for skolens demokratiske organer og foreldrene Mulige straffereaksjoner Gjelder også SFO Å sikre helsa er ikke er nok skolen skal fremme helse, trivsel og læring.

3 Felles tilsyn Arbeidsmiljølovgivingen som historisk materiale er spennende lesning den gjenspeiler mange av de verdiene vi til enhver tid har i vårt samfunn. Den gjenspeiler også de motsetningsforhold som oppfattes å være der. Når vi skal gå inn og vurdere arbeidsmiljøforholdene på en skole er det i dag 3 etater og minst 3 lover som berøres: - Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet - Lov om helsetjenesten i kommunene Helsetilsynet - Lov om grunnskolen og den videregående opplæring 9a 2002 Fylkesmannens avdeling for oppvekst og opplæring

4 Felles tilsyn - bakgrunn Vi varslet tilsyn i begynnelsen av februar med gjennomføring i slutten av april Initiativet til samarbeidet kom fra Helsetilsynet som også ledet det arbeidet. De 2 andre etatene hadde hver for seg uavhengige innspill i sluttrapporten. Vi besøkte 2 kommuner og 2 skoler i hver kommune Informasjonsinnhentingen besto av følgende materiale: Innsendte skriftlige dokumenter Offentlige statistikker analyser Intervjuer og samtaler på skolene Kommentarer til endelig rapport

5 Bakgrunn fortsatt: Hvem snakket vi med? 1. Skoleansvarlig i kommunene 2. Verneombud i kommunene 3. Kommunens helsesjef/kommunelege 4. Leder for virksomheten (rektor) 5. Representanter for lærerstaben 6. Vaktmester 7. Renholdspersonalet 8. Verneombud på skolen 9. Foreldrene 10. Elevene Vi hadde separate intervjuer med hver gruppe. For at vi skulle rekke alle måtte tilsynsgruppen dele seg i 3 arbeidsdelingen var avtalt på forhånd.

6 Organisering av dagen Dagen startet med et fellesmøte (åpningsmøte) der alle var til stede Vi avsluttet med et felles sluttmøte der vi fortalte hva vi hadde funnet. Tilsynsgruppen hadde eget møte etter at intervjuene var avsluttet der vi analyserte funnene. Hver enkelt etat bestemte i stor grad selv hva vedkommende ville si på sluttmøtet Ikke noe vesentlig ble omtalt i den endelige rapporten som ikke var tatt opp på sluttmøtet.

7 Hva fant vi? alle skolene er her blandet 1. Skolens lokaler er av varierende og til dels dårlig kvalitet som både setter klare begrensinger på bruk av pedagogiske metoder og der inneklima/ventilasjon blir kommentert negativt av mange samtalepartnere. Rommene i den gamle delen av skolen er små og tilfredsstille ikke kravene til plass for store klasser (30 elever) Eller: Det er vanskelig å tilrettelegge lokalene for bevegelseshemmede elever. 2. De fysiske arbeidsforholdene, inneklima ble av alle betraktet som meget utilfreds-stillende. Ventilasjon, kulde, varme er hele tiden debattema blant elevene. Lufting i friminuttene påstås å vare bare i 10 min. før forholdene igjen blir utilfredsstillende. Tilsynsgruppen mener at det var såpass klare funn på ventilasjon/luft at det er nødvendig å melde avvik på dette område. Kommunene bes prioritere utbedring av ventilasjonssystemet.

8 Resultater fortsatt: 3. Det fysiske miljøet bygningene er nyoppusset og tiltalende. Vi tillater oss likevel å ha en liten anmerkning. Det er synd at man i dette omfattende arbeidet ikke fant plass til flere grupperom og egnede lokaler til storgruppeunder-visning. Lokalene setter fortsatt sterke begrensningen for anvendelse av alternative pedagogiske metoder. 4. Skolens framtid oppfattes som uavklart. Dette virker også inn på det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi ber kommunen rette opp disse forholdene. Henvisning: 9a-2: Det fysiske miljøet 5. De interne reglene og arbeidet for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen er lite kjent. Det er også viktig at elevene og foreldrene kjenner skolens intern-kontroll. Vi ber kommunen i samarbeid med skolen sørge for at disse forholdene blir utbedret. Mye tyder på at skolen bare står overfor en systematisering/bekjentgjøring av allerede etablerte rutiner Eller: Vi ber kommunen i samarbeid med skolen sørge for at disse forholdene blir utbedret. Henvisning: 9a-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane 9a-5 Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet og 9a-6 Informasjonsplikt og uttalerett.

9 Resultater fortsatt: 6. Vikarsituasjonen på lærersiden. Dersom sykefravær fører til at man systematisk bruker av ressurser beregnet på spesialundervisning av elever med slike rettigheter (enkeltvedtak), er dette et klart lovbrudd. Vi ber kommunen se på ressurs- og vikarsituasjonen ved den enkelte skole og legge opp rutiner slik at slike forhold ikke forekommer. Jfr. Opplæringslovens Renholdet. Vi har ingen merknader til selve organiseringen av renholdet, men til håndteringen av vikarordningen ved sykefravær. Det er vanlig at det ikke settes inn vikar før det har gått 16 dager. Ressurssituasjonen skaper da noen uheldige sider som vi ber kommunen se nærmere på. Systemet med sterk involvering av elevene i renholdsarbeidet i klasserommene syntes ikke å fungere tilfredsstillende på ungdomstrinnet. En situasjon med dårlig renhold virker inn på arbeids- og læringsmiljøet for elevene. Vi viser her til 9a Vaktmestertjenestene: Her virker organiseringen av tjenesten sterkt inn på driftssituasjonen på skolen som i enkelte tilfeller også får konsekvenser for elevenes læringssituasjon særlig gjelder dette forhold som regulerer inneklima.

10 Resultater fortsatt: 9. Vanskelig å finne ansvarlig person i kommunen dersom for eksempel foreldrene ønsker å drøfte forhold ved skolen. Det er for mange som er delansvarlige. Dette er et funn som kanskje først og fremst gjelder 9a-4, men også i noen grad 9a Det er vedtatt at det skal bygges ny skole. Det virker imidlertid negativt på arbeids- og læringsmiljøet at det ikke foreligger noen tidsplan for endringene. Hva skal endres/utbedres i tiden fram til ny skole står ferdig? Vi ber kommunen tidfeste planene og i samarbeid med skolen og skolens organer lage en plan for overgangsperioden.

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer