HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø

2 Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende skoleår har skolen 327 elever fordelt på 16 klasser. Skolen er nyrenovert og den nye delen ble tatt i bruk høsten Skolens nye stolthet er ei flott elevkantine med gode muligheter for å variere tilbudet. Ellers har vi også fått nye spesialrom som så langt fungerer godt. Skolen har skolefritidsordning med to avdelinger. Skole og SFO samarbeider om leksehjelptilbudet for 1.-4.trinn. På trinn tilbys leksehjelpen av miljøterapeut. Administrasjonen består av rektor og to undervisningsinspektører. Administrasjonsressursen er på 260 %. Innledning Skolens plangruppe har hatt ansvar for utformingen av planen som er basert på drøftinger blant hele kollegiet. Den foreslåtte handlingsplanen vil i stor grad kunne gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammer som er formulert i skolens budsjett. Skolens handlingsplan er hjemlet i 9a opplæringslova. Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Planen er en del av en større helhet, og er en del av skolens øvrige plandokumenter. Flere av strategiene og handlingspunktene vil uvilkårlig berøre tiltak som alt er i gang. Ambisjonene vil da være å gå inn og styrke arbeidet som pågår. Flere av tiltakene i handlingsplanen vil strekke seg over år. Da opprettholdes disse som en del av planen videre. Plangruppen vil i de fleste sakene være det viktigste organ for å drøfte gjennomføringen av de ulike tiltak, og for å drøfte og evaluere måloppnåelse. Dette vil også være det naturlige sted for å vurdere de erfaringene som en høster. Med utgangspunkt i plangruppen vil skolens personale bli inkludert i prosessene gjennom avdelings-, trinn- eller felles planleggingsmøter. Den foreliggende handlingsplanen er drøftet med skolens ansatte og tillitsvalgt. Planen vil bli lagt fram for FAU og SU 2. september. Goa skole Sigfrid Underbakke konstituert rektor

3 KOMPETANSE SOSIAL KOMPETANSE Mål: Elevene på Goa skole skal trives og bli gagns mennesker med gode holdninger og respekt for andre. Slik gjør vi: SOSIALE MÅL Goa skole har formulert følgende sosiale mål: - Vi gleder hverandre - Skolen skal være trygg for alle - Jeg mestrer - Vi er sammen - Vi holder orden rundt oss - Jeg tar ansvar for meg selv og andre - Jeg er høflig - Vi gjør hverandre gode - Jeg viser respekt - Vi er omtenksomme Det fokuseres på et av målene hver måned. Dette gjøres ved jevnlig arbeid i klassene. Målene formuleres på ukeplaner og henger synlig i klasserom og øvrige oppholdsrom.

4 RESPEKT Skolen deltar i skoleutviklingsprogrammet Respekt. Programmet har som mål å lære elever, personalet og foreldre verdien av å vise respekt for hverandre. - Egne respektregler med nulltoleranse - Kollegaveiledning i grupper for alle lærerne - Samarbeid med UiS. MORGENSAMLING Hver fredag har vi felles morgensamling for hele skolen. Ansvaret for samlingen rullerer på de ulike klassene. Foreldre/foresatte er velkomne på samlingene. Gjennom å opptre og være et godt publikum lærer elevene å vise respekt for hverandre. ELEVMEDVIRKNING Elevmedvirkning sikres gjennom arbeid med klassemøter, Steg for steg, Lions Quest og sosiale mål. I tillegg til dette deltar elevene i: - Elevråd - BUK (Barn- og unges kommunestyre) - SU (Samarbeidsutvalget) - SMU (Skolemiljøutvalget) Slik måler vi: Vi måler trivsel, respekt og holdninger gjennom: - Elevsamtale - Utviklingssamtale - Trivselsundersøkelse Elevundersøkelse Respektundersøkelse 3-10

5 FAGLIG KOMPETANSE Mål: Elevene på Goa skole skal lære å mestre de teoretiske og praktiske kompetansemål som er formulert i Kunnskapsløftet. Goa skole skal ligge over gjennomsnittet på nasjonale målinger. Slik gjør vi: KULTUR FOR LÆRING Vi skaper kultur for læring ved at elevene på Goa har et bevisst forhold til skolearbeidet. De vet hva de skal lære og hvorfor. Det skal være tøft å lære! LÆRINGSKOMPETANSE Elevene læres opp til å ta i bruk ulike læringsstrategier. Skolen har en plan for innføring av læringsstrategier. Elevene velger så strategi ut fra arbeidsoppgave og personlig preferanse. KOMPETANSE FOR Å NÅ MÅL For å nå læreplanens kompetansemål får elevene tydelige delmål i teoretiske fag. Dette kommer fram på: - halvårsplaner - temaplaner/kapittelplaner - arbeidsplaner TILPASSA OPPLÆRING Elevene på Goa skole skal få tilrettelagt opplæring etter evner og forutsetninger. Alle elevene skal oppleve gleden ved å mestre. Vi bruker ulike metoder for å oppnå dette: - differensierte lekse- og arbeidsplaner - varierte grupper - ekstra ressurs til kontaktlærere - uteskole 1 4

6 VURDERING OG VEILEDNING Elevene på Goa skole blir vurdert ut fra mål og grad av måloppnåelse. Det blir formulert kjennetegn på måloppnåelse i alle fag. Vurderingen skal være konsentrert om å gi veiledning for å fremme læring. Skolen har utarbeidet en egen vurderingsveiledning. I tillegg til sluttvurdering har vi følgende former for underveisvurdering: Slik måler vi: - muntlig og skriftlig tilbakemelding - målprøver - ulike kartleggingsprøver - karakterer - nasjonale prøver

7 MILJØ FYSISK MILJØ Mål: Elevene på Goa skal ha et godt fysisk miljø ute og inne. Med et godt fysisk miljø mener vi at vi holder skolen ren, ryddig og i god stand. Elevene på skolen skal oppleve et ansvar for å ta godt vare på bygning, utstyr og planter. Slik gjør vi: KLASSEROMMENE: Ordenselever har medansvar for orden i klasserommet. Klassene blir belønnet for å holde klasserommene i stand. ØVRIGE FELLESAREALER: Alle har ansvar for å rydde på plass det de har brukt. UTEOMRÅDET: Klassene rullerer på å ha ansvar for rydding av uteområdene. Slik måler vi: - Elevrådet kontrollerer klasserommene to ganger i året. - Vaktmester har oppsyn med uteområdene og rapporterer uregelmessigheter

8 LÆRINGSMILJØ Mål: Elevene på Goa skole skal ha et godt læringsmiljø preget av trygghet, trivsel og gjensidig respekt. Foresatte skal oppleve stor grad av tillit til skolens arbeid. Slik gjør vi: GOD SKOLESTART Elevene blir møtt i et ryddig klasserom av forberedte fagpersoner. Skolens rutiner gjennomgås, herunder ordensregler og mobbeplan. Nye klasseregler lages ut fra klassens behov. TYDELIG KLASSELEDELSE Kurs og veiledning for nyutdanna lærere. Lærerne har like regler for elevenes oppførsel. Lærerne reagerer på samme måte hvis elever bryter reglene. SKOLE-HJEM-SAMARBEID Goa skole arbeider aktivt for å skape et positivt foreldreengasjement: Foreldrene oppfordres til å snakker vel om skolen og til å interessere seg for elevenes utvikling og læring. Slik måler vi: - Elevundersøkelsen Trivselsundersøkelsen Foreldreundersøkelsen - Utviklingssamtaler - Elevsamtaler - Respektundersøkelsen

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 -KUNNSKAP OG UTVIKLING Visjon for Andebu kommune: Med eleven i sentrum ønskes en skole som gir trygghet og de nødvendige kunnskaper for å fungere i dagens og morgendagens

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer