Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring"

Transkript

1 Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

2 Finansnæringen under press internasjonalt - Occupy Wall Street kampanjer i USA og store deler av Europa 2

3 Evnen til å bære risiko forsikring i en velferdskontekst For forsikringstaker: Sikkerhet/trygghet for mennesker og verdier Bærekraftig privatøkonomi (brannkassene) For samfunnet: Risikohåndtering gjennom fellesløsninger Mange betaler relativt lite for å finansiere skader hos noen få Markedets evne til å bære risiko Alternativt må det offentlige/staten ta denne risikoen (Statens naturskadefond) eller den enkelte forsikringstaker Samfunnsøkonomisk er det derfor (svært) lønnsomt med et velfungerende og bærekraftig forsikringsmarked (Florida) Uansett: forsikringspremien må gjenspeile risikoen og det er vi som forbrukere og kunder som betaler 3

4 Norsk Naturskadepool en robust buffer Alle bygninger og løsøre som brannforsikres er gjennom ordningen automatisk forsikret mot naturskade Naturskadeforsikringen dekker skader som skyldes storm, flom, skred, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Både privat og næring dekkes Naturskadepremien er lik for alle Like egenandeler Felles beredskapsapparat gjennom takstmannsordningen Norsk Naturskadepool er en utligningspool og en hovedoppgave er å utligne erstatningene mellom forsikringsselskapene i etterkant av erstatningsutbetalingene. Utligningen skjer i forhold til selskapenes markedsandel i brannforsikring. Gjennom siste 30 år har poolen vist seg å ha god kapasitet både oppgjørsmessig og finansielt en viktig samfunnsbuffer i møte med et klima i endring 4

5 Økte skadeutbetalinger 5

6 Økt antall ekstremer 6

7 Det nye risikolandskapet Kjente risikoer med ukjent frekvens og skadeomfang - vind/ekstremvær - vann/nedbør Nye risikoer - når havet stiger mer enn landnivået (og stiger raskt) - økning i middeltemperatur Samvirket mellom samfunnsutvikling og klimaendringer - urbanisering og fortetting forsterker risikobildet - klimascenarioer basert på dagens og ikke morgendagens samfunn - store regionale ulikheter (globale, nasjonale og lokale konsekvenser) 7

8 Hva innebærer det nye risikolandskapet? Geneva Association Forsikringsbransjen internasjonalt regner med en økning i værrelaterte skadekostnader på 25 til 50 prosent frem til 2020 Orkanen Gudrun i totalt 14,3 mrd. NOK i erstatninger (Tryg skader og 900 mill. NOK i erstatning) 8

9 Økt skadeomfang i hele Norden vann, flom og nedbør København juli 2011: Skader for 4-5 milliarder på en helg! Østlandet juni 2011: Skader for 200 millioner Gudbrandsdalen 2011 Østerdalen

10 Vann/avløp og overvann Ikke de store/dramatiske naturhendelsene som koster mest Vanninntrengning utenfra og tilbakeslag fra kloakk en økende utfordring Vannskader relatert til været: Antall 2008 Erstatning i mill kr 2008 Antall 2009 Erstatning i mill kr 2009 Antall 2010 Erstatning i mill kr 2010 Antall 2011 Erstatning i mill kr 2011 Vanninntrengning utenfra Tilbakeslag. Stopp i avløp Flomskader - (Naturskadepool) Stormflo - (Naturskadepool) Summerte skader

11 Uforsikringsbare verdier Potensielt uforsikringsbare eiendommer i England i dag Avtale mellom myndighetene og forsikringsbransjen (AIB) sikrer dekninger for disse eiendommene frem til 2013 Forutsetter flomsikringstiltak i regi av myndighetene finansuroen truer fremdriften 11

12 Ansvarsfordeling kommune, stat og privat et vakuum? - Graden av plutselig og uforutsett - Under 0,5 % av vannog avløpsnettet oppdateres/fornyes årlig - Regress saker (Stavangerdommen 2007 og Altadommen 2011) - Passiv vs. aktiv tilpasning - Forsinker arbeidet med å redusere samfunnssårbarheten (St. meld) 12

13 Hvordan kan forsikring bidra til klimatilpasning? Risikohåndteringskompetanse ROS kartlegging Sårbarhetsvurderinger (tiltaksprioritering) Best practice / kostnadseffektive tilpasningsløsninger Verktøy (risikorapporter, sjekklister, beregningsmodeller) Forsikrings- og skadedata Skadestatistikk og skadeintervall analyser Database med klimarelaterte skader (NOU 2010) Norsk Naturskadepool Skape incentiv for klimatilpasning Dreie ordningen i forebyggende retning (NOU 2010) 13

14 Samarbeid og kunnskapsdeling Samarbeid med Bergen kommune (MARE) Læring og kunnskapsdeling (identifisere områder vi har noe å bidra med) Lokalt klimatilpasningsarbeid/kommunesamarbeid (omsette kompetanse) Samarbeid med Klimatilpasningssekretariatet i DSB og Framtidens Byer Kristiansand og knutepunkt Sørlandet kommunene pilot > Klimatilpasningsseminar (kartlegging, kunnskapsdeling) > Workshop med konkrete problemstillinger/case (analyser, scenario) > Gjennomføre en utvidet klimaros prosess (medvirkning/ansvarliggjøring) Skadedata pilot med utvalgte kommuner (FNO) Er kvaliteten på våre skadedata gode nok? Bruksverdien av disse dataene gir de ny/annen kunnskap? Skape en etterspørsel etter klimatilpasning ( sense of urgency ) Kunnskap og informasjon Økt fokus politisk og i media 14

15 Workshop klimatilpasning Samarbeid med fylkesmannen i Troms og Tromsø kommune Tema: Veilederen fra DSB KlimaROS klima risikoer inn i ROS arbeidet og arealplanarbeidet Klimaendringer og regionale konsekvenser Lokale case og utfordringer Best practice tilpasningsløsninger Politisk involvering og forankring 15

Klima i endring: Et nytt risikobilde for forsikring. Bergen, 22. oktober 2009 Konserndirektør Kjerstin Fyllingen

Klima i endring: Et nytt risikobilde for forsikring. Bergen, 22. oktober 2009 Konserndirektør Kjerstin Fyllingen Klima i endring: Et nytt risikobilde for forsikring Bergen, 22. oktober 2009 Konserndirektør Kjerstin Fyllingen Forsikring som driver for klimatilpasning 2 2009.10.30 Forsikring som mekanisme og samfunnsgode

Detaljer

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS Mia Ebeltoft VA-dagenen midtnorge sept 2012 FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Bransjeorganisasjon stiftet 1. januar 2010

Detaljer

OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR?

OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR? OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR? Mia Ebeltoft Konferanse 12. juni 2012 Klimatilpasning og overvannshåndtering

Detaljer

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging mia.ebeltoft@fno.no VA juss, Tekna 26. nov.2014 1 Klimaendringene og skadebildet 2 Dette er dagens situasjon. Klimaendringen tilsier minst

Detaljer

KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER

KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER Mia Ebeltoft Fagdirektør/Advokat Skadetakstkonferanse 10.1.2012 Temaer. Flom og overvann/vannskader i forsikring

Detaljer

Klimaendringene: Utfordringer sett fra Finans Norge. Mia Ebeltoft

Klimaendringene: Utfordringer sett fra Finans Norge. Mia Ebeltoft Klimaendringene: Utfordringer sett fra Finans Norge Mia Ebeltoft GOVrisk: Dagens diskusjonstema Hvilke utfordringer klimaendringene representerer for dagens erstatningsordninger for naturskade. Påvirker

Detaljer

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15. Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.00 Deltagere: Fred Nilsen Anne Marie Landsverk Holst

Detaljer

Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene

Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene Mia Ebeltoft 6 mai 19.03.2014 Hvem er Finans Norge? Bankkunder: 4,5 millioner innskuddskunder 1,5 millioner med boliglån

Detaljer

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID.

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID. KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID. Mia Ebeltoft FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon (Snart kalt Finans Norge!) Bransjeorganisasjon

Detaljer

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade

Detaljer

Partnerskap en nøkkel til suksess

Partnerskap en nøkkel til suksess Partnerskap en nøkkel til suksess Forsikringssamarbeid og bransjefelles klimatiltak Klimaløftet 6. september 2011, Oslo Tom Anders Stenbro Med ambisjon om å skape trygghet Tryg skal levere trygghet til

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Forsikringsselskapet har ansvar for: Kunden førstehjelp/redning (akutt-tiltak) informasjon generell fremdrift i forsikringssaken kontakt med andre

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven

Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Forholdet til ekstremvær og klimaendring Staten landbruksforvaltning Seniorrådgiver Tron R. Bøe Naturskadeordningen kort historie Store ulykker

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Er vi klar over klimaendringene?

Er vi klar over klimaendringene? Klimatilpasning i Vestfold Er vi klar over klimaendringene? Asbjørn Aaheim CICERO senter for klimaforskning Tønsberg 6. juni 2011 L a n d b r u k S k o g L e n g r e v e k s t s e s o n g ø k e r p r o

Detaljer

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Fred Arthur Andersen medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening den 15. oktober 2014 UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

Detaljer

Skadetakstkonferansen

Skadetakstkonferansen Naturskader Skadetakstkonferansen Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Fagsjef Arne Lycke If Skadeforsikring 1 Naturskader på dagsorden www.naturskade.no Foto NGI 2 Leirskred 3 Fjellskred Ålesund

Detaljer

Innst. O. nr. 34. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen. Ot.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. O. nr. 34. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen. Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. O. nr. 34 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling frå næringskomiteen om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 215 Innhold Fakta om skadeforsikring Skadeforsikringer er i motsetning til livsforsikring, vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler. KAPITTEL 1 KAPITTEL

Detaljer