Presentasjon av formålsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av formålsbygg"

Transkript

1 Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset

2 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga Har de siste 25 år hatt div. jobber. Hovedsakelig jobbet med prosjekter innenfor mekanisk industri og de siste 6 år jobbet med bygninger i massivtre

3 Massivtre

4 Utdannelse/bakgrunn Har teknisk utdannelse fra verkstedteknisk automatisering og husbyggingsteknisk linje. Studier innenfor økonomi og administrasjon på BI. De fleste i Modum kjenner antagligvis undertegnede best fra mitt engasjement i Vikersund Juniormusikkorps( ). Fortsatt tillitsverv innenfor korpsbevegelsen i Buskerud. 3 sønner født i 86,88 og

5 Kommunale formålsbygg Avdelingsleder Knut Olav Thorseth Teknisk sentral med verksted Formann Tom Grimsrud Vedlikeholdsavdelingen Formann Vidar Drolsum Prosjektleder Knut Olav Thorseth Verksted 2 årsverk Fagarbeidere 8 årsverk Byggeleder Helge Kleiv

6 Store verdier - stort ansvar Teknisk etat avd. formålsbygg har ansvaret for. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunenes bygningsmasse med unntak av boliger og leiligheter, som forvaltes av boligforvalter Planlegging av byggeprosjekter og oppfølging av kontrakter med konsulenter og entreprenører Det totale arealet på bygningsmassen m 2 Nyanskaffelses pris 2.4 milliarder kroner

7 Målsettinger Sikre kvaliteten på den kommunale eiendomsmassen Gode lokaler for brukere og personale. Fleksible løsninger ved nybygg/rehabilitering. Universell utforming for å gjøre bygningene mer framtidsrettet. Sikre en helhetlig kommunal eiendomsforvaltning og bevare verdiene. Kostnadseffektiv drift

8 Hvordan nå målene? Jobbe systematisk og planmessig. God oversikt og forutsigbarhet i forhold til økonomi. Tenke langsiktig. Effektivisere bruken av elektrisk strøm og fyringsolje til oppvarming. Enøk-energiøkonomisering - ta i bruk alternative energikilder: gass, jordvarme osv

9 Nasjonale utfordringer KS fikk i 2008 gjennomført en omfattende undersøkelse av tilstanden på kommuners og fylkeskommuners bygninger. Den konkluderte med et samlet oppgraderingsbehov på mellom 94 mrd og 142 mrd. Årsaken til dette er for lavt årlig vedlikehold og at kravene til bygningene har økt over tid. Hvordan er det i Modum kommune? Hvilken tilstand har de enkelte bygg? Når budsjettene salderes så er det en fare for at vedlikeholdsposten reduseres

10 Lokale utfordringer Dette gjør det vanskelig å planlegge på langsikt og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver. Det er ikke mulig å rette opp alle forhold innenfor et budsjettår. Tror vi må tenke langsiktig for uten eller ved lavt vedlikehold vil bygg være nedslitt etter år. Faren er at man ender opp med akuttesituasjoner og offentlige pålegg som krever ekstra bevilgninger. Tildelte ressurser holder ikke tritt med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Andel lønn øker på bekostning av andre ressurser Generell reduksjon av alt vedlikehold Vestregionenes høstseminar

11 Lokale utfordringer Hva er årlige vedlikeholdsbehov på formålsbygg i Modum? Ks har anslått vedlikeholdbehov til 100 kr pr kvm ved 30 års levetid og 170 kr pr kvm ved 60 års levetid (inkl oppgradering). Manglenede vedlikehold fører til tidligere total rehabliltering som koster mange millioner og som må finansieres med lån. Lån fører til økte driftsutgifter i form av renter og avdrag, dette kan fort bli langt mer enn 100 kr pr kvm pr år

12 Facilit-FDVU FDVU betyr: Forvaltning,drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendom. Modum kommune bruker allerede Facilit FDVU til oppfølging av kontrakter i kommunale boliger, integrert med fakturering. Nå er det et ønske om å bruke det samme systemet i avdelingen for kommunale formålsbygg. Det har blitt utviklet nye applikasjoner/programmer for å følge opp vedlikehold og energi forbruk. Veit selv veldig lite om programmet og muligheter. Tror vi trenger å få litt tilbakemeldinger fra noen kommuner som benytter dette som verktøy i forhold til periodisk tilsyn og forbyggende vedlikehold. Ønsker å å lære av feil og positive tilbakemeldinger som er gjort hos andre brukere

13 Presentasjon av Facilit FDVU Facilit med modulene IK-vedlikehold med elektro,vvs,bygg,brannbok og energi Dokumentasjon av bygg og eiendomsmasse. Søk og gjenfinne informasjon. Periodisk tilsyn og forebyggende vedlikehold. Avviks- og tilstandsregistrering.(intern kontroll) Dokumentarkiv for FDV-dokumentasjon. Eiendomsbok/Branndokumentasjon. Mobile løsninger. Energioppfølging

14 Internkontroll bygg Web Er et verktøy for å kommunisere med brukere, politikere, rådmenn og tilsynsmyndigheter. Det effektivisere og forbedrer arbeidet med å kartlegge bygningers tilstand og skaderisiko. Man får ut rapporter om tilstanden og avvik på en enklere måte. Får synliggjort vedlikeholdsbehovet for det enkelte bygg.

15 Årsplan

16 Vedlikeholdsplan Langsiktig planlegging av drift og vedlikehold gir bygget lengre levetid og forutsigbare kostnader. Grunnlaget/forberedelse for planen er at avvik kartlegges. Det blir enklere å prioritere hvis avvikene kategorisere på for eksempel forskjellige nivåer. Brukerne har ofte sterke ønsker for sitt eget bygg. Viktig at man utarbeider planen ut fra en helhetsvurdering for den totale bygningsmassen. De siste årene er det kommet til nye arealer, som også vil kreve vedlikehold fra første dag. Nye retningslinjer i forskrifter og lover vil føre til nye og kostnadskrevende pålegg

17 Kriterier for prioriteringsprosessen Lovpålagt krav (HMS). Sikre bygningsmassen for å unngå at varige skader oppstår. Utvendig vedlikehold. Universell utforming. Innvendige oppussingsarbeider.

18 Prioriteringer og beslutningsgrunnlag

19 Prioritering og beslutningsgrunnlag Bygningsoversikt (bygninger, arealer og arealutnyttelse) Bygningsmessig tilstand Innemiljø Brukbarhet Brannrisiko Fuktskaderisiko Miljø Innbruddsikring Offentlig pålegg Kostnad for utbedring

20 Vedlikeholdsbehov uten inndekning Pålagte tiltak Rapporten beskriver også hva som er løpende driftsoppgaver. Kostnadene ligger innenfor foreslått driftsbudsjett for bygningsvedlikehold i Det er satt opp en oversikt som viser hvordan midlene er fordelt ut på det enkelte bygg i Vedlikeholdsbehovet er ca 6,4 mill kr, mens det kun er funnet rom for 2,265 mill kr. Behovet er større enn rammene, selv om budsjettet er økt med 2 mill kr pr år.

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer