Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre!"

Transkript

1 Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Ta et steg videre!

2 tilbyr nå fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utdanningen gjennomføres som et nettstøttet deltidsstudium over to år. Utdanningen er NOKUT- godkjent* ) og gir sluttkompetanse som Tekniker FDV. med fokus på energieffektive og driftsvennlige bygg med miljøriktig energibruk. Studiet gir 60 fagskolepoeng over to år med nettstøttet undervisning. Studiet kan utvides med ytterligere to års nettstudier og gir da tittelen Fagskoleingeniør FDVU. Fullført fireårig studium gir 120 fagskolepoeng og mulighet for videre bachelorutdanning. Hvorfor teknisk fagskole? Dette er en utdanning for de som ønsker å tilegne seg kompetanse for å kunne ivareta forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer. Studiet har spesiell fokus på energitekniske løsninger og samspill mellom disse. Det er en målsetting at studentene blir aktive pådrivere for optimale og energiriktige løsninger i tråd med de nasjonale visjoner og det fokuset som miljø- og klimaarbeid har i vår samtid. Fagskolen Innlandet ønsker å være en positiv bidragsyter for å oppnå best mulig energibruk i vår bygningsmasse basert på fornybare energikilder. * ) NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i udanningen

3 Energikravene i Plan- og bygningsloven med tilhørende Teknisk forskrift og innføring av energimerkeordningen har ført til stor mangel på kapasitet og kompetanse i markedet. Denne utdanningen bidrar til å dekke behovet på dette området. Innhold og organisering av studiet 1. GRUNNLEGGENDE FDV, 20 fagskolepoeng Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om de ulike fagfelt som kreves for å ivareta FDV for større bygg. - Generelt om FDV - Administrasjon og ledelse - HMS og internkontroll - Effektiv energibruk - Vannbårne anlegg og ytre miljø - Inneklima og ventilasjon - Belysning- og elektrotekniske anlegg 2. ENERGI OG MILJØ, 10 fagskolepoeng Studentene skal oppnå kompetanse om energibruk i bygg og finne fram til, og kunne iverksette tiltak som optimaliserer energibruk, reduserer miljøbelastning og sikrer tilfredsstillende inneklima. - Grunnleggende energilære - Energi og miljø i bygg og omgivelser - Energiledelse, energioppfølging (EOS) og energistatistikk - Praktiske energiberegninger - Energimerkeordningen - Energiøkonomisering - Støtteordninger for energitiltak 3. METODER EIENDOMSDRIFT, 5 fagskolepoeng Studentene skal etter avsluttet modul kjenne til og benytte metoder for kartlegging, gjennomføring og oppfølging av drift og vedlikehold av større bygg - FDV-dokumentasjon - Universell utforming - Livsløpsvurderinger (LCC) - Tegningsforståelse - Tilstandsanalyse - Planlegging av drift og vedlikehold - Gjennomføring og oppfølging av tiltak - Tetthetsmåling, termografering mm. 4. BYGGETEKNIKK, BRANN OG UTVENDIG ARBEID, 10 fagskolepoeng Studentene skal - kjenne til byggets konstruksjoner, materialenes egenskaper og hvilke påkjenninger de forskjellige bygningsdelene er utsatt for - kjenne til branntekniske forhold og nødvendig brannberedskap for driften - kunne drifte og vedlikeholde det utvendige anlegget. - Byggeskikk og bygningsvern - Bygningskonstruksjoner og - komponenter

4 - Vedlikehold av byggkonstruksjoner - Fukt- og soppskader - Våtrom - Brannteknisk eiendomsdrift (forskrifter, alarm, varsling, øvelser) - Brannsikkerhet - Utvendige anlegg 5. TEKNISKE INSTALLASJONER I BYGG, 15 fagskolepoeng Studentene skal få kjennskap til virkemåte og hensikt med tekniske innretninger i bygg. De skal gis et beregnings- og måleteknisk grunnlag som skal gjøre dem i stand til å vurdere effektiv drift, vedlikehold, utbedringer og anskaffelser - Sanitæranlegg - Varmeanlegg (bio, sol, gass, olje, fjernvarme, el. mm.) - Kuldeanlegg og varmepumper - Ventilasjonsanlegg og luftkjøling - Løfteinnretninger og heiser - Elektroinstallasjoner - Byggautomasjon (reguleringsteknikk, sentral driftskontroll(sd-anlegg) mm.) - Overvåknings- og sikkerhetssystemer - Brannanlegg og utstyr - Systemforståelse, drift- og vedlikehold GENERELL INFORMASJON Hvem passer utdanningen for? Utdanningen retter seg mot personer som har forvaltningsansvar for eiendommer og bygg, som står for den daglige driften av bygg, som har ansvar for vedlikehold og/eller utvikling av bygningsmassen, eller som har behov for økt kompetanse innen disse fagområdene. Hvorfor delta på opplæringen? - De tekniske installasjonene i bygg krever i dag høy kompetanse hos driftspersonalet. - Økt kompetanse gir varige økonomiske og miljømessige resultater. - Du blir flinkere til å planlegge, administrere og gjennomføre arbeidsoppgaver som dreier seg om drift av eiendommer og bygg. - Du får økt kompetanse til å vurdere og å gjennomføre energiøkonomiserende tiltak. - Du får grunnlag til å utvikle bygningsmassen sammen med eiere, brukere og entreprenører. - Du blir kjent med aktuelle lover og forskrifter som omhandler drift av bygg. - Kurset vil berike arbeidssituasjonen og styrke mulighetene for videre utvikling. - Arbeidssøkere vil få et nytt utgangspunkt for et interessant arbeid. Gjennomføringsmodell: Utdanningen gjennomføres som nettstøttet deltidsstudium over to år, med 6 samlinger i året. Som student følger du studiet hjemmefra, og får undervisning, veiledning og gruppeoppgaver via internett. Samtidig blir det samlinger med intensiv undervisning på skolen. Ved tilstrekkelig antall deltagere kan samlingene bli lagt til f. eks. Kongsvinger. Opptakskrav: - Fagbrev innen relevante fagområder eller - Minst 5 års relevant praksis innen fagområdet Pris Utdanningen koster kr pr skoleår, som betales ved oppstart høst og vår. I tillegg kommer kostnader til lærebøker. Søknadsfrist 15. april Dersom det er ledige plasser, tas det opp studenter helt fram til skolestart.

5 Hvordan søke? Det er utarbeidet eget søknadsskjema som ligger på skolens hjemmeside Oppstart Oppstart skjer i slutten av august/begynnelsen av september Kontaktinformasjon Fagskolen Innlandet, Teknologivegen 12, 2815 Gjøvik Telefon , «Systematisk FDV oppfølging gir gode økonomiske og miljømessige resultater»

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG!

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! OM NEAS EFFEKTIVE BYGG NEAS er en av landets ledende aktører innen Teknisk Drift (Operation & Maintenance) av næringseiendommer. Vi har mer enn 20 års erfaring fra

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer