Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling"

Transkript

1 Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1

2 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling som strategi for eiendomsutvikling Side 2

3 Hva handler eiendomsutvikling om? Side 3 Verdiskaping som omformer og oppgraderer fast eiendom i takt med samfunnets behov. Ivareta og løse problemer og utfordringer av strategisk verdi for huseiere, byggherrer, eiendomsforvaltere og -utviklere, utbyggere og brukere. Verdi blir skapt ved å tilby areal med tilhørende tjenester over tid.

4 Forvaltning og utvikling av store verdier God eiendomsforvaltning er å gi brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår for brukernes virksomhet over tid. Eiendomsforvaltningsutvalget 80 prosent av kommunene og fylkeskommunene oppgir at manglende politisk prioritering av ressurser til planmessig vedlikehold, er en av de viktigste årsakene til mangelfullt vedlikehold. Midler som faktisk er satt av, blir heller ikke optimalt utnyttet Kommuners og fylkeskommuners gjennomsnittlige årlige utgifter til vedlikehold burde vært prosent høyere enn de faktisk er for å tilfredsstille det nivået som kjennetegner godt vedlikeholdte bygninger. = stort etterslep på vedlikehold og byggutvikling Side 4

5 Stort etterslep, synkende fellesskapsverdier Side 5 KS-rapport utarbeidet av Multiconsult og PwC i 2008 viste et vedlikeholdsetterslep i kommunale og fylkeskommunale bygg på mellom 94 og 142 mrd kr For Kongsberg kommune sin del har vi et vedlikeholdsetterslep på samlet 336 mill kr ved inngangen til Bygningsmasse med gjenskaffelsesverdi på mer enn 4 mrd kroner

6 Forvaltning og utvikling Tradisjonelt har fokus vært på KONSTRUKSJON og FERDIGSTILLELSE Mindre fokus på IDE, STUDIE, FORHANDLINGER, og ikke minst FORVALTNING Side 6

7 Kongsbergs NULLVISJON etterslep Riktig vedlikeholdskomponent i husleie Investere i nye formålsbygg, særlig skoler Side 7 Energy Performance Contracting (EPC) en modell for gjennomføring av av lønnsomme enøk-tiltak med garanti Kapitalkomponent i husleie gir marginer til å finansiere opptak av lån for byggutvikling og universell utforming Salg av eiendommer Arealeffektivisering og sambruk i Kongsberg kommune, og sammen med andre offentlige aktører i Kongsberg Eiendomsutvikling sammen med private utviklere og investorer

8 Eiendomsutvikling og byutvikling Nødvendig at offentlig eiendom går fra å bli sett på som salderingspost til å bli påaktet verdiforvaltning Da kan utvikling og forvaltning av kommunale eiendomsverdier bli en av motorene i sentrumsutviklingen! Side 8

9 Organisering av kommunal eiendom God organisering avgjørende. Side 9 Gir bevissthet om hele kostnadsbildet knyttet til offentlige eiendommer Gir bevissthet om eiendommenes livssyklus og langsiktig forvaltning Gir gjennomslag for god eiendomsøkonomi og god kommuneøkonomi. Gir gjennomføringsevne i sentrumsutvikling og utvikling av fellesskapets eiendomsverdier. veileder.pdf

10 KKEs formålsparagraf Ivareta kommunens eier- og leierinteresser i kommunens samlede eiendomsmasse fokus fellesskapets verdier, hensiktsmessige arealer Kontraktbasert Eiendomsøkonomisk og forskriftsmessig FDVUS+P (forvaltning, drift, vedlikehold, byggutvikling og serviceytelse, potensiale) Sunn eiendomsøkonomi og kommunal økonomi Byggherrefunksjon Side 10 Kompetansesenter fokus sambruk og områdeutvikling

11 Kommunplanen Side 11

12 Sentrumsplan, kommunestyrets vedtak 9. februar, 2011 Side 12 Kongsberg kommune tar initiativ til samarbeid med sentrale aktører innenfor både næringsliv, undervisning/ forskning/utvikling og kultur. Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg (KKP) skal utnytte og videreutvikle Kongsbergs identitet og kvaliteter knyttet til byens historiske senter (Vestsida). Kongsberg kommune vektlegger utviklingen på Vestsida i virkemiddelbruk og lokalisering av kulturarenaer og andre kommunale funksjoner. KKP-prosjektet hele sentrum og begge sider av elva.

13 Kommunale behov m2 KK eie Spare ved å samlokalisere og sambruke Side 13

14 Sambruk og økonomi Side 14

15 Sentrumsplanen Kjøp, salg, makeskifte av eiendommer Dialog med private i aktuelle prosjektområder Selskapsorganisering Kommune til kommune samarbeid IKS Offentlig eid AS Privat Offentlig Samarbeid Partnerprosess Selskapsdannelse Side 15 Kommunale eiendomsverdier og egnede formålsbygg i sambruk

16 Sentrumsplanen Rådmannen, i samarbeid med Kongsberg kommunale eiendom arbeider i tillegg videre med sikte på å kunne opprette et eget selskap (AS) med nødvendig kapital som kan brukes som et instrument for å bidra til å realisere Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg. Utbyggings- og eierskapsmodell(er) skal avgrense Kongsberg kommunes/kkes økonomiske engasjement og ansvar.» Kommunestyrevedtak, 9. februar, Side 16

17 Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Side 17 Realisering av «Kunnskaps- og kulturtorget» baseres på at det etableres et nytt eiendomsselskap («KKP AS») hvor KK og en/flere eksterne aktører er eiere. «KKP AS» er eier av byggherreorganisasjon som tar ansvar for planlegging, prosjektering og bygging og forutsettes å ta driftsansvar for anlegget. Det legges til rette for at «KKP AS» evt. også kan benyttes til å realisere andre prosjekter rettet mot å realisere målsettingene i KKP. Det legges til grunn en ambisjon om at nye anlegg i kunnskaps- og kulturtorget skal kunne realiseres med et kostnadsnivå (2011) på inntil ca. kr 2000 pr. m2 i leiekostnader og inntil ca. 500 kr pr. m2 i drift.

18 Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Side 18

19 Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Side 19

20 Kunnskaps- og kulturtorget Hasbergtjerndalen Muligheter for Høgskolen i Buskerud, Fagskolen Buskerud Fylkeskommune, Musikkteater/kultursal, bibliotekfunksjoner, andre funksjoner Kongsberg kommune - frigjør kommunal eiendomskapital - løser funksjonseiernes behov arealeffektivt - skaper grunnlag for å realisere kulturhus - vitaliser Kongsbergs historiske bydel - binder Kongsberg sammen, og gir tyngdekraft til Vestsida - legger grunnlag for å ta i mot Kongsbergveksten - tar i bruk nytt byområde og åpner det sammen med E134-prosjektet - trekker utviklingskapital til byen - skaper økt konkurranse innen eiendomsutvikling - lønnsomhet kan gi reinvestering infrastruktur og sentrumsutvikling Side 20

21 Undervisningstorget Tinius/Tråkka Muligheter for Kongsberg videregående skole Buskerud fylkeskommune, ungdomsskole, andre kommunale funksjoner - konsentrerer og framtidsretter arealbruk - god eiendomsøkonomi gir god offentlig økonomi - frigjør kommunale og fylkeskommunale eiendommer - bygger strategiske allianser mellom kommune og fylke - god organisering gir kommune og fylkeskommune mulighet til å utvikle egne eiendommer sammen, få forutsigbar leieøkonomi, konkurranse, byggestart før konvensjonelle budsjettmetoder - utvikler samarbeid og arbeidsformer undervisning/kongsbergskolen Side 21

22 Sammen om utvikling Attraktivt for utbyggere, som gir tilgang på økonomi og kompetanse, som ikke kommunen eller fylkeskommunen har alene. Utvikling forekommer ikke uten finansiell støtte. Privat kapital er et alternativ. Uavhengig av politisk farge; ikke kommunens oppgave i stor skala å utvikle lokaler for andre enn seg selv Alternativet blir at aktørene løser sine behov hver for seg, og går glipp av mye Side 22 Store gevinster på arealeffekt Integrert planlegging, gjennomføring og ledelse av byggog eiendommer med service og hjelpemidler Faglige og strategiske samarbeidpartnere

23 Sammen om utvikling Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling som strategi for eiendomsutvikling Side 23

24 Sammen om utvikling Side 24

Behandlet i styremøte 26.02.2013 ÅRSMELDING 2012. Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier

Behandlet i styremøte 26.02.2013 ÅRSMELDING 2012. Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier ÅRSMELDING 2012 Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva har vi fått til i 2012? 3 Kongsberg kommunale eiendoms ansvarsområde

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 ÅRSMELDING 2014 Innhold Hva har vi fått til i 2014? 3 Kongsberg kommunale eiendoms

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 16.05.2012 Kongsberg kommunestyre 13.06.2012 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/13 13/4641 GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JFØ-14/18866-4 51994/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 Stavanger

Detaljer

Utredning av eiendomsforetak

Utredning av eiendomsforetak Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Frogn Kommune Sluttrapport Frogn Kommune Dato: 4. februar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 124258 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Amin Haddadi og Elen

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF. Drammen, 13. mai 2014

Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF. Drammen, 13. mai 2014 Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF Drammen, 13. mai 2014 Bakgrunn Som tidligere varslet har rådmannen startet arbeidet med å utarbeide eierstrategi for Drammen

Detaljer

Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer

Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer NF-rapport nr. 6/2011 Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer 20 15 Arild Gjertsen 10 5 Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer av Arild Gjertsen NF-rapport nr. 6/2011 ISBN-nr.:

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE

ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE NARVIK KOMMUNE ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3-4 2 Bakgrunn 5 3 Mandat 5 4 Organisering 6-7 5 Nasjonal politikk 7 6 Kriterier for godt

Detaljer

Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS

Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS 7. februar 2006 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 2 Innledning...4 3 Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS...5 3.1 Organisasjon, styresammensetting,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Saksfremlegg Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer