SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået for 2014, bortsett fra kostnader knyttet til drift av Modum Boligeiendom KF, kjøp av tjenester som kommuneadministrasjonen utfører i dag og kjøp av tjenester knyttet til tilstandsrapport på boligene. På dette grunnlag fremmes det et budsjett med netto inntektsramme på 4,407 mill. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i K-sak 61/14 opprettelse av Modum Boligeiendom KF. Styret legger med dette frem budsjettforslag for Innledning om styrets arbeid Styret har avholdt fire styremøter. Det er utarbeidet forslag til styreinstruks, instruks for daglig leder og vi har sammen med boligforvalter fått en innføring i boligforvaltningen i kommunen. Når det gjelder ansettelse av daglig leder, har vi valgt å avvente en fast ansettelse inntil rammene rundt foretaket er lagt. Vi har imidlertid valgt å tilby boligforvalter Ann-Kristin Salvesen stilling som konstituert daglig leder inntil rammene er mer på plass. Styret har ikke prioritert å finne egnede lokaler for Modum Boligeiendom KF før nytt budsjettår. Denne jobben planlegges avklart i løpet av Styret finner det ikke hensiktsmessig å bemanne opp et KF for å håndtere alle merkantile tjenester. Det legger derfor opp til å kjøpe følgende tjenester fra kommunen: - Regnskapstjenester - Sentralbord og arkiv - IKT Hvorvidt dette også blir en permanent løsning må vurderes i løpet av Vi ser uansett behov for å rekruttere en merkantil stilling på 0,5 årsverk i Modum Boligeiendom KF. Budsjett 2015 Styret har merket seg rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett Der legges det opp til lik nettoramme som i Styret ser utfordringer i denne sammenheng. Husleieinntekter ved Åmot Bofellesskap vil bortfalle. Dette gir et netto

2 inntektstap på kr i Videre vil økte kommunale avgifter og økte felleskostnader i borettslagsleiligheter gi økte utgifter i 2015 på om lag kr Driftskostnader ved å opprette Modum Boligeiendom KF er for 2015 foreløpig beregnet til kr ,-. Dette inkluderer utgifter til 50 % merkantil stilling, revisjonshonorar, utgifter til styret og et mindre beløp til inventar og utstyr. Utgifter til lokaler og økt lønn til daglig leder er ikke inkludert i nevnte beløp. Kjøp av tjenester fra kommunen er heller ikke inkludert i nevnte beløp. Dersom dette ikke kompenseres, vil første driftsår i Modum Boligeiendom KF ha langt dårligere vilkår enn tidligere års drift, og da er det heller ikke lagt inn noe ekstra til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten av februar Boligforvalter har lagt ned en betydelig jobb i å bygge opp en drifts-, vedlikeholds- og utleiemodul i systemet Facilit. Det gjenstår fortsatt mye jobb før alt er på plass. Dette gjelder spesielt å lage en helhetlig vedlikeholdsplan for den samlede bygningsmassen. Annet gjenstående arbeid er innhenting av tiltaksrapporter til boliger med for høye radonmålinger, innhenting av tilstandsrapporter for boligene med tilstandsgrad og innføring av brannboksmodul. Her vil vi være avhengig av ekstern bistand, noe som vil kreve ekstra ressurser i en mellomperiode. Det er tidligere avsatt noe midler til å innhente tiltaksrapport for avvik og radonutbedring. Balanseverdier og lån knyttet til boligene i Modum Boligeiendom KF er ennå ikke overført. Dette er en jobb som må prioriteres i løpet av Administrasjon Det legges ikke opp til å etablere en selvstendig administrasjon i Modum Boligeiendom KF. Administrative tjenester som har vært ivaretatt av kommunen er tenkt videreført som kjøp av tjenester. Kostnadene anslås til: - Regnskapstjenester, kr årlig - Servicetorg og dokumentsenter, kr årlig - IKT, kr årlig. Det legges opp til å rekruttere en merkantil stilling i 50 % ved Modum Boligeiendom KF. Denne skal bistå daglig leder med oppfølging av husleiekontrakter i Facilit, vedlikehold i Facilit, besvare telefonhenvendelser til Modum Boligeiendom KF og assistere daglig leder ved kurs, ferie, avspasering og annet fravær. Det er budsjettert med en årlig kostnad på kr for en slik stilling, inklusive arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader og pensjon. Fysisk plassering av Modum Boligeiendom KF Budsjettforslaget bygger på at Modum Boligeiendom KF etablerer seg i lokaler utenfor rådhuset i løpet av Styret er opptatt av at lokalene skal ligge et sted der det allerede er aktivitet. Inntil dette er avklart, vil konstituert daglig leder sitte i rådhuset som i dag. Kjøp av tjenester Som ledd i å etablere en helthetlig vedlikeholdsplan, vil det være nødvendig å kjøpe tjenester eksternt til takst med tilstandsrapport for boligene. I budsjettet for 2015 er det lagt inn kr ,- til slike kjøp.

3 Når det gjelder kjøp av tjenester til vedlikehold, byggetjenester, bygningsarbeider, gartnerarbeider, brøyting mv. antas disse å bli håndtert på samme måte som tidligere. Budsjettet for 2015 er videreført på samme nivå som i Husleie Husleiekostnadene er økt med kr i 2015 sammenlignet med Økningen har sammenheng med forventede prisøkninger i felleskostnadene til borettslagsleilighetene. Rådmannens kommentar: Modum Boligeiendom KF har budsjettert med en nettoinntekt på 4,407 mill. kr. I rådmannens forslag er det budsjettert med en nettoinntekt på 6,745 mill. kr. Dette vil si høyere utgifter med 2,338 mill. kr. Budsjettet til Modum Boligeiendom KF og kommunens budsjett må harmoniseres. Det blir lagt fram egen sak om overføring av balanseverdier mellom Modum Boligeiendom KF og Modum kommune i Her vil også rente- og avdragsutgifter bli omtalt.

4 Andre kostnader Andre kostnader er i hovedsak videreført på samme nivå som i 2014, justert for prisøkninger. Kommunale avgifter er regulert opp i tråd med foreslått økning. Oppsummering Styret mener at budsjettet for 2015 er satt opp i tråd med politiske føringer og forventninger i forvaltningsrevisjonsrapport av februar Overordnet budsjett på funksjon forvaltning eiendom og funksjon boliger er som vist nedenfor. Budsjettforslag for funksjon forvaltningsutgifter eiendom Regnskap Budsjett 2014 Budsjett 2015 pr Driftsutgifter Driftsinntekter Netto utgift Budsjettforslag for funksjon boliger Regnskap pr. Budsjett 2014 Budsjett Driftsutgifter Driftsinntekter Netto inntekt Totale kostnader for funksjon forvaltning og boliger Regnskap pr. Budsjett 2014 Budsjett Forvaltning netto utgift Boliger netto inntekt Sum netto inntekt Vurdering: Vedlegg:

5

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

2012-2013. Oppfølging av oppdrag gitt av eiermøtet i IKA Opplandene 1.3.2012, Sak nr. 5.

2012-2013. Oppfølging av oppdrag gitt av eiermøtet i IKA Opplandene 1.3.2012, Sak nr. 5. 2012-2013 Utarbeidet av: Vivi Nysveen, Åmot kommune, Svein Amblie, Oppland fylkeskommune og Anders Wahl, Alvdal kommune, Tore Løkkeberg. Oppland Fylkeskommune Oppfølging av oppdrag gitt av eiermøtet i

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer