Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016"

Transkript

1 Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

2 Kvalitetssikring av data statistikk til SSB og Udir Trude Riple John Kristiansen

3 VIGO Voksen Kandidaten registreres seg på VIGO Web og overføres til VIGO Voksen blir realkompetansevurdert i VIGO Voksen har behov for restopplæring Kandidaten trenger opplæring i ett eller flere fag. Personalia Programområdet Akt. fag Fagstatus Elevstatus Kandidaten er ferdig med opplæring: Personalia Programområdet Akt. fag Karakterer Fullførtkode Fagstatus Extens/SATS/iSkole Kandidaten Blir registrert ved en skole for å få opplæring i ett eller flere fag. Blir registrert på eksamenskontoret fordi vedk. er oppmeldt til en eksamen (eks. skriftlig Vg3 eksamen for praksiskandidater). VIGO Fra VigoVoksen: Data som er oppstått i VIGO Voksen (Personalia, programområder, akt. fag, fagstatus, elevstatus, karakterer, fullførtkoder og aktuelle datofelt). Fra Extens/SATS/iSkole: Resultat fra opplæring ved skole. (Personalia, programområder, akt. fag, fagstatus, elevstatus, karakterer, fullførtkoder og aktuelle datofelt). VIGO Kandidaten har vært oppe til fag-/svenneprøven. Resultat av prøven sendes tilbake til VIGO Voksen

4 Hver fylkeskommune bør ha en person som har ansvaret for levering av data i forbindelse med nasjonal statistikk. Ansvarsoppgaver: at informasjon blir gitt til fylkesansvarlig for aktuelle datasystem. at alle data blir overført fra underliggende system til VIGO (innen fastsatt tidsfrist). kvalitetssikring av alle data før levering av sentral statistikk (innen fastsatt tidsfrist) samhandling mellom de forskjellige systemene.

5 I tillegg må følgende personer sørge for god datakvalitet i «sitt» system og informasjonsflyt nedover i underliggende ledd: Inntakskontoret/Fagopplæringskontoret (VIGO) Fylkesansvarlig VIGO Voksen Fylkesansvarlig Extens, SATS eller iskole Fylkesansvarlig for privatisteksamen Det må videre være et godt samarbeid mellom ovennevnte grupper for å oppnå god datakvalitet.

6 Kandidatens opplæringsrett Opplæringslova 4A-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne «Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne frå og med det året dei fyller 25 år.» Voksenrett = V «Vaksne som er tekne inn til vidaregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter første leddet.» Fullføringsrett = F eller Ikke rett = I

7 Ved overføring til VIGO blir retten lagt i feltet Importert rett både på eleven ( EL nr 22) og elevkurset ( EK nr 32). Fylker som henter data både fra Extens eller SATS og VIGO Voksen må være bevisst på rekkefølgen for innhenting av filene. Viktig dersom ikke begge systemene har registrert samme rett. Hentes bare elevdata fra VIGO Voksen vil den importerte retten kunne bli forskjellig dersom den ikke er registrert lik i VIGO Voksen og Extens eller SATS. (iskole har ikke feltet rett i sitt system). Rett på eleven vil da komme fra VIGO Voksen og retten på elevkurset vil komme fra Extens eller SATS. VIGO beregner også retten ut fra de data som ligger i databasen. For «eldre» voksne kan det ligge mangelfulle data i VIGO. Noe som kan føre til at kandidaten får beregnet feil rett. Statistikk til Udir/SSB: «.. Dersom beregnet rettstype er I brukes importert rett fra SAS dersom denne er ulik I.»

8 Retten registreres slik i Extens Ligger på Register- Elever (i Kartotekform) - Mappekort Inntak SATS iskole Har ikke feltet rett. Nordland må finne egen løsning på dette.

9 Fagstatus Registrert fagstatus på fagene avgjør hvilken elevstatus kandidaten får beregnet i VIGO.

10 Fagstatus R Føringsskrivet Det skal føres GK i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18.

11 Fagstatus registreres slik i Extens SATS Se brukerhåndboken for Extens (side 54-57) Se brukerhåndboken for SATS (side 35-40) iskole Se brukerhåndboken for iskole (side 38-41)

12 Tilbud spesielt for voksne Opplæringslova 4A-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne «Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte.»

13 Voksenfeltet registreres slik i Extens Ligger på Register- Elever (i Kartotekform) - Mappekort Inntak SATS Det kan trigges fra Elevfag dersom et fag får fagstatus = Realkompetansevurdert. Er det angitt Vigo_voksen = Ja på en elev, vil fagstatus i eksporten bli satt lik Voksen (V) i stedet for Elev (E). Fag med fagstatus R blir liggende. iskole Har ikke feltet voksen. Nordland må finne egen løsning på dette.

14 Fullførtkoder Se registreringshåndboken Info om fullførtkoder B I (bestått) (fullført og ikke bestått) M (ikke fullført pga manglende grunnlag for vurdering) Skal kun benyttes for ett helt årstrinn (eks. hele Vg1). Ellers skal benyttes H (holder fortsatt på med opplæring eller er deltidselev)

15 Fullførtkoden registreres slik i Extens SATS Se brukerhåndboken for Extens (side 92-96) Se brukerhåndboken for SATS (side 66-69) iskole Se brukerhåndboken for iskole (side 69-71)

16 Realkompetansevurdering

17 Vg1 for voksne I VIGO ligger koden xxxxx1vo-- Kan evt benyttes (er nå lagt inn på alle programområdene på Vg1) Vg2 eller Vg3 for voksne Ingen egen kurskode for voksen-opplæring. Grunnkoden må benyttes.

18 Komprimert opplæring i programfag mot skriftlig Vg3 eksamen TEO9000 Enkelte fylker gir komprimert opplæring i programfag for praksiskandidater eller lærlinger med full opplæring i bedrift og som skal ta skriftlig eksamen på Vg3. Denne opplæringen har tidligere vært dårlig rapportert i statistikken. Fagkode TEO9000 skal benyttes Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag. Fagkoden kommer ikke fra Grep, men er godkjent av Udir og SSB.

19 TEO9000 forts Kun rapporteringskode Årstimetallet for opplæringen må legges på faget for hver enkelt elev. Skal kun benyttes på programområdekodene xxxxx3g---/ xxxxx3g1--/xxxxx3k---/xxxxx3k1--/xxxxx3y--- Det skal ikke registreres karakter på fagkoden. Skal ha fullførtkode H (Holder på.) Videre rapportering for kandidatene Fagkoden xxx3102 (skriftlig eksamen) kommer inn fra den enheten hvor kandidaten tar eksamen. Fagopplæringskontoret legger inn xxx3001 (kode for fag-/ svenneprøven) når kandidaten skal avlegge prøven.

20 Praksiskandidat med komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen - Barne- og ungdomsarbeiderfaget HSBUA3Y--- Kompr. oppl mot Vg3 eksamen TEO9000 Må legge på elevtimer på faget (eks 250) - Fagstatus V (voksen) Elevstatus V (voksen) Fullførtkode H (Holder på med opplæringen)

21 Praksiskandidat med komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen, forts - Privatisteksamen HSBUA3---- Fagkode BUA3102 Fagstatus P (privatist) Elevstatus P (privatist) Fullførtkode H (holder på med oppl) - Fag-/svenneprøven HSBUA3Y--- Fagkode BUA3001 Fullførtkode B (ved bestått)

22 Hva importeres i VIGO gjennom skoleåret September Korrigering av inntaket. Elever og programområder. Gjelder kun ordinære elever tatt inn gjennom Inntakskontoret. Oktober Opplæring pr Elever, programområder og fag. Gjelder ordinære elever og voksne kandidater. Februar Halvårsvurdering 1. Elever, programområder og fag. Gjelder i hovedsak ordinære elever (Vg1, Vg2 og evt. Vg3). Juni Resultatet etter avsluttet gitt skoleår. Elever, programområder og fag. Gjelder ordinære elever, voksne og privatister. Elever/kandidater som avbryter før skoleåret/utdanningen er ferdig. Disse må sluttføres riktig i aktuelt system (får avbruddsdato og evt. avbruddsårsak). Overføring av disse elevene/kandidatene kan variere fra fylke til fylke. Alle som har startet en opplæring må avsluttes dersom de avbryter før opplæringen er ferdig. Må ikke bare slettes.

23 Hva importeres i VIGO gjennom skoleåret, forts Data på de voksne (realkompetansevurdering og voksenopplæring) overføres både fra de skoleadm. systemene (Extens, SATS og iskole) og fra voksensystemet (VIGO Voksen ell annet system). Data må være overført i god tid før VIGO sin frist for levering til SSB/Udir. NB!! Filen fra VIGO Voksen (eller annet voksensystem) må være den siste filen som overføres for den aktuelle rapporteringen. Dette for å sikre at viktige voksendata ikke blir overskrevet av det som importeres fra Extens, SATS og iskole. Grensesnitt mellom VIGO og de skoleadministrative systemene ligger på vigoiks.no under Systeminformasjon/ Informasjon VIGO Opplæring/ Dokumentbase

24 Felt som må fylles ut i VIGO Voksen i forbindelse med nasjonal statistikk. Det er gitte felt i VIGO Voksen som må fylles ut for å gi riktig nasjonal statistikk. Hvor mange av disse feltene som skal fylles ut avhenger av hvor langt den voksne kandidaten er kommet i sin realkompetansevurdering, restopplæring, privatisteksamen eller evt. avlagt fag-/svenneprøve. De felt som skal overføres til VIGO er markert med blå farge. Henvisning til de neste lysarkene: EL henviser til linjetype Elev Her overføres data for hver enkel kandidaten EK henviser til linjetype Elevkurs Her overføres data som gjelder løpet og programområdet. KL henviser til linjetype Kompetansebevis Her overføres data som gjelder fagene

25 Kandidater

26 Løpet EK20 angis her på løpet

27 Programområdet

28 Faget

29 TEO9000

30 Sammenheng mellom løpet, programområdet og faget Løpet (ønsket kompetanse) HSHEA3---- Startet opplæring september i skoleåret Programområdet Skoleåret gis det opplæring i fag på Vg1 HSHSF1VO-- Skoleåret gis det opplæring i fag på Vg2 HSHES2---- Skoleåret gis det opplæring i fag på Vg3 HSHSE3----

31 Overføring fra VIGO Voksen til VIGO Det er stor variasjon mellom fylkene på hvordan VIGO Voksen benyttes i forhold til registrering av voksendata. Noen muligheter: Kun realkompetansevurderingen Også deler av restopplæringen Også utskriving av kompetansebevis Variasjonene her medfører at fylkeskommunen må være nøyaktig med hva som overføres fra hvilket system og over til VIGO.

32 Fil fra VIGO (fagopplæring) til VIGO Voksen Denne filoverføringen bør foretas medio september. Aktuelle datafelt vil da blir oppdatert i VIGO Voksen før overføring av resultatfil til VIGO.

33 Fil fra Extens/SATS/iSkole til VIGO Voksen Denne filoverføringen bør foretas ved skoleårets slutt. Aktuelle datafelt vil da blir oppdatert i VIGO Voksen før overføring av resultatfil til VIGO.

34 Kontrollrapport i VIGO Voksen Periode: Fra: Til:

35 Kontrollrapport i VIGO Voksen, forts Utdrag fra brukerhåndbok VIGO Voksen I forbindelse med den årlige rapporteringen blir det nå viktig at datofelt for Startet opplæring og fullført opplæring for fag er registrert. Fullført opplæring for fag betyr at det er angitt dato i Sluttet i faget eller angitt eksamens- eller standpunkt karakter (trenger ikke være bestått). For å kontrollere eksisterende fag og å ha en kontrollfunksjon før rapportering, er det laget et enkelt verktøy. Utfyllende info på side 20 i Brukerhåndbok for VIGO Voksen. Denne ligger på vigoiks.no under Systeminformasjon/Informasjon VIGO Voksen/ Brukerdokumentasjon.

36 Overføring fra VIGO Voksen til VIGO Det er nå mulig å overføre to forskjellige filer til VIGO. Resultatfil (forrige skoleår) Elevfil (årets skoleår)

37 Overføring fra VIGO Voksen til VIGO Resultatfil Eksporten må kjøres senest innen 28. september (evt. også innen 17. oktober som er før endelig levering av ssbresultat) Viktig å gjøre en vurdering på hva som skal overføres fra VIGO Voksen til VIGO. Dette avhenger av hva som evt. er registrert i Extens/SATS/iSkole. Hake eller ikke hake i «Eksporter elevkurslinjer og fag» avgjør hva som kommer med på filen.

38 Overføring fra VIGO Voksen til VIGO Resultatfil, forts Skal både kandidatopplysninger (vokseninfo), realkompetansevurderte programområder/fag og evt. opplæring som er administrert gjennom VIGO Voksen overføres til VIGO må det stå hake i feltet Eksporter elevkurslinjer og fag. Det er kun programområder og fag fra forrige skoleår som blir med på filen. Videre er det bare det som har oppstått i VIGO Voksen som kommer med. Data som er import fra annet system blir ikke med på filen. Dette blir eksportert fra aktuelt system. Annen vokseninfo vil bli overført tom den dato filen tas ut. Dersom det bare er kandidatopplysninger (vokseninfo) som skal overføres (dvs ikke programområder/fag) til VIGO må hakene i feltene Eksporter elevkurslinjer og fag tas bort. Dette forutsetter at alt vedr programområder/fag hentes fra det Extens/SATS/ iskole.

39 Overføring fra VIGO Voksen til VIGO Elevfil Eksporten må kjøres senest innen 07. november (evt. også innen 21. november som er før endelig levering) Hvis alle voksne (fag) er registrert i Extens/SATS/iSkole, så skal du ikke eksportere data herfra

40 Overføring fra VIGO Voksen til VIGO Elevfil, forts Denne eksporten skal bare benyttes av de fylker som registrerer opplærings-aktivitet gjennom VIGO Voksen (og ikke gjennom Extens/SATS/iSkole). Det er kun data for programområder/fag hvor det er aktiv opplæring pr som skal med på filen. For noen elever kan opplæringen ha startet forrige skoleår, men fortsetter inn i neste skoleår (dvs årets skoleår). I så fall vil disse være med på filer som leveres over flere år.

41 Rapportering av voksne Data på voksne kan komme inn i VIGO både fra de skoleadm. systemene (Extens, SATS, iskole) og fra voksensystem (VIGO Voksen eller annen system). På ssbresultat rapporteres voksne som i skoleåret enten bare har vært realkompetansevurdert i ett eller flere fag, bare har hatt opplæring i ett eller flere fag eller har en kombinasjon av realkompetansevurdering og opplæring Gjelder også praksiskandidater som har vært oppe til skriftlig Vg3 eksamen (eksamen må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til fag-/ svenneprøve). For å komme med på ssbelev må en voksen kandidat ha ett eller flere fag med fagstatus V på skoleåret Det vil si at kandidaten må ha opplæring i minimum ett fag pr Her rapporteres ikke de som bare er realkompetansevurdert eller bare er til vurdering.

42 Rapportering av voksne, forts Filen ssbvoksensoker skal fange opp voksne som ikke kommer med på ssbresultat eller ssbelev. Følgende kandidater kommer med på filen: Avbrudd planlagt løp (dato) er ikke utfylt Søknadsdato veiledning eller Søknadsdato realkompetansevurdering eller Søknadsdato videregående opplæring er utfylt og i perioden fom. 1. august tom. 31. juli i skoleåret

43 Statistikk til SSB og Udir SSB, Udir og Vigo IKS fastsetter hvert år hvilke datoer det skal leveres statistikk til SSB og Udir. Det gjennomføres evalueringsmøte i forhold til fjorårets statistikklevering. Grensesnitt mellom VIGO og SSB ligger på vigoiks.no under Systeminformasjon/Informasjon VIGO Opplæring/ Dokumentbase

44 Resultat for skoleåret september 2016 Frist for 1. levering av ssbresultat og ssbresultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender fil fra sentralbasen til SSB/Udir 30. september) 05. oktober 2016 Fylkeskommunene får tilbakemelding på innsendt ssbresultat og ssbresultatfag. Inntakskontoret tar seg av evt. opprettinger her. 18. oktober 2016 Tidsfrist - Statistikk til SSB og Udir Frist for endelig levering av ssbresultat og ssbresultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender fil fra sentralbasen til SSB/Udir 19. oktober)

45 Elever pr 01.oktober (skoleåret ) 08. november 2016 Frist for 1. levering av ssbelev og ssbelevfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender fil fra sentralbasen til SSB/Udir 09. november) 14. november 2016 Fylkeskommunene får tilbakemelding på innsendt ssbelev og ssbelevfag. Inntakskontoret tar seg av evt. opprettinger her. 22. november 2016 Tidsfrist - Statistikk til SSB og Udir Frist for endelig levering av ssbelev og ssbelevfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender fil fra sentralbasen til SSB/Udir 23. november)

46 Hva kommer med på de forskjellige filene VO-kurs som starter 25. september 2016 og varer ut høsten Blir rapportert slik: ssbelev 2016 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbresultat 2016 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V og/eller R + evt karakterer fra termin 1 (H1) Fullførtkode H ssbelev 2017 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbresultat 2017 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V og/eller R + standpunkt- og eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

47 Hva kommer med på de forskjellige filene VO-kurs som starter 2. januar 2016 og varer ut høsten Blir rapportert slik: ssbresultat 2016 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V og/eller R + evt karakterer fra termin 1 (H1) fullførtkode H ssbelev 2016 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbresultat 2017 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V og/eller + standpunkt- og eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

48 Hva kommer med på de forskjellige filene Kandidater som kun er realkompetansevurdert i løpet av skoleåret Blir rapportert slik ssbresultat 2017 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus R + standpunkt- og evt. eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

49

50

51 Kvalitetssikring - Kodeverk - Brukerdokumentasjon - Årshjul Systeminformasjon - Informasjon VIGO Voksen Brukerhåndbok VIGO Voksen Eksempler på registrering av opplæringsløp for voksne Offentlig forvaltning - Utdanningsdirektoratet bl.a Føring av vitnemål og kompetansebevis

52 Vigo kodeverksbase

53

54 Registreringshåndboken

55 Registreringshåndboken, forts gir oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer videregående opplæring. inneholder behandlingsregler for data ved import til VIGO. har som formål å legge til rette for en enhetlig registrering av data. kan benyttes som oppslagsverk for beskrivelse av variabler.

56 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 29012018 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 Måned Fra Hva Til Kommentar Pr. 07.08.2014 Fargekoder se i slutten av dokumentet. August 2014 04.aug 04.aug 15.aug 19.aug 31.aug Skolene Søker- og fagopplæringsdata

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Vigo-rapportering -16

Vigo-rapportering -16 Vigo-rapportering -16 Klargjøring med import fra sas /Vigo og kontroll og ajourføringer. (Basert på VV-Versjon August-2016.) 1. Kontroll og klargjøring av basisdata 2. Import av resultater fra sas og Vigo

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorer... 1 Hvordan forstå indikatorene?... 2 Gjennomføring... 2 Frafall... 2 Overgang fra grunnskolen:... 2 Overganger

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2016

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2016 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2016 02. september 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2012:1

Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Vedlegg A: Detaljert informasjon om indikatorene Vedlegg B: Datakilder Utdanningsdirektoratet 19. april 2012. Sist oppdatert: 7. september 2011 0 Innhold Vedlegg A: Detaljert

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Versjon 2.0 publisert 07.06.2011 BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer... 5 Vigo

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 16. mars 2015 Korrekt kodeverk som brukes? Alle kan logge seg inn med lesetilgang Kodeverk Fagmerknader Vitnemålsmerknader Utd/programområder Fag -oversettelser Viktig å

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Inntaks- og formidlingskonferanse september 2016

Inntaks- og formidlingskonferanse september 2016 Inntaks- og formidlingskonferanse 21.-22. september 2016 Vigo IKS Hva er nytt? Vigo IKS Generell informasjon Brynjulf Bøen Daglig leder Status VIGO - Prosjekter Videreutvikling av VIGO applikasjonen Bruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Registrering og kvalitetssikring av data i TP før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Privatskolesamling 16. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 16. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 16. mars 2015 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer 1. Endringer 1. Det genereres nå automatisk poster i CV / Utdannelse ut fra innhold i løpet TIDLIGERE UTDANNING, som er automatisk importerte fra VIGO i forbindelse med kandidatens web-søk. Disse postene

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Udir innhenter informasjon om elever, programområder og fag i videregående opplæring for skoleåret 2016/2017 ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.08.2016

Detaljer

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data Extens og elevrapportering Kvalitetssikring av data Mars 2012 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVA BRUKES ELEVDATA TIL?... 4 1.1.1 Vigo Sentralbase... 4 1.1.2 Statistisk sentralbyrå... 4 1.1.3 Utdanningsdirektoratet...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag Vår dato: 29.08.2014 Vår referanse: 14/38448 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Andøy videregående Postboks 14 8483 ANDENES Rundskriv THM 17-2014 Erstatter rundskriv KMA 41-2011 Omgjøring

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 05/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 15.01.2008 MR 1078/2008/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

Gjennomgang referat fra møtet :

Gjennomgang referat fra møtet : Vigo IKS Referat 14.6.2016 Møtedeltakere: Siv Ellen Eie Stornes (referent) Siv Tone Slettbakk Ketil Tokstad Kristiansen Watland (Jærtek) Kopi: Vigo IKS v/brynjulf Bøen Vigo IKS v/trude Riple Forfall: Ellen

Detaljer

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg.

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg. rundskriv nr. 17/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 15.10.2009 MR 36327/2009/040 Registreringar i Extens før rapportering til SSB 2009 NB: Det er viktig at denne informasjonen

Detaljer

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Friskolesamling 28. mars 2017 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Datakilder i videregående skole Vigo Fylkeskommunale videregående skoler Innsamlingsportalen Friskoler i Norge

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 rundskriv nr. 1/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal - Dato: Ref: 13.01.2012 2320/2012/062 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 Det er no klart for innhenting

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09102016 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Svar: Feil i tekst på Udir. Overskriften er blitt borte. Vi skal rette opp det. Svar: Feil i tekst på Udir. Sette inn to bindestreker.

Svar: Feil i tekst på Udir. Overskriften er blitt borte. Vi skal rette opp det. Svar: Feil i tekst på Udir. Sette inn to bindestreker. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2017 (Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2017 (08.02.2017) og Svar på spørsmål fra Vigo Udir Føring av

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008 rundskriv nr. 11/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 10.05.2008 MR 13926/2008/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

6A015 opprette og overføre

6A015 opprette og overføre 6A015 opprette og overføre Opprette OT-linjer i Vigo IST 07.11.2014 Side 1 av 26 Utvalg: Utvalg Beskrivelse Kommentar Type kjøring Gjør utvalg på type operasjon. Kan både opprette og laste ut i samme kjøring.

Detaljer

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det:

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det: rundskriv nr. 24/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 02.11.2007 MR 23487/2007/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 18.05.2015 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016 Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 26.01.016 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 8.0 31.08.2015 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

5A018 Utvid kvoter for rett

5A018 Utvid kvoter for rett 5A018 Utvid kvoter for rett Rapporten må kjøres for å få oppdatert kvoten for rett. Merk at dersom det elevkurset som utløser omvalget er fra skoleår 20092010 eller senere utvides kun kvote for retten,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 4.0 publisert 13.05.2013 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Det vil komme en ny

Detaljer

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Hva må finnes i sentrale tabeller? (Gjøres av fylkesansvarlig) Sentral informasjon -> Skoler Fagskolene egne skolenumre Fagskolene skal ha

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 7.0 28.10.2014 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.02.2014 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Realkompetansevurdering for praksiskandidater

Realkompetansevurdering for praksiskandidater Oslo VO Sinsen Realkompetansevurdering for praksiskandidater Fagforbundet 21.10.2014 Oslo VO Sinsen Videregående skole for voksne Yrkesfaglige utdanningsprogram Fag for studiekompetanse Realkompetansevurdering

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 22/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 16.10.2008 MR 29630/2008/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Nyheter og endringer siden Brukerforum 2015 Her er de viktigste endringer levert i oppgraderingene november -15, januar, mai og august 2016. Innhold 1. Store / små

Detaljer