RAPPORTERING AV VOKSNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTERING AV VOKSNE"

Transkript

1 RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat rapporteres voksne som i skoleåret enten bare har vært realkompetansevurdert i ett eller flere fag, bare har hatt opplæring i ett eller flere fag eller har en kombinasjon av realkompetansevurdering og opplæring Gjelder også praksiskandidater som har vært oppe til tverrfaglig eksamen (eksamen må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til fag-/svenneprøve). Filbeskrivelse ssbresultat Nr Variabel Oblig? Format Kommentarer SAS1) Rhb2) 1 Fødselsnummer J 9(11) $EK.2 A01 2 Skoleår J 9(8) $EK.3 3 Skolenummer J 9(5) Finnes i ssbskole $EK.4 A06 4 Programområdekode J X(10) Finnes i ssbprogramomrade $EK.5 A03 5 Elevnavn N X(40) $EL.3 6 Skolenavn N X(40) 7 Organisasjonsnummer N X(16) A07 8 Startdato N ÅÅÅÅMMDD $EK.8 B02 9 Avbruddsdato N ÅÅÅÅMMDD $EK.9 B04 10 Fullførtkode J X(1) B, I, M, A, H, S. Ytterligere forklaring $EK.22 B21 se registreringshåndboken. L og K skal bare komme fra fagopplæring. Dersom ikke fullførtkoden blir overført fra SAS vil det settes X i Vigo. X kan derfor også forekomme på filen 11 Rettstype J X(1) I=Ingen rett, U=Ungdomsrett, V=Voksenrett, F=Fullføringsrett. Rettstype til grunn for inntak (fra 2S001). Hvis rettstypen som er saksbehandlet i fylkeskommunen i forbindelse med inntak ikke er utfylt brukes den som er beregnet i Vigo (ligger på elevkurslinjen i 4S001). 12 Elevstatus J X(1) E, A, D, U, I, P, V, O, M, S. Ytterligere $EK.31 B08 forklaring - se registreringshåndboken. Dersom det mangler fag på et programområde vil det ligge X i Vigo. X kan derfor også forekomme på filen. 13 Realkompetansevurdert dato N ÅÅÅÅMMDD $EL.36 E01 14 Karakterpoeng N 9(8,2) 15 Kursprosent J 9(8,2) Viser hvor stor andel av programområdet eleven har tatt. Fagstatusene E, A, N, U, V, O er med i beregning av kursprosenten, og i tillegg S dersom eleven slutter etter rettsdato satt i Vigo lokalbase (kan variere mellom fylkene). Det kan forekomme 0 (null) på filen. 16 Inntakskode J X(1) G = Godkjent U = Ukvalifisert X = Annet 17 Antall dager fravær N 9(3) Kun utfylt hvis elevstatus <> V. $EK.23 B24 18 Antall enkelttimer fravær N 9(4) Kun utfylt hvis elevstatus <> V. $EK.24 B24 19 Ordenskarakter N X(2) Ihht Vigos kodeverk (pt. G, NG, LG) $EK.25 B25 Kun utfylt hvis elevstatus <> V. 20 Atferdskarakter N X(2) Ihht Vigos kodeverk (pt. G, NG, LG) $EK.26 B25 Kun utfylt hvis elevstatus <> V. 21 Antall fag på elevkurset J 9(5) Det kan forekomme 0 (null) på filen. 22 Antall årstimer for eleven på J 9(5) Det kan forekomme 0 (null) på filen. elevkurset 23 Antall stryk på elevkurset J 9(5) Det kan forekomme 0 (null) på filen

2 24 Ønsket kompetanse N X(10) Programområde. Hentes fra SAS. Forutsetter at dette er det høyeste nivået kandidatene ønsker å få kompetanse i. 25 Avbrudd av planlagt løp N ÅÅÅÅMMDD Utkvitteringsdato. Hentes fra SAS. Skal fylles ut når kandidaten har avbrutt ønsket kompetanse (i forhold til pkt. 25). 26 Bestått/fullført ønsket N ÅÅÅÅMMDD Utkvitteringsdato. Hentes fra SAS. kompetanse Sees i forhold til pkt Bevistype N X(2) VM = Vitnemål KB = Kompetansebevis Det kan også forekomme blank på filen. 28 Tidligere elevstatus N X(1) E, A, D, U, I, P, V, O, M. Elevstatus endret i forhold til pkt Rettstype importert fra SAS N X(1) I=Ingen rett, U=Ungdomsrett, V=Voksenrett, F=Fullføringsrett. 30 Søknadsdato veiledning N ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt veiledning på VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med 31 Søknadsdato realkompetansevurdering 32 Søknadsdato videregående opplæring N N ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt realkompetansevurdering på VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt videregående opplæring på VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med 33 Søkt veiledning? N X(2) VV=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt veiledning på VigoVoksenWeb? 34 Søkt N X(2) VR=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt realkompetansevurdering? realkompetansevurdering på VigoVoksenWeb? 35 Søkt videregående opplæring? N X(2) VO=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt videregående opplæring på VigoVoksenWeb? 36 Målform (norsk hovedmål) N X(1) B = Bokmål N = Nynorsk S = Samisk 1) Henvisning til Grensesnitt mellom VIGO og skoleadministrative systemer 2) Henvisning til registreringshåndboken ( $EL.20 $EL.29 $EL.31 $EL.38 $EK.20 $EK.27 $EL.47 $EL.34 $EL.25 $EL.48 $EL.49 $EL.50 $EK.34 E02 E03 E04 B22 E06 E06 E06 Kriterier for utplukk: Skoleår er forrige skoleår (ifht parameter Skoleår i år ) (pt. er dette ) Programområdetype er ihht parameter Programområdetyper på Elev- og Resultat-fil (Videregående, Grunnskolen eller Fagskolen) Elevkurset har ikke avbruddsdato 1/9 eller tidligere Elevkurset har ikke programområdetype L og programområdekategori F-, F1, F2 eller H-. Det forutsettes at disse har fått opprettet en lærekontrakt. **************** For å komme med på ssbelev (se side 53) må en voksen kandidat ha ett eller flere fag med fagstatus V på skoleåret Det vil si at kandidaten må ha opplæring i minimum ett fag pr Filbeskrivelse ssbelev Nr Variabel Oblig? Format Kommentarer SAS1) Rhb2) 1 Fødselsnummer J 9(11) $EK.2 A01 2 Skoleår J 9(8) $EK.3 3 Skolenummer J 9(5) Finnes i ssbskole $EK.4 A06 4 Programområdekode J X(10) Finnes i ssbprogramomrade $EK.5 A03 5 Elevnavn N X(40) $EL.3 6 Skolenavn N X(40) 7 Organisasjonsnummer N X(16) A07 8 Antall årstimer for eleven på elevkurset N 9(5) Viser hvor mange timer eleven har tatt av programområdet - 2 -

3 Nr Variabel Oblig? Format Kommentarer SAS1) Rhb2) 9 Kursprosent J 9(8,2) Viser hvor stor andel av programområdet eleven har tatt. Fagstatusene E, A, N, U, V, O er med i beregning av kursprosenten, og i tillegg S dersom eleven slutter etter rettsdato satt i Vigo lokalbase (kan variere mellom fylkene). Det kan forekomme 0 (null) på filen. 10 Rettstype J X(1) I=Ingen rett, U=Ungdomsrett, V=Voksenrett, F=Fullføringsrett. Rettstype til grunn for inntak (fra 2S001). Hvis rettstypen som er saksbehandlet i fylkeskommunen i forbindelse med inntak ikke er utfylt brukes den som er beregnet i Vigo (ligger på elevkurslinjen i 4S001). 11 Elevstatus J X(1) E, A, D, U, I, P, V, O, M, S. Ytterligere B08 forklaring se registreringshåndboken. Dersom det mangler fag på et programområde vil det ligge X i Vigo. X kan derfor forekomme på filen. 12 Realkompetansevurdert dato N ÅÅÅÅMMDD $EL.36 E01 13 Antall fag på elevkurset J 9(5) Det kan forekomme 0 (null) på filen. 14 Delkurselev N X(1) J/N. Settes til J dersom eleven er $EK.19 overført fra SAS som delkurselev (gjelder privatskolene). 15 Ønsket kompetanse N X(10) Programområde. Forutsetter at dette er $EL.20 E02 det høyeste nivået kandidatene ønsker å få kompetanse i. Hentes fra SAS. 16 Tidligere elevstatus N X(1) E, A, D, U, I, P, V, O, M. Elevstatus endret i forhold til pkt Rettstype importert fra SAS N X(1) I=Ingen rett, U=Ungdomsrett, $EK.27 V=Voksenrett, F=Fullføringsrett. 18 Søknadsdato veiledning N ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt veiledning på VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med $EL.47 E06 19 Søknadsdato realkompetansevurdering 20 Søknadsdato videregående opplæring N N ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt realkompetansevurdering på VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt videregående opplæring på VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med 21 Søkt veiledning? N X(2) VV=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt veiledning på VigoVoksenWeb? 22 Søkt N X(2) VR=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt realkompetansevurdering? realkompetansevurdering på VigoVoksenWeb? 23 Søkt videregående opplæring? N X(2) VO=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt videregående opplæring på VigoVoksenWeb? 24 Karakterpoeng fra N 9(8,2) Kun utfylt hvis kursnivå er 1 (Vg1) grunnskolen 1) Henvisning til Grensesnitt mellom VIGO og skoleadministrative systemer 2) Henvisning til registreringshåndboken ( $EL.34 $EL.25 $EL.48 $EL.49 $EL.50 Kriterier for utplukk: Skoleår er ihht parameter Skoleår i år (pt. er dette ) Programområdetype er ihht parameter Programområdetyper på Elev- og Resultat-fil (Videregående, Grunnskolen eller Fagskolen) Elevkurset er aktivt per telledato (1/10) Elevkurset har ikke programområdetype L og programområdekategori F-, F1, F2 eller H-. Det forutsettes at disse har fått opprettet en lærekontrakt. Definisjon på Elevkurset er aktivt per telledato (1/10) : Startdato = blank eller <= 1/10 Avbruddsdato = blank eller > 1/10 Elevstatus <> V, eller elevstatus = V og det finnes minst 1 karakterlinje med fagstatus V på elevkurset E06 E06-3 -

4 I hovedsak skal ssbvoksensoker fange opp de voksne som ikke kommer med på ssbresultat eller ssbelev. Det er Ikke-aktive voksne som ikke har trukket søknaden. Filbeskrivelse ssbvoksensoker Nr Variabel Oblig? Format Kommentarer SAS1) Rhb2) 1 Fødselsnummer J 9(11) $EL.2 A01 2 Elevnavn N X(40) $EL.3 3 Realkompetansevurdert dato N ÅÅÅÅMMDD $EL.36 E01 4 Ønsket kompetanse J X(10) Programområde. Forutsetter at dette $EL.20 E02 er det høyeste nivået kandidatene ønsker å få kompetanse i. Hentes fra SAS. 5 Søknadsdato veiledning N ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt veiledning på $EL.47 E06 VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med 6 Søknadsdato realkompetansevurdering N ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt realkompetansevurdering på VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med $EL.34 E06 7 Søknadsdato videregående opplæring N ÅÅÅÅMMDD Dato for søkt videregående opplæring på VigoVoksenWeb. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med 8 Søkt veiledning? N X(2) VV=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt veiledning på VigoVoksenWeb? 9 Søkt realkompetansevurdering? N X(2) VR=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt realkompetansevurdering på VigoVoksenWeb? 10 Søkt videregående opplæring? N X(2) VO=Ja, blank=nei. Har kandidaten søkt videregående opplæring på VigoVoksenWeb? 11 Hvilket fylke det er søkt i N 9(2) Viser hvilket fylke kandidaten søker til via VigoWeb 1) Henvisning til Grensesnitt mellom VIGO og skoleadministrative systemer 2) Henvisning til registreringshåndboken ( $EL.25 $EL.48 $EL.49 $EL.50 Kriterier for utplukk: Avbrudd planlagt løp (dato) er ikke utfylt Søknadsdato veiledning eller Søknadsdato realkompetansevurdering eller Søknadsdato videregående opplæring er utfylt Den første av de tre ovenstående datoene som er utfylt (i den rekkefølgen de er nevnt) er i ønsket periode (oppstartsparameter) Det finnes ikke elevkurs på skoleår etter den første av de tre ovenstående datoene som er utfylt (i den rekkefølgen de er nevnt) Overføres fra Vigo Web i forbindelse med innsøking. Feltene er låst i VigoVoksen Overføres fra VigoVoksen til Vigo, men vises ikke i voksenbildet i Vigo. Ligger på Elevbildet. Overføres fra VigoVoksen til Vigo. Se feltplassering på de neste sidene for både Vigo og VigoVoksen E06 NB! Det er viktig å overføre data på de voksne (realkompetansevurdering og voksenopplæring) både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS og TP) og fra voksensystemet (VigoVoksen eller annet voksensystem). Data må være overført fra voksensystemet (Vigo voksen eller annet voksensystem) før første innsending av ssbresultat (siste frist 29. september). Det bør også gjøres en ny overføring fra voksensystemet før endelig levering av ssbresultat (siste frist 21. oktober)

5 Viktig!! Det er viktig at filen fra voksensystemet er den siste filen som overføres for den aktuelle rapporteringen. Dette for å sikre at ikke viktige voksendata blir overskrevet av det som importeres fra Extens, SATS og TP. MAPPEKORT VOKSEN I VIGO Data på voksne legges i mappekortet Voksen på 4S001. Der er også mulig å registrere disse data direkte inn i Vigo. Felter som er markert med piler er med på filene til SSB Følgende felt fra voksenbildet er med på filene til SSB ved årets rapportering: Kolonne 2: Søknad om veiledning ssbresultat (nr 30 og 33) ssbelev (18 og 21) Søknad om realkompetansevurdering ssbresultat (nr 31 og 34) ssbelev (19 og 22) Søknad om opplæring ssbresultat (nr 32 og 35) ssbelev (20 og 23) Realkompetansevurdert dato ssbresultat (nr 13) ssbelev (nr 12) Avbrudd planlagt løp ssbresultat (nr 25) Bestått kompetanse eller Fullført ønsket kompetanse ssbresultat (nr 26) Kolonne 3: Ønsket kompetanse ssbresultat (nr 24) ssbelev (nr 15) Alle voksenfelt som ligger på ssbelev er også med på ssbvoksensoker (se side 3-4)

6 VIGO VOKSEN Bruken av Vigo Voksen varierer mellom fylkene. Noen fylker foretar bare selve realkompetansevurderingen i Vigo Voksen og skriver ut all dokumentasjon i Extens, SATS eller TP. Andre benytter også Vigo Voksen til utskriving av dokumentasjon. Når en kandidat er i opplæring registreres dette i hovedsak i Extens, SATS eller iskole(tp). Feltene som skal være med i rapporteringen til SSB er markert med rød pil. Feltnavn i Vigo (se side forrige side) Søknad om veiledning (dato) Søknad om realkompetansevurdering (dato) Søknad om opplæring (dato) Søknad om veiledning (avkryssing) Søknad om realkompetansevurdering (avkryssing) Søknad om opplæring (avkryssing) Realkompetansevurdert dato Avbrudd planlagt løp Fullført ønsket kompetanse Bestått kompetanse Ønsket kompetanse Feltnavn i VigoVoksen Søknad veiledning Søknad realkomp Søknad opplæring Web: Ønsker veiledning Web: Ønsker realkomp.vurdering Web: Ønsker opplæring Realkomp.vurdert Avbrutt Fullført ikke bestått eller Fullført lavere nivå Bestått sluttkomp Ønsk.komp Rettstype overføres til Vigo og legges i et eget felt for importert rett. Denne retten sendes videre til SSB/Udir

7 Det er laget en kontrollrapport i Vigo voksen som bør kjøres før overføring av data fra Vigo voksen til Vigo. For rapportering i 2013 skal perioden være til Sett hake i feltet Vis bare kandidater som har fullført overforstående periode

8 OVERFØRING AV FILER MELLOM SYSTEMENE Overføring fra Vigo Voksen til Extens/SATS/iSkole(TP) Når kandidatene er vurdert i Vigo Voksen kan det være aktuelt at noen skal ha opplæring. I slike tilfeller kan data på kandidatene overføres fra Vigo Voksen til Extens/SATS/iSkole(TP). I Vigo Voksen skal filen eksporten herfra: Mulighet til å spesifisere utvalg for eksporten I fremkommet resultat kan det velges hvilke kandidater som ønskes med i eksportfila til sas. I de skoleadministrative systemene skal filen importeres slik: Extens: Følger en gammel versjon av Vigo-formatet mellom Vigo og SAS.Følg informasjon Under Hjelp Hjelpedokument Import/eksport Importrutiner: VIGO VigoVoksen

9 SATS: Her må hvert fylke ta kontakt med IST for å kjøpe denne rettigheten. Den er ikke lagt inn som standard. iskole(tp): Følger Vigo-formatet som er mellom SAS og Vigo. Følg hjelpedokumentasjonen i TP for nærmere informasjon. Ta gjerne kontakt med Barman-Hanssen for veiledning. Overføring fra Extens/SATS/iSkole(TP) til Vigo Voksen I de skoleadministrative systemene skal filen eksporteres herfra: Extens: - 9 -

10 Følg informasjon Under Hjelp Hjelpedokument Import/eksport Eksportrutiner: Vigo. Ved eksport i forbindelse med rapportering av elever pr 1. oktober bør det settes hake i Eksport T1,T2, S og E uten kontroll av fullf.kode og orden og atferd). Med hake her vil det ikke komme feilmelding når fullførtkoden og orden/adferd ikke er registrert inn. Ved eksporten ved skoleåret slutt må denne haken tas bort. Ved denne eksporten er det krav om fullførtkode. SATS: Følgende avkryssing foretas ved rapportering av elever 1. oktober: For overføring av data ved skoleåret slutt velges denne avkryssingen:

11 iskole(tp): Fil > Eksporter > Elever til VIGO Deretter klikker man på Kjør. Følg hjelpedokumentasjonen i iskole(tp) for nærmere informasjon. Ta gjerne kontakt med Barman-Hanssen for veiledning. I Vigo Voksen skal filen importeres slik:

12 Overføring fra Vigo til Vigo Voksen Når kandidaten har tatt fag-/svenneprøven skal resultatet overføres til Vigo Voksen. I Vigo skal filen eksporten herfra: o1a005 Eksport Til UDIR - prøver Legg inn aktuell periode i Fra-dato og Til-dato. I Vigo Voksen skal filen importeres slik:

13 Overføring fra Vigo Voksen til Vigo Kort tid før tidsfristen for rapportering til SSB må det overføres data til Vigo. I Vigo Voksen skal filen eksporteres herfra. OBS!! Skal både elevopplysninger (vokseninfo) og elevkurs- og faglinjer som er realkompetansevurdert overføres, fra VigoVoksen til Vigo, må det stå hake i feltet Eksporter elevkurslinjer og fag

14 I Vigo importeres filen på samme måte som ordinære skolefiler i 6A001 Utplukket her kan variere litt fra fylke til fylke

15 Variabel Fagstatus Definisjon R Realkompetansevurdert. Gjelder kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven 4-13 eller er godkjent / fritatt etter forskrift til opplæringsloven V Voksen Gjelder deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne). Utfyllende kommentar R Realkompetansevurdert Kandidater som er realkompetansevurdert jf. forskrift til opplæringsloven 4-13 skal registreres med Godkjent i karakterrubrikken (for eksamenskarakter). Kandidater som er fritatt etter egne regler for voksne jf. forskrift til opplæringsloven 1-13 skal ha Fritatt i karakterrubrikken (for eksamenskarakter). Begge grupper skal ha fagstatus = R En person kan kun bli realkompetansevurdert i faget en gang. V Voksen Gjelder personer som ikke går på ordinære undervisningstilbud, men får opplæring særskilt organisert for voksne, jf opplæringsloven 4A-3. Variabel Elevstatus Definisjon V Voksne, gjelder person som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller har fagstatus = R (er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter forskrift til opplæringsloven 1-13). Utfyllende kommentar V Voksen Det er viktig at beløp på 581 i KOSTRA skal gjelde personer som får elevstatus V Beregning av elevstatus i Vigo (utdrag på de linjene som gir elevstatus V). Hvis Elevstatus 4 Hvis elevkurset er markert som voksen-elevkurs V (pkt 28 på elevkurset ved eksport til Vigo) 19 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus V V 20 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus R V 35 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus V V 36 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus R V Ellers X

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016 Fagforum VIGO Voksen Værnes, 06.-07. september 2016 Kvalitetssikring av data statistikk til SSB og Udir Trude Riple John Kristiansen VIGO Voksen Kandidaten registreres seg på VIGO Web og overføres til

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

Vigo-rapportering -16

Vigo-rapportering -16 Vigo-rapportering -16 Klargjøring med import fra sas /Vigo og kontroll og ajourføringer. (Basert på VV-Versjon August-2016.) 1. Kontroll og klargjøring av basisdata 2. Import av resultater fra sas og Vigo

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 29012018 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 Måned Fra Hva Til Kommentar Pr. 07.08.2014 Fargekoder se i slutten av dokumentet. August 2014 04.aug 04.aug 15.aug 19.aug 31.aug Skolene Søker- og fagopplæringsdata

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorer... 1 Hvordan forstå indikatorene?... 2 Gjennomføring... 2 Frafall... 2 Overgang fra grunnskolen:... 2 Overganger

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2016

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2016 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2016 02. september 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Registrering og kvalitetssikring av data i TP før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer... 5 Vigo

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 16. mars 2015 Korrekt kodeverk som brukes? Alle kan logge seg inn med lesetilgang Kodeverk Fagmerknader Vitnemålsmerknader Utd/programområder Fag -oversettelser Viktig å

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Versjon 2.0 publisert 07.06.2011 BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

5A018 Utvid kvoter for rett

5A018 Utvid kvoter for rett 5A018 Utvid kvoter for rett Rapporten må kjøres for å få oppdatert kvoten for rett. Merk at dersom det elevkurset som utløser omvalget er fra skoleår 20092010 eller senere utvides kun kvote for retten,

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2012:1

Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Vedlegg A: Detaljert informasjon om indikatorene Vedlegg B: Datakilder Utdanningsdirektoratet 19. april 2012. Sist oppdatert: 7. september 2011 0 Innhold Vedlegg A: Detaljert

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

6A015 opprette og overføre

6A015 opprette og overføre 6A015 opprette og overføre Opprette OT-linjer i Vigo IST 07.11.2014 Side 1 av 26 Utvalg: Utvalg Beskrivelse Kommentar Type kjøring Gjør utvalg på type operasjon. Kan både opprette og laste ut i samme kjøring.

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 05/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 15.01.2008 MR 1078/2008/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008 rundskriv nr. 11/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 10.05.2008 MR 13926/2008/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Nyheter og endringer siden Brukerforum 2015 Her er de viktigste endringer levert i oppgraderingene november -15, januar, mai og august 2016. Innhold 1. Store / små

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 8.0 31.08.2015 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 7.0 28.10.2014 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 02/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 13.01.2009 MR 1145/2009/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

VIGOskole videregå ende skole

VIGOskole videregå ende skole VIGOskole videregå ende skole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det:

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det: rundskriv nr. 24/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 02.11.2007 MR 23487/2007/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Hva må finnes i sentrale tabeller? (Gjøres av fylkesansvarlig) Sentral informasjon -> Skoler Fagskolene egne skolenumre Fagskolene skal ha

Detaljer

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data Extens og elevrapportering Kvalitetssikring av data Mars 2012 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVA BRUKES ELEVDATA TIL?... 4 1.1.1 Vigo Sentralbase... 4 1.1.2 Statistisk sentralbyrå... 4 1.1.3 Utdanningsdirektoratet...

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI 1. Generelt 1.1. Ingen individbasert innsamling Det har noen år vært gjennomført testing av en individbasert innsamling til GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Det foreligger ikke nødvendige godkjenninger

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

Rådgiversamling /12-17

Rådgiversamling /12-17 Rådgiversamling 2017 8/12-17 1 http://www.vigoportalen.no/vigop/start.action 2 Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort Alle søkere

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 rundskriv nr. 07/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: 26.05.2009 MR 19229/2009/040 Ref: Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 No

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015

Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015 Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015 1. Oppgraderingen... 1 DATA EKSPORT FØR OPPGRADERING (BACKUP) 1 OPPGRADERE PROGRAMMET 1 WEBSØK SERVICES ETTER OPPGRADERING 1 KORRIGERINGER I PROGRAMOMRÅDER

Detaljer

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg.

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg. rundskriv nr. 17/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 15.10.2009 MR 36327/2009/040 Registreringar i Extens før rapportering til SSB 2009 NB: Det er viktig at denne informasjonen

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09102016 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Udir innhenter informasjon om elever, programområder og fag i videregående opplæring for skoleåret 2016/2017 ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.08.2016

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 rundskriv nr. 1/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal - Dato: Ref: 13.01.2012 2320/2012/062 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 Det er no klart for innhenting

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Gjennomgang referat fra møtet :

Gjennomgang referat fra møtet : Vigo IKS Referat 14.6.2016 Møtedeltakere: Siv Ellen Eie Stornes (referent) Siv Tone Slettbakk Ketil Tokstad Kristiansen Watland (Jærtek) Kopi: Vigo IKS v/brynjulf Bøen Vigo IKS v/trude Riple Forfall: Ellen

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 4.0 publisert 13.05.2013 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Det vil komme en ny

Detaljer

VigoVoksen rapporter

VigoVoksen rapporter VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og visning i dialogboksene:... 7 Tallrapporter... 7 Kandidatlister...

Detaljer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer 1. Endringer 1. Det genereres nå automatisk poster i CV / Utdannelse ut fra innhold i løpet TIDLIGERE UTDANNING, som er automatisk importerte fra VIGO i forbindelse med kandidatens web-søk. Disse postene

Detaljer

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Friskolesamling 28. mars 2017 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Datakilder i videregående skole Vigo Fylkeskommunale videregående skoler Innsamlingsportalen Friskoler i Norge

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 18.05.2015 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 22/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 16.10.2008 MR 29630/2008/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.02.2014 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer