6A015 opprette og overføre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6A015 opprette og overføre"

Transkript

1 6A015 opprette og overføre Opprette OT-linjer i Vigo IST Side 1 av 26

2 Utvalg: Utvalg Beskrivelse Kommentar Type kjøring Gjør utvalg på type operasjon. Kan både opprette og laste ut i samme kjøring. Velg «Opprett OT-linjer» for å opprette linjer i VigoOpplæring ihht utvalg. Ved valg på «Skriv otlinjer til fil» settes ikke eksport dato på linjene. Opprette linjer for følgende grupper Skoleår Se oversikt under Velg hvilket skoleår det skal opprettes OTlinjer for. Utvalg Fra/til refnr Husk å velge riktig skoleår når man laster ut de som har avbrutt opplæring. Benyttes i forhold til søkere. Fra/til fødselsår Rettstype Fra/til OTenhet Fra/til avbruddsdato Oppgis med 4 siffer. Det gjøres utvalg på søkerens rettstype eller elevkursets rettstype. Utvalg på enheter det opprettes linjer på. Lærlinger som avbryter sjekkes mot elevkurslinjer med fler-årig skoleår. Kvoter til nye elever Fra/til kommunenr Oppgi antall år med rett og frist for elever hvor dette ikke er satt tidligere. Standard verdi = kommuner i eget fylke. Utvalg på inntaksadressen. Ikke ledende null Standard er 3 år rett og 5 år frist. Opprettes hvor kvoter ikke er satt tidligere Tildel OTenhet på bakgrunn av Inntaksadresse Betyr at inntaksadresse til eleven benyttes for å finne OTenheten. Elev Betyr at den OT-enheten som ligger på siste OTlinje eller siste elevkurslinje (skolens OTenhet) benyttes. Finnes ingen slik linje benyttes inntaksadresse på eleven. Avgiver Betyr at avgiverinformasjon benyttes for å finne OTenheten. Finnes ingen slik informasjon IST Side 2 av 26

3 benyttes inntaksadresse på eleven. Plassering av fil Oppdatering av elev opplysninger Oppdatering Hvis valg «Skriv otlinje til fil» er valgt, plasseres filene her. Oppgitt OT-status til OT-linjen Oppgitt OT-merknad til OTlinjen Fritekst til OT-linjen Det kan være en stor fordel å velge Testkjøring for å få kontrollert datagrunnlaget. Skulle det være noen poststeder eller kommunenumre som ikke har fått tildelt OT-enhet vil det kunne fanges opp nå. Sjekk loggen for feil og advarsler. Testkjøring angir antall det ville blitt opprettet OT-linje på. Pass på at man har skriverettighet. OTgrupper OTTO sin kode Udir sin kode 1 Har ikke søkt 3 ikke søkt 2 Har ikke fått tilbud om plass i skole 6 andre grunner 3 Har svart nei til plass/venteplass 4 takket nei til plass 4 Har ikke fått tilbud om læreplass 6 andre grunner 5 Har aldri hatt plass/venteplass 4 takket nei til plass Lærling som har sluttet på 5 avbrudd 8 læreplass 9 Elev som har sluttet i skole 5 avbrudd 10 Frafallforebyggende arbeid 6 andre grunner 12 Flyttet til fylket 6 andre grunner 13 Andre årsaker 6 andre grunner IST Side 3 av 26

4 Opprett OT linjer for følgende grupper. Gruppe Beskrivelse Forutsetning Definisjon 1 Har ikke ønsker Potensiell søker (elev med refnr) som ikke har ønsker 2 Har venteplass, men ikke plass Søker har ingen ønsker med status og minst ett ønske med status eller og ingen ønsker med status 54/60/69/75 og ingen ønsker med status 40/41/46/51/57/66/67/72/73/74/76 Er ikke søker Er ikke tatt inn Er på venteplass på skole Har ikke svart NEI til venteplass Har ikke svart NEI til plass 3 Har svart nei til plass eller venteplass 4 Har ikke fått tilbud om læreplass Søker har ingen ønsker med status og inger ønsker med status 4 og minst ett ønske med status 54/60/69/75 eller minst ett ønske med status 40/41/46/51/57/66/67/72/73/74/76 Søker må minst ha ett ønske med status 4 og Søker har ingen ønsker med status og ingen ønsker med status 54/60/69/75 og ingen ønsker med status 40/41/46/51/57/66/67/72/73/74/76 Er ikke tatt inn Er ikke til formidling Har svart NEI til venteplass Har svart NEI til plass Søkt læreplass Er ikke tatt inn Har ikke svart NEI til venteplass Har ikke svart NEI til plass 5 Har aldri hatt plass eller venteplass Søker har minst ett ønske og har ingen ønsker med status og har ingen ønsker med status 4 og ingen ønsker med status eller og ingen ønsker med status 54/60/69/75 og ingen ønsker med status 40/41/46/51/57/66/67/72/73 Har f.eks stauts 83 på alle ønsker. 8 Elev har sluttet i lære Elev som har en sluttdato på siste elevkurslinje innenfor angitt periode (skolenr xx000) 9 Elev har sluttet i skole Elev som har en sluttdato på siste elevkurslinje innenfor angitt periode (ikke lære, ikke 000) Er søker Er ikke tatt inn Har ikke aktivt læreplass ønske Er ikke på venteplass Har ikke svart NEI til venteplass Har ikke svart NEI til plass Læring som har sluttet Elev har sluttet på et tilbud i skole IST Side 4 av 26

5 Laste ut OT-linjer til OTTO IST Side 5 av 26

6 Utvalg: Utvalg Beskrivelse Kommentar Skoleår Velg hvilket skoleår det skal lastes ut linjer for. Utvalg Fra/til fødselsår Oppgis med 4 siffer i hver rute. Fra/til OTenhet Fra/til OTstatus Utvalg på enheter det lastes ut linjer på. Normalt enheter i eget fylke Utvalg på status. Store bokstaver Oppdatering Det kan være en stor fordel å velge Testkjøring for å få kontrollert datagrunnlaget. Sjekk loggen for feil og advarsler. Testkjøring angir antall. Det kan også opprettes OTlinjer manuelt i 4S001 for overføring til OTTO. IST Side 6 av 26

7 Utvid kvoter for rett og frist 5A018 Rapporten må kjøres for å få oppdatert kvotene for rett og frist. Merk at dersom det elevkurset som utløser omvalget er fra skoleår eller senere utvides kun kvote for rett ellers utvides som før begge kvotene. Omvalg defineres både som forskjellig programområdekode (alle 10 siffer) på 2 forskjellige skoleår på samme nivå eller som sluttet på et Vg3 nivå. Rapporten kan kjøres i testmodus for å få en oversikt over hvem som vil bli berørt. Før rapporten er kjørt kan 4S001 se slik ut: Etter at rapporten er kjørt kan 4S001 da se slik ut: Rapporten vil oppdatere retten på alle elever som har fått endret kvotene. Følgende meldinger kan forekomme på loggen: (I) xxxxx Elevens kvoter for rett og frist endret (I) xxxxx Elevens kvote for rett endret IST Side 7 av 26

8 Oppdater rett 5A019 Rette må oppdateres på elevene. Følgende utvalg anbefales kjørt. Visning av rettsopplysninger i OTTO Retten som vises i OTTO er den opplæringsretten ungdommen har i forhold til det skoleåret inntkaskontoret arbeider med. Skoleåret i Vigo skifter rundt 1. desember. IST Side 8 av 26

9 Overføre fra OTTO til VigoOpplæring Overføre enkelt-elev Bruk knappen for «Overfør ungdommen til Vigo» som finnes i 1S001 Ungdom. Ungdommen må ha en OT-statuslinje i aktuelt skoleår uten sluttdato. Hvis ikke, er knappen ikke aktiv. Det er heller ikke mulig å overføre med knappen i 1S001 hvis OTstatusen er OTOV eller OTUK. Den aktuelle otlinjen får til-dato og informasjonen kopieres til VigoOpplæring. OTTO: VigoOpplæring (4S001): IST Side 9 av 26

10 Overføre gruppe Rapporten 1O001 Overføre/avslutte ungdommer benyttes for å overføre en gruppe ungdommer med samme OT-status. o Husk å oppgi korrekt skoleår i forhold til de otlinjene som skal plukkes ut. o Det er mulig å angi en eller alle otstatuser. Skal det lastes ut flere spesifikke statuser må rapporten kjøres en gang for hver status. o Velg om det skal overførest til Vigo og / eller avslutte i OTTO Det kan være et tips at denne rapporten kjøres med «Overfør til Vigo» for alle statuser rett før preutfylling av neste års søkere i VigoOpplæring. IST Side 10 av 26

11 Rapportering til Udir Rapporten som benyttes for å levere data til Udir heter 1A020 og finnes i mappen Eksporter/Andre rapporter. Rapporten kjøres med utvalg. Alle ungdommer som har en otstatuslinje i aktuelt skoleår blir lastet ut på fila. Det er informasjon om otstatusen som ligger innenfor datoen som blir valgt ut. Finnes ingen slik linje velges siste linje. I praksis betyr nok det at siste otlinje for alle ungdommer velges ut. Rapporten kan kjøres mange ganger da den ikke gjør endringer av data i OTTO. Det kan også være en fordel å åpne fila for å søke etter feil i dataene. Kjør gjerne rapporten med logg på ugyldige otstatuskoder. Den vil da liste ut fnr på de personer som blir skrevet til fil med ugyldig otkode. Når portalen for innevering er åpen kan det være en fordel å gjøre en levering for kontroll av data. IST Side 11 av 26

12 1A001 OT-status pr OT-enhet Kjør gjerne statistikken 1A001 i forkant for å kontrollere om det finnes «ugyldige» otstatuser. Rapporten må da kjøres uten datokontroll for å få med alle ungdommer. Denne vil ikke gi informasjon om hvem, bare at det i så fall finnes forekomster. 1A003 OT-status pr OT-gruppe Det samme kan gjøres med rapporten 1A003. Her vil man få en oversikt over om det finnes ungdommer som ikke har tilmeldingsårsak. Siste side i rapporten vil vise om det finner slike forekomster (uten otgruppe). IST Side 12 av 26

13 1A007 OT-status pr OTenhet og alder Her vil man få en oversikt over aldersfordelingen på angitt tidspunkt. 1R024 Tilmeldingsårsak Denne rapporten vil gi oversikt over alle ungdommer som har en otstatuslinje i aktuelt skolår og hvilken tilmeldingsårsak (ot-gruppe) som ungdommen har dette skoleåret. Er feltet for tilmeldingsårsak blankt betyr det at ungdommen ikke har noen OT-gruppe dette skoleåret. 1R026 Siste status pr ungdom Denne rapporten vil gi oversikt over alle ungdommer som har en otstatuslinje i aktuelt skoleår. Den gir oversikt over siste otstatuslinje med opplysninger om bl.a. OT-status, fra-dato og til-dato. Sortert på OT-enhet og fødselsnummer. Gjør gjerne utvalg på OT-enhet og/eller OT-status med bakgrunn i tidligere kontroller. IST Side 13 av 26

14 Konvertering av fødselsnumre VigoOpplæring har rapport for konvertering av fødselsnumre. Denne vil flytte alle underliggende data over til nytt fødselsnummer både i VigoOpplæring og OTTO. Rapporten heter 5A304 og finnes under 5 Systemansvar. Forutsetning for vellykket konvertering er at personen tilhører eget fylke og at det ikke er andre brukere pålogget VigoOpplæring og OTTO under konvertering. Eksempel på logg: Probelmstilling: nytt fødselsnummer finnes allerede og er tatt i bruk. Elevopplysninger blir ikke konvertert, må flyttes manuelt Doble forekomster må ryddes manuelt (f.eks OT-statuslinjer) IST Side 14 av 26

15 Sletting av personer OTTO kan slette undgommer uten å tenke på VigoOpplæring. Man bruker knappen for «Slett objekt» (søppelbøtta) på knapperaden øverst. Men VigoOpplæring kan ikke slette elev uten å ta hensyn til OTTO. Hvis en elev i VigoOpplæring også finnes som ungdom i OTTO må det slettes i OTTO først. Her er benyttet knapp for «Fjern elev» i elev-bildet (4S001) i VigoOpplæring. IST Side 15 av 26

16 Videreutviklingspunkter Skjema for innmelding av videreutviklingspunkter: Informasjon vedrørende OTTO IST Side 16 av 26

17 Bruk av internkoder Internkoder benyttes til å samle inn data som det ikke finnes ordinære felter til å plassere dette i. Eller til å gruppere ungdommer som ellers ikke har felles data. Forarbeid Fylket må ta stilling til hvilke koder som kan benyttes fritt av saksbehandlerne og hvilke koder som skal styres av fylke. Dette gjøres i 2S003: og 2S006: Registrering på ungdom Hvis internkoden er underlagt kontroll vil det varsles på denne måten om det legges inn en verdi som ikke er gyldig. IST Side 17 av 26

18 Ved masseregistrering må en først gjøre et utvalg av ungdommer som skal ha internkoden. Velg en hvilken som helst ungdom i utvalget og velg mappekortet for masseregistrering. Det er mulig å registrere flere internkoder i samme opersajon. Det er også mulig å masseregistrere blank verdi. Utvalg på ungdom Bruk utvalgsdialogen til å finne ungdommer med aktuell internkode. Benyttes % vil man få alle ungdommer med verdi i feltet. IST Side 18 av 26

19 Rapporter og statistikker OTTO har flere forhåndsdefinerte rapporter og statistikker. Statistikkene finnes under 1 Ungdom Eksporter / Andre rapporter <en aktuell statistikk>. Rapportene finnes under 1 Ungdom Rapporter (StdDok) <en aktuell rapport>. Rapportene finnes også under StdDok-modulen i OTTO. Dersom en lager rapporter vil en finne disse kun under mappekortet StdDok. IST Side 19 av 26

20 Beskrivelse av rapporter og statistikker i OTTO Statistikker Følgende statistikker teller opp og viser antall ungdommer med bestemte OT-statuskoder fordelt på OT-enhet, kommune, OTgruppe eller grunnskole: 1A001 OT-status pr OT-enhet Utvalg: skoleår, ViaOT, OT-enhet, bostedskommune, kjønn, saksbehandler, samt utvalg pr en bestemt dato. Innhold: Statistikken viser antall ungdommer med de enkelte OTstatus koder innen hver OT-enhet. Til slutt i rapporten vises situasjonen for alle OT-enheter samlet. Denne statistikken viser situasjonen slik den var på den dato som ble angitt i utvalgsbildet. 1A002 OT-status pr kommune Utvalg: skoleår, ViaOT, OT-enhet, bostedskommune, kjønn, saksbehandler, samt utvalg pr en bestemt dato. Innhold: Statistikken viser antall ungdommer med de enkelte OTstatus koder innen hver kommune. Til slutt i rapporten vises situasjonen for alle kommuner samlet. Denne statistikken viser situasjonen slik den var på den dato som ble angitt i utvalgsbildet. 1A003 OT-status pr OT-gruppe Utvalg: OT-enhet, grunnskole, bostedskommune, skoleår, ViaOT, kjønn, samt utvalg pr en bestemt dato. Innhold: Statistikken viser antall ungdommer med de enkelte OTstatus koder innen hver OT-gruppe. OT-gruppen vil ikke nødvendigvis finnes på samme linje som OT-statusen. Systemet plukker siste OT-gruppe og siste OT-status. Til slutt i rapporten vises situasjonen for alle ungdommer samlet, uansett OT-gruppe. Denne statistikken viser situasjonen slik den var på den dato som ble angitt i utvalgsbildet. IST Side 20 av 26

21 1A004 OT-status pr grunnskole Utvalg: OT-enhet, grunnskole, bostedskommune, skoleår, ViaOT, kjønn, samt utvalg pr en bestemt dato. Innhold: Statistikken viser antall ungdommer med de enkelte OTstatus koder innen hver grunnskole. Til slutt i rapporten vises situasjonen for alle ungdommer samlet, uansett grunnskole. Denne statistikken viser situasjonen slik den var på den dato som ble angitt i utvalgsbildet. 1A005 OT-status og avklaringsmøte Utvalg: OT-enhet, grunnskole, bostedskommune, skoleår, ViaOT, kjønn, samt utvalg pr en bestemt dato. Innhold: Statistikken viser antall ungdommer med de enkelte OTstatus koder fordelt på de som har avholdt avklaringsmøte og de som ikke har det. Avklaringsmøtet vil ikke nødvendigvis finnes på samme linje som OT-statusen.. Denne statistikken viser situasjonen slik den var på den dato som ble angitt i utvalgsbildet. 1A006 OT-status og oppfølgingsplan Utvalg: OT-enhet, grunnskole, bostedskommune, skoleår, ViaOT, kjønn, samt utvalg pr en bestemt dato. Innhold: Statistikken viser antall ungdommer med de enkelte OTstatus koder fordelt på de som har oppfølgingsplan og de som ikke har det. Oppfølgingsplanen vil ikke nødvendigvis finnes på samme linje som OT-statusen.. Denne statistikken viser situasjonen slik den var på den dato som ble angitt i utvalgsbildet. 1A007 OT-status, OT-enhet og alder Utvalg: skoleår, ViaOT, OT-enhet, bostedskommune, kjønn, saksbehandler, samt utvalg pr en bestemt dato. Innhold: Statistikken viser antall ungdommer med de enkelte OTstatus koder innen hver OTenhet fordelt på alder. Til slutt i rapporten vises situasjonen for alle enheter samlet. Denne statistikken viser situasjonen slik den var på den dato som ble angitt i utvalgsbildet. IST Side 21 av 26

22 1A010 Kartotekkort Utvalg: OT-status, OT-enhet, Saksbehandler, kommune og internkoder. Innhold: Kartotekkortet gir en side pr ungdom med opplysninger om navn, fødselsnummer, kjønn, telefoner, adresse, poststed, OTenhet, skoleår. 1A011 Lag etiketter Utvalg: OT-status, OT-enhet, Saksbehandler, kommune og internkoder. Innhold: Rapporten lager en semikolonseparert tekstfil som kan benyttes for fletting. Filen inneholder opplysninger om: Navn, Adresse, Postnr, Poststed, OT-status, OT-enhet, SaksbehandlerID, Kommunenr og Internkoder 1A020 Eksport til Utdanningsdirektoratet Se eget dokument, 1A020 Eksport_til_UDIR, for kjøring av rapporten. Rapporter Rapportene er skreddersydd for ulike behov, og er for en stor del navnelister over ungdommene. Hvilke opplysninger som vises på listene vil variere litt fra rapport til rapport. Dette er beskrevet på hver rapport under. Når man setter i gang en rapportkjøring får man opp et utvalgsbilde der man kan velge hvilke ungdomsgrupper man ønsker å ta med på den aktuelle rapporten/listen. Hvilke ungdomsgrupper som blir tatt med på de ulike listene er dermed avhengig av hva man setter opp som parametere i Utvalgsbildet, men også av hva slags rapport man kjører. Her bør man prøve seg fram selv for å bli godt kjent med mulighetene som finnes! 1R001 Ungdomsliste, komprimert Beskrivelse: Liste over ungdommer. De opplysningene som vises er: Ungdommens navn, fødselsnummer, adresse, poststed, telefon, mobil, kommune, avgangsår, OT-status, OT-enhet og Saksbehandler. IST Side 22 av 26

23 1R002 Ungdomsliste, med plass til notater Beskrivelse: Samme liste over ungdommer som 1R001, men med plass til notater. 1R003 Ungdom med alle detaljer Beskrivelse: Rapport som viser alle registrerte opplysninger på en ungdom, inkludert de sensitive opplysningene. 1R006 Manuelt registrerte ungdommer Beskrivelse: Liste over de ungdommene som er registrert manuelt i OTTO (det vil si de ungdommene som har en registrert dato i feltet Registrert i OT ). De opplysningene som vises er: Ungdommens navn, fødselsnummer. og saksbehandler, samt OT-status. 1R007 Aktivitetsliste, ungdom Beskrivelse: Liste over ungdommer som har aktivitetslinje uten aktivitetsdato (utførtdato). Denne rapporten kan kjøres for å lage en oppgaveliste å jobbe etter for den enkelte medarbeider. De opplysningene som vises er: Ungdommens navn, fødselsnummer., telefonnummer og saksbehandler, samt selvfølgelig OT-aktiviteten som mangler utførtdato. 1R008 Ungdommer med åpen OT-status Beskrivelse: Liste over alle ungdommer som har OT-statuslinje uten sluttdato. Denne rapporten kan kjøres for å finne de ungdommene som enda ikke er tilbakeført til Inntak. De opplysningene som vises er: OT-enhet, saksbehandler, Ungdommens navn, fødselsnummer, adresse, poststed, telefon, mobiltlf., kommune, avgangsår samt OT-status med startdato. 1R010 Ungdommer med tilbud via OT Beskrivelse: Liste over alle ungdommer som en eller annen gang har fått tilbud via OT (dvs der det er krysset av for aktiv oppfølging på en eller flere OT-statuslinjer). De opplysningene som vises er: OT-enhet, saksbehandler, Ungdommens navn, fødselsnummer, adresse, poststed, telefon, mobiltlf., kommune, avgangsår samt OT-status med startdato. IST Side 23 av 26

24 1R016 Ungdommer med én bestemt OT-status Beskrivelse: Denne rapporten viser alle ungdommer som har hatt én bestemt OT-status kode i (løpet av) et gitt skoleår. De opplysningene som vises er: OT-enhet, Ungdommens navn, fødselsnummer, adresse, poststed, telefon, mobiltlf., kommune, avgangsår samt OT-status med startdato. 1R019 Ungdommer overført fra Inntak Beskrivelse: Denne rapporten viser alle ungdommer som er blitt overført fra VIGOopplæring i løpet av skoleåret. (Ungdommer blir tatt med på denne rapporten dersom de har fått aktiviteten FRA_INNTAK. Dette er en aktivitetslinje som automatisk blir satt inn på de ungdommene som kommer fra VIGOopplæring) De opplysningene som vises er: OT-enhet, Ungdommens navn, fødselsnummer, adresse, poststed, kommune, avgangsår, dato fra inntak (datoen som står i personalia-bildet), OT-status og saksbehandler. 1R020 Gjengangere over flere år Beskrivelse: Denne rapporten viser en liste over alle ungdommer i inneværende skoleår som også har vært i OT i ett eller flere tidligere skoleår. De opplysningene som vises er: OT-enhet, Ungdommens navn, fødselsnummer, adresse, poststed, telefon, kommune og saksbehandler. 1R021 Ungdommer hvor OT-enhet avviker fra OT-linje i Inntak Beskrivelse: Denne rapporten viser en liste over alle ungdommer hvor det er registrert en annen OT-enhet i ungdomsbildet (1S001) enn på siste OT-linje på elevkurslinjen i VIGOopplæring. De opplysningene som vises er: OT-enhet, Ungdommens navn, fødselsnummer, adresse, poststed, kommune, avgangsår, saksbehandler, OT-enhet i OTTO og OT-enhet i VIGOopplæring. 1R022 Avbrudd pr sted/skole Beskrivelse: Denne rapporten viser en liste over alle ungdommer hvor det finnes en elevkurslinje på aktuelt skoleår med en sluttdato. IST Side 24 av 26

25 De opplysningene som vises er: Avbrutt programområde, utdanningsprogram, avbruddsdato, avbruddsårsak, ungdommens navn og fødselsnummer. 1R023 Avbrudd pr grunnskole Beskrivelse: Denne rapporten viser en liste over alle ungdommer hvor det finnes en elevkurslinje på aktuelt skoleår med en sluttdato. De opplysningene som vises er: Avbrutt programområde, utdanningsprogram, avbruddsdato, avbruddsårsak, ungdommens navn og fødselsnummer. 1R024 Tilmeldingsårsak Beskrivelse: Denne rapporten viser en liste over alle ungdommer med den tilmeldingskoden de har aktuelt skoleår. De opplysningene som vises er: Ungdommens navn, fødselsnummer, telefon/mobil, OT-enhet, bostedskommune, OTstatus og tilmeldingskode. 1R025 Søkt spesialundervisning på siste elevkurslinje Beskrivelse: Denne rapporten viser en liste over alle ungdommer som har angitt søkertype på elevkurslinje. De opplysningene som vises er: Ungdommens fødselsnummer, alder, navn, skoleår + skolenr + skolenavn + søkertypen + avbruddsdato fra elevkurset. 1R026 Siste status pr ungdom Beskrivelse: Denne rapporten viser en liste over alle ungdommer med den siste otstatusen aktuelt skoleår. De opplysningene som vises er: Ungdommens fødselsnummer, navn, OT-enhet, OT-status, fra-dato, til-dato, aktiv, via ot, avklaringsmøte, oppfølgingsplan og saksbehandler. 1R027 Karakterutskrift Beskrivelse: Denne rapporten viser en karakterutskrift for en bestemt ungdom. De opplysningene som vises er: En side pr elevkurslinje med fag og karakterer. IST Side 25 av 26

26 1R028 Avbrudd pr årsak Beskrivelse: Denne rapporten viser en liste over alle ungdommer hvor det finnes en elevkurslinje på aktuelt skoleår med en avbruddsdato. De opplysningene som vises er: Avbrutt programområde, utdanningsprogram, avbruddsdato, avbruddsårsak, ungdommens navn og fødselsnummer. IST Side 26 av 26

5A018 Utvid kvoter for rett

5A018 Utvid kvoter for rett 5A018 Utvid kvoter for rett Rapporten må kjøres for å få oppdatert kvoten for rett. Merk at dersom det elevkurset som utløser omvalget er fra skoleår 20092010 eller senere utvides kun kvote for retten,

Detaljer

OTTO Samling oktober 2016

OTTO Samling oktober 2016 Bruk av internkoder Internkoder benyttes til å samle inn data som det ikke finnes ordinære felter for. Eller til å gruppere ungdommer som ellers ikke har felles data. Forarbeid Fylket må ta stilling til

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 8.0 31.08.2015 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 7.0 28.10.2014 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 5.0 27.08.2013 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

Punkt Meny Sammendrag Beskrivelse Versjon Versjonskommentarer Fylke. for gamle for OT men som likevel rapproteres til Udir.

Punkt Meny Sammendrag Beskrivelse Versjon Versjonskommentarer Fylke. for gamle for OT men som likevel rapproteres til Udir. Punkt Meny Sammendrag Beskrivelse Versjon Versjonskommentarer Fylke 1A020 eksport til Ungdommer som er Ungdommer som er for gamle for OT, Til vurdering Udir for gamle for OT men som likevel rapproteres

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

VIGOskole videregå ende skole

VIGOskole videregå ende skole VIGOskole videregå ende skole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Dataprogram for oppfølgingstjenesten. Versjon 1, februar 2013

Dataprogram for oppfølgingstjenesten. Versjon 1, februar 2013 Dataprogram for oppfølgingstjenesten Versjon 1, februar 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM OTTO... 3 1.1. HVORDAN STARTE OTTO... 3 1.2. OTTO UTENFOR KONTORET... 5 1.3. HVA SKJER PÅ SKJERMEN?...

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med Idporten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder en

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

Vigo-rapportering -16

Vigo-rapportering -16 Vigo-rapportering -16 Klargjøring med import fra sas /Vigo og kontroll og ajourføringer. (Basert på VV-Versjon August-2016.) 1. Kontroll og klargjøring av basisdata 2. Import av resultater fra sas og Vigo

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorer... 1 Hvordan forstå indikatorene?... 2 Gjennomføring... 2 Frafall... 2 Overgang fra grunnskolen:... 2 Overganger

Detaljer

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 Måned Fra Hva Til Kommentar Pr. 07.08.2014 Fargekoder se i slutten av dokumentet. August 2014 04.aug 04.aug 15.aug 19.aug 31.aug Skolene Søker- og fagopplæringsdata

Detaljer

Rådgiversamling /12-17

Rådgiversamling /12-17 Rådgiversamling 2017 8/12-17 1 http://www.vigoportalen.no/vigop/start.action 2 Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort Alle søkere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Vår dato: 07.08.2013 Vår referanse: 13/28314 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Rundskriv SE 17 2013. Vedlagt

Detaljer

Brukerveiledninger her:

Brukerveiledninger her: Brukerveiledninger her: http://vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigoopplaering/brukerdokumentasjon Første gangs innlogging Når du er registrert som ny bruker, må passord alltid benyttes - så

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 Brukerveiledning VIGObedrift 23.03.2012 1 av 34 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016 Fagforum VIGO Voksen Værnes, 06.-07. september 2016 Kvalitetssikring av data statistikk til SSB og Udir Trude Riple John Kristiansen VIGO Voksen Kandidaten registreres seg på VIGO Web og overføres til

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Nyheter og endringer siden Brukerforum 2015 Her er de viktigste endringer levert i oppgraderingene november -15, januar, mai og august 2016. Innhold 1. Store / små

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

VIGOskole - Oppfølgingstjenesten

VIGOskole - Oppfølgingstjenesten VIGOskole - Oppfølgingstjenesten Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 rundskriv nr. 1/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal - Dato: Ref: 13.01.2012 2320/2012/062 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 Det er no klart for innhenting

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

Kravspesifikasjon for nytt OT-system

Kravspesifikasjon for nytt OT-system Kravspesifikasjon for nytt OT-system Innledning: Applikasjonen skal anskaffes i henhold til fylkeskommunalt regelverk for offentlige anskaffelser Applikasjonen må lages i samsvar med kravene i Opplæringsloven,

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Udir innhenter informasjon om elever, programområder og fag i videregående opplæring for skoleåret 2016/2017 ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.08.2016

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015

Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015 Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015 1. Oppgraderingen... 1 DATA EKSPORT FØR OPPGRADERING (BACKUP) 1 OPPGRADERE PROGRAMMET 1 WEBSØK SERVICES ETTER OPPGRADERING 1 KORRIGERINGER I PROGRAMOMRÅDER

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Hva må finnes i sentrale tabeller? (Gjøres av fylkesansvarlig) Sentral informasjon -> Skoler Fagskolene egne skolenumre Fagskolene skal ha

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 07.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 19.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge!

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! Eigersund kommune Rutinehåndbok for behandling av persondata i skoleverket Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! «Organisasjonen må ha skriftlige retningslinjer

Detaljer

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010 FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER FOR UNGDOMSTRINNET MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING Linderud skole, november 2010 GENERELT Vi bruker rutenett Vi bruker ikke varselsbrev om fare for nedsatt ordens og oppførselskarakter

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn.

For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn. SLIK SØKER DU: For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn. Dersom du velger å søke med LinkedIn

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak SØKEREN MÅ: Søke Svare Møte RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Opplæringslova 3-1,

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS Hva kan du selv gjøre? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Husk at læreplassene ikke tildeles på samme

Detaljer

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI 1. Generelt 1.1. Ingen individbasert innsamling Det har noen år vært gjennomført testing av en individbasert innsamling til GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Det foreligger ikke nødvendige godkjenninger

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Samarbeidsrutiner. mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten

Samarbeidsrutiner. mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten Samarbeidsrutiner mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten Sist endret 1.1.2016 Innhold Samarbeidsrutine 3 Vedlegg 1 Rutiner rundt elever med ungdomsrett som står i fare for å avbryte opplæringen

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

IST Skoleadministrasjon- Versjoner og nyheter Elin Bjertnes

IST Skoleadministrasjon- Versjoner og nyheter Elin Bjertnes IST Skoleadministrasjon- Versjoner og nyheter 01.11.2016 Elin Bjertnes Leveranser 01. juni 09. august 27. sept tidlig nov tidlig des tidlig januar... Juni 2016 Mulighet for lærer til å legge inn kommentar

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer 1. Endringer 1. Det genereres nå automatisk poster i CV / Utdannelse ut fra innhold i løpet TIDLIGERE UTDANNING, som er automatisk importerte fra VIGO i forbindelse med kandidatens web-søk. Disse postene

Detaljer

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.:

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.: ELOPTE L 2009 - GODKJENNING STEMMETAL L BRUKERHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse av valgsystemet... 3 Brukeradgang...3 Pålogging...3 Sikkerhet og adgangskontroll...3 Feilmeldinger...3 Driftsrutiner

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 1. Ukjent aktivitet 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 2. Under oppfølging og veiledning 2.1 OTOV Oppfølging og veiledning 3. I aktivitet 3.1 OTOA

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

ALLE skal søke i VIGO Husk stenges automatisk 1. Mars kl Søke i VIGO - Veiledning 18/19

ALLE skal søke i VIGO Husk stenges automatisk 1. Mars kl Søke i VIGO - Veiledning 18/19 ALLE skal søke i VIGO www.vigo.no Husk stenges automatisk 1. Mars kl.23.59. Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Velg pålogging Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

Detaljer

Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning

Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning Forord I kommunens opplæringssamling Modul 2 har kommunene skannet eller foretatt manuell opptelling. De kommunene som har hatt manuell opptelling har ikke

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer