Versjon 2.0 publisert BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS"

Transkript

1 Versjon 2.0 publisert BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå

2 Innholdsfortegnelse Fødselsnummer... 5 Vigo skolenummer... 7 Programområde (i Fagskolen er dette Tilbudskode)... 8 Fagkode (i Fagskolen er dette Modulkode) Fagtype (i Fagskolen er dette Modultype) Ajourholdskode Startdato på opplæringstilbudet Avbruddsdato på opplæringstilbudet Startdato på modulen Avbruddsdato på modulen Avbruddsårsak Fagstatus (i Fagskolen er dette Modulstatus) Karaktertermin Eksamensform Oppmøtestatus Fullførtkode Bevistype Karakterstatus Karakterskala Forkorting som brukes i Brukerhåndbok: SAS = De skoleadministrative systemene (Extens,, TP og Vigo Voksen) SSB = Statistisk sentralbyrå DSF = Det sentrale folkeregister Skjermbildene i håndboken er eksempler fra videregående opplæring, men prinsippene er de samme for fagskolen. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 2 av 30

3 ssbresultat (skoleåret ) Måned Ansv Hva Til Kommentar 14. februar Oppt.ktr Frist for utsending av informasjon om kontroll av modulkoder Skolene 21. februar Skolene 15. mars Skolene 11. juni Oppt.ktr Frist for innsending av kontrollerte/korrigerte modulkoder Frist for rapportering av utdanningstilbud, emne (moduler) og studentdata for høst 2011 og vår 2012 Frist for utsending av info i forbindelse med Fagskoledata ssbresultat (skoleåret ) Oppt.ktr. DBH-F Skolene Kopi til fylkesansvarlig for fagskolene juni Skolene Kvalitetssikringsarbeid på skolene i forhold til ssbresultat 02. juli Skolene/ Fylkene Frist for innsending av fil vedr. ssbresultat (1. innsending) Oppt.ktr juli Oppt.ktr Kvalitetssikring av innsendte filer fra skolene/fylkene ssbresultat 06. august Oppt.ktr Frist for tilbakemelding til skolene på ssbresultat og utsending av oversikt (for kontroll og evt. korrigering) over studentene på hver skole for skoleåret Skolene Kopi til fylkesansvarlig for fagskolene august Skolene Oppretting av feil på skolene i forhold til ssbresultat 15. august Skolene Frist for rapportering av studentdata for vår 2012 DBH-F 17. august 28. september Skolene/ Fylkene 12. oktober SSB VIGO Sentralbasen Frist for innsending av korrigerte data (ny fil) for ssbresultat (2. innsending) Levering av Fagskoledata ssbresultat og ssbresultatmodul for skoleåret (1. levering) Tilbakemelding til Opptakskontoret på ssbresultat Oppt.ktr SSB VIGO (Sentralt) OBS! Uttrekk av nye filer krever nøyaktighet i forhold til at elevene kan være overført til nytt skoleår. Grunnlag for foreløpig publisering av utdanningsstatistikk i des og KOSTRA ureviderte tall oktober 24. oktober Oppt.ktr VIGO Sentralbasen Dialog med skolene dersom det er feil i Fagskoledata ssbresultat Levering av Fagskoledata ssbresultat og ssbresultatmodul for skoleåret (endelig levering til SSB) Skolene SSB Grunnlag for foreløpig publisering av utdanningsstatistikk i des og KOSTRA ureviderte tall , og for endelig statistikk og KOSTRA september VIGO Lokalbase Rapportering til Lånekassen over Resultatene for skoleåret Lånekassen Opptakskontorets oppgaver i forbindelse med rapportering Skolenes oppgaver i forbindelse med rapportering Skolenes oppgaver i forbindelse med rapportering til DBH-F Informasjon om når data blir sendt videre fra VIGO Sentralbase til SSB Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 3 av 30

4 ssbstudent (skoleåret ) Måned Ansv Hva Til Kommentar 03. september Skolene Frist for når alle studentene på skolen skal være registrert i det skoleadm. systemet Oppt.ktr 10. september Oppt.ktr 30. september Skolene oktober Skolene Frist for utsending av info i forbindelse med Fagskoledata ssbstudent (skoleåret ) Frist for når alle tilbudskoder og moduler på studentene skal være registrert i det skoleadministrative systemet Kvalitetssikringsarbeid på skolene i forhold til ssbstudent Skolene Kopi til fylkesansvarlig for fagskolene 10. oktober Skolene/ Fylkene Frist for innsending av fil vedr. ssbstudent (1. innsending) Oppt.ktr oktober Oppt.ktr Kvalitetssikring av innsendte filer fra skolene/fylkene ssbstudent 15. oktober Skolene Frist for rapportering av utdanningstilbud og studentdata for høstsemesteret 2012 DBH-F 24. oktober Oppt.ktr Frist for tilbakemelding til skolene på ssbstudent og utsending av oversikt (for kontroll og evt. korrigering) over studentene på hver skole for skoleåret Skolene Kopi til fylkesansvarlig for fagskolene oktober Skolene Oppretting av feil på skolene i forhold til ssbstudent 01. november Skolene 09. november 23. november SSB VIGO Sentralbasen Frist for innsending av korrigerte data (ny fil) for ssbstudent (2. innsending) Levering av Fagskoledata ssbstudent og ssbstudentmodul for skoleåret (1. levering) Tilbakemelding til Opptakskontoret på ssbstudent Oppt.ktr SSB VIGO (Sentralt) Grunnlag for foreløpig publisering av utdanningsstatistikk i des og KOSTRA ureviderte tall , og for endelig statistikk og KOSTRA november 03. desember Oppt.ktr Dialog med skolene dersom det er feil i Fagskoledata ssbstudent Skolene 05. desember VIGO Sentralbasen Levering av Fagskoledata ssbstudent og ssbstudentmodul for skoleåret (endelig levering til SSB) SSB Grunnlag for endelig publisering av utdanningsstatistikk i mai 2013 og KOSTRA reviderte tall Opptakskontorets oppgaver i forbindelse med rapportering Skolenes oppgaveri forbindelse med rapportering Skolenes oppgaver i forbindelse med rapportering til DBH-F Informasjon om når data blir sendt videre fra VIGO Sentralbase til SSB Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 4 av 30

5 Fødselsnummer Fødselsnr Studentens fødselsnummer (fra folkeregisteret) 11 siffer (DDMMÅÅPPPPP) DD = dag MM = måned ÅÅ = år PPPPP = personnummer kommentar Dersom en student får endret fødselsnummer i SSB bør dette meldes tilbake til Opptakskontoret som melder dette videre til aktuell skole. Dersom en skole får melding om at en student har fått et gyldig D-nr eller F-nr må dette rettes i det skoleadministrative systemet. I tillegg må nytt fødselsnummer meldes til Opptakskontoret. Dersom en student har et kundeforhold i en norsk bank har vedkommende fått tildelt et D-nr (evt. F-nr). Forslag til Fellesrutiner Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Det er Opptakskontoret som skal opprette det fiktive fødselsnummeret, mens studenten selv må skaffe seg et eventuelt D- nr. Før Opptakskontoret oppretter et fiktivt fødselsnummer må det gjøres oppslag i Det sentrale folkeregister (DSF) for å kontrollere om det allerede ligger et gyldig F-nr eller D-nr på personen. Regler for fiktivt fødselsnummer: Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel blir til ). Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (for fagskolene 70). Dersom det allerede er opprettet en person i Vigo med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv. Eksempel jente: (født ) Eksempel gutt: (født ) Ved vask mot folkeregisteret får Vigo tilbakemelding dersom et D-nr er endret til et F-nr. Opptakskontoret må eventuelt melde disse endringene videre til aktuell fagskole. SSB vil også kunne melde tilbake til Opptakskontoret personer med et fiktivt fødselsnummer/d-nr og som de oppdager har fått et gyldig D-nr/F-nr. Opptakskontoret må selv finne det korrekte D-nr/F-nr ved oppslag mot DSF og rette dette i Vigo. Nytt D-nr/F-nr må meldes til aktuell fagskole. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 5 av 30

6 Hvor plassert i Fødselsnr Registrering og rutiner Faste opplysninger om skolens elever kan hentes inn Skole på flere forskjellige måter: Elever kan leses inn fra Vigo (Det Sentrale inntakssystemet) via Fil Importer Elever fra Vigo. Når elevene importeres, leses elevenes Programområde inn samtidig, og Dato begynt settes lik skoleårets Fra dato i skoleårsinformasjon. Elever kan hentes fra annen skole i fylkesbasen. Elever flyttes opp fra ett skoleår til neste skoleår via oppflyttingsrutinen (Skole Rutiner eller Funksjoner Oppskriving til nytt skoleår). For at elevene skal flyttes opp, må feltet Oppflyttingskole i oversikten Elever være fylt ut med mottakende skoles kode. Elever som skal flytte opp ved egen skole må ha skolens kode i feltet. Elever kan registreres manuelt. Ved manuell innlegging blir Dato begynt automatisk satt til dagens dato, må endres ved behov. Det er ingen varsler på utlastingsrutinen i forhold til fødselsnr. kun ved import til Vigo derfor må det kontrolleres slik: 1. Stå i oversikten Elev og hent fram kolonnen fødselsnummer. 2. Sett filter på fødselsnummer som starter med 4 eller høyere (>4*) 3. at de to siste tallene er lik fylkets nummer (for 70 for fagskolen) 4. at 7. og 8. siffer er 99 (se under utfyllende kommentarer). Dersom det er angitt Webvisning = Ja på skolen, er det nå bare administrator i basen som kan opprette fiktive fødselsnumre. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 6 av 30

7 Vigo skolenummer Skolenr Vigo sitt skolenummer som benyttes i Vigo, og i forbindelse med rapportering til SSB, Utdanningsdirektoratet og Lånekassen FFxxx FF = fylkesnummer (for fagskolene er dette fylke 70) xxx = nummer for den enkelte skole kommentar Hvor plassert i Registrering og rutiner Det er Opptakskontoret som oppretter nye skolenummer etter forespørsel fra fylkene. Sentral informasjon - Skoler Skolenummer opprettes av sentral administrator i fylket når Opptakskontoret har godkjent skolenummeret. Det er bare administrator som kan legge inn skolenummer. Det er krav om, og kun lov å legge inn koder med 5 siffer. Skolenummer kan ikke endres hvis skolen benytter SkoleArena eller LMS Det kan ikke ligge to skoler med samme skolenummer i basen, unntak er hvis den ene skolen er filial av den opprinnelige skolen. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 7 av 30

8 Programområde (i Fagskolen er dette Tilbudskode) Programområde Tilbudets alfanumeriske kode på 6 posisjoner. Koden er satt sammen av 1. posisjon Skoleslag 2. posisjon Fagfelt 3. posisjon Fagretning 4. og 5. posisjon Fordypning 6. posisjon Gjennomføringsstruktur Tilbudskoden blir gitt av Opplæringskontoret når tilbudet er NOKUT-godkjent. Alle gyldige tilbudskoder ligger i Vigo kodeverksbase. kommentar Eks: FHH02D 1. posisjon Skoleslag: Fagskole 2. posisjon Fagfelt: Helse (eks) 3. posisjon Fagretning: Helse og sosialfag (eks) 4. og 5. posisjon Fordypning: Eldreomsorg (02) (eks) 6. posisjon Gjennomføringsstruktur: D = deltid (eks) Skolen må sende inn informasjon til Opptakskontoret når de har fått godkjent et nytt fagskoletilbud. Opptakskontoret fastsetter ny tilbudskode. Det er kun tillatt å bruke gyldige tilbudskoder i SAS og Vigo. Tilbudskoden skal overføres til Vigo. Studenten må derfor ha Ja i feltet Til Vigo på tilbudskoden. Ved import fra SAS til Vigo vil tilbudskoden på filen testes mot Vigo s kurs-tabell. Det blir kontrollert at det er en gyldig tilbudskode og at tilbudskoden er på samme nivå som skolen. Fagskoler kan bare sende inn tilbudskoder på fagskole-nivå. Hvor plassert i Registrering og rutiner Sentral informasjon grunndata skole - programområder Kan manuelt registreres på eleven, men skal i utgangspunktet følge med inntaksfila fra Vigo (dvs fra Opptakskontoret). Når Programområde legges inn for en elev oppdateres samtidig feltet Utdann.prog. ut på Elev. Feltet oppdateres fra tabellen Programområde og kodens tilhørende utdanningsprogram. Programområdekoden følger med inntaksfila og skal ikke endres. Elev som bytter programområde skal avsluttes med Dato sluttet på den ene tilbudskoden og Dato begynt på ny tilbudskode. Ved endring av tilbudskode får brukeren opp en dialog: Dette er aktuelt for fagskolen. Dette er ikke aktuelt for fagskolen. Filtrer på evt. blanke i feltet Programområde Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 8 av 30

9 1. Stå i Elev og hent fram feltet Programområde 2. Sett filter på blank verdi ( ) NB! Dersom programområde eller Vigo-kurskode mangler på bare en av elevene i utvalget til eksport, stopper hele eksporten. Feilmelding kommer på Eksportlogg. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 9 av 30

10 Fagkode (i Fagskolen er dette Modulkode) NVB Alfanumeriske kode for en modul eller en eksamen i en modul. Koden er satt sammen av 1. og 2. posisjon Skolefortegnelse 3. posisjon Fagfelt 4. posisjon Fagretning 5. og 6. posisjon Fordypning 7. posisjon Settes fortløpende alfanummerisk Modulkoden foreslås av skolen og skal godkjennes av Opptakskontoret. Alle gyldige modulkoder ligger i Vigo kodeverksbase. kommentar Eks: 40HH02A Koden er satt sammen av 1. og 2. posisjon Skolefortegnelse: 40 for Østfold fagskole (eks) 3. posisjon Fagfelt: Helse (eks) 4. posisjon Fagretning:Helse og sosialfag (eks) 5. og 6. posisjon Fordypning: Eldreomsorg (02) (eks) 7. posisjon Settes fortløpende alfanummerisk Modulkode, modulnavn og fagskolepoeng (omfang) skal sendes til Opptakskontoret for godkjenning. Når godkjenning er gitt fra Opptakskontoret må Modulkode, modulnavn og fagskolepoeng legges inn i SAS. Det er kun tillatt å bruke gyldige modulkoder i SAS og Vigo. På studenten skal kun registreres inn de modulkodene som studenten får opplæring i det aktuelle skoleåret. Modulene skal overføres til Opptakskontoret. Disse må markeres med Ja i feltet Til Vigo. Ved import fra SAS til Vigo vil modulkoden på filen testes mot Vigo s fagkodetabell. Det blir kontrollert at det er en gyldig modulkode og at modulkoden er på samme nivå som skolen. Fagskoler kan bare sende inn modulkoder på fagskolenivå. Det er kun modulkoder som er godkjent av Opplæringskontoret som skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fagskolepoengene fastsettes ved godkjenning. Disse må ikke endres. Dersom fagskolepoengene er feil må skolen kontakte Opptakskontoret. OBS!! Kun moduler hvor det settes karakterer ved skoleårets slutt skal overføres til Vigo. Disse må settes med J i feltet Til Vigo. Eventuelt andre fag som legges på eleven må settes med N i feltet Til Vigo. Hvor plassert i Sentral informasjon grunndata skole NVB-koder Alle fag som skal være med på fagdokumentasjon og i eksporten til Vigo må være registrert med en NVB-kode. For eksport til Vigo må de i tillegg ha Til Vigo = Ja. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 10 av 30

11 Registrering og rutiner Det er viktig at opplysningene i faggruppene er korrekte. Opplysningene arves ned til elevfaget og videre til fagkarakteren når du oppretter disse. Når faggrupper er opprettet kan du opprette elevfag automatisk for gruppefagene. Sentral informasjon Trinn/kurs Rutiner Opprette elevfag (dvs studentmodul). Dette gjelder fellesfagene (dvs alle modulene). For fag som ikke undervises i Gruppe (Klasse), opprettes elevfag via rutinen Generer Elevfag i Elever. Fag som bare benyttes til timeplanlegging (eksempelvis studietid) skal ikke ha NVB-kode, og ha Til Vigo = Nei. 1. Stå på en student 2. Åpne elevfag (Elev vindu Elevfag) 3. Klikk på Filter og velg Vis alle poster for aktivt skoleår 4. Hent fram kolonnene Til Vigo og NVB-kode 5. Sett filter på Til Vigo = Ja og NVB-kode er blank ( ) 6. evt. poster om Til Vigo skulle være satt til Nei. Denne rutinen er aktuell dersom eleven har individuelle fag. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 11 av 30

12 Kommentar Fagtype (i Fagskolen er dette Modultype) Fagtype Gruppering av moduler FF = Modulene VF = Fagene PF = Hovedprosjekt ligger i Vigo kodeverksbase. Det må legges rett fagtype på modulene (FF) og fagene (VP) Fagene skal ikke overføres til Vigo Hvor plassert i Registrering og rutiner Sentral informasjon grunndata skole NVB-koder. Fagtype er et felt knyttet til NVB-koden (kolonne). Hvis fagtypen skal avvike fra den faste, registreres dette manuelt på det enkelte elevfag. Kontroll på at riktig fagtype knyttet til riktig fag 1. Åpne elever vindu elevfag filter vis alle poster for aktivt skoleår. 2. Hent fram feltene fagtype, NVB og Til Vigo 3. at ingen fag har annen fagtype enn Fellesfag og Valgfritt programfag Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 12 av 30

13 Ajourholdskode Ajourhold Kode for korrigering av opptaket til 1. skoleår innen fagskolen, fra siste maskinelle opptak og ut august måned. Kodene fastsettes av Vigo kodeverkgruppe. I = Inntatt Ikke importert fra Vigo (som inntatt), men er tatt inn som student ved skolen i august måned. E = Endret tilbudskode på samme skole Var importert fra Vigo på en tilbudskode, men har byttet over til en annen tilbudskode på samme skole i løpet av august. N = Ikke møtt Var importert fra Vigo, men har sagt fra seg plassen før skolestart eller ikke møtt opp på skolen første skoledag. S = Sluttet Var importert fra Vigo eller er tatt inn i løpet av august, startet på skolen, men har sluttet i august måned. V = Nei til plass fra venteliste Hadde ventelisteplass etter siste maskinelle inntak. Fått tildelt plass fra venteliste i løpet av august måned, men har takket nei til plassen. kommentar Ajourholdskoden benyttes for å ajourføre opptaket fra siste maskinelle opptak fra Vigo. Koden skal kun settes i en begrenset periode (fra siste maskinenne opptak og ut august måned). Dette gjelder bare for de tilbudskoden som inngår i opptaket gjennom Opptakskontoret. Koden skal kun registreres på de studentene som har en endring i forhold til det maskinelle opptaket fra Vigo (Opptakskontoret). Studenter som er importerte fra Vigo (Opptakskontoret) og står på inntakslisten skal IKKE registreres med I. Studenter som blir tatt inn fra venteliste etter skolestart skal registreres med ajourholdskode = I. Studenter som blir tatt inn direkte på skolen (ikke står på venteliste) skal også ha ajourholdskode = I. Hvor plassert i Ajourhold Feltet ligger på Elevkort og i oversikten Elever Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 13 av 30

14 Registrering og rutiner Oppslag mot kodeverk som legges inn Sentralt. Alle koder må ha angitt Art. Art overføres til Vigo. Eksporten skal vise Vigo om en inntatt student har begynt, sluttet eller takket nei til plassen, eller om en ny student har startet på skolen etter Vigo inntak. Ved registrering av nye studenter settes koden I for Inntatt automatisk. For studenter som slutter, angis korrekt dato i Dato sluttet, og elevstatus og ajourholdskoden blir automatisk satt til Sluttet. For studenter som ikke møter (kode N) anbefaler vi at Dato sluttet settes lik Dato begynt. Eksporten forutsetter at studenter det skal meldes endring på blir registrert med ajourholdskode på Elevkortet slik: Gå til elever finn eleven elevkort eller Vis kolonner og hent fram feltet fyll ut feltet Ajourhold For at eksporten skal fungere må alle elever som får disse kodene ha Ja til Vigo Når vi har passert 1.9. og dere får beskjed om at ajourholdet pr er ferdig kan studenter som har fått kode N og S settes passive og slettes alternativt må de ha Til Vigo = Nei. Når opptaket er avsluttet må studenter som står igjen på ventelisten (dvs ikke har fått skoleplass) og som er importert slettes eller settes passiv. Sett følgende tabellfilter i Elev Passiv: slett 0 Ajourhold: <> Sjekk om du får opp alle elever det er foretatt justeringer på etter inntak. Hvis du ikke finner noen feil: Kjør Fil Eksporter Vigo Videregående Velg Ajourhold. En del fylker velger at Inntakskontoret kjører denne eksporten. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 14 av 30

15 Startdato på opplæringstilbudet Dato begynt Den dato studenten startet på opplæringstilbudet. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag kommentar Skal registreres når studenten begynner på skolen etter 1. skoledag. Startdato skal bare eksporteres fra SAS til Vigo dersom dato avviker fra skoleårets ordinære startdato. Startdato oppdateres i Vigo dersom startdato avviker fra skoleårets startdato. Hvor plassert i Registrering og rutiner Elever: Dato begynt (programområde) Ved manuell inntasting er standard verdi dagens dato. Dato må endres til korrekt dato dersom startdato er en annen. Programområde: registreres på Elevkort/ Elever sett inn kolonne Dato Begynt. Når en student starter sin utdanning fra og med andre skoledag skal det legges inn dato i Dato Begynt. Privatister skal ikke ha startdato. Her må det startdato tas bort. 1. Åpne Elever og hent fram kolonnen Ajourhold, Dato begynt og Vigo_import dato 2. Sett filter på Dato begynt forskjellig fra blank (<> ) 3. at dato er korrekt og ajourholdskode = I Det er kontroll på at dato bare kan være innenfor skoleårets begynnelse og slutt slik det er definert i skoleårsinfo. 1. Sett filter på Vigo_Import dato = blank 2. Alle poster som mangler importdato er opprettet manuelt og skal ha en Dato begynt fylt ut. 3. Dersom skolen har flyttet opp studentene via oppflyttingsrutinen i vil Fra dato i skoleårsinfo bli lagt inn som Dato begynt. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 15 av 30

16 Avbruddsdato på opplæringstilbudet Dato sluttet Den dato studenten avbryter skolegangen i løpet av skoleåret. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Kommentar Skal registreres når studenten avbryter opplæringen før siste skoledag. Studenter som melder fra om at de ikke skal ha skoleplassen før skoleåret starter skal registreres med avbruddsdato = 1. skoledag. Andre studenter skal registreres med den dagen de gir melding til skolen at de avbryter opplæringen. Gjelder studenter som tas inn til 1. skoleår: Dersom studenten slutter i perioden fra skolestart til ut august skal det også registreres ajourholdskoden S (Se under Ajourholdskode) Følgende automatikk ligger i de skoleadministrative systemene: Når en student får avbruddsdato på et tilbud blir alle underliggende moduler gitt samme avbruddsdato Modulene blir gitt modulstatus = S Studenten får studentstatus = S på tilbudskoden Studenten får fullførtkode = S på tilbudskoden Avbruddsdato og avbruddsårsak skal registreres når studenten skriver under på at den avbryter skoleåret. Dersom skolen sender brev til studenten pga stort fravær skal det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke studenten responderer på brevet settes siste tilstedeværelsesdag som avbruddsdato. Fristen for tilbakemelding kan for eksempel være 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til vedkommende student. Ved en students død, meld fra til Opptakskontoret pr telefon. Avbruddsdato skal bare eksporteres fra SAS til Vigo dersom dato avviker fra skoleårets ordinære sluttdato. Avbruddsdato oppdateres i Vigo kun dersom avbruddsdato avviker fra skoleårets sluttdato. Hvor plassert Registrering og rutiner Dato sluttet (på kurset) (arves ned i elevfag) Dato sluttet (kurset) registreres på Elevkort/ Elever sett inn Dato Sluttet. Privatister skal ikke ha avbruddsdato. Dato sluttet (kurset): Kontroll på om det er lagt inn avbruddsårsak. Avbruddsårsak kreves lagt inn for å få lagret posten. Det er kontroll på at Dato sluttet er etter Dato begynt: Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 16 av 30

17 Dato avmeldt(fag): kontroll på om det finnes bestått-karakterer 1. Gå inn i Elever og hent fram feltene Dato sluttet. Passiv, sluttårsak og Til Vigo 2. Klikk på Tabellfilter og fjern filter på Passiv. 3. Sett filter på Dato sluttet forskjellig fra blank (<> ) 4. Studenter som sluttet før skal ha ajourholdskode og avbruddsårsak lik sluttet og Til Vigo = nei dersom ajourholdet er avsluttet. 5. Studenter som har sluttet etter skal ha Til Vigo = Ja Dersom ajourhold er korrekt registrert, kan datofilteret eksempelvis endres til: For bare å vise studenter som har sluttet etter ajourholdet. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 17 av 30

18 Startdato på modulen Dato tilmeldt Den dato studenten startet på modulen. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag kommentar Startdato på modulen skal bare registreres inn når studenten begynner på en modul etter skolestart eller bytter over til en annen modul i løpet av skoleåret. Startdato oppdateres i Vigo dersom startdato avviker fra skoleårets startdato. Hvor plassert i Registrering og rutiner Elevfag: Dato tilmeldt (fag) Fylles bare ut dersom datoen avviker fra skoleårets startdato. Fag (dvs modul): registreres på Elevfag Dato Tilmeldt Det skal legges inn dato i feltet når en student starter med et enkeltfag (enkel modul) etter skolestart. Eks bytter fra et fag (en modul) til et annet i løpet av skoleåret. Dato settes lik dagens dato. Dersom dette ikke er den reelle dato må dette endres. Dersom en student starter på hele kurset etter skolestart vil det ligge dato i feltet Dato begynt (på studenten). Da er det ikke da nødvendig å legge dato i feltet Dato tilmeldt på alle fagene (modulene). Når en student får nytt fag (ny modul) eller bytter fra et fag (en modul) til et annet i løpet av skoleåret vil dagens dato kommer opp i feltet Dato tilmeldt. Dersom studenten reelt startet en annen dag må dette manuelt rettes. Dato tilmeldt i elevfag oppdateres automatisk. Dersom elevfaget opprettes før skoleårets begynnelse, blir datoen satt lik skoleårets start-dato i skoleårsinformasjon. Dersom elevfaget opprettes etter at skoleåret har begynt, settes datoen lik dagens dato. Dersom dette ikke er den reelle dato må dette endres. I rutinen for oppretting av elevfag i elever kan dato justeres i oppstartsbildet av rutinen. Det samme gjelder i rutinen for kopiering av elevfag. 1. Åpne elevfag og bruk Filtervalget Vis alle poster for aktivt skoleår 2. Sett filter på dato etter skolestart (eksempelvis ) Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 18 av 30

19 Avbruddsdato på modulen Dato avmeldt Den dato studenten avbryter modulen. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag kommentar Avbruddsdato på modulen skal bare registreres inn dersom studenten slutter på modulen før skoleårets slutt eller bytter over til en annen modul i løpet av skoleåret. Avbruddsdato oppdateres i Vigo kun dersom avbruddsdato avviker fra skoleårets sluttdato. Hvor plassert i Registrering og rutiner Dato sluttet (kurset) (arves ned i elevfag) Dato avmeldt (fag) Dato sluttet (kurset): registreres på Elevkort/ Elever sett inn Dato Sluttet. Dato avmeldt(fag): registreres på Elevfag Dato avmeldt. Automatisk nedarving til elevfag dersom Dato sluttet fylles ut på elev. Dato avmeldt(fag): kontroll på om det finnes bestått-karakterer 1. Klikk på Vindu og hent fram Elevfag. 2. Klikk på Filter og velg Vis alle poster for aktivt skoleår 3. Sett filter på Dato avmeldt <>. 4. feltene Dato avmeldt, fagstatus og Til Vigo i Elevfag. 5. NB! Fag med fagstatus Utgår vil bli overført til Vigo med blank sluttdato. 6. Fag studenten har sluttet i etter skal ha Til Vigo = Ja og fagstatus = Sluttet Dersom ajourhold er korrekt registrert, kan datofilteret eksempelvis endres til: For bare å vise studenter som har sluttet etter ajourholdet. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 19 av 30

20 Avbruddsårsak Avbruddsårsak Kode som viser årsaken til at eleven sluttet på programområdet eller lærlingen/ lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten. Kodene fastsettes av Vigo kodeverkgruppe. Avbruddsårsak skole AR = Fått arbeid AS = Begynt på annen skole AP = Byttet til nytt programområde på samme skole FL = Flyttet FR = Stort fravær FV = Feilvalg IM = Ikke møtt LA = Sluttet på skolen i løpet av skoleåret for å begynne i lære LV = Lang reisevei MI = Militærtjeneste OP = Manglende oppholdstillatelse PM = Permisjon PS = Personlige årsaker SL = Skolelei/motivasjon UH = Utenlandsopphold UK = Utvekslingselev, kalenderår US = Utvekslingselev, skoleår VA = Fagvansker AF = Annen frafallsårsak/ikke oppgitt kommentar Kun gyldige koder skal ligge i SAS og Vigo. Avbruddsdato og avbruddsårsak skal registreres når studenten skriver under på at den er sluttet på skolen (Se også under Avbruddsdato). Det er obligatorisk å fylle ut avbruddsårsak. Hvor plassert i Registrering og rutiner Grunndata skole Elever Elevavbruddsårsaker Registreres i Elever eller på elevkortet både Dato sluttet og avbruddsårsak. Kontroll mot Dato Sluttet (disse må henge sammen). Dersom Dato sluttet er fylt ut, lagres ikke posten før Avbruddsårsak er fylt ut. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 20 av 30

21 Fagstatus (i Fagskolen er dette Modulstatus) Fagstatus Studentens status på en gitt modul. E = Elev. Gjelder en student som deltar i undervisning eller er tatt inn som student ved skolen (nettundervisning). Studenten følger ordinær læreplan og skal ha alle timene og skal gis standpunktkarakter. F = Fritatt. Gjelder en student som er fritatt fra opplæring i den aktuelle modulen. Studenten vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele opplæringstilbudet dersom vedkommende tar opplæringstilbudets øvrige moduler. S = Avbrutt opplæringen i modulen. Kommentar Modulstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan den enkelte modul er gjennomført eller evt. ikke gjennomført. E = Elev Studenter som tar utdanningen som nettundervisning skal også registreres med fagstatus E. (Tilbudskoden viser at utdanningen er tatt som nettundervisning). F = Fritatt (fra opplæring) - har likeverdig eller mer omfattende relevant/ tilsvarende opplæring. S = Avbrutt En student som avbryter en modulen i løpet av skoleåret for å ta modulen som privatist skal registreres med fagstatus P dersom eksamen tas på samme skole. Hvor plassert i Registrering og rutiner Elevfag: Fagstatus Fagkarakterer: Fagstatus (arves ned fra elev) Registreres på Elevfag Fagstatus, standardverdi blank verdi = elev. Fagstatus-feltet brukes for å angi en status på det enkelte elevfaget. For fag tilhørende kunnskapsløftet skal fagstatus være uendret og settes Til fagdok = Nei dersom et fag ikke skal med på dokumentasjon. Elevstatus arves i en del tilfelle ned i fagstatus, eksempelvis Sluttet. Der hvor kodene avviker i forhold til registreringshåndboken, blir kodene konvertert i eksporten til Vigo slik: Hospitant skal ikke overføres til Vigo (sett Nei til Vigo) Ved eksport til Vigo blir det gitt følgende fagstatus: Sluttet blir S = Sluttet Utgår blir E = Elev Delkurs blir E = Elev Ønsket blir ikke eksportert til Vigo Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 21 av 30

22 Fritatt blir F = Fritatt Realkompetansevurdert blir R = Realkompetansevurdert Alternativ opplæringsplan blir A= Alternativ opplæringsplan Nettundervisning blir N = Nettundervisning X - Utenlands utveklingselev blir U = Utenlands utvekslingselev i Norge Y Norsk utvekslingselev. Fjorårets studenter som inneværende skoleår er i utlandet har ikke fag på hjemmeskolen. Vigo setter elevstatus I på disse i Vigo. Z Oppdragsundervisning blir O = Oppdragsundervisning. Elev blir konvertert til Voksen dersom det på elev er angitt Vigo_voksen = Ja. Dersom et fag blir registrert med fagstatus = Realkompetansevurdert, får brukeren spørsmål om Vigo_voksen skal settes lik Ja. 1. Gå inn i Elev, klikk på Vindu og velg Elevfag. 2. Hent fram kolonnene Fagstatus Til Vigo og NVB. 3. Klikk på Filter og velg Vis alle poster for aktivt skoleår. 4. Sett filter på fagstatus større enn a (>a) Fag med fagstatus = Alternativ opplæringsplan må kontrolleres med eksakt filter på fagstatusen ettersom her må også NVB-koden kontrolleres spesielt. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 22 av 30

23 kommentar Karaktertermin Kar.art Betegnelse på perioden karakteren settes. ST = Standpunkt (og Eksamen). Standpunktkarakter = modulkarakter. Koden vil ligge på eksportfilen fra SAS til Vigo og vise hvilken termin faget/karakteren er tatt på. I de skoleadministrative systemene har dette en annen benevning. Hvor plassert i Registrering og rutiner Kar.art Vinduet finnes som menyvalg under Skole Elever Fagkarakterer, eller Elevfag Fagkarakterer. Vinduet finnes også som menyvalg under Skole Faggrupper Fagkarakterer, eller Elever Fagkarakterer. Terminmeldingene skal relateres til en av følgende arter: Annet 1. termin 2. termin Standpunkt Eksamenskarakter Faggrupper generere fagkarakterer. For Eksamenskarakterer via Eksamenspartier Eksamenskandidater. Karakterer gjøres tilgjengelig i skolemodulen når Tilgangsnivå settes til Åpen. Rapportene: Elever uten tallkarakterer Gruppeliste karaktermatrise I oversikten fagkarakterer: 1. Åpne fagkarakterer fra Elever eller Faggrupper. 2. Hent fram kolonnene Kar.art, Karakter, Oppmøtestatus og Fagstatus. 3. Klikk på Filter og velg Vis alle poster for aktivt skoleår. 4. Sett filter på karakter = Eventuelle poster med Kar.art = Eksamen og blank verdi i karakterfeltet, skal ha oppmøtestatus fylt ut. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 23 av 30

24 kommentar Eksamensform Eks.type Den eksamen som gis lokal og sentralt. S = Skriftlig eksamen M = Muntlig eksamen SM = Skriftlig/muntlig eksamen Det finnes kun en eksamensform pr fagkode. Det skal derfor være ett en til en forhold mellom modulkode og eksamensform. Det er vitnemålet denne opplysningen er interessant for; viktig at kun den koden blir registrert som faktisk kommer frem på vitnemålet. Hvor plassert i Registrering og rutiner Fagskolen er ikke underlagt Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet når det gjelder læreplaner, koder, karakterbetegnelser og dokumentasjon. Nasjonale utvalg setter nasjonal standard som skal regulere slike forhold. Skolene skal følge denne standarden. Dersom skolens NOKUTgodkjenning er i strid med denne standarden, kan skolen utbedre dette ved endringsmelding til NOKUT. Standarden kommer til uttrykk blant annet i det nasjonale planverket. Fagkarakterer/Eksamenskandidat: Kar. Art = Eksamen, feltet Eks.type. Feltet Eks.type oppdateres i Elevfag når Rutinen Endre tilgangsnivå i Eksamensmodulen kjøres til Åpen. Registreres i Eksamensmodulen ved uttrekk til eksamen. Kontroll på om alle elevfag har med en eksamenstype dersom studenten har vært trukket ut til eksamen: Rapporten Eksamensmatrise - oppmelding i skolemodulen. Sett filter på fagkarakterer Kar.art = 4 (eksamenskarakterer) Sammenlign med rapporten Forarbeid, eksamensmatrise oppmeldte kandidater i eksamensmodulen. Dersom -ansvarlig har angitt korrekt eksamenstype på NVB-koden, arves denne automatisk ned i eksamensmodulen når det opprettes et parti. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 24 av 30

25 kommentar Oppmøtestatus Oppmøtestatus Status for oppmøte ved sentralt gitt eksamen. Koder for gitt eksamen 0 = Avlagt 1 = Dokumentert fravær 2 = Ikke dokumentert fravær Fast plukkliste fra SAS-systemene som inneholder lokale og sentral koder. Studenter som ikke møter til eksamen må markeres med kode for hvilket fravær studenten hadde (dokumentert eller ikke dokumentert fravær). NB! Fagskolen benytter bare 1 (Dokumentert fravær) og 2 (Ikke dokumentert fravær). Hvor plassert i Oppmøtestatus Plassert under Fagkarakter/ Eksamenskandidat Registrering og rutiner Dokumentert fravær registreres som Gyldig fravær. Ikke dokumentert fravær registreres som Ikke møtt. Eksamensmodulen eksamenskandidater: med følgende filter i Eksamenskandidat bare les eller bruk filtervalget Vis alle poster for egen skole i eksamenskandidater. Sett følgende filter: 1. Karakter = 2. Oppmøtestatus = 3. Eksamenstype: <> 4. Dette filteret vil utelukke poster av typen forberedelsespartier og kartleggingsprøver. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 25 av 30

26 Fullførtkode Vigo_fullførtkode Gir status på hvordan studenten har gjennomført et opplæringstilbud ved (det normale) skoleårs slutt. B = Bestått Studenten har fullført og bestått hele opplæringen. Karakter A til E i alle moduler. Både for modulkarakterer og eksamenskarakterer. I = Fullført og ikke bestått Studenten har fullført hele opplæringen, men har ikke bestått (karakteren F) i en eller flere moduler. M = Ikke fullført hele opplæringstilbudet pga mangler grunnlag for vurdering Studenten har ikke fullført hele opplæringen fordi studenten mangler grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag eller IM - ikke møtt til eksamen) i en eller flere moduler. H = Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidsstudent. Studenten har ikke fullført hele opplæringen og holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidsstudent. S = Avbrutt i løpet av skoleåret Studenten har avbrutt hele opplæringen i løpet av skoleåret. kommentar Fullførtkode B kan ikke settes før studenten har Minimum 120 fagskolepoeng i et 2-årig løp 60 fagskolepoeng i et 1-årig løp 30 fagskolepoeng i et halvårig Fullførtkodene skal ikke settes i SAS før alle karakterene er lagt inn. Dvs også alle eksamenskarakterene. Studenter som har gjennomført første år (av et to-årig løp) på fagskolen skal registreres med: H = holder fortsatt på med opplæringen Fullførtkode H skal også benyttes for deltidsstudenter frem til de er ferdig med hele fagskolen. Studenter som har fullført hele fagskolen skal registreres med: B = fullført og bestått hele opplæringen I = fullført og ikke bestått hele opplæringen M = ikke fullført hele opplæringen pga manglende grunnlag for vurdering. Studenter som avbryter opplæringen i løpet av skoleåret skal registreres med S = Avbrutt i løpet av skoleåret Det er viktig at fullførtkoden blir riktig registrert på skolen. Denne koden blir sendt til Statistisk sentralbyrå (SSB) og viser hvordan studenten har fullført skoleåret. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 26 av 30

27 Hvor plassert i Registrering og rutiner Elev Vigo_fullførtkode Vigo-fullførtkode må registreres manuelt. Rutinen Oppdater fullførtkode er kun beregnet på ordinære videregående skoler. Stå i elevtabellen Hent fram feltet Vigo fullførtkode Kontroll på om alle har fått Vigo-fullførtkode Sett filter på alle studenter med Til Vigo = Ja og blank verdi i Vigo-.fullførtkode. Eksport til Vigo av 2.termin/standpunkt/eksamen vil bli avbrutt dersom en eller flere studenter har blank verdi i fullførtkode. NB! Dette gjelder også selv om student er satt passiv. Studenter som avbryter opplæringen og får en verdi i Dato sluttet vil automatisk få Vigo-fullførtkode = Sluttet. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 27 av 30

28 kommentar Hvor plassert i Bevistype Vigo_dokumentasjonskode Viser hvilken bevistype studenten har fått på opplæringen. KB - Kompetansebevis VM Vitnemål RA = Result and assessment (maritime skoler) DP = Diploma (maritime skoler) Elever Vigo_dokumentasjonskode. Registrering og rutiner Kan registreres manuelt. Eksport til Vigo tester på fagdokumentasjon. Dersom eleven har fått utstedt et vitnemål, legges VM ut. For alle andre elever legges det ut KB. 1. Stå i elevoversikten 2. Hent fram feltet Vigo_dokumentasjonskode 3. Klikk på Vindu, velg Fagdokumentasjon 4. at utstedt dokumentasjon samsvarer med Vigo_dokumentasjonskode for den enkelte elev Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 28 av 30

29 Gyldige koder kommentar Hvor plassert Registrering og rutiner i Karakterstatus Eks.kategori Kode for karakterer som blir endret. A = Avlyst eksamen B = Annullert eksamen E = endring pga feilføring K = klage på karakteren U = utsatt eksamen N = ny eksamen S = særskilt eksamen Viser at en karakter er endret etter første rapportering til Vigo. Eksamenskandidater(Fagkarakterer av Art 0 Eksamen) Eksamenskategori. Registrering foregår i Eksamensmodulen. Ref. eksamenskarakterer. Kjør rutinen Oppdater Vigo fullførtkode: Sett deretter filter i Elevoversikten, NUS-elev = Ja For å finne disse fagene 1. Åpne oversikten Elever fagkarakterer 2. Klikk på filter velg Vis alle poster for aktivt skoleår med Eks.kategori = Ny, Særskilt, Utsatt og Klage Eksport til Vigo vil legge ut fjorårets programområde ettersom fylkene ønsker å tilbakeføre karakterene til det året faget ble tatt. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 29 av 30

30 Skala A B C D E F I tillegg kan følgende karakterer benytttes: Karakterskala Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier (Eksisterende beskrivelser) Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Meget god prestasjon. Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. OBS! Elev som har så stort fravær at det ikke er grunnlag for å settes karakter skal ha karakteren F (Ikke IV (Ikke vurderingsgrunnlag) slik de videregående skolene setter). Eleven skal da registreres med fullførtkode M (se under variabel fullførtkoder) For elev som ikke møter til eksamen settes karakteren IM = Ikke møtt. Eleven skal da registreres med fullførtkode M (se under variabel fullførtkoder) Karakteren GK (Godkjent) benyttes i forhold til LØM-modulen eller dersom hele moduler er tatt på en annen skole. Brukerhåndbok Sats skole Oppdatert Side 30 av 30

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Registrering og kvalitetssikring av data i TP før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Hva må finnes i sentrale tabeller? (Gjøres av fylkesansvarlig) Sentral informasjon -> Skoler Fagskolene egne skolenumre Fagskolene skal ha

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Versjon 2.0 publisert 07.06.2011 BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016 Fagforum VIGO Voksen Værnes, 06.-07. september 2016 Kvalitetssikring av data statistikk til SSB og Udir Trude Riple John Kristiansen VIGO Voksen Kandidaten registreres seg på VIGO Web og overføres til

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 29012018 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Vigo-rapportering -16

Vigo-rapportering -16 Vigo-rapportering -16 Klargjøring med import fra sas /Vigo og kontroll og ajourføringer. (Basert på VV-Versjon August-2016.) 1. Kontroll og klargjøring av basisdata 2. Import av resultater fra sas og Vigo

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data Extens og elevrapportering Kvalitetssikring av data Mars 2012 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVA BRUKES ELEVDATA TIL?... 4 1.1.1 Vigo Sentralbase... 4 1.1.2 Statistisk sentralbyrå... 4 1.1.3 Utdanningsdirektoratet...

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 7 Notat om Fagskolen Dato: 31.10.2012 Sider: 5 1. Fagskolen 1.1 Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 16. mars 2015 Korrekt kodeverk som brukes? Alle kan logge seg inn med lesetilgang Kodeverk Fagmerknader Vitnemålsmerknader Utd/programområder Fag -oversettelser Viktig å

Detaljer

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 Måned Fra Hva Til Kommentar Pr. 07.08.2014 Fargekoder se i slutten av dokumentet. August 2014 04.aug 04.aug 15.aug 19.aug 31.aug Skolene Søker- og fagopplæringsdata

Detaljer

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorer... 1 Hvordan forstå indikatorene?... 2 Gjennomføring... 2 Frafall... 2 Overgang fra grunnskolen:... 2 Overganger

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer 1. Endringer 1. Det genereres nå automatisk poster i CV / Utdannelse ut fra innhold i løpet TIDLIGERE UTDANNING, som er automatisk importerte fra VIGO i forbindelse med kandidatens web-søk. Disse postene

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Udir innhenter informasjon om elever, programområder og fag i videregående opplæring for skoleåret 2016/2017 ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.08.2016

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Nyheter og endringer siden Brukerforum 2015 Her er de viktigste endringer levert i oppgraderingene november -15, januar, mai og august 2016. Innhold 1. Store / små

Detaljer

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg.

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg. rundskriv nr. 17/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 15.10.2009 MR 36327/2009/040 Registreringar i Extens før rapportering til SSB 2009 NB: Det er viktig at denne informasjonen

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2012:1

Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Vedlegg A: Detaljert informasjon om indikatorene Vedlegg B: Datakilder Utdanningsdirektoratet 19. april 2012. Sist oppdatert: 7. september 2011 0 Innhold Vedlegg A: Detaljert

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv. Standpunkt- og eksamenskarakterer i fag Standpunktkarakterer er karakterer

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 6. Elever med fritak Generelt om fritak Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha

Detaljer

Tromsø maritime skole. VF-S-Veiledning for oppmelding av elevar i Sats Eksamen og PAS

Tromsø maritime skole. VF-S-Veiledning for oppmelding av elevar i Sats Eksamen og PAS Tromsø maritime skole VF-S-Veiledning for oppmelding av elevar i Sats Eksamen og PAS Utgave: 1.00 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 23.04.2013 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.2.2.2.2.4 Dok.type:

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Vår dato: 07.08.2013 Vår referanse: 13/28314 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Rundskriv SE 17 2013. Vedlagt

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

IST Skoleadministrasjon Lokal administrator Elin Bjertnes, IST

IST Skoleadministrasjon Lokal administrator Elin Bjertnes, IST IST Skoleadministrasjon Lokal administrator 02.11.2016 Elin Bjertnes, IST Agenda Nye elever Kopiere til neste år Gruppeorganisasjon Det ikke ordinære vitnemålet Nye elever Nye elever personer f. 2011-

Detaljer

VIGOskole videregå ende skole

VIGOskole videregå ende skole VIGOskole videregå ende skole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008 rundskriv nr. 11/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 10.05.2008 MR 13926/2008/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det:

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det: rundskriv nr. 24/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 02.11.2007 MR 23487/2007/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Friskolesamling 28. mars 2017 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Datakilder i videregående skole Vigo Fylkeskommunale videregående skoler Innsamlingsportalen Friskoler i Norge

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

IST Skoleadministrasjon- Versjoner og nyheter Elin Bjertnes

IST Skoleadministrasjon- Versjoner og nyheter Elin Bjertnes IST Skoleadministrasjon- Versjoner og nyheter 01.11.2016 Elin Bjertnes Leveranser 01. juni 09. august 27. sept tidlig nov tidlig des tidlig januar... Juni 2016 Mulighet for lærer til å legge inn kommentar

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon 1.0-05.05.2011 1. Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på http://fagskole.nsd.no Tabell

Detaljer

Brukerveiledninger her:

Brukerveiledninger her: Brukerveiledninger her: http://vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigoopplaering/brukerdokumentasjon Første gangs innlogging Når du er registrert som ny bruker, må passord alltid benyttes - så

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09102016 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

5A018 Utvid kvoter for rett

5A018 Utvid kvoter for rett 5A018 Utvid kvoter for rett Rapporten må kjøres for å få oppdatert kvoten for rett. Merk at dersom det elevkurset som utløser omvalget er fra skoleår 20092010 eller senere utvides kun kvote for retten,

Detaljer

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 rundskriv nr. 1/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal - Dato: Ref: 13.01.2012 2320/2012/062 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 Det er no klart for innhenting

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 rundskriv nr. 07/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: 26.05.2009 MR 19229/2009/040 Ref: Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 No

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer