Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?"

Transkript

1 Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen

2

3 Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har voksenrett og hva har de rett til? 2.Tilbud til søkere uten rett 3.Realkompetansevurdering 4.Opplæringstilbud for voksne

4 Hvem har voksenrett og hva har de rett til? Rett/ikke rett til videregående opplæring for voksne avgjøres kun ved søknad om voksenopplæring: Elektronisk søknad - Velg Voksenopplæring / realkompetansevurdering ID-porten/MinID Det er ingen søknadsfrist i Rogaland Søkerne får skriftlig svar innen tre uker etter at dokumentasjon er mottatt hos Voksenopplæringen. Vedtaket kan klages på innen 3 uker.

5 Forts. - Hvem har voksenrett og hva har de rett til? Fyller 25 år eller er eldre i søknadsåret (Ingen øvre aldersgrense.) Fullført grunnskole eller tilsvarende (9 år) Har tilstrekkelig opplæring i engelsk fra grunnskolen (5 år) Ikke fullført videregående opplæring Norsk statsborger / gyldig oppholdstillatelse

6 Forts. - Hvem har voksenrett og hva har de rett til? Fullført grunnskole eller tilsvarende (9 år) 6-13 Vilkår for inntak til Vg1 gjelder også voksne. I tillegg kommer krav til engelsk: Søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring (Dokumenteres med vitnemål) eller er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven 2-1 fjerde ledd (Fritatt fra opplæringsplikt) eller har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år. (Dokumenteres eller sannsynliggjøres) eller har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven 4A-1 og forskrift (Krav til vitnemål er sluttvurdering i fagene: Norsk, engelsk, matematikk og to av fagene: matematikk muntlig, naturfag, samfunnsfag eller RLE) Hvis fylkeskommunen finner at vilkåret ikke er oppfylt, skal søkeren sendes til kommunen som avklarer om han/hun har tilsvarende realkompetanse.

7 Forts. - Hvem har voksenrett og hva har de rett til? Har tilstrekkelig opplæring i engelsk fra grunnskolen (5 år): Spørsmål til Udir: Kan det stilles krav om engelskkunnskaper ved inntak til vgo for voksne? Svar fra Udir med Departementets konklusjon: En utenlandsk søker som har gjennomgått grunnskole i sitt hjemland uten å ha hatt engelsk som fag, kan etter departementets syn ikke sies å ha fullført "tilsvarende" norsk grunnskole. Konklusjon: Det er et krav om engelskkunnskaper ved inntak til videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven 4A- 3.

8 Kan det stilles krav om norskkunnskaper i forb. med inntak av voksne m/rett? Svar fra Udir : Det er ikke hjemmel til å kreve norskkunnskaper ved inntak til vgo. etter oppl.loven 4A-3. Minoritetsspråklige mulighet for inntak ville ha vært illusorisk dersom man skulle kreve kunnskaper i norsk. Voksne minoritetsspråklige kan ha rett til grunnskoleopplæring dersom vedkommende trenger det. Manglende kunnskaper i norsk og/eller engelsk kan være tilstrekkelig til å utløse en slik rett. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring, tospråklig fagopplæring eller spesialundervisning. Anbefaler bestått norskprøve 3 (B1 nivå) skriftlig og muntlig før opplæring påbegynnes.

9 Forts. - Hvem har voksenrett og hva har de rett til? Ikke fullført videregående opplæring Fullført videregående opplæring er: Fag-/svennebrev, yrkeskompetanse med vitnemål og studiekompetanse. (Både i Norge og hjemlandet.) Fullført videregående opplæring har også de som har mottatt opplæring av et slikt omfang at vedkommende må anses å ha tatt ut opplæringsretten sin. De som har brukt opp alle årene av ungdomsretten, har heller ikke voksenrett Eksempel: Fullført 11 års skolegang i Eritrea. Fullført opplæring men ikke avlagt eksamen, strøket på eksamen, fått IV eller ikke avlagt fag-/svenneprøven. De som har sluttet etter 1.november på Vg3

10 Forts. - Hvem har voksenrett og hva har de rett til? Voksne med rett til videregående opplæring for voksne har rett til: Gratis opplæring frem til én sluttkompetanse Å låne lærebøker Å kjøpe PC til redusert pris. (Tilbud gis ved kursstart) Realkompetansevurdering. De har ikke rett til: Særskilt språkopplæring Spesialundervisning Tospråklig fagopplæring Å få dekket utgifter til skolemateriell Å få dekket reiseutgifter Å få dekket utgifter ved endring av sluttkompetanse Å få dekket utgifter til opplæring/kurs de selv har meldt/melder seg på

11 Tilbud til søkere uten rett Inntaksrekkefølge i ny inntaksforskrift 6-49: a) Voksne søkere med rett til vgo b) Voksne søkere uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring c) Voksne søkere uten rett som har studie- eller yrkeskompetanse

12 Forts.-Tilbud til søkere uten rett a) Voksne søkere med rett til vgo. Disse får tilbud om opplæring frem til valgt sluttkompetanse på Vg1, Vg2 og Vg3. De får også tilbud om fag de har strøket i eller har IV i fra ordinær videregående skole. Gjelder kun fag de trenger for å oppnå valgt sluttkompetanse. Tilbud om opplæring gjelder kun 1 gang. b) Voksne søkere uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring Fra det året de fyller 25 år. Disse får tilbud om fag de mangler for å oppnå den sluttkompetansen de har fullført men ikke bestått i ordinær vgo, ikke opplæring frem til ny sluttkompetanse. Tilbud kun 1 gang og kun i fag voksenopplæringen har kurs i. c) Voksne søkere uten rett som har studie- eller yrkeskompetanse En del minoritetsspråklige søkere kan få opplæring i fag etter 23/5 regelen, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. (Begrenset antall.)

13 Forts.-Tilbud til søkere uten rett Minoritetsspråklige søkere som kan få tilbud er: Søkere som har studiekompetanse fra sitt hjemland kan få tilbud om opplæring i norsk og engelsk for å få norsk studiekompetanse. Søkere som har en allmennfaglig utdanning, men som IKKE har godkjent studiekompetanse fra hjemlandet kan gis tilbud innenfor studiekompetansefag (23/5 regelen), helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag.(alle fag på Vg1 og Vg2, fellesfag, programfag og PTF.) Dette gjelder også søkere som har en yrkesutdanning som ikke kan benyttes i Norge. Søkere uten rett må ha bestått norskfaget eller bestått norskprøve 3 (B1 nivå) både skriftlig og muntlig for å få tilbud om opplæring.

14 Realkompetansevurdering i vgo. Opplæringslova 4A-3: Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommunen eller Arbeids- og velferdsetaten.

15 Endringer i regelverket - realkompetansevurdering Følgende endringer ble gjort i ny inntaksforskrift høsten 2013: Realkompetansevurdering på grunnskolenivå = Kommunens ansvar ( 6-13) Realkompetansevurdering skal gjennomføres på norsk eller samisk. ( 6-46) Mer detaljert enkeltvedtak ( 6-46)

16 Realkompetansevurdering i vgo skal IKKE gjennomføres i disse tilfellene: Hvis kandidaten er yngre enn 25 år. Som sluttvurdering i fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram. Som sluttvurdering etter at det er gitt opplæring i faget. (Da skal de enten ha standpunktkarakter eller eksamenskarakter.) Når en kandidat har fått standpunktkarakter eller eksamenskarakter i et fag. (Gjelder både elever og privatister.) Når en kandidat har karakterer i alle programfagene, men mangler tverrfaglig eksamen. Når en kandidat har blitt trukket ut til eksamen i et fag og ikke møtt til denne. I studiekompetansefag når dette ikke er avklart med aktuell høyskole/universitet.

17 Opplæringstilbud for voksne 6-46: Opplæringen skal tilpasses resultatet av realkompetansevurderingen. Voksne skal ikke få tilbud om opplæring i fag som de har fått godkjent gjennom realkompetansevurderingen. 6-45: Voksne skal primært tas inn til opplæringstilbud som er organiserte for voksne. Opplæringstilbudet skal tilpasses behovet til den voksne. Søkere med voksenrett skal til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen de ønsker. I vurderingen skal det legges vekt på de mulighetene den enkelte har til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse.

18 Forts. - Opplæringstilbud for voksne Opplæring kjøpes inn på anbud. Ny rammeavtale inngått fra : All opplæring er på deltid (Et unntak) De fleste tilbudene: Klasserom med nettstøtte Noen fag også på nett Tilbud i mange fag, mest på kveldstid, noen få også på dagtid Noen få Vg1 kurs Noen kurs er spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem St.meld. nr 16 (2006-2007) 2007) Hevder at i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter (side 77) Prinsippet

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS I Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) kan vi lett forestille oss fortvilelsen etter å ha kommet hjem til Norge med

Detaljer