NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET"

Transkript

1 NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner (Udir ) Fagkodene er tenkt benyttet for å administrere undervisningen på skolen og skal benyttes i forhold til statistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utdanningsdirektoratet (Udir) Fagkodene gjelder kun for elever som har fått vedtak om spesialundervisning og har individuell opplæringsplan (IOP). Kodene skal kun benyttes når det er store avvik i kompetansemålene i ett eller flere fag i forhold til den offentlige fagplanen for faget. Det skal føres IV (Ikke vurderingsgrunnlag) i karakterrubrikken, jf. skriv fra Utdanningsdirektoratet "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring" (kommer nytt hvert år). Fagene registreres med fagstatus = A. Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A når data overføres fra det skoleadministrative systemet til Vigo. Fagkodene har ikke årstimetall knyttet til fagkoden. I forbindelse med vedtak om spesialundervisning, og utarbeidelse av IOP for den enkelte elev, vil årstimetallet for hvert "fag" bli fastsatt. Dette årstimetallet registreres inn i det skoleadministrative systemet og overføres til VIGO. Timene registreres inn på Elevtimer (se brukerhåndboken for det aktuelle skoleadministrative systemet). Årstimene bli med i utregning av elevens kursprosent. : Det er skille på fagkodene for yrkesfaglige utdanningsprogram og studieforberedende utdanningsprogram. Programfag: Det er laget ett sett med tre fagkoder pr år. Fagkodene kan ikke brukes på kompetansebeviset for eleven. Det vil komme regler om utskriving av kompetansebevis for denne elevgruppen.

2 NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Alternative fagkoder Kan benyttes for elever som får opplæring hvor målet er grunnkompetanse (kompetanse på lavere nivå) YRKESFAGLIE UTDANNINGSPROGRAM 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år xxxxx1h--- xxxxx2h--- xxxxx3h--- xxxxx1ht-1 xxxxx1ht-2 xxxxx1ht-3 xxxxx1ht-4 xxxxx1ht-5 xxxxx1hth1 xxxxx1hth2 xxxxx1hth3 xxxxx1hth4 xxxxx1hth5 xxxxx1hta1 xxxxx1hta2 xxxxx1hta3 xxxxx1hta4 xxxxx1hta5 Norsk NORA101 NORA201 NORA301 NORA401 NORA501 Engelsk ENGA101 ENGA201 ENGA301 ENGA401 ENGA501 Matematikk MATA101 MATA201 MATA301 MATA401 MATA501 Naturfag NATA101 NATA201 NATA301 NATA401 NATA501 Samfunnsfag SAFA101 SAFA201 SAFA301 SAFA401 SAFA501 Kroppsøving KROA101 KROA201 KROA301 KROA401 KROA501 Programfag Bygg- og anleggsteknikk BATA BATA BATA BATA BATA Design og håndverk DHVA DHVA DHVA DHVA DHVA Elektrofag ELEA ELEA ELEA ELEA ELEA Helse- og sosialfag HSFA HSFA HSFA HSFA HSFA Medier og kommunikasjon MEDA MEDA MEDA MEDA MEDA Naturbruk NABA NABA NABA NABA NABA Restaurant- og matfag RMFA RMFA RMFA RMFA RMFA Service og samferdsel SSAA SSAA SSAA SSAA SSAA Teknikk og industriell produksjon TIPA TIPA TIPA TIPA TIPA Prosjekt til fordypning PFOA PFOA PFOA PFOA PFOA

3 STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Norsk NORA102 NORA202 NORA302 NORA402 NORA502 Engelsk ENGA102 ENGA202 ENGA302 ENGA402 ENGA502 Matematikk MATA102 MATA202 MATA302 MATA402 MATA502 Naturfag NATA102 NATA202 NATA302 NATA402 NATA502 Samfunnsfag SAFA102 SAFA202 SAFA302 SAFA402 SAFA502 Kroppsøving KROA102 KROA202 KROA302 KROA402 KROA502 Fremmedspråk FSPA102 FSPA202 FSPA302 FSPA402 FSPA402 Geografi GEOA102 GEOA202 GEOA302 GEOA402 GEOA502 Historie HISA102 HISA202 HISA302 HISA402 HISA502 Religion og etikk RELA102 RELA202 RELA302 RELA402 RELA502 Programfag Idrettsfag IDRA IDRA IDRA IDRA IDRA Musikk, dans og drama MDDA MDDA MDDA MDDA MDDA Studiespesialisering STUA STUA STUA STUA STUA Studiespesialisering med formgivingsfag FORA FORA FORA FORA FORA

4 FAGKODER FOR YRKESFAGLIE UTDANNINGSPROGRAM Fagkode Fag Fagnavn NORA101 Norsk Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 1. år ENGA101 Engelsk Engelsk - YF, individuell opplæringsplan, 1. år MATA101 Matematikk Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 1. år NATA101 Naturfag Naturfag - YF, individuell opplæringsplan, 1. år SAFA101 Samfunnsfag Samfunnsfag - YF, individuell opplæringsplan, 1. år KROA101 Kroppsøving Kroppsøving - YF, individuell opplæringsplan, 1. år NORA201 Norsk Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 2. år ENGA201 Engelsk Engelsk - YF, individuell opplæringsplan, 2. år MATA201 Matematikk Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 2. år NATA201 Naturfag Naturfag - YF, individuell opplæringsplan, 2. år SAFA201 Samfunnsfag Samfunnsfag - YF, individuell opplæringsplan, 2. år KROA201 Kroppsøving Kroppsøving - YF, individuell opplæringsplan, 2. år NORA301 Norsk Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 3. år ENGA301 Engelsk Engelsk - YF, individuell opplæringsplan, 3. år MATA301 Matematikk Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 3. år NATA301 Naturfag Naturfag - YF, individuell opplæringsplan, 3. år SAFA301 Samfunnsfag Samfunnsfag - YF, individuell opplæringsplan, 3. år KROA301 Kroppsøving Kroppsøving - YF, individuell opplæringsplan, 3. år NORA401 Norsk Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 4. år ENGA401 Engelsk Engelsk - YF, individuell opplæringsplan, 4. år MATA401 Matematikk Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 4. år NATA401 Naturfag Naturfag - YF, individuell opplæringsplan, 4. år SAFA401 Samfunnsfag Samfunnsfag - YF, individuell opplæringsplan, 4. år KROA401 Kroppsøving Kroppsøving - YF, individuell opplæringsplan, 4. år NORA501 Norsk Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 5. år ENGA501 Engelsk Engelsk - YF, individuell opplæringsplan, 5. år MATA501 Matematikk Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 5. år NATA501 Naturfag Naturfag - YF, individuell opplæringsplan, 5. år SAFA501 Samfunnsfag Samfunnsfag - YF, individuell opplæringsplan, 5. år KROA501 Kroppsøving Kroppsøving - YF, individuell opplæringsplan, 5. år

5 Programfag Fagkode Fag Fagnavn BATA101 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år BATA102 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år BATA103 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år BATA201 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år BATA202 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år BATA203 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år BATA301 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år BATA302 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år BATA303 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år BATA401 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år BATA402 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år BATA403 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år BATA501 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år BATA502 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år BATA503 Bygg- og anleggsteknikk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år DHVA101 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år DHVA102 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år DHVA103 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år DHVA201 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år DHVA202 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år DHVA203 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år DHVA301 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år DHVA302 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år DHVA303 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år DHVA401 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år DHVA402 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år DHVA403 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år DHVA501 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år DHVA502 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år DHVA503 Design og håndverk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år ELEA101 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år ELEA102 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år ELEA103 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år ELEA201 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år ELEA202 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år ELEA203 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år ELEA301 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år ELEA302 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år ELEA303 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år

6 ELEA401 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år ELEA402 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år ELEA403 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år ELEA501 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år ELEA502 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år ELEA503 Elektrofag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år HSFA101 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år HSFA102 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år HSFA103 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år HSFA201 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år HSFA202 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år HSFA203 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år HSFA301 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år HSFA302 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år HSFA303 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år HSFA401 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år HSFA402 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år HSFA403 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år HSFA501 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år HSFA502 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år HSFA503 Helse- og sosialfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år MEDA101 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år MEDA102 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år MEDA103 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år MEDA201 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år MEDA202 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år MEDA203 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år MEDA301 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år MEDA302 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år MEDA303 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år MEDA401 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år MEDA402 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år MEDA403 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år MEDA501 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år MEDA502 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år MEDA503 Medier og kommunikasjon Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år NABA101 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år NABA102 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år NABA103 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år NABA201 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år NABA202 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år NABA203 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år

7 NABA301 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år NABA302 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år NABA303 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år NABA401 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år NABA402 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år NABA403 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år NABA501 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år NABA502 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år NABA503 Naturbruk Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år RMFA101 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år RMFA102 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år RMFA103 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år RMFA201 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år RMFA202 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år RMFA203 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år RMFA301 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år RMFA302 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år RMFA303 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år RMFA401 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år RMFA402 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år RMFA403 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år RMFA501 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år RMFA502 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år RMFA503 Restaurant- og matfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år SSAA101 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år SSAA102 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år SSAA103 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år SSAA201 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år SSAA202 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år SSAA203 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år SSAA301 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år SSAA302 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år SSAA303 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år SSAA401 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år SSAA402 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år SSAA403 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år SSAA501 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år SSAA502 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år SSAA503 Service og samferdsel Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år TIPA101 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år TIPA102 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år TIPA103 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år

8 TIPA201 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år TIPA202 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år TIPA203 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år TIPA301 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år TIPA302 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år TIPA303 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år TIPA401 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år TIPA402 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år TIPA403 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år TIPA501 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år TIPA502 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år TIPA503 Teknikk- og industriell produksjon Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år Prosjekt til fordypning Fagkode Fag Fagnavn PFOA101 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 1. år PFOA102 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 1. år PFOA103 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 1. år PFOA201 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 2. år PFOA202 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 2. år PFOA203 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 2. år PFOA301 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 3. år PFOA302 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 3. år PFOA303 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 3. år PFOA401 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 4. år PFOA402 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 4. år PFOA403 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 4. år PFOA501 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 5. år PFOA502 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 5. år PFOA503 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 5. år

9 FAGKODER FOR STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fagkode Fag Fagnavn NORA102 Norsk Norsk - SF, individuell opplæringsplan, 1. år ENGA102 Engelsk Engelsk - SF, individuell opplæringsplan, 1. år MATA102 Matematikk Matematikk - SF, individuell opplæringsplan, 1. år NATA102 Naturfag Naturfag - SF, individuell opplæringsplan, 1. år SAFA102 Samfunnsfag Samfunnsfag - SF, individuell opplæringsplan, 1. år KROA102 Kroppsøving Kroppsøving - SF, individuell opplæringsplan, 1. år FSPA102 Fremmedspråk Fremmedspråk - SF, individuell opplæringsplan, 1. år GEOA102 Geografi Geografi - SF, individuell opplæringsplan, 1. år HISA102 Historie Historie - SF, individuell opplæringsplan, 1. år RELA102 Religion og etikk Religion og etikk - SF, individuell opplæringsplan, 1. år NORA202 Norsk Norsk - SF, individuell opplæringsplan, 2. år ENGA202 Engelsk Engelsk - SF, individuell opplæringsplan, 2. år MATA202 Matematikk Matematikk - SF, individuell opplæringsplan, 2. år NATA202 Naturfag Naturfag - SF, individuell opplæringsplan, 2. år SAFA202 Samfunnsfag Samfunnsfag - SF, individuell opplæringsplan, 2. år KROA202 Kroppsøving Kroppsøving - SF, individuell opplæringsplan, 2. år FSPA202 Fremmedspråk Fremmedspråk - SF, individuell opplæringsplan, 2. år GEOA202 Geografi Geografi - SF, individuell opplæringsplan, 2. år HISA202 Historie Historie - SF, individuell opplæringsplan, 2. år RELA202 Religion og etikk Religion og etikk - SF, individuell opplæringsplan, 2. år NORA302 Norsk Norsk - SF, individuell opplæringsplan, 3. år ENGA302 Engelsk Engelsk - SF, individuell opplæringsplan, 3. år MATA302 Matematikk Matematikk - SF, individuell opplæringsplan, 3. år NATA302 Naturfag Naturfag - SF, individuell opplæringsplan, 3. år SAFA302 Samfunnsfag Samfunnsfag - SF, individuell opplæringsplan, 3. år KROA302 Kroppsøving Kroppsøving - SF, individuell opplæringsplan, 3. år FSPA302 Fremmedspråk Fremmedspråk - SF, individuell opplæringsplan, 3. år GEOA302 Geografi Geografi - SF, individuell opplæringsplan, 3. år HISA302 Historie Historie - SF, individuell opplæringsplan, 3. år RELA302 Religion og etikk Religion og etikk - SF, individuell opplæringsplan, 3. år NORA402 Norsk Norsk - SF, individuell opplæringsplan, 4. år ENGA402 Engelsk Engelsk - SF, individuell opplæringsplan, 4. år MATA402 Matematikk Matematikk - SF, individuell opplæringsplan, 4. år NATA402 Naturfag Naturfag - SF, individuell opplæringsplan, 4. år SAFA402 Samfunnsfag Samfunnsfag - SF, individuell opplæringsplan, 4. år KROA402 Kroppsøving Kroppsøving - SF, individuell opplæringsplan, 4. år FSPA402 Fremmedspråk Fremmedspråk - SF, individuell opplæringsplan, 4. år GEOA402 Geografi Geografi - SF, individuell opplæringsplan, 4. år HISA402 Historie Historie - SF, individuell opplæringsplan, 4. år RELA402 Religion og etikk Religion og etikk - SF, individuell opplæringsplan, 4. år NORA502 Norsk Norsk - SF, individuell opplæringsplan, 5. år ENGA502 Engelsk Engelsk - SF, individuell opplæringsplan, 5. år MATA502 Matematikk Matematikk - SF, individuell opplæringsplan, 5. år NATA502 Naturfag Naturfag - SF, individuell opplæringsplan, 5. år SAFA502 Samfunnsfag Samfunnsfag - SF, individuell opplæringsplan, 5. år KROA502 Kroppsøving Kroppsøving - SF, individuell opplæringsplan, 5. år FSPA402 Fremmedspråk Fremmedspråk - SF, individuell opplæringsplan, 5. år GEOA502 Geografi Geografi - SF, individuell opplæringsplan, 5. år HISA502 Historie Historie - SF, individuell opplæringsplan, 5. år RELA502 Religion og etikk Religion og etikk - SF, individuell opplæringsplan, 5. år

10 Programfag Fagkode Fag Fagnavn IDRA101 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år IDRA102 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år IDRA103 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år IDRA201 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år IDRA202 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år IDRA203 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år IDRA301 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år IDRA302 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år IDRA303 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år IDRA401 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år IDRA402 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år IDRA403 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år IDRA501 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år IDRA502 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år IDRA503 Idrettsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år MDDA101 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år MDDA102 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år MDDA103 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år MDDA201 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år MDDA202 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år MDDA203 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år MDDA301 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år MDDA302 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år MDDA303 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år MDDA401 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år MDDA402 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år MDDA403 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år MDDA501 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år MDDA502 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år MDDA503 Musikk, dans og drama Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år STUA101 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år STUA102 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år STUA103 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år STUA201 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år STUA202 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år STUA203 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år STUA301 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år STUA302 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år STUA303 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år STUA401 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år STUA402 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år STUA403 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år

11 STUA501 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år STUA502 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år STUA503 Studiespesialisering Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år FORA101 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år FORA102 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år FORA103 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år FORA201 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år FORA202 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år FORA203 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år FORA301 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år FORA302 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år FORA303 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år FORA401 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år FORA402 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år FORA403 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år FORA501 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år FORA502 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år FORA503 Studiespesialisering med formgivingsfag Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år

12 Forslag til et løp for en elev som går 5 år innen Teknikk- og industriell produksjon med individuell organisering i egen gruppe (arbeidstrening) Eleven har avvik fra læreplanen i alle fag bortsett fra KRO1001 TPTIP1HTA1 Teknikk- og industriell produksjon Indivividuell organisering i egen gruppe, arbeidstrening 1. år Karakter Fagstatus 54 t ENGA101 Engelsk - YF, individuell opplæringsplan, 1. år IV A 56 t KRO1001 Kroppsøving 2 E 54 t MATA101 Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 1. år IV A 56 t NATA101 Naturfag - YF, individuell opplæringsplan, 1. år IV A 56 t NORA101 Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 1. år IV A Felles programfag 180 t TIPA101 Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år IV A 197 t TIPA102 Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år IV A 180 t TIPA103 Programfag, individuell opplæringsplan, 1. år IV A Prosjekt til fordypning 148 t PFOA101 Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 1. år IV A Fullførtkode: Elevstatus: Årstimer: 981 TPTIP1HTA2 Teknikk- og industriell produksjon Indivividuell organisering i egen gruppe, arbeidstrening 2. år Karakter Fagstatus 64 t ENGA201 Engelsk - YF, individuell opplæringsplan, 2. år IV A 56 t KRO1001 Kroppsøving 2 E 74 t MATA201 Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 2. år IV A 56 t NATA201 Naturfag - YF, individuell opplæringsplan, 2. år IV A 56 t NORA201 Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 2. år IV A Felles programfag 170 t TIPA201 Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år IV A 197 t TIPA202 Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år IV A 150 t TIPA203 Programfag, individuell opplæringsplan, 2. år IV A Prosjekt til fordypning 158 t PFOA201 Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 2. år IV A Fullførtkode: Elevstatus: Årstimer: 981

13 TPTIP1HTA3 Teknikk- og industriell produksjon Indivividuell organisering i egen gruppe, arbeidstrening 3. år Karakter Fagstatus 84 t ENGA301 Engelsk - YF, individuell opplæringsplan, 3. år IV A 56 t KRO1001 Kroppsøving 2 E 84 t MATA301 Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 3. år IV A 56 t NATA301 Naturfag - YF, individuell opplæringsplan, 3. år IV A 56 t NORA301 Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 3. år IV A Felles programfag 140 t TIPA301 Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år IV A 197 t TIPA302 Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år IV A 140 t TIPA303 Programfag, individuell opplæringsplan, 3. år IV A Prosjekt til fordypning 168 t PFOA301 Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 3. år IV A Fullførtkode: Elevstatus: Årstimer: 981 TPTIP1HTA4 Teknikk- og industriell produksjon Indivividuell organisering i egen gruppe, arbeidstrening 4. år Karakter Fagstatus 56 t KRO1001 Kroppsøving 2 E 84 t MATA401 Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 4. år IV A 56 t NORA401 Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 4. år IV A Felles programfag 210 t TIPA401 Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år IV A 197 t TIPA402 Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år IV A 210 t TIPA403 Programfag, individuell opplæringsplan, 4. år IV A Prosjekt til fordypning 168 t PFOA401 Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 4. år IV A Fullførtkode: Elevstatus: Årstimer: 981 TPTIP1HTA5 Teknikk- og industriell produksjon Indivividuell organisering i egen gruppe, arbeidstrening 5. år Karakter Fagstatus 56 t KRO1001 Kroppsøving 2 E 54 t MATA501 Matematikk - YF, individuell opplæringsplan, 5. år IV A 56 t NORA501 Norsk - YF, individuell opplæringsplan, 5. år IV A Felles programfag 200 t TIPA501 Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år IV A 197 t TIPA502 Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år IV A 250 t TIPA503 Programfag, individuell opplæringsplan, 5. år IV A Prosjekt til fordypning 168 t PFOA501 Prosjekt til fordypning, individuell opplæringsplan, 5. år IV A Fullførtkode: Elevstatus: Årstimer: 981 Etter fem år 981 timer x 5 år = 4905 timer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 Yrkesfaglige utdanningsprogram består av ulike programområder som gir ulike sluttkompetanser, se www.vilbli.no. Alle programområdene har fagene felles programfag,

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 06.03.2017) Kursene starter i august 2017

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 26.10.2016) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag

Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag Fagene i skolen skal fornyes, og vi starter arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fag. Dette skal sikre at fagene får et relevant

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015)

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) I denne katalogen får du informasjon om kurs som starter i august 2015 og i januar 2016 på Oslo VO Sinsen. Tilbud om kurs på Oslo

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Klasse 1 STA Forberedelse Engelsk ENG1002 Skriftlig Trekkfag Onsd 22. Eksamen torsd 23. Mandag 17. 19. Engelsk ENG 1102 Muntlig Trekkfag Fredag 24. 1 P MAT 1011 Skriftlig

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Muntlig eksamensordning: Trekket gjøres 48 timer før eksamen; 2 dagers forberedelse. For muntlig eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 24

Detaljer

EKSAMENSPLAN FØR TREKK VÅR 2017

EKSAMENSPLAN FØR TREKK VÅR 2017 EKSAMENSPLAN FØR TREKK VÅR 2017 VG1 VG2 VG3 12/5 Fredag KUNNGJØRING AV SKRIFTLIGE OG PRAKTISKE TREKKFAGSEKSAMENER KL. 0900 PÅ TRAPPA FORAN LÆRINGSSENTERET 18/5 Torsdag 2MKA: Forberedelsesdag MED2004 (halv

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Overgang til VGO 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-009-06 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

For muntlig-praktisk eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 48 timer før eksamen får eleven oppgitt tema/

For muntlig-praktisk eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 48 timer før eksamen får eleven oppgitt tema/ Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2018 For muntlig eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 24 timer før eksamen får eleven oppgitt tema/ problemstilling. Denne forberedelsesdagen

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar - FORORD Skoleeierne i, Mandal og dal gav i mars -07 følgende oppdrag til rådgiverne ved ungdomsskolene: lage læreplaner for programfag til valg med mål, innhold forberedelsesfasen, mål, innhold, organisering

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Fagkode Tittel Årstimetall

Fagkode Tittel Årstimetall Fagkode Tittel Årstimetall Omfang vitnemål BAT1001 Produksjon 337 337 BAT1002 Tegning og bransjelære 140 140 BAT1003 Tverrfaglig eksamen for privatister bygg- og anleggsteknik DAN2001 Grunntrening i dans

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Under den varme solen står en liten gutt og stirrer på en ung mann som ufravendt meisler bort små biter fra et stort steinstykke. «Hvorfor gjør du det?»

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Bakgrunn for Kunnskapsløftet

Bakgrunn for Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet Bakgrunn for Kunnskapsløftet Internasjonale undersøkelser viste at norske elever hadde dårlige faglige resultater i forhold til de ressursene vi bruker på utdanning i Norge Store forskjeller

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer