ELVERUM UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELVERUM UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 ELVERUM UNGDOMSSKOLE

2 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE

3 Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn

4 Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På EUS jobber vi for å utvikle trygge og selvstendige elever. Elevsyn Alle elever skal få hjelp til å lykkes og føle mestring. Alle elever skal tas på alvor og stimuleres til å yte sitt beste. Alle elever skal bli sett hver dag.

5 Elevene ved EUS lærer best når de får utfordringer og blir stilt krav til Elevene ved EUS lærer best når de har engasjerte og motiverte lærere som kan faget sitt Læringssyn Elevene ved EUS lærer best når de får konstruktive tilbakemeldinge r og god veiledning på det de har gjort Elevene ved EUS lærer best når de føler trygghet og har en forutsigbar skolehverdag. Elevene ved EUS lærer best når de møter en godt forberedt lærer med tydelig innhold og mål for timen

6 UNGDOMSTRINNETS EGENART Opplæringen i ungdomsskolen skal bygge på og videreutvikle det elevene kjenner fra tidligere trinn. Det legges større vekt på faglig fordypning og det stilles større faglige krav. Elevene skal få kunnskaper om og forberedes til videregående skolegang og et yrkesvalg. Opplæringen skal gi god progresjon i utviklingen av kunnskaper og ferdigheter og elevene skal stimuleres til selvstendighet, konsentrasjon og samarbeid. Elevene må ta større ansvar for egen situasjon og egen læring. Elevene vurderes også med karakter

7 Nytt miljø nye utfordringer! o o o o o Nye venner Nye forbilder Nye miljøer å forholde seg til Nye utfordringer Nye fristelser

8 Manifest mot mobbing

9 MOT er en organisasjon som arbeider for å skape gode holdninger og et tryggere og varmere oppvekstmiljø. Mottoet er: Vis MOT - ta egne valg!

10 Ungdomsskolens beliggenhet byr på noen ekstra utfordringer Det er ikke forbud mot å gå i Leiret i friminuttene.

11 Ungdomsskolens beliggenhet byr på noen ekstra utfordringer INNEORDNINGEN Elevene kan være inne i friminuttene. Lærerne fører tilsyn i klasserom, korridorer og ute. Elevene har ansvar for rydding og orden. Hvert team har ansvar for fellesområdene ei uke om gangen.

12 INNSKOLINGSPERIODE FRAM TIL HØSTFERIEN o Besøksdag på EUS i juni. o Fotografering til skoleguiden ved skolestart. o Bli kjent-tur o Kurs i nettvett og internettbruk. o 5 timers kurs i studieteknikk. o Elevkveld med Bli kjent -aktiviteter. o Tommelavtrykk for å forplikte seg til å følge skolens manifest mot mobbing.

13 FAG OG TIMEFORDELING 45 minutters økter FAG 8. TRINN RLE 2 Norsk 4 Matematikk 3 Naturfag 3 Engelsk 3 Fremmedspråk 3 Samfunnsfag 3 Kunst og håndverk 2 Musikk 1 Mat og helse - Kroppsøving 4 Valgfag 2 Utdanningsvalg 0,5 (18) Ukestart 30 min. 9. TRINN (76) 30 min 10. TRINN , , (38) 30 min

14 UKESTART Hver mandag morgen: UKESTART fra Den ordinære timeplanen går fra på mandager, fra de andre dagene i uka. Ellers blir oppbyggingen av skoledagen som nå alle dager.

15 EKSEMPLER PÅ INNHOLD I «UKESTART» Presentere ukeplan Presentere skoleuka, endringer, aktiviteter osv. Si noe om mål for uka og i fagene. Presentere nye tema i noen fag. Kan gjerne ha noe faglig innhold. Diskutere arbeidsmåter. Muligheter for å ta opp saker med elevene. Alle lærerne er tilgjengelig, men deler timene mellom seg.

16 Teamorganisering 8A 50 elever 8A-1 25 elever 8A-2 25 elever I II III

17 TRIVSEL KULTUR LÆRING

18 VURDERING Det gis underveisvurdering og halvårsvurdering, av samme type som på barneskolen. I tillegg gis det tallkarakterer. Det er den enkeltes innsats og framgang som er viktig! Vurderingen bygger på målene i læreplanen og den kompetansen eleven har på vurderingstidspunktet.

19 ELEVENE BLIR PRESENTERT FOR 6 ABSOLUTTE REGLER FOR SKOLEN 1. Du skal møte presis til timene og gå til klasserommet med en gang det ringer. 2. Du skal reise deg og hilse den første timen du har en ny lærer. 3. Du skal ha bøker og utstyr på plass og være klar til undervisning når timen starter. 4. Du skal ikke bruke bannord og ukvemsord. 5. Du skal overholde innleveringsfrister. 6. Du skal ikke forstyrre i timen.

20

21 Dette lurer de fleste på: Hvem skal jeg gå sammen med? Hva skal jeg velge av fremmedspråk og valgfag?

22 Kriterier for gruppesammensetning: o Spesialundervisning. o Signaler fra barneskolene. Beskjed om o Hensyn til enkeltelever/ønsker. gruppesammensetningen o Alle får gå sammen med noen de kjenner. kommer i begynnelsen av mai. o Blande elever fra bygdeskolene og sentrumsskolene. o Rimelig likt antall gutter og jenter. o Romforholdene på ungdomsskolen.

23 Valg av Fremmedspråk o Tysk o Fransk o Spansk o Norsk fordypning. Valgfag o Sal og scene o Medier og informasjon o Fysisk aktivitet og helse o Design og redesign o Levende kulturarv o Teknologi i praksis o Med verden som mål Frist for å velge: 1. mai

24 VIDEREGÅENDE SKOLE Studieforberedende utdanningsprogram: Utdanningsprogram for studiespesialisering med disse programområdene: - formgivingsfag - realfag - språkfag, samfunnsfag og økonomi Utdanningsprogram for idrettsfag. Utdanningsprogram for musikk, dans, drama.

25 VIDEREGÅENDE SKOLE Utdanningsprogram som gir yrkeskompetanse: Utdanningsprogram for Bygg og anleggsfag. Design og håndverk Elektrofag Helse og sosialfag Naturbruk * fagbrev. Medier og kommunikasjon * Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell kommunikasjon Påbygging til generell studiekompetanse etter Vg1 og Vg2 eller etter fullført Vg3/tatt

26 Velkommen til ungdomsskolen! Elevene inviteres til besøksdag på ungdomsskolen i juni. De får da møte teamlærerne og de elevene de skal gå sammen med. Foreldrene inviteres til møte med skolens ledelse og teamlærerne før sommerferien. Det blir også et opplegg for elevene den kvelden det er foreldremøte.

27 Forventninger skole-hjem: Hva forventer vi av de foresatte: At de foresatte sørger for at elevene skal være forberedt til skoledagen (uthvilt, orden på utstyr/bøker, mat, faglig forberedt, møter presist). At de foresatte snakker positivt om skolen og læring og viser dette i handling. Hvis det er noe negativt ta dette opp med lærerne. At de foresatte er aktive og interesserte i elevenes skolehverdag ved å følge opp lekser, frister, utstyr, meldinger, møter, konferanser etc. Hva kan de foresatte forvente av oss: At vi skal legge til rette for og følge opp elevenes faglige og sosiale utvikling. At vi tar foresatte på alvor ved samtaler om eleven og opptrer med åpenhet, ærlighet og respekt ovenfor elevene og de foresatte. At vi har faglig kompetanse og holder oss oppdaterte.

28 VÅRE FORVENTNINGER TIL DERE SOM FORELDRE o Passer på at de unge møter og er forberedt til skoledagen. o Aktive og engasjerte foreldre. o Følge opp de unge som på barneskolen og holde dere informert om de unges skolesituasjon o Gi skolen nødvendig informasjon o Gjøre dere kjent med skolens regler og bidra til at de unge respekterer disse. o Tar kontakt med skolen ved mobbing eller andre negative opplevelser. o Skrive fraværsmeldinger med begrunnelse. Ta kontakt med skolen ved fravær ut over 3 dager. o Snakker om skolen på en positiv måte til de unge. o Møter skolen med tillit.

29 Vel møtt nye 8. trinn til ELVERUM UNGDOMSSKOLE

30 Behandling av resultater fra nasjonale prøver 8. og 9.trinn Analyse av resultatene på enkeltindividog teamnivå FRIST: 15.des Analyse av resultater på trinnivå. Konklusjon trekkes. FRIST: 15.des Resultat-skjema (dette må utarbeides) Resultatene deles med elever og foresatte Deling av resultater - Kommune - Skole Resultat-skjema (dette må utarbeides) Forventnings notat til bar skolene ajou Resultatene deles med elever og foresatte Analyse av resultatene på enkeltindividniv å. Resultatene sammenlignes med 8.trinnsresultatene. Prøven gjennomføres 9.trinn Forberedelse til ny prøve Tidliigere oppgaver (dette må utarbeides) Tiltak iverksettes Tiltaksbank (dette må utarbeides) Analyse av resultater på gruppenivå. Konklusjon trekkes. Behandling av resultater fra nasjonale prøver avsluttes Resultat-skjema (dette må utarbeides)

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer