SOLAKONFERANSEN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLAKONFERANSEN 2015"

Transkript

1 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN september Scadic Stavager Airport, Sola

2 Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt programkosept, har vi som styre i Stiftelse Solakoferase sett et behov for e viss edrig av vår fokus. Vi skal fortsatt være e asjoal og iterasjoal area for erfarigsutvekslig og samarbeid for å kue styrke gode løsiger og tiltak som ka bedre sikkerhetsivået. De kursjusterige vi har valgt dette året er e kosekves av de dyamiske luftfartsidustrie vi har som mål å være et talerør for. Helikopteroperasjoer er kaskje de mest krevede sektor av kommersiell og militær luftfart. Iterasjoalt har Norges offshore helikopteroperasjoer vakt oppmerksomhet ved å vise til e svært god sikkerhetsstatistikk. Dette skal vi selvfølgelig være stolte av, me samtidig være klar over at det krever stor isats av mage istaser for at dette ivået ka opprettholdes og ytterligere forbedres. Tusevis av oljearbeidere er avhegig av dee trasporte til og fra si arbeidsplass og det forvetes at deres arbeidsreise ikke skal være mer risikofylt ad adres. Vi har det siste året sett store rigvirkiger av at oljeprise til tider har vært halvert i forhold til tidligere år. Dette setter stort press på kostadsreduksjo hos alle leveradører, også de som leverer helikoptertrasport. Mot dee bakgru, har vi valgt å rette vårt hovedfokus på helikoptertrasport og faktorer som påvirker dee. Velkomme til e koferase med et tema av høy aktualitet! Ivar Eie Styreleder, Stiftelse Solakoferase Offshore helikopteroperasjoer - e sektor i edrig er tema for årets program. Oljeprise er uder stadig press, og ye krav fra mydigheter og oppdragsgivere ka påvirke måte helikopteroperasjoee blir utført på i tide som kommer. Nye forskrifter i britisk sektor, og forvetede forskrifter fra EASA, ka gjøre at harmoiserige mellom forskjellige regelverk blir utfordret. Økt kokurrase fra iterasjoale operatører i e tid med midre itjeig ka også stille offshoreoperasjoee overfor krevede oppgaver. For å belyse dette, og sette oss i i utviklige av brasjestadardee i offshoresektore, har vi ivitert foredragsholdere fra i- og utlad. Vi vil også få de faste islagee fra Samferdselsdepartemetet og luftfartsmydigheter. I forkat av selve koferase, madag 21. september, vil helikopterproduseter og treigsleveradører presetere Helicopter Iovatio, og Luftforsvaret foredrar om kosept for mottak, treig og ifasig av ytt redigshelikopter. Vel møtt til Solakoferase 2015! Odi Leirvåg Leder koferasekomitee, Solakoferase 2015 HVA ER SOLAKONFERANSEN Solakoferase er e stiftelse som har som formål å brige samme de meesker som best ka bidra til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø iefor luftfarte. Stiftelse øsker ved hjelp av e årlig koferase å fie frem til de beste løsiger, blat aet ved å rette oppmerksomhet mot forskig, og la luftfartes mydigheter, orgaisasjoer, flyselskaper, fagforeiger og utdaigsistitusjoer presetere sie bidrag til forbedret flysikkerhet. Stiftelses arragemet skal bidra til saklig iformasjo, samtidig som luftfartes egeart og tradisjo tas vare på. MÅLGRUPPE Målgruppe er faglig og politisk ledelse i departemetee, luftfartes mydigheter, ledelse i flyselskaper og Avior, Luftfartstilsyet, iterasjoale flyfabrikater, orgaisasjoer, fagforeiger, forskigs- og uder visigsistitusjoer, presse og media, politikere, oljeselskaper, trasport og ae idustri. Forsidebilde: Helge Nyhus

3 Koferases foredragsholdere Statssekretær Tom Cato Karlse, FrP, Samferdselsdepartemetet Ørulf Lie, flyoperativ ispektør, seksjo Operativ helikopter (OH), Luftfartstilsyet Ordfører Ole Uelad, H, Sola kommue, åper koferase Øivid Solberg, PhD, kosulet, Solberg Risk & Safety Stei Erik Nodelad, luftfartsdirektør, Luftfartstilsyet U Birkelad, Base Maager Sola, CHC Helikopter Service AS Dag Falk-Peterse, kosersjef, Avior AS Torbjør Lothe, admiistrerede direktør, NHO Luftfart Mark Swa, Director Safety & Airspace Regulatio Group, CAA UK Frode Stee, professor, dr. oeco, Norges Hadelshøyskole (NHH) Frode Alfheim, estleder, Idustri Eergi Pål-Bjørar Alfheim, oberst, L, sjef OT&E AW101, Luftoperativt ispektorat (LOI) Kut Lade, Geeral Maager/Flight Safety Advisor, LadAvia Ltd, Solakoferases sikkerhets pris 2009 Derrick Harold Dooley (Rick), Program Maager for S-92, Flight Safety Iteratioal Erik Hamremoe, Seior Advisor Corporate resposible for Flight Safety, Statoil ASA, Solakoferases sikkerhetspris 2013 Gle Christiase, Maager Crew Traiig, CHC Helikopter Service AS Per Gram, pesjoert flyger, luftfartsblogger, Solakoferases sikkerhetspris 1999 Alai Vigeau, Sales Director Europea Oil & Gas Applicatios, Airbus Helicopters Larry J. Thimmesch, Vice Presidet, 525 Program, Bell Helicopter Textro Ic Chris Va Buite, Vice Presidet Sikorsky Iovatio Research & Egieerig, Sikorsky Aircraft Corporatio Jarle Gimmestad, seiorparter, Gimmestad AS, koferasier/ileder Styre Stiftelse Solakoferase Leder Ivar Eie Direktør forretigsutviklig, Aircotactgruppe AS U Birkelad Base Maager, CHC Helikopter Service AS, Sola Odi Leirvåg Flykaptei, SAS Leif Aker Loretze Lufthavdirektør, Stavager lufthav, Sola Keeth Are Petterse Postdoktor, Uiversitetet i Stavager Eirik Walle Redigsleder, Hovedredigssetrale Sør-Norge Sekretariat Håvard Hauge Daglig leder, Stiftelse Solakoferase Ae Aareskjold Koferasesekretær Koferasekomité Solakoferase 2015 Leder Odi Leirvåg Flykaptei, SAS Erik Hamremoe Seior Advisor, Corporate resposible for Flight Safety, Statoil ASA Thomas Laudal PhD, førsteamauesis, Uiversitetet i Stavager Per Harald Pederse Director Iteratioal Relatios, Avior AS Øivid Solberg PhD, kosulet, Solberg Risk & Safety Håvard Hauge Sekretær, daglig leder Stiftelse Solakoferase

4 SOLAKONFER NYHET AV I ÅR, KONFERANSE OVER TRE DAGER: På koferases første dag har vi glede av å kue tilby Pre Coferece Semiar med Helicopter Iovatio og Nytt orsk redigshelikopter. Madag 21. september 0830 Registrerig åper, kaffe og ekel serverig, hotellets lobby Stiftelse Solakoferase, sekretariat Scadic Stavager Airport, Sola, koferasevertskap Koferaselokale Preikestole I & II Bell Helicopter Textro Ic Iovatio The Bell 525 Larry J. Thimmesch, Vice Presidet, 525 Program Pause buffetlusj Airbus Helicopters Iovatio Alai Vigeau, Sales Director Europea Oil & Gas Applicatios Sikorsky Aircraft Corporatio Iovatio Chris Va Buite, Vice Presidet Sikorsky Iovatio Research & Egieerig Nytt orsk redigshelikopter kosept for mottak, treig, utsjekk og implemeterig operativt kosept Pål-Bjørar Alfheim, oberst, L, sjef OT&E AW101, Luftoperativt ispektorat (LOI) Pre Coferece Ice Breaker i lobbybare, Gate 226, tilbud om e uformell sammekomst til selvkost Tirsdag 22. september 0830 Registrerig åper, kaffe og ekel serverig, hotellets lobby Velkomme og åpig av Sola koferase 2015 Koferaserom Preikestole I & II Velkomsthilse Ivar Eie, styrets leder, Stiftelse Solakoferase Åpig av Solakoferase 2015 Ole Uelad, H, ordfører, Sola kommue Iledig og itroduksjoer Jarle Gimmestad, seiorparter Gimmestad AS Samferdselsdepartemetets foredrag Tom Cato Karlse, FrP, statssekretær, Samferdselsdepartemetet Åpigsforedrag. Fly, helikopter eller drosje alle møter samme trollet: Kojukturer Frode Stee, professor, Norges Hadelshøyskole (NHH) Pause Helikoptertrasport sett fra passasjeres side Frode Alfheim, estleder Idustri Eergi Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad Pael: Karlse Stee Frode Alfheim Developmets i Norwegia Offshore Helicopter Safety Kut Lade, Geeral Maager/Flight Safety Advisor, LadAvia Ltd Buffetlusj CAP 1145 Offshore Helicopter Review Fial Mark Swa, Director Safety & Airspace Regulatio Group, CAA UK CAP 1145 Norwegia Perspective Gle Christiase, Maager Crew Traiig, CHC Helikopter Service AS Pause

5 ANSEN 2015 Tirsdag 22. september fortsetter Luftfartstilsyet/seksjo Operativ helikopters foredrag Ørulf Lie, flyoperativ ispektør, Luftfartstilsyet/Operativ helikopter (OH) Rom for brasjestadard? Øivid Solberg, PhD, kosulet Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad Pael: Lade Swa Christiase Lie Solberg Pause Sikkerhetsarbeidet et tilbakeblikk Per Gram, luftfartsblogger Oppsummerig første dag Jarle Gimmestad og Odi Leirvåg Koferasemiddag ståede buffet kombiert med presetasjo av Statoil ASA/CHC Helikopter Service AS SAR kosept 1850 Trasport fra Scadic Stavager Airport til heliport, SAR-hagare 1855 Akomst SAR-hagare og frammøtetidspukt for lokale deltakere 1900 Orieterig om SAR-base bespisig, buffet static display av Airbus H225 AWSAR og S-92 (fra NHS) utstyrsstad Velkomme, itroduksjo til SARbase ved CHC Helikopter Service AS, U Birkelad, Base Maager, Sola Statoil ASA, Erik Hamremoe, seiorrådgiver Hase Protectio stad, diverse utstyr 2130 Avslutig, returtrasport til hotellet Osdag 23. september 0800 Kaffe og ekel serverig, hotellets lobby Iledig Jarle Gimmestad, seiorparter Gimmestad AS Flight Safety Iteratioal s approach to the Future Rick Dooley, Program Maager for S Luftfartstilsyet luftfartsdirektøres foredrag Stei Erik Nodelad, luftfartsdirektør, Luftfartstilsyet Pause Avior AS kosersjefes foredrag Dag Falk-Peterse, kosersjef, Avior AS Omstillig i luftfarte å også offshore helikopter Torbjør Lothe, admiistrerede direktør, NHO Luftfart Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad Pael: Nodelad Falk-Peterse Lothe Pause Rikets tilstad oljeselskapees iteresser Erik Hamremoe, seiorrådgiver, Statoil ASA Oppsummerig og avslutig Jarle Gimmestad og Odi Leirvåg Buffetlusj Takk for å vel hjem! Velkomme tilbake til Solakoferase 2016, (19.) september 2016!

6 Vi takker for støtte og godt samarbeid! Sposorer, aosør og samarbeidspartere bidrar til å gi koferase fiasiell styrke, og til å opprettholde kvalitete på dee og framtidige koferaser Velkomme til Sola! Lykke til med årets luftfartskoferase Hilse SOLA KOMMUNE FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAF

7 ETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST

8 B 4055 Returadresse: Solakoferase Pb. 506 Stavager lufthav - Norway Påmeldiger overattig praktiske opplysiger På hjemmeside vår fier du iformasjo om hele koferaseprogrammet og portaler til påmeldigsgeeratoree og bestillig av overattig. Merk: Separat påmeldig hvis du skal delta ku på Helicopter Iovatio madag 21. september. Deltakeravgifter Solakoferase 2015, ikluderer også Helicopter Iovatio madag 21. september: Kr ,- som ikluderer koferasemateriell, buffetlusjer 21., 22. og 23. september, koferasemiddag 22. september kl 1900 samt møtemat og forfriskiger uder selve koferase. Helicopter Iovatio og Nytt orsk redigshelikopter, madag 21. september: Påmeldigs- og admiistrasjosgebyr kr 300,- dekker e forholdsvis adel av forpleiigskostadee dee dage, og ikluderer koferasemateriell, buffetlusj samt møtemat og forfriskiger uderveis. Deltakeravgift og ibetalig Når påmeldig er foretatt, vil du i etterkat motta faktura på deltakeravgifte fra vårt regskapskotor. Di påmeldig og deltakelse ases fra vår side som bekreftet og gyldig ved at deltakeravgifte blir betalt ie de agitte betaligsfriste på fakturae som du mottar. Veligst vær presis år du ved påmeldige oppgir fakturaadresse etc, og veligst beytt ku data fra de origiale fakturae vår, og ikke egeproduserte data eller referaser ved ibetalige. Påmeldigsfrist: Ny og utvidet, seest torsdag 10. september Påmeldig til hhv Solakoferase 2015, og Helicopter Iovatio 21. sep med separat påmeldig, se ovefor uder Deltakeravgifter, sedes på følgede måte: Se hjemmeside vår Påmeldig 2015 Det ka dessverre ikke gis reduksjo i deltakeravgifte i de tilfeller hvor deltakere ikke ka/ øsker å følge hele koferase. Ved avbestillig etter påmeldigsfristes utløp påløper admiistrasjosgebyr på kr. 500,-. Ved avbestillig seere e madag 14. september gis ige refusjo av deltakeravgifte. Overattig for koferasedeltakere Det er igått rabattavtale med Scadic Stavager Airport, Sola, for et begreset atall rom. Vi ka ikke tilby overattig med koferaserabatt etter påmeldigsfristes utløp. Ekeltrom m/frokost kr 1.590,- Bestillig og bookigkode: Se hjemmeside vår Overattig for koferasedeltakere Tilleggsoverattig weeked (fre, lør & sø september) som også er gyldig på Scadic Park Hotel, Stavager (Stavager setrum) Ekeltrom, é pers, pr att kr 990,- ikl frokost Dobbeltrom, to pers, pr att kr 1190,- ikl frokost Bestillig og bookigkode: Se hjemmeside vår Overattig tilleggsoverattig weeked. Kotaktiformasjo Stiftelse Solakoferase Besøksadr: Stavager lufthav, Sola, rom 3045 Flyplassvege 230, 4055 Sola Postadr: C/O Avior, Flyplassvege 230, 4055 Sola Telefo: / E-post: Web: Org r: DESIGN OG TRYKK: XIDE.NO

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavanger, Sola www.solakonferansen.no Vi har i år valgt å fokusere på hvordan kvalitetsbegrepet,

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Talegefore Tid. 2012; 122: 276 82 Erik Skaret, Mage Raadal, Gerd Kvale, Therese Varvi Fredrikse, Vibeke Krastad og Lars-Göra Öst Evaluerig av forsøksutdaelse av taleger og psykologer

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Beitokurset for 23. gang

Beitokurset for 23. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 23. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Siste ytt fra forskig på vurderig og lærig i kroppsøvig Basistreig i skole,

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Roadbook Rettledning. 2 nd EDITION letour.com / @ArcticRaceofN

Roadbook Rettledning. 2 nd EDITION letour.com / @ArcticRaceofN Roadbook Rettledig 2 d EDITION letour.com / @ArcticRaceofN Cotets Ihold ARCTIC RACE OF NORWAY 2014 The editorials / Lederartiklee....2-3 Iovatio Norway... 4 Nordlad, Troms og Fimark.... 5 Hammerfest og

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Hardanger fra Geilo til Bergen

Hardanger fra Geilo til Bergen urforslag fra NAF atur kultur arkitektur Hardager fra Geilo til Berge Fra Geilo over vidda til Hardager, Voss og Berge. tgagspuktet for turforslaget er Geilo, og ture går gjeom Hardager, som for mage er

Detaljer

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: 1 97045001 3 mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br

Detaljer

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis? Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN 17.-18. FEB 2016 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer