Utdanningsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsdirektoratet"

Transkript

1 Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis Fylke/kommue/by Skoles regis;trerig Skole må være formelt registrert i Ehetsregisteret, eller tilsvarede register, på søkadstidspuktet (*) Skole er registrert i Ehetsregisteret. Registrerigsdato: Last opp bekreftelse på iskuddskapital på miimum kr. Vedlegg til søkad_agvedlegg.docx 3ts-officedocumet.wordprocessi Last opp registerutskrift fra Ehetsregisteret Vedlegg til søkad_agvedlegg.docx ats-officedocumet.wordprocessi O Skole er registrert i tilsvarede register Skoles eierskaps-/orgaisasjosform C Stiftelse Aksjeselskap C Aet: Last opp statutter, vedtekter eller ligede

2 Utdaigsdirektoratet Vedlegg til søkad_agvedlegg.docx ats-officedocumet.wordprocessi 'Ae virksomhet Agi om oe av disse typee virksomhet er/skal være kyttet til skole: IJ Iterat Skolefritidsordig (SFO) Utleie av tjeestebosteder ved iteratet Tilretteleggig i forbidelse med godkjete samarbeidsprosjekter med uteladske skoler Ae virksomhet Skoles adresse *-- Søkere har skolelokaler på søkadstidspuktet. Søkere har ikke skolelokaler på søkadstidspuktet. Postadresse Pb 134, E-postadresse Telefo PostummePoststed 1319 Bekkestua Iterettadresse Telefaks ! Kotaktperso/asvarlig represetat Nav * Arild Jacob Strømes ( ) Norsk adresse O Uteladsk adresse Adresse Pb 134 E-postadresse * Postr * 1319 Telefo Poststed * Bekkestua

3 Utdaigsdirektoratet Fuksjo: 1^ Styreleder aglig leder Aet: et søkes om godkjeig av skole et søkes om godkjeig av skole fra år/måed , se vedlagte brev uder pkt 13 et gjøres oppmerksom på at søkadsfriste 1. april 2011 gjelder for oppstart av y skole tidligst fra og med skoleåret Elevtall - Ny gruskole 1^ Elevtall - Ny videregåede skole Elevtall:- y yjderegaede skole Oppgi det plalagte atallet elever på de ulike årstri: Utdaigsprogram: Programområde: Elever skoleår 1: Elever skoleår 2: Elever skoleår 3: Elever fullt utbygd skole: Utdaigsprogram for Studieforberedede studiespesialiserig VGl med toppidrett Utdaigsprogram for Studiespesialisereqe studiespesialiserig VG2 med språk, samfu og økoomi med toppidrett Utdaigsprogram for Studiespesialisereqe studiespesialiserig VG3 med språk, samfu og økoomi med toppidrett Totalt, fullt utbygd 180 skole

4 Utdaigsdirektoratet Last opp redegjørelse for grulaget for elevtallsprogose for oppstartsåret og det maksimale atallet elever det søkes godkjeig for Redegjørelse elever_berge2011.docx applicatic Tiats-officedocumet.wordprocessi iskoles grulag Religiøst Aerkjet pedagogisk retig Iterasjoalt ^ Særskilt tilrettelagt videregåede ~ opplærig i kombiasjo med toppidrett Norsk gruskoleopplærig i utladet Særskilt tilrettelagt opplærig for fuksjoshemmede I Skoles lærepla o] Skole skal fullt ut følge Kuskapsløftets lærepla..-, Skole skal følge Kuskapsløftets lærepla med ege tillegg og/eller alterativ fag- og timefordelig Skole skal følge alterativ godkjet lærepla. Skole skal følge alterativ lærepla som ikke tidligere er godkjet av departemetet/direktoratet Vurderlhgsfeirm dg dokuetasjo Agi vurderigsordiger og dokumetasjo (vitemål) Skole skal følge kapittel 3 i forskrift til privatskolelove.

5 Utdaigsdirektoratet Skole skal ha ege vurderigs- og dokumetasjosform. Beskrivelse av vurderigsforme og hva slags dokumetasjo som skal brukes fremgår av læreplae, se veilediges pukt 4 b, heruder hvilke måter skole vil iformere elevees foresatte om elevees skolesituasjo. Redegjør for skoles udervisigsspråk 1^ Bokmål Nyorsk Samisk Egelsk (bare for iterasjoale skoler) Adre språk (bare for iterasjoale skoler): Itak av elever ved skole Skoles itaksreglemet følger vedlagt Itaksreglemet NTG Berge_NTG brevformular (2).docx ats-officedocumet.wordprocessi Elevee Søkere bekrefter at skole vil gi elevee tilpasset opplærig i samsvar med privatskolelove 3-4. Søkere bekrefter at skole vil gjeomføre spesialudervisig etter privatskolelove 3-6. Søkere bekrefter at skole kommer til å legge til rette for skolehelsetjeeste, jf privatskolelove 3-8. Søkere bekrefter at skole vil følge privatskolelove 3-11 om rådgivig. Søkere bekrefter at skole vil gjeomføre særlig opplærig for språklige mioriteter etter privatskolelove 3-5 (gjelder ikke for orske skoler i utladet). Ulykkesforsikrig Søkere bekrefter at skole skal sørge for ulykkesforsikrig for elevee, jf forskrift til privatskolelove 7A-1. O rd é sreg I e m e t Skoles ordesreglemet følger vedlagt

6 Utdaigsdirektoratet Ordesreglemet NTG Berge_NTGbrevformular.doc applicatic ats-officedocumet.wordprocess I Faglig, pedagogisk og admiistrativ ledelse X Skole skal ha é daglig leder, jf. privatskolelove 4-1 adre ledd. e daglige ledere skal både være faglig, pedagogisk og admiistrativ leder ved skole. Aet. Beskriv hvorda skoles faglige, pedagogiske og admiistrative ledelse skal orgaiseres i vedlegg. aglig leder skal ha kompetase i samsvar med privatskolelove 4-2 første ledd. Aet. Beskriv hvilke miimumskrav skole vil stille til daglig leder mht. realkompetase. ; Kompetasekrav for udervisigspersoalet Skole vil stille de kompetasekravee som følger av privatskolelove 4-2 første ledd. Skole vil stille alterative kompetasekrav/tilleggskompetasekrav, jf privatskolelove 4-2 siste ledd. Skole vil ihete politiattest fra de som skal tilsettes, jf privatskolelove 4-3. Atteste skal vise om vedkommede er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep. i Løs- og arbeidsvilkår Skole er kjet med at udervisigspersoalet har rett til løs- og arbeidsvilkår tilsvarede det som gis i de offetlige skole..styrigs- og radsorga Søkere bekrefter at skole vil ha et styre i samsvar med privatskolelove 5-1, og at de represetatee som er evt i bokstavee a) til f) får rett til å være til stede på styremøter, si si meig og få dee tilført protokolle. Styret skal bl.a. utføre oppgaver i samsvar med

7 Utdaigsdirektoratet privatskolelove 5-2. Søkere bekrefter at skole vil følge privatskolelove 5-4 om foreldreråd Søkere bekrefter at skole vil følge privatskolelove 5-3 om elevråd. ersom det søkes om dispesasjo fra kravee i 5-1 bokstavee a) til f), skal dette begrues særskilt i et vedlegg. Budsjett, regskap, revisjo, mv. ^ Skole vil fremover legge frem regskap, revisjo mv. i samsvar med privatskolelove 7-1 med ^"- forskrifter. ^^ Budsjett for oppstartsåret, samt fullt utbygd skole følger vedlagt, jf 2 i forskrift om budsjett, regskap, ^^ kotroll og revisjo for skoler med rett til statstilskudd etter privatskolelove (FOR r 1503) (økoomiforskrifte). Kopi av Budsjett Skole Berge elever xls Kopi av Budsjett Skole Berge 180 elever xls applicatic applicatic Skolepeger Skole skal ikke kreve skolepeger av elevee. ^. Skole øsker å ta skolepeger iefor hovedregele i privatskolelove 6-2 og forskrift til ^ privatskolelove et skal i vedlegg vises hvorda størrelse på skolepegee er bereget. Beregig av,..,. applicati orats-officedocumet.wordprocessigml.d skolepeger.docx Skole søker om å få ta høyere skolepeger e det hovedregele i privatskolelove åper for, jf 6-2 første ledd. Skolealegg Se veiledig

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL 6. mai 008 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studiepoeg Tid: 5 timer Oppgavesettet er på 8 sider (ikludert formelsamlig). Hjelpemidler:

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Direkte tlf: 23 30 27 96 E-post: cha@udir.no Vår dato: Vår referanse: 12.1.2011 2010/3972 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att.

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/1642 Deres referanse: Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer