SOLAKONFERANSEN 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLAKONFERANSEN 2011"

Transkript

1 SOLAKONFERANSEN2011 Hovedtema: FLYSIKKERHET DAGENS UTFORDRINGER OG MORGENDAGENS MULIGHETER SOLAKONFERANSEN september Rica Airport Hotel Stavanger, Sola

2 SOLAKONFERANSEN2011 Velkommen til Solakonferansens 25 års jubileum! Solakonferansens formål har gjennom alle disse årene vært å skape en arena for diskusjon rundt sikkerhet, kvalitet og miljø innen luftfarten. Videre har det vært en ambisjon å fokusere på utdanning og forskning på en måte som kan bidra til positive endringsprosesser. Alt er minst like aktuelt i dag som da det hele begynte for 25 år siden. En viktig forutsetning for å lykkes er at konferansen er organisert som en stiftelse, og derfor uavhengig og objektiv i sin tilrettelegging for diskusjon. Dette forsterkes ved at Universitetet i Stavanger nå er en aktiv partner, og dermed kan supplere det tradisjonelt operativt pregede luftfartmiljøet med forskningsresultater og meninger med en akademisk tilnærming. Årets program er ment å understreke konferansens formål og aktualitet, og samtidig forsterke Solakonferansens posisjon som en viktig møteplass for sentrale aktører innen luftfartsindustrien. Velkommen til Solakonferansen i jubileumsåret 2011! Leif Anker Lorentzen Styreleder Årets konferanse faller i et jubileumsår og programmet innledes derfor med et retrospektivt blikk over skandinavisk luftfart. Vi går så over i nåtiden, og i tråd med stiftelsens filosofi om at sikkerhetserfaringer kan overføres mellom forskjellige industrier blir det et bidrag fra oljenæringen. Via Solakonferansen sin tilknytning til det akademiske miljø presenterer vi forskning på temaer som samspill mellom safety and security, og risikostyring. Videre vil Solakonferansen minne om store sikkerhetsutfordringer som ligger i fremtidig ubemannede luftfart. Helikoptersektoren gis en selvstendig del for blant annet HMS og sikkerhetsstudier. Programmet avsluttes med refleksjoner rundt morgendagens luftfartspolitikk presentert av Samferdselsdepartement, myndigheter, og et flyselskap. Konferansekomiteen håper derfor at programmet skal favne en hver smak. Vi ønsker velkommen til en konferanse, som vi håper vil fange interesse og engasjement ved hjelp av profilerte foredragsholdere fra inn- og utland. Vel møtt! Med vennlig hilsen Odin Leirvåg Leder Konferansekomiteen HVA ER SOLAKONFERANSEN Solakonferansen er en stiftelse som har som formål å bringe sammen de mennesker som best kan bidra til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innenfor luftfarten. Stiftelsen ønsker ved hjelp av en årlig konferanse å finne frem til de beste løsninger, blant annet ved å rette oppmerksomhet mot forskning, og la luftfartens myndigheter, organisasjoner, flyselskaper, fagforeninger og utdanningsinstitusjoner presentere sine bidrag til forbedret flysikkerhet. Stiftelsens arrangement skal bidra til saklig informasjon, samtidig som luftfartens egenart og tradisjon tas vare på. MÅLGRUPPE Målgruppen er faglig og politisk ledelse i departementene, luftfartens myndigheter, ledelsen i flyselskaper og Avinor, Luftfartstilsynet, internasjonale flyfabrikanter, organisasjoner, fagforeninger, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, presse og media, politikere, oljeselskaper, transport og annen industri. Forsidebilde: Helge Nyhus

3 Konferansens forelesere: Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, Sp, Samferdselsdepartementet Luftfartsdirektør Heine Richardsen, Luftfartstilsynet Konsernsjef Ricard Gustafson, SAS AB Dr. Berit Berg Tjørhom, UiS Avdelingsleder Børre Johan Paaske, Det norske Veritas Seniorrådgiver Jens Rolfsen, Det norske Veritas Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Direktør Jan Carlson, Speakers Net AB Generalmajor (p) Per-Oscar Jacobsen, styremedlem Unmanned Aerial Systems - Norway David Learmount, Operations and Safety Editor Flightglobal Seksjonssjef Geir H. Hamre, Luftfartstilsynet Sjef flynavigasjonstjenesten Per Ingar Skaar, Avinor Kaptein Glenn Christiansen, CHC Helikopter Service Dr. Kenneth A. Pettersen, Leder for senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger (UiS) Innledere og debattledere: Professor i sikkerhet Karina Aase, UiS Leder SEROS, Kenneth A. Pettersen, UiS Seniorpartner Jarle Gimmestad, Gimmestad Consulting Flykaptein Otto Lagarhus

4 SOLAKONFERANSEN2011 Tirsdag 13. september: : Åpning. Styreleder og ordføreren i Sola kommune : Et skråblikk på skandinavisk luftfart gjennom 25 år, ved direktør Jan Carlzon, Speakers Net AB : Pause. SIKKERHETSUTFORDRINGER : Innledning ved Jarle Gimmestad, seniorpartner Gimmestad Consulting : Deepwater Horizon - sikkerhet i drift, ved avdelingsleder Børre Johan Paaske, Head of Section Operational Safety, Det Norske Veritas : Lunsj : Store og små ulykker - indikatorer for styring av sikkerhet, ved seniorrådgiver Jens Rolfsen, Group Leader, Transportation Norway, Det Norske Veritas : Operative interaksjoner mellom safety /security fra et human factors perspektiv, ved Dr. Kenneth A Pettersen, leder for senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS ) ved Universitetet i Stavanger : Unmanned Aerial Vehicle (UAV) - anvendelse og kontroll, ved generalmajor (p) Per-Oscar Jacobsen, styremedlem Unmanned Aerial Systems - Norway : Risikostyring nye tanker om risikostyring i norsk luftfart, ved avdelingsdirektør Espen Slyngstad, Flyplass og flysikring, Luftfarts tilsynet og dr. Berit Berg Tjørhom, Universitetet i Stavanger (UiS) : Debatt. Panel: avdelingsleder Paaske, seniorrådgiver Rolfsen, Dr. Pettersen, generalmajor (p) Jacobsen, avdelings direktør Slyngstad og dr. Tjørhom. Debatt leder: Jarle Gimmestad : Pause. HELIKOPTERSEKTOREN : Utslitthet støy lange dager vibrasjon ved helikopterflygning, ved kaptein Glenn Christiansen, CHC Helikopter Service : Helikoptersikkerhet. Samarbeidsforum og sikkerhetsstudie 3, ved seksjonssjef Geir H. Hamre, Operativ helikopter, Luftfartstilsynet : Pause : Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance Broadcast (ADS-B), ved sjef Flynavigasjonstjenesten Per Ingar Skaar, Avinor : Debatt. Panel: Glenn Christiansen, Geir Hamre og Per Ingar Skaar. Debatt leder professor i sikkerhet Karina Aase, UiS. 1900: Konferansemiddag.

5 Onsdag 14. september: : Flight Safety: Today s challenges and tomorrow s opportunities, by David Learmount, Operations and Safety Editor, Flightglobal. Innleder: Dr. Kenneth A Pettersen, UiS : Pause. MORGENDAGENS LUFTFARTSPOLITIKK : Statsrådens foredrag. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa : Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa - hva betyr dette for Avinor? ved konsern sjef Dag Falk-Petersen, Avinor : Pause : Langtidsplanen for Luftfartstilsynet fra 2011 status samt Skandinaviske tilsynskontoret rolle i framtiden, ved luftfartsdirektør Heine Richardsen, Luftfartstilsynet : Debatt. Panel: Statsråd Kleppa, konsernsjef Falk-Petersen og luftfarts direktør Richardsen. Debattleder: Flykaptein Otto Lagarhus : Skandinavisk luftfart i framtiden, ved konsernsjef Rickard Gustafson, SAS AB : Oppsummering og avslutning ved dr. Berit Berg Tjørhom, UiS medlem i konferansekomiteen Solakonferansen og flykaptein Otto Lagarhus. Styremedlemmer: 1300: Lunsj. Solakonferansen Styreleder Leif A. Lorentzen Lufthavnsjef Avinor Jakob Bae Konsulent Svein K. Bertheussen Kvalitetsrådgiver CHC Norway AS Per A. Nilssen Ingeniør Harald Øverland Engineering Manager - Aker Well Services Tor H. Strand Pensjonist: tidligere flyger og lufthavnsjef Kenneth A. Pettersen Dr. UiS Odin Leirvåg Flykaptein SAS Sekretariat: Håvard Haugen Anne Aareskjold Daglig leder Konferansesekretær Konferansekomité: Odin Leirvåg Per Harald Pedersen Øyvind Solberg Berit Berg Tjørhom Kjell R. Bugge Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

6 SOLAKONFERANSEN2011 Vi takker for støtten! Sponsorer og annonsører bidrar til å gi konferansen finansiell styrke, og til å opprettholde kvaliteten på denne og framtidige konferanser FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAF

7 Velkommen til Sola! Lykke til med årets luftfartskonferanse Hilsen SOLA KOMMUNE Rica Airport hotel Stavanger tilbyr konferansedeltakerne tilleggsovernatting weekend (fre. lør. sønd). Pris pr. natt pr. person enkeltrom... kr. 790,- Pris pr. natt pr. person dobbeltrom. kr. 445,- ETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST

8 B 4055 Returadresse: Solakonferansen Pb. 506 Stavanger lufthavn - Norway SOLAKONFERANSEN2011 Påmelding og praktiske opplysninger På våre hjemmesider finner du alt om konferansen, samt påmeldingsskjema. Vi anbefaler at du bruker dette ved påmelding. Deltageravgift Kr som inkluderer konferansemateriell, lunsj 13. og 14. september, konferansemiddag 13. september og forfriskninger under selve konferansen. Eventuelt hotellopphold er ikke inkludert i deltageravgiften. Deltageravgiften innbetales til: Solakonferansen Pb 506, 4055 Stavanger lufthavn innen torsdag 25. august til bankkonto nr Påmeldingsfrist torsdag 25. august Påmeldingen sendes på en av følgende måter: Via våre hjemmesider E-post til: Faks til: Post til: Solakonferansen Pb 506, 4055 Stavanger lufthavn administrasjons gebyr på kr Ved avbestilling senere enn fredag 9. september, gis ingen refusjon av deltageravgiften. Hotellrabatt Det er inngått hotellavtale med Rica Airport Hotel Stavanger, Sola for et antall rom: Enkeltrom m/frokost NoK: Per pers i D-rom m/frokost NoK: Bestilling via: E-post: Telefon: Ved bestilling referer til bookingkode: Det kan dessverre ikke gis reduksjon i deltageravgiften i de tilfeller hvor deltageren ikke kan/ ønsker å følge hele konferansen. Ved avbestilling etter på meldingsfristens utløp, påløper et Fyll ut for å melde deg på som deltager til Solakonferansen 2011: Tittel Etternavn Fornavn Firma Postadressee Fakturaadresse dersom annen E-post adresse Mob tel nr Design og trykk: Molvik Grafisk AS

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavanger, Sola www.solakonferansen.no Vi har i år valgt å fokusere på hvordan kvalitetsbegrepet,

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR.5 2006 - Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet

Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september Med støtte fra Miljøverndepartementet Teknisk og lokal tilrettelegger Byen vår Gjøvik Norsk Sentrumsutvikling (NSU)

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te PROGRAM TIRSDAG 14. JUNI Kl. 18.00 19.15 Kl. 20.00 Kl. 22.00 23.30 Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Middag Konferansemiddag på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

PersonalForum. Tiltrekke - Utvikle - Beholde

PersonalForum. Tiltrekke - Utvikle - Beholde PersonalForum Tiltrekke - Utvikle - Beholde Quality Hotel Tønsberg Tønsberg 15. - 17. november 2011 Velkommen til PersonalForum 2011! Kunsten å samles PersonalForum. Litt gammelmodig i navnet, men med

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9 NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35 Åpner snart SIDE 10-11 Sykt fokus MIDTEN Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27 Letter miljøet SIDE 6-9 Letter miljøet SIDE 6-9 Forsiden: SAS satser grønt. NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse ÅRSRAP P ORT - 201 4 «L uft f a rtstil s yn et h a r h ov e d a nsv a r et f o r til s yn et m e d no r sk luft f a rt. T il s yn et s k a l væ r e en aktiv på d river f o r sik k er o g s am f u n ns

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2010 Lafys Brennende Hjerter Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen etableringen av LAFY Eldrebølgen krever arbeidskraft Styrelederens Faste Spalte GRATULERER Landsrådet kan i

Detaljer

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE FLYGE 2 LEDEREN flygeleder.no 2014 6 12 22 SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21 LEDER Et spørsmål om død I ntet mer, intet

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Norges Interne Revisorers Forening inviterer til.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Norges Interne Revisorers Forening inviterer til. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Norges Interne Revisorers Forening inviterer til «Å flytte fjell» Norges Interne Revisorers Forening årskonferanse 2012 Jeg har

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer