MØTEINNKALLING. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Saksliste"

Transkript

1 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2016/53-15 ENI001 Dato: MØTEINNKALLING Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 21.juni 2016, kl 13:15 15:00 Møtested: U7.220, Rådsrommet Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. SPU / Evaluering av delemne 4.7 Hud SPU /97-7 Medisinsk uforklarte (uavklarte) symptomer (MUS) - temaplan SPU /97-8 Rapport fra emnelederne 1-4 år og lederne for Vitkom og Profkom om suksesshistorier og utfordringer. SPU Eventuelt Torsten Risør Leder for SPU / Studieplansjef Eilif J Nilssen Prosjektkordinator

2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2016/ ENI001 Dato: SAK SPU Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtedato: 21.juni 2016 Evaluering av delemne 4.7 Hud Delemneleder Barbara Gasior-Chrzan har oversendt evaluering av delemnet 4.7 Hud, se vedlegg. Dette er første evaluering av dette delemnet i den nye studieplanen. Evalueringen er gjennomført ved bruk av Questback, men bare 17 studenter svarte. Svarene fra undersøkelsen er gjennomgått sammen med to av lærerne og studiekonsulent. På bakgrunn av tilbakemeldingene har de foreslått noen mindre endringer i undervisningsopplegget. Det er ikke bedt om økte ressurser for å gjennomføre disse endringene Forslag til vedtak: 1. SPU takker for evalueringsrapporten 2. Studieplanutvalget ber delemnekomitéen vurdere andre vurderingsformer senere for å få en mer representativ evaluering. 3. Studieplanutvalget ønsker lykke til med gjennomføringen av de endringene som er foreslått. Torsten Risør Leder for SPU / Studieplansjef Eilif J Nilssen Prosjektkoordinator

3 Helsefak/ IKM Dato: Evalueringsrapport Fra: SPU Barbara Gasior-Chrzan Hva er evaluert: Delemne 4.7, Hud på MED-2521 Delemneleder: Barbara Gasior-Chrzan Delemnet ble gjennomført i uke 5-8, og undervisningen har bestått av: 34 timer forelesning (hvorav én i regi av PROFKOM) 4 x 2 timer gjennomgang av case 3 x 2 timer PKU per student 4 timer basisgruppemøter (PROFKOM) for en del av studentene (de resterende basisgruppemøtene ble gjennomført i neste delemne) Delemnet ble evaluert ved hjelp av Questback. Det var 17 studenter som svarte på Questbacken. I etterkant ble det avholdt et møte med delemneleder, Katja Bremnes, Dagfinn Moseng og studiekonsulent tilstede hvor resultatene av evalueringen ble gjennomgått. Funn Forelesninger: Flere studenter meldte tilbake at det var for få forelesninger i delemnet sammenlignet med omfanget av casene, og at de dermed manglet basiskunnskaper for å jobbe godt med disse. Noen studenter syntes at forelesningene ble gjennomgått i veldig raskt tempo, kan hende for å kompensere for få timer. Kvaliteten på forelesningene ser ut til å avhenge mye av foreleser. Flere studenter oppga at de var misfornøyd med at forelesninger var lagt til ulike bygg på campus. Case: Tilbakemeldingene var noe sprikende. Noen studenter var svært fornøyde med både innhold og omfang av casene, mens flere studenter oppga at casene var gode, men for omfattende. Det ble framsatt ønsker om organisert gruppearbeid med case, og kanskje også én time utvidet gjennomgang per case. PKU: Her var de fleste tilbakemeldingene positive. Studentene er fornøyde med å få møte pasienter på alle PKUer. Forslag til forbedringer fra studentene: - Flere forelesningstimer og mer fokus på vanlige sykdommer/tilstander, som eksempelvis akne. - Organisert gruppearbeid med case og muligens tre timers gjennomgang av hver case. - Reduksjon av antall timer forelesning i patologi/morfologi.

4 - Unngå å ha forelesninger spredt rundt omkring på campus - Mer PKU om mulig Tiltak Forelesninger: Selv om forelesninger i patologi gjennomgående fikk svært positiv omtale, anses det at faget er viet uforholdsmessig mye tid i forhold til andre fag. Det var i år satt av seks timer til forelesninger i patologi. Til sammenligning var det satt av én og to timer til henholdsvis fysiologi og immunologi. Det foreslås at tre timer patologi kuttes til fordel for forelesninger med mer klinisk rettede tema. Administrasjonen gjør sitt beste for å plassere forelesningene på MH-bygget og farmasibygget. Case: Det legges opp til to timers organisert gruppearbeid hver torsdag i delemnet, med lærere som sirkulerer mellom gruppene. Gjennomgang av case vurderes utvidet til tre timer, men det er usikkert om dette er nødvendig etter innføring av gruppearbeid. PKU: Ingen spesielle tiltak vurdert da studentene gjennomgående gav gode tilbakemeldinger. Det anses ikke å være personellressurser nok til å innføre en fjerde PKU Barbara Gasior -Chrzan Førsteamanuensis IKM Kari J. Lægreid Førstekonsulent IKM UiT / 2

5 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2016/97-7 ENI001 Dato: SAK SPU Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtedato: 21.juni 2016 Medisinsk uforklarte (uavklarte) symptomer (MUS) - temaplan Dette tema har tidligere ikke vært undervist systematisk i profesjonsstudiet i medisin i Tromsø. Oppdraget om å lage en plan ble gitt meg, som leder av Profkom, av studieplansjef Torsten Risør. Planen er godkjent av PROFKOM komiteen. MUS er en tematikk som klinikere i spesialisthelsetjenesten møter jevnlig, men spesielt hyppig forekommer det i allmennpraksis. Legene erfarer ofte stor hjelpeløshet og frustrasjon i disse møtene. Et av hovedmålene med planen er å gi kommende leger en bedre forståelse for MUS og gode verktøy i møtet med pasienter med MUS. Som det framgår av vedlagte plan, er MUS tenkt undervist som et langsgående tema ila studieårene og innebærer et utstrakt samarbeid med andre delemner (spesialistoverskridende). I tillegg til den viktige kliniske dimensjonen, egner temaet seg til å sette fokus på og bidra til refleksjon over medisinens forhold til andre faglige disipliner (multi-disiplinært). Gruppen som har utarbeidet planen, har derfor i tillegg til undertegnede bestått av professor i medisinsk antropologi Mette Bech Risør og samfunnsviter Thor Eirik Eriksen, stipendiat i filosofi også ansatt ved arbeidsmedisinsk avdeling, UNN. Denne gruppen vil fortsette arbeidet med detaljplanlegging og gjennomføring av undervisning i samarbeid med andre relevante parter. Forslag til vedtak: 1. Studieplanutvalget anbefaler at temaet Medisinske uforklarte symptomer (MUS) inngår i det langsgående tema Profesjonell kompetanse. 2. Studieplanutvalget anbefaler at temaplanen godkjennes med de endringer som fremkommer i møtet 3. Leder av Profkom bes følge opp kommentarene fra møtet med delemneleder. Torsten Risør Leder av SPU / Studieplansjef Unni Ringberg Leder av Profkom Vedlegg: Temaplan: Medisinsk uforklarte (uavklarte) symptomer (MUS),

6 Temaplan: Medisinsk uforklarte (uavklarte) symptomer (MUS) Delemne Aktuelt tema Antall timer 1.2 Introduksjon til medisin Generell, kortfattet introduksjon til temaet + case Viten Et samarbeid mellom ProfKom og Vitkom: berøre de viktigste vitenskapelige problemstillinger som temaet MUS utløser, herunder temaer som psykesoma, perspektiver på kunnskap m.m Bevegelse Et samarbeid med fys.med. om temaet korsryggsmerter («Low back pain»-lbp) 2.6 Sanser og nervesystem 1 el.2 Aktuelle temaer er CFS/ME og smerte (kan være i samarbeid med smerteklinikken) 2.8 Mentale funksjoner (el. 4.8) Temaet er psyke-soma, komorbiditet og MUS (særlig fokus på lettere psykiske plager) 3.7 Fordøyelse og metabolisme Aktuelt tema er IBS (i samarbeid med Gastromed.) 4.10 Primærmedisin Fordypning i temaet MUS med fokus på allmenlegens utfordringer i klinisk praksis året (Med-3600) Fellesundervisning. Temadag om MUS 7 t* t* 1

7 2

8 3

9 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2016/97-8 ENI001 Dato: SAK SPU Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtedato: 21.juni 2016 Rapport fra emnelederne 1-4 år og lederne for Vitkom og Profkom om suksesshistorier og utfordringer Studieplansjefen ønsker en kort rapportering (5 min) om suksesshistorier og utfordringer fra hver emneleder og leder for de to langsgående tema Vitkom og Profkom. Det fremmes ingen forslag til vedtak. Torsten Risør Leder for SPU / Studieplansjef Eilif J. Nilssen Prosjektkoordinator

MØTEINNKALLING. Torsten Risør Leder av SPU / Studieplansjef

MØTEINNKALLING. Torsten Risør Leder av SPU / Studieplansjef Arkivref: 2015/144-23 ENI001 Dato: 28.10.2015 MØTEINNKALLING Møtetid: 3.november 2015, 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet, U7.220 Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. SPU 58-15 11/5096-148

Detaljer

SPU /97-9 Oppnevning av komité for å jobbe med læringsutbyttebeskrivelser

SPU /97-9 Oppnevning av komité for å jobbe med læringsutbyttebeskrivelser Arkivref.: 2016/53-17 ENI001 MØTEINNKALLING Møtetid: 6.september 2016 Møtested: L11.202, Møterom MH plan 11 Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse SPU 31-16 2016/97-9 Oppnevning av komité

Detaljer

SPU / Evaluering av delemne 3.5 Blod, immunforsvar og infeksjoner

SPU / Evaluering av delemne 3.5 Blod, immunforsvar og infeksjoner Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2017/121-11 ENI001 Dato: 26.04.2017 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 2.mai, kl 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet, U7.220

Detaljer

MØTEINNKALLING DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

MØTEINNKALLING DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET MØTEINNKALLING Til: Interim-Studieplanutvalget for medisin Møtetid: 6.november 2012 kl 14-16 Møtested: U7.220 Rådsrommet Arkivref.: 2012/839 ENI001/012 Førstebibliotekar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Torsten Risør Leder av SPU / Studieplansjef

MØTEINNKALLING. Torsten Risør Leder av SPU / Studieplansjef Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/144-19 ENI001 Dato: 28.09.2015 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 6.oktober 2015 kl 13:15-15:00 Møtested: U7.220,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 21.februar 2017 kl 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet, U7.

MØTEINNKALLING. Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 21.februar 2017 kl 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet, U7. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2017/121-7 ENI001 Dato: 15.02.2017 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 21.februar 2017 kl 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201 Møtedato: 16.03.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

MØTEINNKALLING DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin Møtetid: 5.mars 2013, kl 13:15 15:00 Møtested: U7.220, Rådsrommet MH Arkivref.: 2013/4-5 ENI001/012 Saksliste Sak nr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Elin Skog Seksjonsleder Åshild Tempel Seniorrådgiver Elin Holm Rådgiver. Merknader

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Elin Skog Seksjonsleder Åshild Tempel Seniorrådgiver Elin Holm Rådgiver. Merknader MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 23.04.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eyvind J. Paulssen Medlem/

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Fast vitenskapelig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magritt Brustad Medlem ISM Eyvind J. Paulssen Medlem IKM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magritt Brustad Medlem ISM Eyvind J. Paulssen Medlem IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 19.04.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/449 ELI103 Dato: 28.04.2014 MØTEINNKALLING Til: Programstyret medisin Møtetid: 30. april 2014 kl. 14:00-15:30 Møtested: MH U8.103 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.03.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2016/53-9 ENI001 Dato: 26.02.2016 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin Møtetid: 1.mars 2016, kl 13:15 Møtested: Rådsrommet, U7.220 Saksliste Saksnr

Detaljer

Håndbok for ledere ved legeutdanningen

Håndbok for ledere ved legeutdanningen Håndbok for ledere ved legeutdanningen Revisjonsseminar 12.februar 2014 Elin Skog leder av seksjon for utdanningstjenester Fra «Borghild Roald» rapporten av 2006 «5.3 Tydeligere ledelses- og administrasjonslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Elin Skog Seksjonsleder

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Elin Skog Seksjonsleder MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 16.09.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Magritt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlem ISM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlem ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 20.09.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET Sak SREVMED O72O1 2 Til: Styringsgruppen for implementering av fly medisinsk studieplan Møtedato: 27. mars 2012 Arkivref.: 2011/5096-28 ENIOO1/333

Detaljer

Den nye studiplanen - VitKom. Finn Egil Skjeldestad Seksjon for utdanningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet

Den nye studiplanen - VitKom. Finn Egil Skjeldestad Seksjon for utdanningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Den nye studiplanen - VitKom Finn Egil Skjeldestad Seksjon for utdanningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Vitenskapelig kompetanse i den nye studieplanen Valgfri fordypning 1 MED 2501-4 uker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/30-1 ENI001 Dato: 06.01.2014 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin, SPU Møtetid: Tirsdag 7.januar 2014, kl 12:15 Møtested: Rådsrommet, U7.220

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 3.oktober 2017, kl 13:15-15:00 Møtested: U7-220, Rådsrommet

MØTEINNKALLING. Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 3.oktober 2017, kl 13:15-15:00 Møtested: U7-220, Rådsrommet Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2017/121-19 ENI001 Dato: 19.09.2017 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 3.oktober 2017, kl 13:15-15:00 Møtested: U7-220,

Detaljer

Innføring av Canvas som ny læringsplattform (LMS) til erstatning for Fronter, ved Anita Iversen

Innføring av Canvas som ny læringsplattform (LMS) til erstatning for Fronter, ved Anita Iversen Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2017/121-17 ENI001 Dato: 12.09.2017 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: 19.september 2017, kl 13:15-15:00 Møtested: U7.220 Rådsrommet

Detaljer

Sak I-SPU Mentorrollen og organisering av mentorvirksomheten

Sak I-SPU Mentorrollen og organisering av mentorvirksomheten DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Sak I-SPU 25-12 Til: I-SPU Møtedato: 8.mai 2012 Arkivref.: 2011/5096 ESK004/333 Sak I-SPU 25-12 Mentorrollen og organisering av mentorvirksomheten Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.06.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste. Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse.

MØTEINNKALLING. Saksliste. Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/144-1 ENI001 Dato: 08.01.2015 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin, SPU Møtetid: Tirsdag 13.januar 2015, kl 13:00-15:00 Møtested: Rådsrommet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/30-7 ENI001 Dato: 26.03.2014 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: 1.april 2014, kl 13:15 Møtested: U7.220, Rådsrommet Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torsten Risør Medlem Helsefak. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torsten Risør Medlem Helsefak. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Eyvind

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste 2011/5096. Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. PM /1649-4

MØTEINNKALLING. Saksliste 2011/5096. Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. PM /1649-4 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/449 ELI103 Dato: 17.02.2014 MØTEINNKALLING Til: Programstyret medisin Møtetid: 20. februar 2014 kl. 13:15-15:00 Møtested: MH U8.103 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Torsten Risør Leder av SPU / studieplansjef

MØTEINNKALLING. Torsten Risør Leder av SPU / studieplansjef Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/144-15 ENI001 Dato: 26.08.2015 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 1.september 2015 Møtested: Rådsrommet, U7.220 Saksliste

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest til elin.holm@uit.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest til elin.holm@uit.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til elin.holm@uit.no. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 18.01.2017 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til elin.holm@uit.no Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/30 ENI001 Dato: 3.2.2014 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 4.februar 2014, kl 13:15 Møtested: Rådsrommet, U7.220

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/144-5 ENI001 Dato: 27.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget i medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 3.mars 2015 kl 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet, U7.220

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/449 ELI103 Dato: 01.12.2014 MØTEINNKALLING Til: Programstyret medisin Møtetid: 4. desember 2014 kl. 13:15-15:00 Møtested: MH U8.103 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/144-3 ENI001 Dato: 28.01.2015 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin - SPU Møtetid: Tirsdag 3.februar 2015, kl 13.15 Møtested: Rådsrommet, U7.220

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201 Møtedato: 16.03.2016 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til elin.holm@uit.no Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlemm ISM. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlemm ISM. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 16.11.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

SPU / Evaluering av delemne 2.8 Mentale funksjoner 1

SPU / Evaluering av delemne 2.8 Mentale funksjoner 1 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2017/121 ENI001 Dato: 28.11.2017 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: 5.desember 2017, kl 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet, U7.220

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall må meldes snarest til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall må meldes snarest til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 11.10.2017 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til elin.holm@uit.no Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse.

MØTEINNKALLING. Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/144-17 ENI001 Dato: 11.09.2015 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin Møtetid: Tirsdag 15.september kl 13:15 Møtested: U7.220, Rådsrommet Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 23.04.2015 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post elin.holm@uit.no. Vararepresentanter

Detaljer

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Om forskningsdesignet Hvem er fremtidens leger? Hvorfor studere i Tromsø? Disposisjon Sentrale funn: Om ulike aspekter ved

Detaljer

MØTEINNKALLING DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

MØTEINNKALLING DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin Møtetid: 5.februar 2013 kl 13.15 15:00 Møtested: U8.103 Arkivref.: 2013/4-3 ENI001/012 Saksliste Sak nr.: Arkivref.:

Detaljer

SPU / Endring i delemnebeskrivelsen for 4.10 Primærmedisin

SPU / Endring i delemnebeskrivelsen for 4.10 Primærmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2018/389-1 ENI001 Dato: 16.01.2018 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 23.januar 2018 Møtested: U7.220 Rådsrommet Saksliste

Detaljer

Oppsummert er dekanatets forslag, som ble sendt ut på høring, som følger:

Oppsummert er dekanatets forslag, som ble sendt ut på høring, som følger: Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Normer for arbeidstid, undervisning og annet pålagt arbeid Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Arkivsaksnummer: 2012/3560

Detaljer

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Studentseminaret 13.11.2014 Marianne Vanem Prosjektkoordinator, UiT Fra 2009 desentralisert legeutdanning i Nordland to siste studieår Fra før: 12 5.-årsstudenter

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste. Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse.

MØTEINNKALLING. Saksliste. Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/30-19 ENI001 Dato: 25.11.2014 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin, SPU Møtetid: Tirsdag 2.desember 2014, kl 13:15 15:00 Møtested: U7.220,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

1. Undervisning Undervisning i Profkom vært gitt i alle emner de fire første studieårene, dvs. MED-1501, MED-2501, MED-2510, MED-2520 og MED-2521.

1. Undervisning Undervisning i Profkom vært gitt i alle emner de fire første studieårene, dvs. MED-1501, MED-2501, MED-2510, MED-2520 og MED-2521. Evalueringsrapport for PROFKOM for 2015/2016 for studieårene 1-4, Medisinerkull 12-15. V/ Unni Ringberg, leder av Profkom (Profesjonell kompetanse). Rapporten ble godkjent av Profkom-komiteen i møte 19/10-16.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/30-15 ENI001 Dato: 02.10.2014 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin Møtetid: Tirsdag 7.oktober 2014 Møtested: U7.220 Rådsrommet Saksliste Saksnr

Detaljer

Møte SPU 2.april 2013

Møte SPU 2.april 2013 Page 1 of 61 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin Møtetid: tirsdag 2.april 2013 kl 13:15 Møtested: Rådsrommet, U7.220 Arkivref.: 2013/4-7 ENI001/012 Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet, H4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

Orientering fra komité som jobber med vurderingsformer og planleggingen av Studieplanseminaret 2017 (muntlig)

Orientering fra komité som jobber med vurderingsformer og planleggingen av Studieplanseminaret 2017 (muntlig) Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2016/53-21 ENI001 Dato: 26.10.2016 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: 1.november 2016, kl 13:15 Møtested: Rådsrommet, U7.220 Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste. Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. Orienteringssaker

MØTEINNKALLING. Saksliste. Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. Orienteringssaker Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/144-13 ENI001 Dato: 29.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin Møtetid: Tirsdag 9.juni 2015 kl 13:15 15:00 Møtested: U7.220 Rådsrommet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. <tlfnr>. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. <tlfnr>. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 16.09.2015 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. . Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall må meldes snarest til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall må meldes snarest til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 20.09.2017 Tidspunkt: 13:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til elin.holm@uit.no Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: Dato: MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: 15.desember 2015, kl 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet, U7.220 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oslo 2014: Godkjenning av revidert, overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin

Oslo 2014: Godkjenning av revidert, overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Arkivsaksnummer: 2012/6411 Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingrid M.Middelthon Møtedato:17. september 2013 Oslo 2014: Godkjenning av revidert, overordnet

Detaljer

SPU / Evaluering av emne MED-2520 International semester

SPU / Evaluering av emne MED-2520 International semester Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2017/121 ENI001 Dato: 02.03.2017 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 7.mars 2017, kl 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Årsrapport fra programsensor Knut G. Nustad, Universitetet i Oslo Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Oslo, januar 2016 Oppnevnt for perioden våren

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Introduksjon om valgfri fordypning 1 og mastergrad i den reviderte studieplanen i Tromsø

Introduksjon om valgfri fordypning 1 og mastergrad i den reviderte studieplanen i Tromsø Studentseminar - Samisk legeforening Tromsø 13. november 2014 Introduksjon om valgfri fordypning 1 og mastergrad i den reviderte studieplanen i Tromsø Finn Egil Skjeldestad Leder Vitkom Seksjon for utdanningstjenester

Detaljer

Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen

Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen Guri Rørtveit Professor dr. med. Institutt for samfunnsmedisinske fag Johanne, 83 år KOLS Diabetes Osteoporose

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

FS 39/ /ÅTE/333 STATUS- OG FREMDRIFTSRAPPORT OG REORGANISERING AV PROSJEKTGRUPPEN REVISJON AV PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN

FS 39/ /ÅTE/333 STATUS- OG FREMDRIFTSRAPPORT OG REORGANISERING AV PROSJEKTGRUPPEN REVISJON AV PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN Til: Møtedato: 26. juni 2008 Arkivref.: FS 39/2008 Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 200705433-6/ÅTE/333 STATUS- OG FREMDRIFTSRAPPORT OG REORGANISERING AV PROSJEKTGRUPPEN REVISJON AV PROFESJONSSTUDIET

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler 1) Teori og praktiske

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/449 ELI103 Dato: 10.06.2014 MØTEINNKALLING Til: Programstyret medisin Møtetid: 13. juni 2014 kl. 12:15-14:00 Møtested: MH L11.2012 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2016/53 ENI001 Dato: 30.03.2016 MØTEINNKALLING Til: Studieplanutvalget for medisin (SPU) Møtetid: Tirsdag 19. april 2016, kl 13:15 15:00 Møtested: Rådsrommet,

Detaljer

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark «Finnmarksmodellen»

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark «Finnmarksmodellen» Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark «Finnmarksmodellen» Informasjonsmøte 3. desember 2015 Ingrid Petrikke Olsen, prosjektleder Marianne Vanem, prosjektkoordinator UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS)

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) En kvalitativ studie av ungdommers møte med helsevesenet (2014-2017) Regional nettverkskonferanse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken ved mailkorrespondanse.

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken ved mailkorrespondanse. Den norske legeforening Deres ref.: 14/4489 Vår ref.: TJT/ES. Dato: 24.10.2014 dokument1 Høring Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU Det vises til høringssak datert 14.10.2014. Styret i Norsk overlegeforening

Detaljer

Evaluering av emnet Forebyggende tannhelsearbeid (TPBAFOR K3)

Evaluering av emnet Forebyggende tannhelsearbeid (TPBAFOR K3) Evaluering av emnet Forebyggende tannhelsearbeid (TPBAFOR K3) 12 av 15 studenter svarte på spørreskjemaet Læringsutbyttet o Kun 17 % svarte hverken eller, de andre mente de hadde et godt eller svært godt

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2 STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 6 3 ORGANISERING OG STRUKTUR... 8 4 INNHOLD I STUDIET... 10

1. INNLEDNING... 3 2 STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 6 3 ORGANISERING OG STRUKTUR... 8 4 INNHOLD I STUDIET... 10 Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver

Detaljer

MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE

MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE Møte: MØTEREFERAT Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtedato: 26.06.08 kl 1215 1605 Møteleder/referent: Olav Helge Førde/Eilif Nilssen Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref.: Olav Helge

Detaljer

PBF356 Klinisk utprøvning og dokumentasjon av legemidler. FRM 5730 Klinisk legemiddelutprøvning

PBF356 Klinisk utprøvning og dokumentasjon av legemidler. FRM 5730 Klinisk legemiddelutprøvning 11 januar 2007 PBF356 Klinisk utprøvning og dokumentasjon av legemidler FRM 5730 Klinisk legemiddelutprøvning Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, UiO Kursansvarlig: Anders Åsberg

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ole Jacob Møllerløkken, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen

Ole Jacob Møllerløkken, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen Oppgave i universitetspedagogikk 2015 2016 Ole Jacob Møllerløkken, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen Bruk av aktive

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Ansvarlig for parallellsesjonen:

Ansvarlig for parallellsesjonen: Program for parallellsesjon 1 NORDOMRÅDESATSINGEN STORE AUD. MH-BYGGET Ansvarlig for parallellsesjonen: Anne C. Silviken, psykolog/ stipendiat, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern, Helse-Finnmark

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer