MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten Risør Medlem Helsefak Terje Larsen Medlem IMB Eyvind J. Paulssen Medlem IKM Håvar Marsteen Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Sannes Heger Medlem Studentrepresentant Margritt Brustad Medlem ISM Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Eilif J. Nilssen Seniorrådgiver Marianne Brøgger Førstekonsulent Kari J. Lægreid Førstekonsulent Elin Holm Rådgiver Merknader Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. PS 18/16 Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemnet 5.4 Praksis i psykiatri PS 19/16 Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemnet 5.3 Praksis i indremedisin 2016/ /1469 PS 20/16 Rammer for opptak Profesjonsstudiet medisin /6312 PS 21/16 Innføring av oppgave i pasientsikkerhet/forbedringsarbeid i VITKOM på 5. studieår PS 22/16 Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemne 5.1 Praksis i kirurgi OS 6/16 Orienteringssaker Henvendelse fra FOSS - booking og bruk av FOSS i medisinutdanningen OS 7/16 Møtedatoer Programstyret medisin høst / / /6270 PS 18/16 Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemnet 5.4 Praksis i psykiatri Programstyret for medisin godkjenner fremlagte forslag til delemnebeskrivelse for delemnet 5.4 Praksis i psykiatri. Programstyret medisin godkjenner vedlagte delemnebeskrivelse for delemne 5.4 Praksis i psykiatri med de endringer som fremkom i møtet. PS 19/16 Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemnet 5.3 Praksis i indremedisin Programstyret for medisin godkjenner fremlagte forslag til delemnebeskrivelse for delemnet 5.3 Praksis i indremedisin. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2

3 Programstyret medisin godkjenner vedlagte delemnebeskrivelse for delemne 5.3 Praksis i indremedisin med de endringer som fremkom i møtet. PS 20/16 Rammer for opptak Profesjonsstudiet medisin 2016 Programstyret for medisin godkjenner følgende rammer for opptaket 2016: 1) Plan for opptaket 2016 har som målsetning at MK16 ved studiestart har 126 studenter. Disse utgjøres av nye studenter som starter på MED-1501, samt de som må ha et års permisjon grunnet fullt MK15 og dermed følger kullet fra ) MK15 vil fylles opp av eksisterende studenter, samt studenter som dumper fra MK14 og studenter som har tatt MED-1501 som odontologistudenter. Nye studenter tas inn på kullet ved loddtrekning etter hovedopptaket, inntil MK15 er på 112 studenter. 3) Professor Inger Njølstad får fullmakt fra Programstyret medisin til å fungere som opptaksansvarlig sommeren Programstyret for medisin godkjenner følgende rammer for opptaket 2016: 1) Plan for opptaket 2016 har som mål at MK16 ved studiestart har 126 studenter. Disse utgjøres av nye studenter som starter på MED-1501, samt de som må ha et års permisjon grunnet fullt MK15 og dermed følger kullet fra ) MK15 vil fylles opp av eksisterende studenter, samt studenter som dumper fra MK14 og studenter som har tatt MED-1501 som odontologistudenter. Nye studenter tas inn på kullet ved loddtrekning etter hovedopptaket, inntil MK15 er på 112 studenter. 3) Professor Inger Njølstad får fullmakt fra Programstyret medisin til å fungere som opptaksansvarlig sommeren PS 21/16 Innføring av oppgave i pasientsikkerhet/forbedringsarbeid i VITKOM på 5. studieår 1) Pasientsikkerhet og forbedringskunnskap er et viktig tematisk fagområde for leger og annet helsepersonell. Programstyret takker VITKOM for godt gjennomført seminar innen Pasientsikkerhet for kull MK-12 og for forslag til oppfølgende undervisning innen temaet. 2) Praksisperioden i femte studieår kan være godt egnet for en skriftlig oppgave innen pasientsikkerhet og forbedringskunnskap. Imidlertid må forventet læringsutbytte og arbeidsmengde innpasses i full forståelse med delemneledelsen(e) for praksisperiodene, der man har tatt hensyn til og eventuelt justert andre arbeidskrav. 3) Forslag til bemanning og budsjett for modulen må framlegges for Programstyret og kan tidligst gjøres gjeldende fra ) VITKOM-komiteen bes vurdere om det kan være aktuelt med pilotering av pasientsikkerhetsoppgave for MK-12 studieåret 2016/2017. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3

4 1) Pasientsikkerhet og forbedringskunnskap er et viktig tematisk fagområde for leger og annet helsepersonell. Programstyret takker VITKOM for godt gjennomført seminar innen Pasientsikkerhet for MK-12 og for forslag til oppfølgende undervisning innen temaet. 2) Praksisperioden i femte studieår kan være godt egnet for undervisning innen pasientsikkerhet og forbedringskunnskap. Imidlertid må undervisningsform, forventet læringsutbytte og arbeidsmengde innpasses i full forståelse med delemneledelsen(e) for praksisperiodene, der man har tatt hensyn til og eventuelt justert andre arbeidskrav. 3) Programstyret medisin ber VITKOM arbeide med undervisningsopplegg innenfor disse temaene for 5. og 6. studieår. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4

5 Orienteringssaker OS 6/16 Henvendelse fra FOSS - booking og bruk av FOSS i medisinutdanningen 2016/6270 OS 7/16 Møtedatoer Programstyret medisin høst 2016 / PS 22/16 Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemne 5.1 Praksis i kirurgi Det forelå ingen forslag til vedtak. Programstyret medisin godkjenner delemnebeskrivelsen for delemne 5.1 Praksis i kirurgi med de endringer som fremkom i møtet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 5