EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07"

Transkript

1 EJE 220/225/230/235/220r/225r Bruksanvisning nb-no EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r

2 2

3 Samsvarserklæring Produsent Jungheinrich AG, Hamburg, Germany Betegnelse Truck EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Type Tilleggsutstyr Serienr. Produksjonsår På oppdrag Dato EU-SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overholder de europeiske retningslinjene 2006/42/EG (maskindirektivet) og 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) i gjeldende versjon. Produsenten har fullmakt til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

4 4

5 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t o Angir standardutstyr Angir ekstrautstyr 5

6 Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

7 Innholdsfortegnelse. A. Forskriftsmessig bruk 11 1 Generelt 11 2 Korrekt bruk 11 3 Tillatte bruksbetingelser Innendørs bruk kombinert med utendørs eller frysesonebruk (t) Innendørs bruk i fryserom med fryseromsutstyr (o) 13 4 Operatørens plikter 14 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr 14. B. Beskrivelse av trucken 15 1 Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne 15 2 Definisjon av kjøreretning 16 3 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse 19 4 Tekniske data Effektdata Mål Vekt Dekk EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav 30 5 Plassering av merking og typeskilt Plassering av merking Typeskilt Truckens lasteevneskilt 33. C. Transport og første gangs igangsetting 35 1 Lasting med kran 35 2 Transport 37 3 Første igangsetting 38. D. Batteri - service, opplading, utveksling 39 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier 39 2 Batterityper 41 3 Åpne batteridekselet 44 4 Lad batteriet Lade batteri med stasjonært ladeapparat Lade batteri med integrert ladeapparat (o) 46 5 Demontere og installere batteri Bytte batteri oppover Batteriuttak på siden 56 7

8 . E. Betjening 57 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken 57 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer Ledehendel EJE 220r / EJE 225r Batteriutladingsindikator Batterieutladingsvokter 66 3 Forberede trucken for drift Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting Gjøre trucken driftsklar Gjør EJE 220r / 225r klar til bruk Kontroller og gjøremål når trucken er driftsklar Parker trucken forsvarlig 71 4 Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring NØDSTOPP Tvangsbremsing Kjøring Sneglefart Styring Bremsing Løfte eller senke lastopptaksmidlet Løfting, transport og medsetting av last 88 5 Hjelp ved feil Trucken kjører ikke Lasten kan ikke løftes 99 6 Bevege trucken uten bruk av motoren Løsne og aktiver drivhjulsbremsen Tilleggsutstyr Nøddrift med servicenøkkel GF Ledehendel med tastetilordning på begge sider Tastatur (CanCode) (o) Stille inn truckparameter med CanCode Parameter Stille inn batteriparameter med CanCode CanDis-visningsinstrument (o) Anvisningsenhet (2 tommers display) Generelt om betjening av de nøkkelløse tilgangssystemene Betjening av anvisningsenhet ISM-tilgangsmodul(o) 144. F. Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Arbeid på det elektriske anlegget Driftsmidler og gamle deler Hjul Hydraulikkanlegg Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler 153 8

9 4 Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Sikker løfting og oppjekking av trucken Rengjøringsarbeid Demontere frontdekselet Avmontere og montere aggregatdekslet Stram hjulmutre Kontrollere hydraulikkoljenivået Kontrollere giroljenivået Kontrollere de elektriske sikringene Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Nødvendige forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon 169. G Vedlikehold, inspeksjon og bytte av vedlikeholdsdeler som må skiftes Omfang av service EJE Operatør Kundetjeneste Omfang av service EJE 220r-225r Operatør Kundetjeneste Omfang av service EJE Operatør Kundetjeneste Omfang av service EJE 220/ Operatør Kundetjeneste 205. H. Traksjonsbatteri Forskriftsmessig bruk Typeskilt Sikkerhetsanvisninger, varselhenvisninger og andre henvisninger Blybatterier med panserplateceller og flytende elektrolytt Beskrivelse Drift Vedlikehold av blybatterier med panserplateceller Blybatterier med lukkede panserplateceller PzV og PzV-BS Beskrivelse Drift Vedlikehold av blybatterier med lukkede panserplateceller PzV og PzV-BS Vannpåfyllingssystemet Aquamatik Oppbygging vannpåfyllingssystemet Funksjonsbeskrivelse Påfylling Vanntrykk 226 9

10 6.5 Påfyllingstid Vannkvalitet Slangeføring batteri Driftstemperatur Rengjøringstiltak Servicemobil Syresirkulasjon (EUW) Funksjonsbeskrivelse Rengjøring av batterier Lagre batteriet Hjelp ved feil Avhending

11 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i bruksanvisningen. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Maksimal last og lastavstand er angitt på bæreevne-skiltet og må ikke overskrides. Lasten må hvile på lastopptaksmidlet eller løftes med et oppheng godkjent av produsenten. Lasten må være helt hevet, se side 88. Følgende gjøremål er tiltenkt og tillatt: Løfting og senking av last. Innsetting og uthenting av last. Transport av senket last. Følgende gjøremål er forbudt: Transport og løfting av personer. Skyving eller trekking av last. Plukke opp lang last på tvers. 11

12 3 Tillatte bruksbetingelser Ved trucker med Li-ion-batteri (o) endres de tillatte bruksbetingelsene, se bruksanvisningen fra produsenten. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Tillatte flate- og punktbelastninger må ikke overskrides. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av eieren/operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger opp til maksimalt 20 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transporter last pekende opp mot bakken. Bruk på delvis offentlig vei. ADVARSEL! Bruk under ekstreme betingelser Hvis trucken brukes under ekstreme betingelser, kan dette føre til funksjonsfeil og ulykker. ufor bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. ubruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt. uved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. 12

13 3.1 Innendørs bruk kombinert med utendørs eller frysesonebruk (t) I tillegg til de godkjente bruksbetingelsene i industrielle og næringsmessige omgivelser kan trucken også brukes utendørs og i fryserom eller på ferskvareområdet. Sikker parkering er kun tillatt innendørs eller i kjølesoneområdet. Tillatt temperaturområde -10 C til 40 C. Sikker parkering er kun tillat ved +5 C til 40 C. Maksimal luftfuktighet 95 %, ikke kondenserende. Det er mulig å bytte bruksområde, men på grunn av dugg- og eventuell korrosjonsdannelse bør dette holdes på et minimum. Duggdannelse er kun tillatt når trucken kan bli helt tørr etterpå. Det er ikke tillatt å lade batteriet under +5 C. 3.2 Innendørs bruk i fryserom med fryseromsutstyr (o) I tillegg til de godkjente bruksbetingelsene i industriell og næringsmessige omgivelser blir trucken hovedsakelig værende i fryserommet. Trucken kan forlate fryserommet kun kortvarig i forbindelse med lasting/lossing. Tillatt temperaturområde -28 C til +25 C. Maksimal luftfuktighet 95 %, ikke kondenserende. Duggdannelse er kun tillatt når trucken kan bli helt tørr etterpå. I fryseområde under -10 C må trucken kjøres kontinuerlig og skal parkeres i maksimalt kun 15 minutter. Det er ikke tillatt å lade batteriet under +5 C. LES DETTE Skade på batteriet Hvis batterinivået er lavt, kan det oppstå skader på batteriet når det blir kaldere. uhvis batterinivået er lavt, skal man unngå bruk i området fra -28 C til -5 C. uhvis batterinivået er lavt, bør man unngå bruk i området -5 C til +5 C hvis mulig. ulad batteriet, se side

14 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f. eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. LES DETTE Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsutstyr som påvirker truckens funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 14

15 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EJE 220/225/230/235/220r/225r er beregnet for transport av gods på flatt gulv. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Lasteevnen fremgår av lasteevneskiltet Qmaks. EJE 220r / 225r EJE 220r / 225r med rapeløft er spesielt godt egnet for lasting og lossing på ramper. Særlig er det mulig å løfte opp og sette ned paletterte varer til direkte på overgangsknekken. 1.1 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. EJE220 EJE Typebetegnelse 2 Byggeserie 20 Nominell lasteevne x 100 kg Den nominelle lasteevnen motsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lasteevneskiltet på trucken. 15

16 2 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: Pos. Kjøreretning 1 Venstre 2 Drivverksretning 3 Lastretning 4 Høyre 16

17 3 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 3.1 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 5 t Magebryter 14 t Nøkkelbryter 6 t Kjørebryter o Betjeningstastatur (CanCode) 7 t Knappen Sneglefart o Nøkkelbryter (med trinn 2 for lufting av bremser) 8 t Ledehendel o ISM-tilgangsmodul 9 t Batterideksel o Tastefelt 10 t NØDUTKOBLING o Transponderleser 11 t Lastopptaksmiddel 15 t Frontdeksel 12 o Integrert ladeapparat 24 V / 30 A (inkl. sikkerhetskopling) 17

18 13 t Utladingsindikator 16 t Todelt motordeksel o Visningsinstrument (CanDis) 17 t Støttehjul o Anvisningsenhet (2 tommers display) t = standardutstyr 18 t Drivhjul o = tilleggsutstyr 18

19 3.2 Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger En lukket, glatt truckprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av trucken. Hjulene er omgitt av en stabil støtfanger. Den lange ledehendelen sørger for størst mulig sikkerhetsavstand til trucken. Når man slipper, eller i faresituasjoner, trykker en gassfjær ledehendelen oppover og dermed i bremsestilling. Magebryteren i ledehendelhodet reagerer på kroppskontakt, kjøreretningen endres, slik at trucken kjører vekk fra operatøren. Med NØDSTOPP-bryteren blir alle elektriske funksjoner satt ut av drift i faresituasjoner. Nødstopp-sikkerhetskonsept Nødstopp styres fra kjørecontrolleren. Hver gang trucken slås på, gjennomfører systemet en selvdiagnose. Ved feil utløses automatisk en nedbremsing av trucken til den står stille. Kontrollindikatorene i visningsinstrumentet CanDis (o) hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) indikerer nødstoppen. FORSIKTIG! Trucken bremser automatisk Hvis systemet registrerer at nødvendige signaler uteblir eller registrerer en feil, reagerer systemet med en nødstopp og bremser trucken ned til stillstand eller til en gyldig signalposisjon. uoverhold gjeldende betjeningsavstand til trucken. Hydraulisk anlegg Når man trykker på knappen Løfte, starter pumpeaggregatet og transporterer hydraulikkolje fra oljetanken til løftesylinderen. Når man trykker på knappen Løfte, løftes lastopptaksmidlet med jevn hastighet, og når man trykker på knappen Senke, senkes lastopptaksmidlet. 19

20 Drivaggregat En faststående trefasemotor driver drivhjulet via et tannhjulsgir. Den elektroniske kjørecontrolleren sørger for trinnløs turtallsendring i kjøremotoren, slik at man får en jevn, rykkfri start, hurtig akselerasjon og elektronisk regulert nedbremsing med energigjenvinning. Avhengig av last og omgivelser kan man velge mellom 3 kjøreprogrammer: Fra høyytelse til energibesparende. Ledehendel Styring finner sted via en ergonomisk ledehendel. Alle kjøre- og løftefunksjoner kan betjenes fintfølende uten å flytte hånden. Ledehendelen har en hjulvinkel på 180. Elektrisk anlegg Trucken har en elektronisk kjørecontroller. Det elektriske anlegget i trucken har en driftsspenning på 24 Volt. Betjenings- og anvisningselementer Ergonomiske betjeningselementer muliggjør behagelig betjening for en fintfølende regulering av kjøre- og hydraulikkbevegelsene. Den aktuelle batteriladekapasiteten vises via batteriutladingsanviseren. Anvisningsinstrumentet CanDis (o) eller anvisningsenheten (2" skjerm) (o) viser føreren viktig informasjon som driftstimer, batterikapasitet og hendelsesmeldinger Driftstimeteller Gjør trucken klar til bruk, se side 68 eller se side 106. Driftstimer tellers når trucken er klar til bruk og ett av følgende betjeningselementer aktiveres: Ledehendel i kjøreområde "F", se side 78. Knapp "Langsom kjøring", se side 80. Knapp "Løfte", se side 84. Knapp "Senke", se side 85. På EJE 220r / 225r telles i tillegg driftstimene når ett av følgende betjeningselementer er aktivert: Knapp "Løfte rampeløft", se side 86. Knapp "Senke rampeløft", se side

21 4 Tekniske data Angivelse av tekniske data overholder den tyske forskriften "Typeark for trucker". Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 4.1 Effektdata Betegnelse EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 Q Nominell lasteevne kg D Lastens tyngdepunktavstand ved standard lengde på lastopptaksmidlet *) Kjørehastighet med / uten nominell last Løftehastighet med / uten nominell last Senkehastighet med / uten nominell last Maks. klatreevne (5 min) med / uten nominell last mm 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/t 0,04/0,06 0,03/0,06 0,02/0,06 0,02/0,06 m/s 0,05/0,05 0,05/0,05 0,05/0,05 0,05/0,05 m/s 10 / 20 8 / 20 6 / 20 6 / 20 % *) Ved lengre utførelse av lastopptaksmidlet er lastens tyngdepunkt midt på lastopptaksmidlet. Betegnelse EJE 220r EJE 225r Q Nominell lasteevne kg c Lastens tyngdepunktavstand ved standard lengde på lastopptaksmidlet *) Kjørehastighet med / uten nominell last Løftehastighet med / uten nominell last Senkehastighet med / uten nominell last Maks. klatreevne (5 min) med / uten nominell last mm 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/t 0,04/0,06 0,03/0,06 m/s 0,05/0,05 0,05/0,05 m/s 10 / 20 8 / 20 % *) Ved lengre utførelse av lastopptaksmidlet er lastens tyngdepunkt midt på lastopptaksmidlet. 21

22 4.2 Mål D 22

23 D h3 Betegnelse EJE 220 / 225 / 235 Lastens tyngdepunktavstand ved standard lengde på lastopptaksmidlet *) Løft h13 Lastopptaksmiddel senket 85 h14 Y* l1 l2 b1 b5 Ledehendelens høyde i kjøreposisjon min./maks. Hjulavstand (kort, lang) Totallengde (kort, lang) Mål frambygg (kort, lang) Truckens bredde Utvendig avstand lastopptaksmiddel EJE / / / / / / / / b10 Sporvidde, foran 508 b11 s/e/l m2 x Wa** Ast** Ast** a Sporvidde, bak Mål lastopptaksmiddel Bakkeklaring midt på hjulavstand Lastavstand Snuradius (kort, lang) Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning (kort/ lang) Arbeidsbredde ved paller 1000 x 1200, kort (kort/lang) Sikkerhetsavstand / 172 / / / ***/2099*** 2027 / - *** 1977**** / 2049**** 1977 / - **** 200 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m *) Ved lengre utførelse av lastopptaksmidlet er lastens tyngdepunkt midt på lastopptaksmidlet. ** Lastopptaksmiddel løftet / senket +53 mm ***Diagonalt iht. den tyske retningslinjen "Typeark for trucker" +204 mm 23

24 ****Diagonalt iht. den tyske retningslinjen "Typeark for trucker" +386 mm 24

25 D h3 Betegnelse EJE 220r EJE 225r Lastens tyngdepunktavstand ved standard lengde på lastopptaksmidlet *) Løft h13 Lastopptaksmiddel senket 85 h14 Y* l1 l2 b1 b5 Ledehendelens høyde i kjøreposisjon min./maks. Hjulavstand (kort, lang) Totallengde (kort, lang) Mål frambygg (kort, lang) Truckens bredde Utvendig avstand lastopptaksmiddel 805 / / / / b10 Sporvidde, foran 508 b11 s/e/l m2 x Wa** Ast** Ast** a Sporvidde, bak Mål lastopptaksmiddel Bakkeklaring midt på hjulavstand Lastavstand Snuradius (kort, lang) Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning (kort, lang) Arbeidsbredde ved paller 1000 x 1200, tverretning (kort, lang) Sikkerhetsavstand / 172 / / ***/ 2099*** 1977 **** / 2049**** 200 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m *) Ved lengre utførelse av lastopptaksmidlet er lastens tyngdepunkt midt på lastopptaksmidlet. ** Lastopptaksmiddel løftet / senket +53 mm ***Diagonalt iht. den tyske retningslinjen "Typeark for trucker" +204 mm 25

26 ****Diagonalt iht. den tyske retningslinjen "Typeark for trucker" +386 mm 26

27 4.3 Vekt Betegnelse EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 Egenvekt; m / l 540 / / kg Aksellast med last drivverkssiden/ lastsiden; m Aksellast uten last drivverkssiden/ lastsiden; m 876 / / / / 2750 kg 423 / / / / 123 kg Betegnelse EJE 220r EJE 225r Egenvekt; kg Aksellast med last drivverkssiden/ Lastside; Aksellast uten last drivverkssiden/ Lastside; 876 / / 2060 kg 423 / / 123 kg 27

28 4.4 Dekk Hjuldimensjon, drivverkssiden Betegnelse EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 Hjuldimensjon, lastsiden; enkel/tandem ø230 x 70 ø230 x 70 ø230 x 70 ø230 x 70 mm ø85x110 / ø85x85 ø85x110 / ø85x85 - / ø85x85 - / ø85x85 mm Tilleggshjul (mål) ø100x40 ø100x40 ø100x40 ø100x40 mm Hjul, antall på drivverkssiden/lastsiden (x=drivhjul) Hjuldimensjon, drivverksside 1x +2 / 2 eller 4 1x +2 / 4 Betegnelse EJE 220r EJE 225r Hjuldimensjon, lastside; enkel ø230 x 70 ø230 x 70 mm ø85x110 ø85x110 mm Tilleggshjul (mål) ø100x40 ø100x40 mm Hjul, antall på drivverkssiden/lastsiden (x=drivhjul) 1x +2 / 2 eller 4 28

29 4.5 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå EJE 220/225/230/235/220r/225r: 70 db(a) iht. EN i samsvar med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 29

30 4.6 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur uten fryseromsutstyr: ved drift -10 C til 40 C, se side 13 med fryseromsutstyr: ved drift -28 C til +25 C, se side 13 Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 4.7 Elektriske krav Produsenten bekrefter overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for trucker - elektriske krav". 30

31 5 Plassering av merking og typeskilt Varsel- og anvisningsskilt som lasteevneskilt, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov. 5.1 Plassering av merking Pos Betegnelse 19 Serienummer 20 Lasteevne Qmaks 21 Forbudsskilt "Forbudt med passasjer" 22 Typeskilt, truck 23 Løftepunkt for lossing med kran 24 Fryserom (o) 25 Kontrolloblat (o) 26 Typebetegnelse 31

32 5.2 Typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 27 Type Serienummer 35 Motoreffekt Lastens tyngdepunktavstand i mm 29 Nominell last i kg 36 Batteriets vekt min./maks. i kg 30 Batterispenning i V 37 Produsent 31 Egenvekt uten batteri i kg 38 QR-kode 32 Tilleggsutstyr 39 Produsentens logo 33 Byggeår Vennligst oppgi serienummeret (28) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. QR-kode QR-koden inneholder truckens serienummer og produkthierarki. 32

33 5.3 Truckens lasteevneskilt 20 Lasteevneskiltet (20) angir den maksimale lasteevnen Q (i kg) ved jevn belastning av lastopptaksmidlet. 33

34 34

35 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran ADVARSEL! Fare pga. ikke opplært personell under lossing med kran Feil lossing med kran utført av personell uten opplæring kan føre til at trucken faller ned. Derfor foreligger det fare for personskader for personellet og fare for materielle skader på trucken. ulossingen må derfor utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossingen. Trucken må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken ved hjelp av et føringstau. ubare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. ubruk personlig verneutstyr (f. eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. uikke gå under hengende last. uikke gå inn i fareområdet, og ikke opphold deg i fareområdet. ubruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). ukranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. uløftestropper skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. ufesteanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. 35

36 FORSIKTIG! utruck med sideveis batteriuttak (o) løftes kun uten batteri. Løftepunkter dekkes til av batteriet. For lasting av kjøretøyet med bruk av løfteredskap finnes festepunkter (23) på rammen. Losse trucken med kran Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se side 71. Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap Fremgangsmåte Åpne batteridekslet og ta om nødvendig ut batteriet. Fest kranredskapen i løftepunktene (23). Trucken kan nå losses med kran

37 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. ulossingen må derfor kun utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. uved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. ulastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. usikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. ubruk bare lasteremmer med tilstrekkelig nominell styrke. ubruk sklisikre materialer for å sikre lasten (paller, kiler,...), f. eks. en antiglimatte. Sikre trucken for transport Forutsetninger Loss trucken. Trucken er trygt parkert, se side 71. Nødvendig verktøy og materialer Stropper Kantbeskyttelse Trebjelke eller pall Fremgangsmåte Plasser en trebjelke eller pall mellom fronten på transportmidlet og lastopptaksmiddelet for å unngå mellomrom mellom fronten på transportmidlet og lastopptaksmiddelet. Bruk stropper (40) på trucken og på transportkjøretøyet og stram tilstrekkelig. Bruk kantbeskyttelse som beskyttelse for truck og stropper. 40 Trucken kan nå transporteres. 37

38 3 Første igangsetting ADVARSEL! Fare på grunn av bruk av uegnede energikilder Likerettet vekselstrøm skader byggegruppene (controllere, sensorer, motorer osv.) på det elektroniske anlegget. Uegnede kabelforbindelser (for lange, for lite ledningstverrsnitt) til batteriet (slepekabel) kan bli overopphetet og dermed sette trucken og batteriet i brann. utrucken må kun kjøres med batteristrøm. ukabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm². LES DETTE Løfting av last er forbudt når trucken drives av et eksternt batteri via en slepekabel. Hvis trucken leveres i flere deler, må bare utdannet og autorisert personell utføre montering og igangsetting av trucken. Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett. Sett inn batteriet hvis nødvendig, se side 52, batterikabelen må ikke skades. Lad batteriet, se side 45. Innstillingene til trucken må stemme overens med batteritypen (når kunden installerer batteriet). Kontroller hydraulikkoljenivået, korriger om nødvendig (se side 162). Ta trucken i drift (se side 68). Trucken er driftsklar. Utflating av hjulene Når trucken står parkert over lengre tid, kan det hende at hjulenes slitebane trykkes flate. Utflatingene påvirker ikke truckens sikkerhet eller stabilitet. Når trucken har kjørt en viss strekning, forsvinner utflatingene. 38

39 D Batteri - service, opplading, utveksling For omgang med Li-Ion-batterier (o), se bruksanvisningen fra produsenten. 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres, skal anvisningene i denne bruksanvisningen samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. FORSIKTIG! Fare for etseskader pga. bruk av uegnet brannslukningsutstyr Ved brann kan det oppstå en reaksjon med batterisyren hvis ilden slukkes med vann. Dette kan føre til etseskader pga. syren. ubruk et pulverbrannslukkingsapparat. ubrennende batterier må aldri slukkes med vann. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. ADVARSEL! Brannfare pga. kortslutning Skadde kabler kan forårsake kortslutning og dermed sette trucken og batteriene i brann. ufør du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikablene ikke kan komme til skade. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 39

40 ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. ugammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. uved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. ubatterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. uoppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). usølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. udet er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. uvær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Hvis det brukes uegnede batterier i trucken som ikke er godkjent av Jungheinrich, kan energigjenvinning føre til at truckens bremseegenskaper blir dårligere, det kan oppstå alvorlige skader på den elektriske styringen, og alvorlige farer for menneskers helse og sikkerhet kan bli resultatet! ubare batterier som Jungheinrich har godkjent for trucken skal brukes. ubytte av batteri er bare tillatt med godkjennelse fra Jungheinrich. uved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. ubruk av batterier som ikke er godkjent av produsenten er strengt forbudt. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se side 71). 40

41 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: EJE 220/225 Batterik asse Batteritype Vekt (kg) Mål (mm) M 24 V - XFC 158 Ah X211X V - XFC 158 Ah X211X V - 2PzV 160 Ah wf Exide X212X V - 2PzW 160 Ah X212X V - 2PzV 174 Ah wf Hawker X211X V - 2PzS 180 Ah X212X V - 2PzM 180 Ah X209X V - 2PzV 200 Ah wf Exide X209X V - 2PzV 220 Ah wf Hawker X211X V - 2PzW 220 Ah X212X V - 2PzS 250 Ah X212X V - 2PzS 250 Ah X209X V - 2PzM 250 Ah X209X V - LIB 110 Ah X207X627 L 24 V - 3PzV 300 Ah wf Exide X281X V - XFC 316 Ah X284X V - 3PzV 330 Ah wf Hawker X283X V - 3PzW 330 Ah X284X V - 3PzS 345 Ah Lib. Sølv X284X V - 3PzS 375 Ah X284X V - 3PzS 375 Ah Lib. Sølv X281X V - 3PzM 375 Ah X281X V - LIB 240 Ah SBE X284X V - LIB 360 Ah SBE X284X683 Eventuelt er utrustning med Li-ion-batteri mulig, se bruksanvisning "Li-ion-batteri 24V - 240Ah / 360Ah." 41

42 EJE 230/235 Batterik asse Batteritype Vekt (kg) Mål (mm) M 24 V - XFC 158 Ah X211X V - XFC 158 Ah X211X V - 2PzV 160 Ah wf Exide X212X V - 2PzW 160 Ah X212X V - 2PzV 174 Ah wf Hawker X211X V - 2PzS 180 Ah X212X V - 2PzM 180 Ah X209X V - 2PzV 200 Ah wf Exide X209X V - 2PzV 220 Ah wf Hawker X211X V - 2PzW 220 Ah X212X V - 2PzS 250 Ah X212X V - 2PzS 250 Ah X209X V - 2PzM 250 Ah X209X625 Eventuelt er utrustning med Li-ion-batteri mulig, se bruksanvisning "Li-ion-batteri 24V - 240Ah / 360Ah." 42

43 EJE 220r / 225r Batterik asse Batteritype Vekt (kg) Mål (mm) M 24 V - XFC 158 Ah X211X V - XFC 158 Ah X211X V - 2PzV 160 Ah wf Exide X212X V - 2PzW 160 Ah X212X V - 2PzV 174 Ah wf Hawker X211X V - 2PzS 180 Ah X212X V - 2PzM 180 Ah X209X V - 2PzV 200 Ah wf Exide X209X V - 2PzV 220 Ah wf Hawker X211X V - 2PzW 220 Ah X212X V - 2PzS 250 Ah X212X V - 2PzS 250 Ah X209X V - 2PzM 250 Ah X209X625 L 24 V - 3PzV 300 Ah wf Exide X281X V - XFC 316 Ah X284X V - 3PzV 330 Ah wf Hawker X283X V - 3PzW 330 Ah X284X V - 3PzS 345 Ah Lib. Sølv X284X V - 3PzS 375 Ah X284X V - 3PzS 375 Ah Lib. Sølv X281X V - 3PzM 375 Ah X281X627 Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. LES DETTE Skade på batteriet Batteri, ladeapparat (ladekarakteristikk) og batteriparameter må passe til hverandre, ellers kan det oppstå skader. LES DETTE Redusert levetid for batteriet For en optimal syklus-levetid for batteriet må de aktuelle bruks- og vedlikeholdsanvisningene fra batteriprodusenten overholdes. 43

44 3 Åpne batteridekselet ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger eller med løftet lastopptaksmiddel. ukjør trucken inn på jevnt underlag. I særlige tilfeller må trucken sikres med f. eks. kiler. usenk lastopptaksmidlet helt ned. uvelg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på det senkede lastopptaksmidlet. uhvis bremsen ikke fungerer, må trucken sikres ved å legge stoppklosser under hjulene slik at den ikke kan bevege seg. FORSIKTIG! Klemfare hvis batteridekslet vipper ned Hvis batteridekslet ikke vippes helt opp, kan det plutselig falle ned og forårsake klemskader. Batteridekslet er først korrekt vippet opp når det er åpnet mer enn 90. Dermed holdes det av tyngden. uåpne batteridekslet til anslag. Forutsetninger Parker kjøretøyet i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, se side Fremgangsmåte Åpne batteridekselet (9). Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Batteriet er tilgjengelig. 44

45 4 Lad batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. udet er bare tillatt å koble til og koble fra ladekabelen batteristasjonen med batteristikkeren når både ladestasjonen og trucken er slått av. utilpass ladeapparatet til batteriets spenning, ladekapasitet og type. ufør batteriet lades, må samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. urommet der trucken lades skal luftes tilstrekkelig. ubatteridekselet må være åpnet og battericellenes overflate må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. uved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. udet må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. ubrannslukningsutstyr må være tilgjengelig. uikke legg metallgjenstander på batteriet. udet er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. LES DETTE Skade på batteriet Batteri, ladeapparat (ladekarakteristikk) og batteriparameter må passe til hverandre, ellers kan det oppstå skader. 45

46 4.1 Lade batteri med stasjonært ladeapparat Lade batteriet Forutsetninger Åpne batteridekselet, se side 44. Fremgangsmåte Trekk batteristikker (41) ut fra stikkeren på trucken. Koble batteristikkeren (41) til ladekabelen (42) på det stasjonære ladeapparatet. Start ladeprosessen i henhold til bruksanvisningen for ladeapparatet Batteriet blir ladet. Avslutt batteriladingen, gjør trucken driftsklar igjen LES DETTE Dersom ladingen er blitt avbrutt, er ikke batteriets fulle kapasitet tilgjengelig. Forutsetninger Batteriet er fulladet. Fremgangsmåte Avslutt ladeprosessen i henhold til bruksanvisningen for ladeapparatet. Koble batteristikkeren (41) fra ladekabelen (42) på det stasjonære ladeapparatet. Koble batteristikkeren (41) til trucken. Trucken er driftsklar igjen. 4.2 Lade batteri med integrert ladeapparat (o) FARE! Elektrisk støt og brannfare En skadet og uegnet kabel kan føre til strømstøt, og til brann på grunn av overoppheting. ubruk bare nettkabel med en maksimal kabellengde på 30 m. De regionale betingelsene skal følges. urull kabelspole helt ut ved bruk. ubruk bare originale nettkabler fra produsenten. uisolasjonsklasser og bestandighet overfor syrer og løsemidler må motsvare produsentens strømkabel. uladestikkeren må være tørr og ren når den brukes. 46

47 LES DETTE Materielle skader på grunn av feilaktig bruk av det integrerte ladeapparatet Det integrerte ladeapparatet består av batterilader og battericontroller, og må ikke åpnes. Ved feil skal produsentens kundetjeneste informeres. uladeapparatet må bare brukes på batterier som er levert av Jungheinrich eller på andre batterier som er tillatt for trucken etter at produsentens kundetjeneste har tilpasset dem. udet er ikke tillatt å bytte batteri med andre trucker. ubatteriet må ikke kobles til to ladeapparater samtidig Stille inn ladekarakteristikken (ELG 2430) Når trucken leveres uten batteri, er trucken fra fabrikken stilt inn på posisjon 0. På stikkeren (44) kan man koble til en batteriutladingsindikator, en ladings-/ utladingsindikator, en CanDis eller en bipolar LED FORSIKTIG! utrekk ut nett-stikkeren før innstilling av den aktuelle ladekurven! Still inn ladekarakteristikken Forutsetninger Batteriet er tilkoblet. Fremgangsmåte Vri innstillingsbryteren (43) til ladeapparatet mot høyre, for å tilpasse ladekurven til det aktuelle batteriet. Gyldigheten til den nye innstillingen kvitteres med blinking til den grønne LED-en og denne er virksom umiddelbart. Ladekarakteristikken er innstilt. 47

48 Tilordning blinkesekvens / ladekurve (ELG 2430) Blinkesekvens 0 Truck uten batteri 1 valgte ladekurver (karakteristikker) Våtbatteri: PzS med Ah Våtbatteri: PzM med Ah 2 Vedlikeholdsfrie: PzV med Ah 3 Vedlikeholdsfrie: PzV med Ah 4 Vedlikeholdsfrie: PzV med Ah 5 Våtbatteri: PzS med pulskarakteristikk Ah Våtbatteri: PzM med pulskarakteristikk Ah Våtbatteri: PzQ med pulskarateristikk Ah 6 Jungheinrich Ah LES DETTE ualle andre bryterposisjoner (43) sperrer ladeapparatet, hhv. batteriet blir ikke ladet opp. upå PzM-batterier med en kapasitet mindre enn 180 Ah velges karakteristikk 1, fra og med 180 Ah velges karakteristikk 5. upå PzS Ah våtbatterier kan både karakteristikk 1 og 5 brukes, karakteristikk 5 gir raskere opplading. uved tilkoblet batteri er innstillingshjelpen tilgjengelig i ladeapparatet Ved gyldig bryterposisjon blinker den grønne LED-indikatoren i henhold til innstilt posisjon, ved ugyldig bryterposisjon blinker den røde LED-indikatoren. 48

49 4.2.2 Lade batteriet Starte ladeprosessen med integrert ladeapparat Nettilkobling Nettspenning: 230 V / 110 V (+10/-15%) Nettfrekvens: 50 Hz / 60 Hz 45 Ladeapparatets strømledning (45) er integrert i frontdekselet eller i batterirommet. Lade batteriet Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se side 71. Åpne batteridekselet, se side 44. Riktig ladeprogram stilt inn på ladeapparatet. Fremgangsmåte Fjern eventuelt isoleringsmatten fra batteriet. Batteristikkeren må være satt inn. Stikk nettstikkeren (45) inn i en nettstikkontakt. Trekk NØDSTOPP-bryteren oppover. Den blinkende LED-indikatoren angir ladetilstanden hhv. en driftsforstyrrelse (for blinkkoder se tabell "LED-indikator"). Batteriet blir ladet. Dersom nettstikkeren er tilkoplet (45) nettstrøm, er alle truckens elektriske funksjoner avbrutt (elektrisk kjøresperre). Drift av trucken er ikke mulig. Avslutt batteriladingen, gjør trucken driftsklar igjen LES DETTE Dersom ladingen er blitt avbrutt, er ikke batteriets fulle kapasitet tilgjengelig. Forutsetninger Batteriet er fulladet. Fremgangsmåte Trekk nettstikkeren (45) ut av nett-stikkontakten og oppbevar den sammen med nettkabelen i oppbevaringsrommet (47). Legg en eventuell tilgjengelig isoleringsmatte på batteriet igjen. Lukk batteridekselet sikkert. Trucken er driftsklar igjen. FORSIKTIG! Fare pga. skadet nettkabel upass på at nettkabelen ikke kommer i klem når man lukker batteridekselet. 49

50 Ladetider Lengden på ladingen avhenger av batteriets kapasitet. Etter et strømbrudd settes ladingen automatisk i gang igjen. Ladingen kan avbrytes ved å trekke ut strømstøpselet, og settes i gang igjen som delvis lading. 50

51 46 LED-indikator Grønn LED (ladetilstand) lyser blinker langsomt blinker raskt Rød LED (feil) lyser blinker langsomt blinker raskt (46) Lading avsluttet; batteriet er fulladet. (Ladepause, vedlikeholdslading eller utjevningslading). Ladeprosess. Visning ved begynnelsen av en lading eller etter innstilling av en ny karakteristikk. Antall blinkimpulser motsvarer den innstilte karakteristikken. Overtemperatur. Ladingen er avbrutt. Sikkerhetsladetiden er overskredet. Ladingen er avbrutt. Nettstrømmen må koples fra innen ladingen starter. Karakteristikkinnstillingen er ikke gyldig. Vedlikeholdslading Vedlikeholdsladingen begynner automatisk etter avsluttet lading. Delvise ladinger Ladeapparatet er konstruert slik at det tilpasser seg automatisk ved tilleggslading av delvis ladete batterier. På denne måten holdes slitasjen på batteriet på et minimalt nivå. 51

52 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for ulykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. use avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i dette kapittelet. ubruk vernesko ved demontering og montering av batteri. ubruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler, dekk om nødvendig til med en gummimatte. uparker kjøretøyet i vannrett posisjon. ubytte av batterier skal bare utføres med kranutstyr med tilstrekkelig løfteevne. ubruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). usørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. FORSIKTIG! Fare for ulykker og skader på grunn av elektrisk spenning Ved inn- og utbygging av Li-ion-batteriet kan ulykker og personskader oppstå på grunn av elektrisk spenning. uinn- og utbygging av Li-ion-batteriet skal bare utføres av opplært fagpersonell. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. unår batteridekselet lukkes må det ikke befinne seg noe mellom batteridekselet og trucken. 52

53 5.1 Bytte batteri oppover Avmontere batteriet 47 Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se side 71. Åpne batteridekselet, se side 44. Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap Fremgangsmåte Trekk batteristikkeren ut fra stikkeren på trucken. Legg batterikabelen på batterikassen slik at den ikke ødelegges når batteriet trekkes ut. Fest kranredskap til øynene (47). Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Trekkraften fra kranredskapet må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Løft batteriet langsomt opp fra batterikassen med kranredskap. Batteriet er montert ut. 53

54 Montering av batteri EJE 220 / 225 / 230 / 235 Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se side 71. Fremgangsmåte Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Legg batterikabelen på batterikassen slik at den ikke ødelegges når batteriet settes inn. Koble batteristikkeren til stikkeren på trucken. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. uikke grip mellom batteridekslet og rammen, ta tak i batteridekslet kun i de tiltenkte håndtaksutsparingene. ulukk batteridekselet forsiktig og langsomt. Lukk batteridekslet. Batteriet er montert inn. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. 54

55 Montering av batteri EJE 220r / 225r Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se side 71. Fremgangsmåte Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Legg batterikabelen på batterikassen slik at den ikke ødelegges når batteriet settes inn. LES DETTE Unngå skader på tilleggshydraulikken i batterirommet uved innmontering av batteriet må man påse at komponentene for tilleggshydraulikken (ventiler, slanger og elektriske tilkoblingsledninger) ikke kommer i klem. Koble batteristikkeren til stikkeren på trucken. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. uikke grip mellom batteridekslet og rammen, ta tak i batteridekslet kun i de tiltenkte håndtaksutsparingene. ulukk batteridekselet forsiktig og langsomt. Lukk batteridekslet. Batteriet er montert inn. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. 55

56 5.2 Batteriuttak på siden Sideveis batteriuttak er kun mulig som alternativ. Og på EJE 220r / 225r kan batteriuttak på siden kun utføres mot venstre side. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når bateriet tas og og setes inn på siden. ugrip ikke mellom batteriet og rammen når batteriet tas ut eller settes inn. Avmontere batteriet 48 Forutsetninger Trucken er trygt parkert,se side 71 Batteriet er tilgjengelig, se side 44 Fremgangsmåte Trekk batteristøpselet ut fra støpselet på trucken. Drei batterilåsen (48) til anslag. Ta ut batteriet sideveis. Batteriet er demontert. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Legg batterikabelen på batterikassen slik at det ikke ødelegges når batteriet settes inn igjen. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. FORSIKTIG! 48 Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. uikke grip mellom batteridekslet og rammen, ta tak i batteridekslet kun i de tiltenkte håndtaksutsparingene. ulukk batteridekselet forsiktig og langsomt. 56

57 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Brukerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne bruksanvisningen. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til overordnet. Usikre trucker (f. eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Uten tillatelse og uten spesiell opplæring må ikke føreren utføre noen form for reparasjoner eller forandringer på trucken. Føreren må ikke deaktivere eller justeres sikkerhetsinnretninger eller brytere. 57

58 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, lastopptaksmidlet eller lasten. Dette området omfatter også områder som kan treffes av last eller arbeidsutstyr som faller ned. uuvedkommede må vises bort fra fareområdet. ugi varselstegn i god tid ved fare for personer. udersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisinger Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se side 31) og varselhenvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. ADVARSEL! Fare for ulykker ved fjerning eller deaktivering av sikkerhetsanordninger Fjerning eller deaktivering av sikkerhetsinnretninger som f.eks. NØDSTOPP-bryter, nøkkelbryter, knapper, horn, blitslys, sensorer, deksler osv., kan føre til ulykker og personskader. ukonstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. udefekte trucker må merkes og tas ut av drift. utrucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. 58

59 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer , 54, 55 14, 56 59

60 Pos. Betjenings- og anvisningselement Funksjon 5 Magebryter t Sikkerhetsfunksjon under kjøring i drivverksretningen: Ved å trykke på magebryteren kjører trucken ca. 3 sek. i lastretningen. Deretter kobles trucken ut til kjørebryteren kortvarig settes i nøytral posisjon. 6 Kjørebryter t Regulerer kjøreretningen og hastigheten. 7 Knapp - Sneglefart t Ved å trykke på knappen Langsom kjøring reduseres kjørehastigheten og akselerasjonen. Hvis ledehendelen er i bremseområdet, kan bremsefunksjonen forbikobles ved å betjene knappen, og dermed beveger trucken seg i sakte fart. 8 Ledehendel t Styrer og bremser trucken. 10 NØDSTOPP-bryter t Avbryter forbindelsen til batteriet Alle elektriske funksjoner slås av og trucken bremses 12 Tilkoblingskabel Integrert ladeapparat (inkl. sikkerhetskopling) 49 Knapp - Senke lastopptaksmidlet 50 Knapp - Senke lastopptaksmidlet 51 Knapp - Løfte lastopptaksmiddel 52 Knapp - Løfte lastopptaksmiddel o o t o t Lader opp batteriet ved at nettstikkeren stikkes inn i en nettstikkontakt. Senker lastopptaksmidlet. Senker lastopptaksmidlet. Løfter lastopptaksmidlet. Løfter lastopptaksmidlet. 53 Knapp - Alarmsignal t Utløser et akustisk varselsignal. 7 Knapp - Sneglefart t Ved å trykke på knappen Langsom kjøring reduseres kjørehastigheten og akselerasjonen. Hvis ledehendelen er i bremseområdet, kan bremsefunksjonen forbikobles ved å betjene knappen, og dermed beveger trucken seg i sakte fart. 60

61 , 54, 55 14, 56 61

62 Pos. Betjenings- og anvisningselement Funksjon 13 Lade-/utladingsindikator t Visning av lade-/utladingstilstanden til batteriet. 14 Nøkkelbryter t Frigir trucken ved å koble inn styrestrømmen Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende Nøkkelbryter med koblingstrinn 2 o Lufting av bremsene slik at en truck som ikke er driftsklar, kan beveges. 54 CanDis o Visningsinstrument for Batteriladenivå Driftstimer Varselmeldinger Parameterinnstilling 55 Anvisningsenhet (2" skjerm) Softkey-knapper under anvisningsenheten o Indikator for Batteriladenivå Batterikapasitet Driftstimer Kjøreprogram Varselindikatorer Hendelsesmeldinger 56 CanCode o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken når den riktige koden er tastet inn Valg av kjøreprogram Kodeinnstilling ISM Online o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken med kort / transponder Indikator for driftsklarhet Driftsdataregistrering Datautveksling med kort / transponder Tastefelt o Erstatter nøkkelbryteren Utelukkende som et tillegg til anvisningsenheten Frigivelse av trucken ved å skrive inn innrettings- og tilgangskoder Transponderleser o Erstatter nøkkelbryteren Utelukkende som et tillegg til anvisningsenheten Frigir trucken med kort / transponder 62

63 , 54, 55 14, 56 63

64 64

65 2.1 Ledehendel EJE 220r / EJE 225r Pos Betjenings- og anvisningselement 50 Knapp - Senke lastopptaksmiddel 52 Knapp - Løfte lastopptaksmiddel t t Funksjon Senker lastopptaksmidlet. Løfter lastopptaksmidlet. 57 Knapp - senke rampeløft t Senke rampeløft. 58 Knapp - løfte rampeløft t Løfte rampeløft. 65

66 2.2 Batteriutladingsindikator Etter at trucken er blitt frikoblet ved hjelp av nøkkelbryteren, CanCode eller ISM, vises batteriets ladetilstand. Fargene på lysdiodene (59) representerer følgende tilstander: 59 Farge på LED Ladetilstand Grønn % Oransje % Grønn/oransje blinker 1 Hz % Rød 0-20 % Lyser LED-indikatoren rødt er løfting av lasten ikke lenger mulig. Løftefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 70 % av full batterikapasitet. Blinker lysdioden rødt og trallen ikke er driftsklar, må du kontakte kundetjeneste hos produsenten. Rødt blink er en kode fra truckens styringssystem. Blinksekvensen indikerer type feil. 2.3 Batterieutladingsvokter Batteriutladingsindikatoren/-utladingsvokteren er fra fabrikken kalibrert i forhold til standardbatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier eller spesialbatterier må batteriutladingsvokterens indikasjons- og utkoblingspunkt stilles inn av produsentens kundetjeneste. Dersom slik kalibrering ikke blir foretatt, er det risiko for at batteriene kan bli skadet som følge av dyputlading. LES DETTE Skade på batteriet på grunn av dyputlading Batteriets selvutlading kan føre til dyputlading. Dyputlading forkorter batteriets levetid. ulad batteriet minst annenhver måned. Lade opp batteriet se side 45. Ved en underskridelse av minimum gjenværende batterikapasitet deaktiveres løftefunksjonen. En melding om dette vises (59). Løftefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 70 % av full batterikapasitet. 66

67 3 Forberede trucken for drift 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting ADVARSEL! Fare for ulykker pga. skader eller andre mangler på trucken og tilleggsutstyret Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det tilleggsutstyret blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. ukonstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. udefekte trucker må merkes og tas ut av drift. utrucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Utfør en kontroll før den daglige igangsettingen Fremgangsmåte Kontroller hele trucken utvendig med tanke på skader og lekkasjer. Skadede slanger må byttes. Kontroller at batterifester og kabeltilkoblinger sitter fast og ikke er skadet. Kontroller at batteristikkeren sitter godt fast. Kontroller lastopptaksmidler med tanke på synlige skader, slik som rifter, bøyd eller sterkt slitt lastopptaksmiddel. Kontroller drivhjul og lasthjul med tanke på skader. Kontroller at skilt og merkinger er fullstendige og lesbare, se side 31. Kontroller om aggregatdeksler og deksler sitter som de skal og om de er skadet. 67

68 3.2 Gjøre trucken driftsklar Slå på trucken Forutsetninger Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting er utført, se side 67. Fremgangsmåte Lås opp NØDSTOPP-bryteren (10) ved å trekke den opp. Slå trucken ved å Sett nøkkelen i nøkkelbryteren (14) og vri den mot høyre til anslag. Angi koden i CanCode (o) (56). Hold kortet eller transponderen foran ISM-tilgangsmodulen og trykk på den grønne knappen på ISM-tilgangsmodulen (o), avhengig av innstilling. Ledehendelen (8) må stå i øvre bremseområde "B". Hvis hendelsesmelding "E-0914" vises i visningsinstrumentet CanDis (o) evt. i anvisningsenheten (2" display) (o), må ledehendelen svinges til øvre bremseområde "B", se side 78. Trucken er driftsklar. t Ladeindikatoren (13) viser batteriets aktuelle ladetilstand. o Visningsinstrumentet CanDis (54) hhv. anvisningsenheten (2" skjerm) (o) viser aktuell batterikapasitet og driftstimer. 8 14, 56 13,

69 3.3 Gjør EJE 220r / 225r klar til bruk Når man gjør EJE 220r / 225r klar til bruk, må man kontrollere om lastopptaksmidlet er senket ned. Hvis lastopptaksmidlet ikke er senket helt ned, kan lastopptaksmidlet bli tiltet litt når det løftes opp. Slå på trucken EJE 220r / 225r Forutsetninger Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting er utført, se side 67. Fremgangsmåte Lås opp NØDSTOPP-bryteren (10) ved å trekke den opp. Slå trucken ved å Sett nøkkelen i nøkkelbryteren (14) og vri den mot høyre til anslag. Angi koden i CanCode (o) (56). Hold kortet eller transponderen foran ISM-tilgangsmodulen og trykk på den grønne knappen på ISM-tilgangsmodulen (o), avhengig av innstilling. Ledehendelen (8) må stå i øvre bremseområde "B". Hvis hendelsesmelding "E-0914" vises i visningsinstrumentet CanDis (o) hhv. i anvisningsenheten (2" display) (o), må ledehendelen svinges til øvre bremseområde "B", se side 78. Kontroller om lastopptaksmidlet er senket helt ned. Senk eventuelt lastopptaksmidlet, se side 83. Trucken er driftsklar. t Ladeindikatoren (13) viser batteriets aktuelle ladetilstand. o Visningsinstrumentet CanDis (54) hhv. anvisningsenheten (2" skjerm) (o) viser aktuell batterikapasitet og driftstimer. 8 14, 56 13,

70 3.4 Kontroller og gjøremål når trucken er driftsklar. ADVARSEL! Fare for ulykker pga. skader eller andre mangler på trucken og tilleggsutstyret Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det tilleggsutstyret blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. ukonstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. udefekte trucker må merkes og tas ut av drift. utrucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Fremgangsmåte Foreta funksjonskontroll av varsel- og sikkerhetsinnretningene: Foreta funksjonskontroll av NØDSTOPP-bryteren ved å trykke på NØDSTOPPbryteren. Hovedstrømkretsen brytes slik at truckbevegelser ikke kan utføres. Lås deretter opp NØDSTOPP-bryteren ved å trekke den opp. Foreta funksjonskontroll av hornet ved å trykke på knappen "Varselsignal". Kontroller at bremsene fungerer, se side 81. Kontroller styrefunksjonen, se side 81. Kontroller hydraulikkanleggets funksjon, se side 83. Kontroller kjørefunksjonene, se side 78. Kontroller at knappen "Magebryter" fungerer ved å aktivere knappen "Magebryter" under kjøring i drivverksretningen. Foreta funksjonskontroll av betjenings- og anvisningselementer, se side 59. Kontroller at ledehendelen går tilbake. Kontroller selvstendig retur av betjeningselementene til nullstilling etter betjening. 70

71 3.5 Parker trucken forsvarlig ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger uten aktiverte bremser eller med løftet lastopptaksmiddel. ukjør trucken inn på jevnt underlag. I særlige tilfeller må trucken sikres med f. eks. kiler. usenk lastopptaksmidlet helt ned. uvelg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på det senkede lastopptaksmidlet. uhvis bremsen ikke fungerer, må trucken sikres ved å legge stoppklosser under hjulene slik at den ikke kan bevege seg. EJE 220 / 225 / 230 / Parker trucken forsvarlig Fremgangsmåte Parker trucken på en jevn flate. Senk lastopptaksmidlet (60) helt ned: Trykk på knappen "Senke" (50). Drei drivhjulet til "Kjøring rett fram" med ledehendelen (8). Slå av trucken: Drei nøkkelen i nøkkelbryteren (14) mot urviseren til anslag. Trekk nøkkelen ut av nøkkelbryteren (14). Ved CanCode (56) trykker du på knappen O (o). Trykk på den røde knappen på ISM-tilgangsmodulen (o). Trykk på NØDSTOPP-bryteren (10). Trucken er parkert ,

72 EJE 220r / 225r Parker trucken forsvarlig Fremgangsmåte Parker trucken på en jevn flate. Senk lastopptaksmidlet (60) helt ned: Trykk på knappen "Senke" (50) eller knappen "Senke rampeløft" (57). Drei drivhjulet til "Kjøring rett fram" med ledehendelen (8). Slå av trucken: Dreie nøkkelen i nøkkelbryteren (14) mot urviseren til anslag. Trekk nøkkelen ut av nøkkelbryteren (14). Ved CanCode (56) trykker du på knappen O (o). Trykk på den røde knappen på ISM-tilgangsmodulen (o). Trykk på NØDSTOPP-bryteren (10). Trucken er parkert ,

73 4 Arbeid med trucken 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommende må holdes unna arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. Trucen må utelukkende beveges i arbeidsområder med tilstrekkelig beslysning, for å forhindre fare for personer og materiale. Dersom trucken skal drives ved utilstrekkelige lysforhold, er tilleggsutstyr nødvendig. FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene nå ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Prosedyrer for kjøring Føreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende truck og alltid ha full kontroll over trucken. Plutselig stopp (unntatt i faresituasjoner), rask vending, forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeids- og betjeningsområdet. Krav til sikt under kjøring Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal trucken kjøres mot lastretningen. Hvis dette ikke er mulig, må en annen person gå som signalmann så nærme trucken at han ser kjøreveien og samtidig kan holde synskontakt med føreren. Kjør kun i gangfart og med stor forsiktighet. Stopp trucken umiddelbart når du mister synskontakten. 73

74 Kjøring i stigninger eller skråninger Kjøring i bakker eller skråninger opp til 20 % er bare tillatt når disse er merket som kjørevei. Bakker eller skråninger må være rene og gi grep, og må kunne kjøres sikkert på iht. kjøretøyets spesifikasjoner. Lasten skal i så fall alltid vende oppover i bakken. Det er forbudt å snu, kjøre skrått eller parkere trucken i bakker. I nedoverbakker er det bare lov å kjøre med redusert hastighet og permanent bremseberedskap. Kjøring i heiser, på lasteramper og losseramper Man må bare kjøre i heiser dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Trucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først gå inn i heisen når trucken er sikret. Ingen personer må befinne seg på trucken mens heisen er i bevegelse. Føreren må forsikre seg om at losse-/ lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Krav til lastens beskaffenhet Brukeren må forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig beskaffenhet. Bare sikker og omhyggelig oppsatt last skal beveges. Dersom det er fare for at lasten tipper eller faller ned, må egnede sikringstiltak settes i verk. Flytende last må sikres mot skvulping. ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av elektromagnetiske forstyrrelser Kraftige magneter kan forstyrre elektronikk komponenter, f.eks hall-sensorer, og dermed forårsake ulykker. uikke ta med magneter i truckens betjeningsområde. Unntatt er vanlige, svake festemagneter for feste av notiser. 74

75 4.2 NØDSTOPP FORSIKTIG! Fare for ulykker pga. maksimal nedbremsing Når NØDSTOPP-bryteren trykkes under kjøring, blir trucken bremset til stillstand med maksimal bremseeffekt. Det kan føre til at lasten sklir av lastopptaksmidlet. Økt fare for uhell og personskader. unødstopp-bryteren må ikke brukes som driftsbrems. unødstopp-bryteren må kun benyttes ved farer under kjøring. FORSIKTIG! Fare for ulykker pga. defekt eller ikke tilgjengelig NØDSTOPP-bryter På grunn av en defekt eller ikke tilgjengelig NØDSTOPP-bryter foreligger fare for ulykker. I en faresituasjon kan ikke føreren stanse trucken i tide ved å trykke på NØDSTOPP-bryteren. unødstopp-bryterens funksjon må ikke påvirkes av gjenstander som er lagt igjen. ukonstaterte mangler på NØDSTOPP-bryteren må meldes til overordnede umiddelbart. udefekte trucker må merkes og tas ut av drift. utrucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. 75

76 Trykk på NØDSTOPP-bryteren Fremgangsmåte Trykk på NØDSTOPP-bryteren (10). Alle elektriske funksjoner er deaktivert. Trucken bremses ned til den står helt stille. Trykk NØDSTOPP-bryteren kun i nødsfall. Løsne NØDSTOPP-bryteren Fremgangsmåte Lås opp NØDSTOPP-bryteren (10) ved å trekke den opp. Elle elektriske funksjoner er koblet inn, trucken er driftsklar igjen (forutsatt at trucken var driftsklar før NØDSTOPP-bryteren ble trykket). Ved utrutsning med CanCode og ISM-tilgangsmodul er trucken fortsatt slått av

77 4.3 Tvangsbremsing Når man slipper ledehendelen, beveger den seg selvstendig til det øvre bremseområdet (B), og det skjer en tvangsbremsing. ADVARSEL! Kollisjonsfare pga. defekt ledehendel Hvis trucken kjøres med defekt ledehendel, kan dette føre til kollisjoner med personer og gjenstander. ubeveger ledehendelen seg for langsomt eller ikke til bremsestillingen, må trucken stanses til man har funnet og rettet årsaken. uinformer produsentens kundetjeneste

78 4.4 Kjøring ADVARSEL! Kollisjonsfare under drift av trucken Hvis trucken kjøres med åpne deksler, kan dette føre til kollisjoner med personer og gjenstander. utrucken må kun kjøres med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. upåse ved kjøring gjennom svingdører o.l. at dørfløyene ikke utløser magebryteren. Forutsetninger Ta trucken i drift, se side 67. Fremgangsmåte Tilt ledehendelen (8) inn i kjøreområde (F). Reguler kjørehastigheten med kjørebryteren (6): Drei kjørebryteren (6) langsomt i lastretningen (3): Kjøring i lastretning. Drei kjørebryteren (6) langsomt i drivverksretningen (2): Kjøring i drivverksretning. Reguler kjørehastigheten med kjørebryteren (6): Jo lenger ned man dreier kjørebryteren (6), jo større blir kjørehastigheten. Reguler kjørehastigheten ved å dreie kjørebryteren (6) forover eller tilbake. Når du slipper opp kjørebryteren (6), går denne automatisk tilbake i nullstilling (0) og trucken bremses ned. Bremsen løsnes og trucken kjører i ønsket retning. Sikring mot tilbakerulling ved langsom kjøring i bakker Hvis hastigheten er for lav når man kjører i bakker, kan trucken rulle bakover. Styringen til kjøretøyet registrerer om kjøretøyet ruller bakover og trucken blir bremset til den stopper. oredusert hastighet ved helt nedsenket lastopptaksmiddell Ved fullstendig nedsenket lastopptaksmiddel er det bare mulig å kjøre med redusert hastighet. For å utnytte maks. mulig hastighet, må lastopptaksmidlet løftes. 78

79 4.4.1 Bytte av kjøreretning under kjøring FORSIKTIG! Fare ved bytte av kjøreretning under kjøring Bytte av kjøreretning fører til kraftig bremsekraft på trucken. Ved bytte av kjøreretning kan farten i motsatt kjøreretning bli høy hvis man ikke slipper opp kjørebryteren i tide. ukjørebryteren skal bare trykkes lett eller ikke i det hele tatt etter at den er stilt i respektive kjøreretning. uikke foreta rykkvise styrebevegelser. use i kjøreretningen. usørg for tilstrekkelig oversikt over strekningen du kjører. Bytte av kjøreretning under kjøring Fremgangsmåte Sett kjørebryteren (6) i motsatt kjøreretning under kjøring. Trucken bremses til trucken kjører i motsatt kjøreretning

80 4.5 Sneglefart FORSIKTIG! Fare for ulykker pga. deaktivert driftsbrems Under langsom kjøring må føreren være ekstra oppmerksom Driftsbremsen er deaktivert under langsom kjøring og aktiveres først når knappen "Langsom kjøring" slippes opp igjen. ui faresituasjoner kan trucken bremses umiddelbart ved å slippe knappen "Langsom kjøring" og kjørebryteren. ubremsing ved "Langsom kjøring" skjer kun med rullebremsen. Trucken kan kjøres med loddrett ledehendel (8) loddrett (f. eks. i trange passasjer/ heiser). Koble inn langsom kjøring Fremgangsmåte Trykk og hold inne knappen "Langsom kjøring" (7). Sett kjørebryteren (6) i ønsket kjøreretning. Bremsene frigjøres. Trucken kjører nå i langsom hastighet. Slå av langsom kjøring Fremgangsmåte Slipp opp knappen "Langsom kjøring" (7). Hvis ledehendelen er i området "B", faller bremsen inn og trucken stopper. Hvis ledehendelen er i området "F", kjører trucken videre i langsom kjøring Slipp kjørebryteren (6). Langsom kjøring blir avsluttet og deretter kan trucken kjøres videre med normal hastighet. 80

81 4.6 Styring Fremgangsmåte Sving ledehendelen (8) til venstre eller høyre. Trucken styres i ønsket retning. 4.7 Bremsing ADVARSEL! Fare for ulykker ved bremsing Truckens bremsevirkning er i det vesentlige avhengig av underlagets beskaffenhet. Truckens bremselengde blir lenger hvis underlaget er vått eller tilsmusset. uføreren må vurdere underlagets beskaffenhet og vurdere bremseforholdene. ubrems trucken forsiktig slik at lasten ikke forskyves. FORSIKTIG! ui en nødssituasjon skal ledehendelen bringes i bremsestilling eller NØDSTOPPbryteren trykkes. Trucken kan bremses på to ulike måter: Med driftsbremsen (bremseområde B) Med generatorbremsen (rullebrems)

82 4.7.1 Bremse med driftsbremsen 6 8 Fremgangsmåte Vipp ledehendelen (8) opp eller ned til et av bremseområdene (B). Trucken bremses med maksimal forsinkelse til den står stille. Når trucken har stanset, kobles automatisk den mekaniske bremsen inn Bremse med generatorbremsen Fremgangsmåte Hvis kjørebryteren (6) er i nullstilling (0), bremses trucken dynamisk. Trucken bremses ned med rullebremsen til den står helt stille. Ved generatorbremsing blir det ført energi tilbake til batteriet, slik at man oppnår en lengre driftstid Parkeringsbrems Når trucken har stanset, kobles automatisk den mekaniske bremsen inn. 82

83 4.8 Løfte eller senke lastopptaksmidlet ADVARSEL! Fare for ulykker under løfting og senking I truckens fareområde kan personer kommer til skade. Fareområdet er det området der en person er i fare på grunn av bevegelsene til trucken, lastopptaksmidlet osv. Dette området omfatter også områder som kan treffes av last eller arbeidsutstyr som faller ned. Ingen utenom føreren (i normal betjeningsposisjon) skal oppholde seg i fareområdet. uvis personer bort fra truckens fareområde. Innstill arbeidet med trucken umiddelbart dersom personene ikke forlater fareområdet. utrucken skal sikres mot bruk av uvedkommende dersom personene til tross for advarsler ikke forlater fareområdet. ubare forskriftsmessig stablet og sikret last skal transporteres. Dersom det er fare for at lasten tipper eller faller ned, må egnede sikringstiltak settes i verk. umaksimallasten angitt i lasteevneskiltet må aldri overskrides. uman må ikke trå på lastopptaksmidlet. uman må ikke løfte personer. ugrip eller trå aldri på truckens bevegelige deler. udet er ikke tillatt å forflytte seg over til bygningsmessige konstruksjoner eller til andre kjøretøy. 83

84 4.8.1 Heve løfteanordningen Forutsetninger Gjøre trucken klar til bruk, se side 68. Fremgangsmåte Trykk på knappen "Løfte lastopptaksmiddel" (52) til ønsket løftehøyde er nådd. LES DETTE Fare for materielle skader på hydraulikkaggregatet Når mekanisk endeanslag for lastopptaksmidlet er nådd, må man ikke lenger trykke på knappen "Løfte lastopptaksmiddel". Ellers foreligger fare for materielle skader på hydraulikkaggregatet. Lastopptaksmidlet løftes. Ledehendel ovenfra Ledehendel nedenfra

85 4.8.2 Senke lastopptaksmidlet Forutsetninger Gjøre trucken klar til bruk, se side 68. Fremgangsmåte Trykk på knappen "Senke lastopptaksmiddel" (50) til ønsket løftehøyde er nådd. Lastopptaksmidlet senkes. 85

86 4.8.3 Løfte rampeløft EJE 220r / 225r Forutsetninger Gjøre trucken klar til bruk, se side 68. Fremgangsmåte Trykk på knappen "Løfte rampeløft" (58) til ønsket løftehøyde er nådd. Lastopptaksmidlet løftes inn i rampeløftet. Hvis lastopptaksmidlet ble løftet med knappen "Løfte lastopptaksmiddel", kan det ikke veksle direkte til rampeløft. Når knappen "Løfte rampeløft" trykkes, senkes først lastopptaksmidlet helt ned og deretter løftes det inn i rampeløftet. Hvis lastopptaksmidlet ble løftet med rampeløft, kan det ikke veksle direkte til normalt løft. Når knappen "Løfte lastopptaksmiddel" trykkes, senkes først rampeløftet helt ned og deretter løftes lastopptaksmidlet. Ledehendel ovenfra

87 Ledehendel nedenfra Senke rampeløft EJE 220r / 225r Forutsetninger Gjøre trucken klar til bruk, se side 68. Fremgangsmåte Trykk på knappen "Senke rampeløft" (57) til ønsket løftehøyde er nådd. Lastopptaksmidlet senkes ut av rampeløftet. Når knappen "Senke rampeløft" (57) eller knappen "Senke lastopptaksmiddel" slippes opp, starter en etterløpstid på 1 til 2 sekunder. Hvis knappen "Løfte rampeløft" (58) eller knappen "Løfte lastopptaksmiddel" trykkes i løpet av denne tiden, løftes lastopptaksmidlet med en tidsforsinkelse. Etterløpstiden sikrer at lastopptaksmidlet senkes helt ned. 87

88 4.9 Løfting, transport og medsetting av last ADVARSEL! Fare for uhell dersom lasten ikke er forskriftsmessig sikret og plassert. Før trucken skal løfte en last, skal føreren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert og at truckens tillatte løftekapasitet ikke blir overskredet. uvis personer bort fra truckens fareområde. Innstill arbeidet med trucken umiddelbart dersom personene ikke forlater fareområdet. ubare forskriftsmessig stablet og sikret last skal transporteres. Dersom det er fare for at lasten tipper eller faller ned, må egnede sikringstiltak settes i verk. udersom lasten er skadet, skal den ikke transporteres. umaksimallasten angitt i lasteevneskiltet må aldri overskrides. ugå aldri under løftet last. uman må ikke trå på lastopptaksmidlet. uman må ikke løfte personer. ukjør lastopptaksmidlet så langt inn under lasten som mulig. FORSIKTIG! udet er ikke tillatt å plukke opp lang last på tvers. 88

89 4.9.1 Løfte last Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig palletert. Lastens vekt tilsvarer truckens lasteevne. Ved tunge løft er lastopptaksmidlet jevnt belastet. Fremgangsmåte Kjør trucken langsomt frem mot pallen. Før lastopptaksmidlet langsomt inn i pallen til pallen ligger an bak på lastopptaksmidlet (se figur til høyre). Lasten må ikke stikke mer enn 50 mm ut over spissene på lastopptaksmidlet. Løft lastopptaksmidlet til ønsket løftehøyde er nådd (se side 84). Lasten løftes. LES DETTE Fare for materielle skader på hydraulikkaggregatet Når mekanisk endeanslag for lastopptaksmidlet er nådd, må man ikke lenger trykke på knappen "Løfte lastopptaksmiddel". Ellers foreligger fare for materielle skader på hydraulikkaggregatet. 89

90 4.9.2 Løfte last med rampeløft EJE 220r / 225r Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig palletert. Lastens vekt tilsvarer truckens lasteevne. Ved tunge løft er lastopptaksmidlet jevnt belastet. Trucken står på en rampe. Lastopptaksmiddel senket. Fremgangsmåte Kjør trucken langsomt frem mot pallen. Løft rampeløftet (se side 86). Kjør lastopptaksmidlet sakte inn i pallen og senk samtidig rampeløftet trinnvis. Kjør lastopptaksmidlet inn i pallen til pallen ligger an bak på lastopptaksmidlet. Lasten må ikke stikke mer enn 50 mm ut over spissene på lastopptaksmidlet. Senk rampeløftet helt ned. Løft lastopptaksmidlet til ønsket løftehøyde er nådd (se side 84). Lasten løftes. 90

91 91

92 92

93 4.9.3 Transportere last Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig løftet opp. Lasten berører ikke underlaget. Gulvets beskaffenhet er upåklagelig. Fremgangsmåte Sørg for å akselerere og bremse trucken varsomt. Kjørehastigheten må være tilpasset kjøreveiens beskaffenhet og den transporterte lasten. Kjør trucken med jevn hastighet. Ha alltid bremseberedskap: Normalt skal trucken bremses mykt. Bråstopp må bare forekomme ved fare. Vær oppmerksom på annen trafikk i kryss og ved gjennomfartsårer. Bruk alltid hjelpemann på uoversiktlige steder. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Ikke snu i skråninger og stigninger, og transporter lasten alltid slik at den vender ooppover (se figur). 93

94 4.9.4 Sette ned last FORSIKTIG! Last må ikke plasseres på kjøre- og fluktveier, ikke foran sikkerhetsinnretninger og ikke foran driftsinnretninger som må være tilgjengelig til enhver tid. Forutsetninger Lagerstedet er egnet for lagring av lasten. Fremgangsmåte Kjør trucken forsiktig fram mot lagerstedet. Senk lastopptaksmidlet. For ikke å skade last og lastopptaksmiddel må man unngå å sette lasten hardt ned. Senk lastopptaksmidlet så langt ned at lastopptaksmidlet frigjøres fra lasten (se side 85). Kjør lastopptaksmidlet forsiktig ut av pallen. Lasten er satt ned. LES DETTE Unngå å sette lasten hardt ned slik at du risikerer å skade lasten, lastopptaksmidlet eller reolflaten. 94

95 4.9.5 Sette ned last med rampeløft EJE 220r / 225r FORSIKTIG! Last må ikke plasseres på kjøre- og fluktveier, ikke foran sikkerhetsinnretninger og ikke foran driftsinnretninger som må være tilgjengelig til enhver tid. Forutsetninger Lagerstedet er egnet for lagring av lasten. Fremgangsmåte Kjør trucken forsiktig fram mot lagerstedet. Senk lastopptaksmidlet helt ned (se side 85). For ikke å skade last og lastopptaksmiddel må man unngå å sette lasten hardt ned. Kjør lastopptaksmidlet forsiktig ut av pallen og løft samtidig rampeløftet trinnvis (se side 86). Når lastopptaksmidlet er kjørt helt ut av pallen, senkes rampeløftet. Lasten er satt ned. LES DETTE Unngå å sette lasten hardt ned slik at du risikerer å skade lasten, lastopptaksmidlet eller reolflaten. 95

96 96

97 5 Hjelp ved feil Innholdet i dette kapitlet gjør det mulig for brukeren selv å lokalisere og korrigere feil eller følgende av feilbetjening. Ved feilsøkingen skal tiltakene utføres i tabellens rekkefølge. Dersom det ikke var mulig å gjøre trucken funksjonsdyktig ved hjelp av prosedyrene under "Løsninger", eller dersom det indikeres en feil eller en defekt i elektronikken sammen med respektive hendelsesmelding, bes du kontakte produsentens kundetjeneste. Videre feilutbedring må kun utføres av produsentens kundetjeneste. Produsenten har en kundetjeneste som er spesielt skolert for disse oppgavene. For å kunne reagere målrettet og raskt på feilen, trenger kundetjenesten følgende opplysninger: - Truckens serienummer - Hendelsesmelding som vises i anvisningsenheten (hvis det foreligger) - Beskrivelse av feilen - Angivelse av hvor trucken befinner seg. 97

98 5.1 Trucken kjører ikke Mulige årsaker Batteristikkeren ikke satt inn Tiltak Kontroller batteristikkeren, stikk inn om nødvendig NØDSTOPP-bryteren trykket ned Løsne NØDSTOPP-bryteren se side 75 Nøkkelbryteren i posisjon O Batteriet for lite ladet Sett nøkkelbryteren i posisjon "I" Kontroller batteriladingen, lad batteriet hvis nødvendig se side 45 Sikring defekt Kontroller sikringene, se side 164 Feil transponder ISM-tilgangsmodul brukt Bruk korrekt transponder Feil kode lagt inn i CanCode Legg inn riktig kode, se side 108 Ledehendel ikke i bremsestilling når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-0914) Knappen "Løfte lastopptaksmiddel" / knappen "Senke lastopptaksmiddel" ikke i hvileposisjon når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-2951) Kjørebryteren ikke i hvileposisjon når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-1901) Magebryter aktivert når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-1914) Knappen langsom kjøring aktivert når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-1901) Sving ledehendelen til øvre eller nedre bremseområde Ikke trykk på knappen Ikke trykk på kjørebryteren Ikke trykk på magebryteren Ikke trykk på knappen 98

99 5.2 Lasten kan ikke løftes Mulige årsaker Trucken er ikke driftsklar For lavt hydraulikkoljenivå Tiltak Utfør samtlige prosedyrer som er beskrevet under feilen Trucken kjører ikke Kontroller hydraulikkoljenivået. se side 162 Batteriutladingsvakt har koblet ut. Lad batteriet. se side 45 Sikring defekt Kontroller sikringene, se side 164 For høy last Ledehendel ikke i bremsestilling når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-0914) Knappen "Løfte lastopptaksmiddel" / knappen "Senke lastopptaksmiddel" ikke i hvileposisjon når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-2951) Kjørebryteren ikke i hvileposisjon når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-1901) Magebryter aktivert når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-1914) Knappen langsom kjøring aktivert når trucken slås på (på CanDis hhv. i anvisningsenheten (2" skjerm) (o) vises hendelsesmelding E-1901) Ikke overskrid maks. tillatt lasteevne, se typeskilt Sving ledehendelen til øvre eller nedre bremseområde Ikke trykk på knappen Ikke trykk på kjørebryteren Ikke trykk på magebryteren Ikke trykk på knappen 99

100 6 Bevege trucken uten bruk av motoren Med tilsvarende ekstrautstyr (o) er det mulig å koble trucken til nøddrift med servicenøkkelen GF60: Bremsen frigis elektrisk og trucken kan beveges uten bruk av motor, se side Løsne og aktiver drivhjulsbremsen ADVARSEL! Trucken foretar ukontrollerte bevegelser Ved deaktivering av bremsene må trucken være parkert på et flatt gulv, ettersom det ikke lenger er noen bremseeffekt. uparkeringsbremsen må ikke løsnes i hellinger eller stigninger. utrucken må ikke parkeres med bremsene løsnet. uaktiver bremsene igjen på målstedet. 100

101 Løsne bremsen Nødvendig verktøy og materialer To M5x45 skruer Skrunøkkel Fremgangsmåte Slå av trucken: Drei nøkkelen i nøkkelbryteren (14) mot urviseren til anslag. Trekk nøkkelen ut av nøkkelbryteren (14). Trykk inn knappen O på CanCode (56). Trykk på den røde knappen på ISM-tilgangsmodulen (o). Trykk på NØDSTOPP-bryteren (10). Demonter frontdekslet (15), se side 159. Ta av høyre aggregatdeksel (63), se side 160. Sikre trucken mot utilsiktet bevegelse f.eks. ved å legge under kiler. Skru to M5x45 skruer (61) inn i bremsen (62) til anslag og trekk opp ankerplaten. De to skruene (61) brukes til å stramme (løse ut) trykkfjærene som betjener parkeringsbremsen, slik at trucken ikke bremses i strømløs tilstand. Fjern kilene. Bremsen er løsnet. Trucken kan beveges , Aktivere bremsen Fremgangsmåte Sikre trucken mot utilsiktet bevegelse f.eks. ved å legge under kiler. Skru ut de to M5x45 skruene (61) fra bremsen (62). 101

102 FORSIKTIG! Dersom dekslene ikke er lukket, kan det føre til fare for personskader og uhell. udekslene (sidepaneler, aggregatromdeksler osv.) må være lukket under drift. Monter høyre aggregatdeksel (63) igjen, se side 160. Monter frontdekslet (15), se side 159. Bremseevnen er gjenopprettet. Bremsen er nå aktivert uten strøm. ADVARSEL! Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. 102

103 7 Tilleggsutstyr 7.1 Nøddrift med servicenøkkel GF60 ADVARSEL! Trucken foretar ukontrollerte bevegelser Ved deaktivering av bremsene må trucken være parkert på et flatt gulv, ettersom det ikke lenger er noen bremseeffekt. uparkeringsbremsen må ikke løsnes i hellinger eller stigninger. utrucken må ikke parkeres med bremsene løsnet. uaktiver bremsene igjen på målstedet. Servicenøkkel GF60 skal ikke stå i trucken ved normal truckdrift. Servicenøkkelen skal kun brukes av en betrodd person (f.eks. lagermester). Bevege trucken uten bruk av motoren GF 60 Forutsetninger Sikre trucken slik at den ikke ruller unna. Ladet batteri i trucken. Nødvendig verktøy og materialer Servicenøkkel GF60 med sperre Fremgangsmåte Stikk servicenøkkel GF60 inn i nøkkelbryteren. Servicenøkkel GF60 med sperre kan bare settes inn fra en side og dreies. I feil innstikkretning er det ikke mulig å dreie servicenøkkel. Vri servicenøkkel til posisjon 1. Forskyv sperren på nøkkelholdet. Vri servicenøkkel til posisjon 2. Trucken kan beveges uten motor. FORSIKTIG! Fare for ulykker pga. løsnet brems Når trucken beveges med løsnet brems, må føreren være ekstra oppmerksom. Trucken kan kun bremses med følgende tiltak: udreie servicenøkkelen til posisjon 1. uaktivere NØDSTOPP-bryteren. 103

104 Stopp trucken Fremgangsmåte Vri servicenøkkelen i stilling 0 og trekk den ut. Etter tilbakestilling fra stilling 2 til stilling 1 går sperren tilbake til sin utgangsstilling. Bremsen er aktivert igjen. ADVARSEL! Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Nøkkel GF30 (uten sperrelås) er for normal bruk. Denne nøkkelen kan føres inn i låsen begge veier, og kan bare dreies i nøkkelbryteren i posisjon 1. GF

105 7.2 Ledehendel med tastetilordning på begge sider EJE 220 / 225 / 230 / 235 Ledehendel ovenfra Ledehendel nedenfra Pos. Betjeningselement 50 t Knapp "Senke lastopptaksmiddel" 52 t Knapp "Løfte lastopptaksmiddel" 49 o Knapp "Senke lastopptaksmiddel" 51 o Knapp "Løfte lastopptaksmiddel" 105

106 7.3 Tastatur (CanCode) (o) Kodelås Kodelåsen gjør det mulig å tildele en individuell brukerkode til en bruker eller også en brukergruppe. I tillegg kan de enkelte brukerkodene tildeles kjøreprogrammer. Brukerkoden konfigureres vha. en masterkode, og dette beskrives i de følgende avsnittene i dette kapitlet. Når en gyldig brukerkode er angitt, er trucken driftsklar. Kjøre-, styre- og hydraulikkbevegelser kan utføres med trucken. Når en gyldig masterkode er angitt, er trucken slått på. Truckens kjørebevegelser er likevel sperret. Hydraulikkbevegelser kan utføres med trucken. Kodelåsen er i programmeringsmodus. Når en av de følgende parameterene er lagt inn, kan kodelåsens innstillinger endres. Parameter Beskrivelse Endre masterkoden (se side 109) Legge til brukerkoder (se side 111) Endre en brukerkode (se side 113) Slette en brukerkode (se side 115) Slette alle brukerkodene (se side 117) Stille inn automatisk utkobling av trucken (se side 119) Tilordne kjøreprogrammer til brukerkodene (se side 121) Ved levering er koden gjengitt på en påklebet folie. Ved første igangsetting må master- og brukerkoden endres og folien fjernes! Fabrikkinnstilling brukerkode: Fabrikkinnstilling Masterkode: ADVARSEL! Fare for ulykker pga. manglende bruksbegrensning Hvis det brukes enhetlige koder for ulike trucker som er i betjeningen, er en bruksbegrensning til kun respektive førere eller brukergrupper med opplæring, ikke sikret. uved tildeling av koder må man påse at trucker med drift med kjørende fører tildeles en annen kode enn trucker med drift med gående fører. 106

107 Tastaturet har 10 talltaster, en SET-knapp (67) og en o-knapp (69) Talltaster Med talltastene legges brukerkode og/eller masterkode inn, og kjøreprogram velges. De grønne LED-ene i talltastene 1, 2 og 3 (64, 65, 66) indikerer valgt kjøreprogram. o-tast Ved å trykke på o-tasten slås trucken av og settes i tilstand "Ikke driftsklar" o-tasten har en rød/grønn LED (68) som indikerer følgende driftstilstander: Kodelåsfunksjon (setter trucken i drift). Feilindikering under konfigurering av brukerkoder. Innstilling av kjøreprogram avhengig av innstilling og truck. Innstilling og endring av parametre. SET-tast Ved endring av parameterene fungerer SET-tasten (67) som bekreftelsestast. 107

108 7.3.2 Gjøre trucken driftsklar med tastaturet (CanCode) Gjøre trucken driftsklar ved å legge inn en gyldig brukerkode Fremgangsmåte Lås opp NØDSTOPP-bryteren ved å trekke den opp, se side 75. Lysdioden (68) lyser rødt. Legg inn brukerkode med talltastene. Når gyldig brukerkode er lagt inn, lyser LED-en (68) grønt, valgt kjøreprogram vises ved at respektive LED lyser (64,65,66), og trucken er på. Hvis LED-en (68) blinker rødt, er koden lagt inn feil. Da må koden legges inn på nytt. SET-tasten (67) har ingen funksjon i betjeningsmodus Slå av trucken med tastaturet (CanCode) Slå av trucken Fremgangsmåte Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Utkobling av trucken kan skje automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsforsinkelse. Hvis det ikke utføres noen kjøre-, styre- eller hydraulikkbevegelser i løpet av et innstilbart tidsrom, slås trucken av automatisk. Når en gyldig kode er lagt inn, er trucken driftsklar igjen. Den kodelåsparameteren som er ansvarlig for den automatiske utkoblingen, må stilles inn, se side

109 7.3.4 Endre masterkode For å endre lengden på masterkoden må man gå fram som beskrevet i avsnitt "Fastsette lengden på ny masterkode (4-6-sifret) og legge til brukerkoder", se side 118. Hvis det allerede er lagret brukerkoder i kodelåsen, må lengden på den masterkoden som skal endres, tilsvare lengden på de lagrede brukerkodene. Forutsetninger Gjør trucken driftsklar, se side Fremgangsmåte Trykk på O-tasten (69). Legg inn en gyldig masterkode med talltastene. Når en gyldig masterkode er lagt inn, blinker LEDen (68) grønt. Legg inn parameteren med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (64,68) blinker grønt Legg inn gyldig masterkode på nytt med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (65,68) blinker grønt. Legg inn den nye masterkoden med talltastene. Den nye masterkoden må være ulik eksisterende brukerkoder. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (66,68) blinker grønt. Legg inn den nye masterkoden på nytt med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). Vent til LED-en (68) blinker grønt. Innstilingen er lagret. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Kontrollere ny masterkode: Slå trucken på med den nye masterkoden, se side 108 Når en gyldig masterkode er lagt inn, blinker LED-en (68) grønt. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. 109

110 Feilindikeringer ved endring av masterkode Ved følgende hendelser blinker LED-en (68) rødt: Årsak Ny masterkode er allerede i bruk av en brukerkode De masterkodene som skal endres, stemmer ikke overens Lengden på den inntastede masterkoden stemmer ikke med lengden på brukerkoden Løsning Slå av trucken, se side 108. Legg inn en annen masterkode, se side 109. Endre brukerkoden, slik at ønsket masterkode kan benyttes, se side 113. Slett brukerkoden, slik at ønsket masterkode kan benyttes, se side 115. Slå av trucken, se side 108. Legg inn masterkoden på nytt, se side 109. Slå av trucken, se side 108. Gjentas inntastingen, vær da oppmerksom på at lengden på masterkoden og brukerkoden er identiske. 110

111 7.3.5 Tilføye brukerkode Forutsetninger Gjør trucken driftsklar, se side Fremgangsmåte Trykk på O-tasten (69). Legg inn en gyldig masterkode med talltastene. Når en gyldig masterkode er lagt inn, blinker LEDen (68) grønt. Legg inn parameteren med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (65,68) blinker grønt Legg inn den nye brukerkoden med talltastene. Lengden (4-6-sifret) på den nye brukerkoden må samsvare med lengden på den masterkoden som allerede er lagt inn. I tillegg må den nye brukerkoden være ulik den eksisterende masterkoden. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (66,68) blinker grønt. Legg inn den nye brukerkoden på nytt med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). Vent til LED-en (68) blinker grønt. Innstilingen er lagret. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Kontrollere ny brukerkode: Slå trucken på med den nye brukerkoden, se side 108 Når gyldig brukerkode er lagt inn, lyser LED-en (68) grønt, valgt kjøreprogram vises ved at respektive LED lyser (64,65,66), og trucken er slått på. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. 111

112 Feilindikering under tilføyelse av brukerkode Ved følgende hendelser blinker LED-en (68) rødt: Årsak Lengden på den inntastede brukerkoden stemmer ikke med lengden på masterkoden Ny brukerkode er allerede i bruk av en masterkode De nye brukerkodene stemmer ikke overens Kodeminnet er fullt Løsning Slå av trucken, se side 108. Gjentas inntastingen, vær da oppmerksom på at lengden på masterkoden og brukerkoden er identiske. Slå av trucken, se side 108. Legg inn en annen brukerkode, se side 111. Slå av trucken, se side 108. Legg til brukerkode på nytt, se side 111. Slå av trucken, se side 108. Slett en og en brukerkode, se side 115. Slett alle brukerkodene, se side

113 7.3.6 Endre brukerkode Forutsetninger Gjør trucken driftsklar, se side Fremgangsmåte Trykk på O-tasten (69). Legg inn en gyldig masterkode med talltastene. Når en gyldig masterkode er lagt inn, blinker LEDen (68) grønt. Legg inn parameteren med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (64,68) blinker grønt Legg inn den brukerkoden som skal endres, med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (65,68) blinker grønt. Legg inn den nye brukerkoden med talltastene. Lengden (4-6-sifret) på den nye brukerkoden må samsvare med lengden på den masterkoden som allerede er lagt inn. I tillegg må den nye brukerkoden være ulik den eksisterende masterkoden. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (66,68) blinker grønt. Legg inn den nye brukerkoden på nytt med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). Vent til LED-en (68) blinker grønt. Innstilingen er lagret. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Kontrollere ny brukerkode: Slå trucken på med den nye brukerkoden, se side 108 Når gyldig brukerkode er lagt inn, lyser LED-en (68) grønt, valgt kjøreprogram vises ved at respektive LED lyser (64,65,66), og trucken er slått på. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. 113

114 Feilindikering ved endring av brukerkode Ved følgende hendelser blinker LED-en (68) rødt: Årsak Lengden på den inntastede brukerkoden stemmer ikke med lengden på masterkoden Brukerkoden som skal endres finnes ikke De brukerkodene som skal endres, stemmer ikke overens Du forsøker å endre brukerkoden til en brukerkode som allerede eksisterer. Løsning Slå av trucken, se side 108. Gjentas inntastingen, vær da oppmerksom på at lengden på masterkoden og brukerkoden er identiske. Slå av trucken, se side 108. Kontroller inntastet brukerkode. Slå av trucken, se side 108. Endre brukerkoden på nytt, se side 113. Slå av trucken, se side 108. Legg inn en annen brukerkode, se side

115 7.3.7 Slette en og en brukerkode Forutsetninger Gjør trucken driftsklar, se side Fremgangsmåte Trykk på O-tasten (69). Legg inn en gyldig masterkode med talltastene. Når en gyldig masterkode er lagt inn, blinker LEDen (68) grønt. Legg inn parameteren med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (65,68) blinker grønt Legg inn den brukerkoden som skal slettes, med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (66,68) blinker grønt. Legg inn den brukerkoden som skal slettes, på nytt med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). Vent til LED-en (68) blinker grønt. Brukerkoden er slettet. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Kontroller at brukerkoden er slettet: Slå på trucken med den brukerkoden som skal slettes, se side 108 Når brukerkoden er lagt inn, blinker LED-en (68) rødt og trucken slås ikke på. Trykk på O-tasten (69). Trucken er fortsatt slått av og LED-en (68) lyser rødt. 115

116 Feilindikering ved endring av en og en brukerkode Ved følgende hendelser blinker LED-en (68) rødt: Årsak Lengden på den inntastede brukerkoden stemmer ikke med lengden på masterkoden Brukerkoden som skal slettes finnes ikke De brukerkodene som skal slettes, stemmer ikke overens Løsning Slå av trucken, se side 108. Gjentas inntastingen, vær da oppmerksom på at lengden på masterkoden og brukerkoden er identiske. Slå av trucken, se side 108. Kontroller inntastet brukerkode. Slå av trucken, se side 108. Slett brukerkoden på nytt, se side

117 7.3.8 Slette alle brukerkodene Forutsetninger Gjør trucken driftsklar, se side Fremgangsmåte Trykk på O-tasten (69). Legg inn en gyldig masterkode med talltastene. Når en gyldig masterkode er lagt inn, blinker LEDen (68) grønt. Legg inn parameteren med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (66,68) blinker grønt Legg inn koden med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). Vent til LED-en (68) blinker grønt. Alle brukerkoder ble slettet. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Kontroller at brukerkodene er slettet: Slå trucken på med en gammel brukerkode, se side 108. Når brukerkoden er lagt inn, blinker LED-en (68) rødt og trucken slås ikke på. Trykk på O-tasten (69). Trucken er fortsatt slått av og LED-en (68) lyser rødt. 117

118 7.3.9 Fastsette lengden på ny masterkode (4-6-sifret) og legge til brukerkoder Fra fabrikken er masterkoden stilt inn på fire siffer. Ved behov kan den fire-sifrede masterkoden endres til en fem- eller seks-sifret kode. Før lengden på masterkoden kan endres, må alle brukerkodene slettes. Lengden på brukerkoden (4-6-sifret) er basert på lengden på masterkoden. Forutsetninger Gjør trucken driftsklar, se side Fremgangsmåte Slett alle brukerkodene, se side 117. Legg inn ny masterkode (4-6-sifret), se side 109. Legg til brukerkoder på nytt, se side 111. Lengden på den nye masterkoden er endret og brukerkoder ble lagt til

119 Stille inn automatisk utkobling av trucken (tidsrom) Forutsetninger Gjør trucken driftsklar, se side Fremgangsmåte Trykk på O-tasten (69). Legg inn en gyldig masterkode med talltastene. Når en gyldig masterkode er lagt inn, blinker LEDen (68) grønt. Legg inn parameteren med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). Vent til LED-en (68) blinker grønt Stille inn automatisk utkobling av trucken (tidsrom) med talltastene: 00: Automatisk utkobling av trucken er deaktivert : Innstilling av tidsrom (i minutter) som skal forløpe før trucken slås av automatisk (minimum utkoblingstid er 1 minutt, maksimal utkoblingstid er 30 minutter). 31: Når det har gått 10 sekunder, slås trucken av automatisk. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). Vent til LED-en (68) blinker grønt. Innstilingen er lagret. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Kontrollere automatisk utkobling av trucken: Slå på trucken med en gyldig brukerkode, se side 108. Når gyldig brukerkode er lagt inn, lyser LED-en (68) grønt, valgt kjøreprogram vises ved at respektive LED lyser (64,65,66), og trucken er slått på. Ingen kjøre-, styre- eller hydraulikkbevegelser kan utføres med trucken. Vent til trucken slår seg av automatisk etter at det innstilte tidsrommet er utløpt. Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. 119

120 Feilindikeringer under innstilling av automatisk utkobling av trucken Ved følgende hendelser blinker LED-en (68) rødt: Årsak Angitt utkoblingstid ligger utenfor verdiområdet Løsning Slå av trucken, se side 108. Gjenta inntastingen, påse på at inntastingen ligger innenfor verdiområdet. 120

121 Tilordne kjøreprogram Kjøreprogrammene er bundet til brukerkoden og kan frigis eller sperres med en konfigurasjonskode. Videre kan hver brukerkode tilordnes et start-kjøreprogram med konfigurasjonskoden. Start-kjøreprogrammet er det kjøreprogrammet som aktiveres når trucken er slått på, og indikeres med LED-ene (64,65,66). - LED (64) lyser = kjøreprogram 1 er aktivert - LED (65) lyser = kjøreprogram 2 er aktivert - LED (66) lyser = kjøreprogram 3 er aktivert Konfigurasjonskoden er fire-sifret og er satt sammen på følgende måte: 1. siffer: Fastsette tillatelse for kjøreprogram 1 2. siffer: Fastsette tillatelse for kjøreprogram 2 3. siffer: Fastsette tillatelse for kjøreprogram 3 4. siffer: Fastsette start-kjøreprogram Etter tilføyelse eller endring av en brukerkode er alle kjøreprogrammene frigitt, startkjøreprogrammet er kjøreprogram

122 Fastsette konfigurasjonskode: 1. siffer 2. siffer 3. siffer 4. siffer Innstillingsver di Beskrivelse 0 Kjøreprogram 1 er sperret for valgt brukerkode 1 Kjøreprogram 1 er frigitt for valgt brukerkode 0 Kjøreprogram 2 er sperret for valgt brukerkode 1 Kjøreprogram 2 er frigitt for valgt brukerkode 0 Kjøreprogram 3 er sperret for valgt brukerkode 1 Kjøreprogram 3 er frigitt for valgt brukerkode Når trucken er blitt slått på med valgt brukerkode, er ikke noe kjøreprogram aktivert Når trucken er blitt slått på med valgt brukerkode, er kjøreprogram 1 aktivert Når trucken er blitt slått på med valgt brukerkode, er kjøreprogram 2 aktivert Når trucken er blitt slått på med valgt brukerkode, er kjøreprogram 3 aktivert Standard innstillingsverdi for konfigurasjonskoden til kjøreprogrammene er: Betydning: Kjøreprogram 1, 2 og 3 er frigitt. Når trucken er blitt slått på med valgt brukerkode, er kjøreprogram 2 aktivert 122

123 Stille inn konfigurasjon av kjøreprogrammer for brukerkode Fremgangsmåte Trykk på O-tasten (69). Legg inn en gyldig masterkode med talltastene. Når en gyldig masterkode er lagt inn, blinker den grønne LED-en (68) Legg inn parameteren med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (64,68) blinker grønt. Legg inn gyldig brukerkode med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (65,68) blinker grønt Legg inn konfigurasjonskode (4-sifret) for kjøreprogrammene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). LED-ene (66,68) blinker grønt. Legg inn konfigurasjonskoden (4-sifret) for kjøreprogrammene på nytt med talltastene. Bekreft inntastingen med SET-tasten (67). Vent til LED-en (68) blinker grønt. Kjøreprogrammene er tilordnet brukerkoden. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Kontrollere konfigurasjon av kjøreprogrammer for brukerkode: Slå på trucken med en konfigureret brukerkode, se side 108 Når gyldig brukerkode er lagt inn, lyser LED-en (68) grønt, valgt kjøreprogram vises ved at respektive LED lyser (64,65,66), og trucken er slått på. Trykk på O-tasten (69). Trucken er slått av og LED-en (68) lyser rødt. Gjenta denne prosessen for de andre brukerkodene hvis nødvendig. 123

124 Feilindikeringer under konfigurasjon av kjøreprogrammer Ved følgende hendelser blinker LED-en (68) rødt: Årsak Sperret kjøreprogram definert som startkjøreprogram Løsning Slå av trucken, se side 108. Gjenta inntastingen, påse at konfigurasjonskoden legges inn korrekt. 124

125 7.4 Stille inn truckparameter med CanCode FORSIKTIG! Feilinntasting Uten CanDis kan kun CanCode interne parametere forandres. Kun med CanDis kan parametere til kjørekontrolleren endres, uten CanDis skal innstillingene gjennomføres ved service hos produsenten. FORSIKTIG! Fare for ulykker pga. endrede innstillinger i kjøre- og hydraulikkfunksjoner Endring av innstillingene i kjøre- og hydraulikkfunksjonene til større verdier kan føre til ulykker. uforeta prøvekjøring i et sikret område. uøkt oppmerksomhet ved betjening av trucken. Eksempel på parameterinnstilling I følgende eksempel beskrives parameterinnstillingen for akselerasjon i kjøreprogram 1 (parameter 0256). Eksempel akselerasjon Fremgangsmåte Tast inn det firesifrede parameternummer "0256" og bekreft med Set-knappen (67). Tast inn underindeks (tast inn "2") og bekreft med Set-knappen (67). I displayet vises parameteren med underindeks vekselvis med aktuell verdi (0256-2<->0000-3). Tast inn parameterverdi i henhold til parameterlisten, bekreft med Set-knappen (67). Lysdioden (68) i O-knappen (69) skifter til kontinuerlig lys en kort stund, og begynner etter 2 sekunder å blinke igjen. Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED (68) på O-knappen (69) rødt. Når parameternummeret tastes inn igjen; kan innstillingsprosessen gjentas. I displayet vises parameteren med underindeks vekselvis med inntastet verdi (0256-2<->0000-5). Kjøreparameter er innstilt. Hvis du ønsker å angi flere parametere, må du gjenta prosedyren straks lysdioden (68) på O-knappen (69) blinker. Under angivelsen av parameterne er kjørefunksjonen utkoplet. 125

126 Kontrollere innstillingsverdi i programmeringsmodus Fremgangsmåte Etter at parameterverdiene er tastet inn, må du velge det bearbeidede kjøreprogrammet, og bekrefte med Set-knappen (67). Trucken befinner seg i kjøremodus og kan testes. Trykk på Set-knappen (67) for å fortsette med innstillingen. Lagre kjøreparameteren Forutsetninger Tast inn alle parametre. Fremgangsmåte Utfør "Lagre parameter" med tasterekkefølgen "1-2-3-Set". Bekreft med O-knappen (69). 126

127 7.5 Parameter Kjøreprogram 1 Nr. Funksjon Område innstillingsver di 0256 Akselerasjon 0-9 (0,2-2,0 m/s 2 ) 0260 Rullebrems 0-9 (0,2-1,1 m/s 2 ) 0264 Maks. hastighet i drivverksretning med kjørebryter 0268 Maks. hastighet i lastretning med kjørebryter Kjøreprogram (0,5-6,0 km/t) 0-9 (0,5-6,0 km/t) Nr. Funksjon Område innstillingsver di 0272 Akselerasjon 0-9 (0,2-2,0 m/s 2 ) 0276 Rullebrems 0-9 (0,2-1,1 m/s 2 ) 0280 Maks. hastighet i drivverksretning med kjørebryter 0284 Maks. hastighet i lastretning med kjørebryter 0-9 (0,5-6,0 km/t) 0-9 (0,5-6,0 km/t) Standard innstillingsv erdi 2 (0,6 m/s 2 ) 6 (0,8 m/s 2 ) 6 (4,8 km/t) 6 (4,8 km/t) Standard innstillingsv erdi 5 (1,2 m/s 2 ) 6 (0,8 m/s 2 ) 9 (6,0 km/t) 9 (6,0 km/t) Kommentarer Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter Kommentarer Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter 127

128 Kjøreprogram 3 Nr. Funksjon Område innstillingsver di 0288 Akselerasjon 0-9 (0,2-2,0 m/s 2 ) 0292 Rullebrems 0-9 (0,2-1,1 m/s 2 ) 0296 Maks. hastighet i drivverksretning med kjørebryter 0300 Maks. hastighet i lastretning med kjørebryter 0-9 (0,5-6,0 km/t) 0-9 (0,5-6,0 km/t) Standard innstillingsv erdi 9 (2,0 m/s 2 ) 9 (1,1 m/s 2 ) 9 (6,0 km/t) 9 (6,0 km/t) Kommentarer Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter 128

129 Batteriparameter Nr. Funksjon Område Standard innstillingsve rdi Kommentarer 1377 Batteritype = normal (våt) 1 = med ekstra effekt (våt) 2 = tørr (vedlikeholdsfri) 9 = XFC (spesialbatteri) 1389 Utladingsvokter 0 /1 1 0 = ikke aktiv 1 = aktiv 129

130 7.6 Stille inn batteriparameter med CanCode ADVARSEL! Fare for uhell ved endrede parametere uendringer i innstillingene kan føre til ulykker. uøkt oppmerksomhet ved betjening av trucken I følgende eksempel beskrives parameterinnstilling av batteritype (parameter 1377) for "Tørt - vedlikeholdsfritt". Forutsetninger CanCode og CanDis tilgjengelig. Fremgangsmåte Trykk på O-knappen (69). Tast inn masterkoden. Tast inn det firesifrede parameternummer "1377" og bekreft med Set-knappen. Legg inn subindeks "2" og bekreft med Setknappen I displayet vises parameteren med underindeks vekselvis med aktuell verdi. F. eks. (1377-2<- > tilsvarer batteritypen "Høyeffekt - våt". Tast inn parameterverdi "2" i henhold til parameterlisten, bekreft med Set-knappen. Lysdioden i O-knappen skifter til kontinuerlig lys en kort stund, og begynner etter 2 sekunder å blinke igjen. Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker lysdioden på O-knappen rødt. Når parameternummeret tastes inn igjen; kan innstillingsprosessen gjentas. I displayet vises parameteren vekselvis med subindeks og inntastet verdi (1377-2<->0000-2). Batteritype "Tørt - vedlikeholdsfritt" er stilt inn. Under angivelsen av parameterne er kjørefunksjonen utkoplet. Lagre parameteren Forutsetninger Parameteren er angitt. Fremgangsmåte Utfør "Lagre parameter" med tasterekkefølgen "1-2-3-Set". Trykk på O-knappen. Parameteren er lagret. 130

131 Kontrollere den endrede parameteren Forutsetninger Parameteren er lagret. Fremgangsmåte Trykk på O-knappen (69). Tast inn masterkoden. Tast inn det firesifrede parameternummer "1377" og bekreft med Set-knappen. Legg inn subindeks "2" og bekreft med Set-knappen. I displayet vises parameteren med underindeks vekselvis med aktuell verdi. F. eks. (1377-2<-> tilsvarer batteritypen "Tørr-vedlikeholdsfritt". Trykk på O-knappen. Parameteren er kontrollert. 131

132 7.7 CanDis-visningsinstrument (o) Instrumentet viser: 70 Indikasjon for batterilading (bare for innmontert lader) 71 LED-søyle for batteriets ladetilstand Symbol "OBS" (gult), Lading av batteriet anbefales Symbol "Stopp" (rødt); løfteutkobling, Batteriet må absolutt lades opp ingen symbol når batteritype stilles inn på normalt eller høyeffekts syrefylt batteri Symbolet "T" vises permanent under bruk når batteritypen er stilt inn på vedlikeholdsfrie batterier Symbolet "T" vises blinkende under bruk når batteritypen er stilt inn på spesialbatteri, f.eks. XFC 6-sifret LCD-indikering: Driftstimer Parameterangivelse og -endringer Hendelsesmeldinger Visning av ladetilstanden Ladetilstanden indikeres med åtte LED-søyler Åtte lysende LED-søyler tilsvarer et fulladet batteri. En lysende LED-søyle tilsvarer et nesten utladet batteri. Hvis symbolet "OBS" (72) begynner å blinke, anbefaler vi å lade batteriet. Hvis symbolet "OBS" (72) lyser kontinuerlig, må batteriet lades. Hvis symbolet "Stopp" (73) lyser kontinuerlig, må batteriet lades opp omgående. Når aktivert utløses i slike tilfeller utladingsvokter-funksjonen, se side 133. Fra hvilken ladetilstand symbolene "OBS" (72) og "Stopp" (73) skal begynne å lyse, er forskjellig for hver batteritype. 132

133 7.7.1 Utladingsvokter-funksjon Hvis symbolet "Stopp" (73) lyser, er utladingsgrensen nådd. Ved aktivert utladingsvokterfunksjon kobles løftebevegelsene ut. Kjøring og senking er fortsatt mulig. Løftebevegelsene blir først frigitt igjen når batteriet er ladet opp til 70 % av full batterikapasitet Angivelse av driftstimer Visningsområde for driftstimer ligger mellom 0,0 og ,0 timer. Visningen (75) er bakgrunnsbelyst. For vedlikeholdsfrie batterier vises symbolet "T" (74) i driftstimeindikatoren. For spesialbatterier batterier vises symbolet "T" (74) blinkende i driftstimeindikatoren Hendelsesmeldinger Driftstimeindikatoren benyttes også for visning av hendelsesmeldinger. Hendelsesmeldingene overskriver angivelsen av driftstimer. Hendelsesmeldingene begynner med en "E" for Error samt et tresifret hendelsesnummer. Hendelsesmeldingen vises så lenge feilen foreligger. Hvis det foreligger flere hendelsesmeldinger, vises disse etter hverandre. De fleste hendelsesmeldinger fører til at nødstoppfunksjonen utløses. Korrigerende tiltak, se side Innkoplingstest Når trucken er driftsklar vises følgende: Visningsinstrumentets programvareversjon blinker en kort stund Driftstimer Batteriets ladetilstand 133

134 7.8 Anvisningsenhet (2 tommers display) Pos. Betjenings- eller anvisningselement Funksjon 59 Batterikapasitetsindikator Batteriets utladingstilstand 76 Infolinje Visning av hendelsesmeldinger og tilleggsinformasjon som f.eks. hastighet eller visning av gjenværende driftstid. 77 Effektindikator Viser det valgte kjøreprogrammets kjøreeffekt. 78 Piktogramfelt Indikator for piktogrammene, se side Batteritype (karakteristikk) Visning av den innstilte batteritypen eller den innstilte batterikarakteristikken 1 1 = vedlikeholdsfritt gel-/tørrbatteri 2 = spesialbatteri som f.eks. XFC 80 Kjøreprogram Indikerer det aktive kjøreprogrammet. 81 Driftstimer Indikerer truckens driftstimer, se side Tilordning knappefunksjon se side Knapper Knapper for valg av funksjoner som er beskrevet for disse. 1) Ingen batteritype vises ved innstilling på normale batterier eller syrefylte batterier med høy effekt, eller batterier for spesiell utrustning. 134

135 7.8.1 Infolinje Hvis det foreligger hendelsesmeldinger som skal vises, vises disse i den venstre delen av infolinjen (76). I høyre del av infolinjen vises truckens hastighet i km/t eller mph. Produsentens kundeservice kan endre visning av enheter i infolinjen fra kg og km/h til lbs og mph eller omvendt. 135

136 7.8.2 Knappefunksjon for anvisningsenhet Funksjoner og betjeningsmenyer som kan betjenes med symboler og knapper på anvisningsenheten, avhenger av betjeningssituasjonen og av innstillingene og truckens ekstrautstyr. Knappefunksjoner i hovedmenyen Symbol Betydning Menyskifte: For å gå til neste betjeningsmeny Kjøreprogram opp (t): Endre kjøreprogrammet i drift med gående fører (uten symbol) (o): Bruke forhåndsinnstilt kjøreprogram i drift med gående fører Forhåndsinnstillingen kan endres av produsentens kundeservice. Slå av (o): Muliggjør utkobling av trucken Slå av er kun tilgjengelig i displayet når trucken slås på med en tilgangskode. 136

137 7.8.3 Symboler i anvisningsenheten I piktogramfeltet (78) kan det vises så mange piktogrammer som helst. Hvilke piktogrammer som vises i piktogramfeltet under drift, avhenger av betjenings- og kjøretøysituasjonen. Symbol Betydning Farge Funksjon Førerplattform Nærhetsbryter Gul Førerplattform ikke belastet når kjørebryter er aktivert (kun på truck uten tilleggsutstyret drift med gående fører) Stoppvarsel Rød Truckfeil registrert. Funksjonene løft, senk og kjør på trucken blir koblet fra. Varselhenvisning Gul Betjeningsfeil Batteriindikator, lav restkapasitet Rød Gul Rød Truckfeil registrert Funksjonene løfte, senke og eller kjøre på trucken blir redusert Batterikapasitet 30 % ved syrefylte batterier og litium-ion-batterier, Batterikapasitet 50% ved vedlikeholdsfrie batterier Lad opp batteriet snart. Batterikapasitet 20% ved syrefylte batterier og litium-ion-batterier, Batterikapasitet 40% ved vedlikeholdsfrie batterier Lad opp batteriet omgående. Ladeprosess Grønn Indikering av batterilading (kun for integrert batterilader): Blinkende: Ladeprosess aktiv Lyser permanent: Ladeprosess avsluttet Rød Ladeprosess avbrutt Overtemperatur Gul Overtemperatur fastslått Funksjonene løft, senk og kjør på trucken blir redusert Rød Overtemperatur fastslått Funksjonene løft, senk og kjør på trucken blir koblet ut 137

138 Symbol Betydning Farge Funksjon Undertemperatur Li-ion-batteri (o) Gul Undertemperatur i litium-ion-batteriet registrert Utladingsstrøm og energigjenvinning reduseres ved for lav temperatur. Tillatt temperaturområde for li-ionbatteriet underskredet Trucken slås av av batteribeskyttelsen. Anvisningsenheten slås av. Sikkerhetsbøyle Gul Lyser når ikke begge sikkerhetsbøylene er klappet inn eller ut. Løft deaktivert Gul Lyser når løftefunksjonene slås av på grunn av for lav batterikapasitet. Ledehendelstilling Gul Lyser ved innkobling med ledehendelen i kjøreområdet. Lyser ved aktivert kjørebryter og ledehendel i bremseområdet. Hjularmløft løfteende Gul Lyser når bryteren "Løft hjularm" er aktivert, hvis løfteende er nådd i hjularmløftet. Hjularmløft senkeende Gul Lyser når bryteren "Senke initialløft" er aktivert, hvis senkeende er nådd i hjularmløftet. Langsom kjøring grønn Symbolet lyser hvis knappen Langsom kjøring er trykket inn (reduksjon av kjørehastigheten). 138

139 7.9 Generelt om betjening av de nøkkelløse tilgangssystemene Leveringskode er merket med en påklebet folie. Ved første igangsetting må innretningskoden endres og folien fjernes! Leveringskode: Fabrikkinnstilling av innretningskode: Ved tildeling av koder må man påse at trucker med drift med kjørende fører tildeles en annen kode enn trucker med drift med gående fører. 139

140 7.10 Betjening av anvisningsenhet Slå på truck med Tilgangskode 55 Fremgangsmåte Løsne NØDSTOPP-bryteren, se side 75. Legg inn Tilgangskode med knappene under displayet (55). Trucken er slått på Slå av trucken Fremgangsmåte Aktiver knappen under symbolet Slå av (84) på anvisningsenheten. Trykk på NØDSTOPP-bryteren se side Trucken er slått av. 140

141 Endre innretningskode Forutsetninger Trucken er slått på, se side 140. Fremgangsmåte Aktiver knapp under symbol Innstilling (85). Aktiver knappen under symbolet Endre innretningskode (86). Legg inn innretningskode med knappene under anvisningsenheten (55). Angitt innretningskode indikeres med utfylte sirkler. Aktiver knappen under symbolet Slette (87). Innretningskoden slettes. Legg inn ny innretningskode med knappene under anvisningsenheten (55). Den nye innretningskoden må være ulik eksisterende tilgangskoder. Aktiver knappen under symbolet Bekrefte (88). Den nye innretningskoden indikeres. Ble den nye innretningskoden tastet inn feil, slettes innretningskoden og man legger inn en ny innretningskode For å komme tilbake til hovedmenyen, aktiver knappen under symbolet Tilbake (89). 89 Innretningskoden er endret. 141

142 Legg til ny Tilgangskode Forutsetninger Trucken er slått på, se side 140. Fremgangsmåte Aktiver knapp under symbol Innstilling (85). Aktiver knapp under symbolet Bearbeide Tilgangskode (90). Innretningskoden spørres Legg inn innretningskode med knappene under anvisningsenheten (55). Alle Tilgangskodene vises. Aktiver knappen under symbolet Legg til (91). Legg inn ny tilgangskode med knappene under anvisningsenheten (55). Den nye Tilgangskoden må være ulik eksisterende Tilgangskoder. 55 Aktiver knappen under symbolet Bekrefte (88). Den nye Tilgangskoden indikeres. Ble den nye tilgangskoden tastet inn feil, slett tilgangskoden se side 143 og legg til en ny tilgangskode For å komme tilbake til hovedmenyen, aktiver knappen under symbolet Tilbake (89). En ny Tilgangskode ble lagt til. 142

143 Slett Tilgangskode Forutsetninger Trucken er slått på, se side 140. Fremgangsmåte Aktiver knapp under symbol Innstilling (85). Aktiver knapp under symbolet Bearbeide Tilgangskode (90). Innretningskoden spørres. Legg inn innretningskode med knappene under anvisningsenheten (55). Alle Tilgangskodene vises. Velg Tilgangskoden som skal slettes med knappen under symbolet Valg ned (92). Aktiver knappen under symbolet Slette (87). Tilgangskoden ble slettet For å komme tilbake til hovedmenyen, aktiver knappen under symbolet Tilbake (89)

144 Vis innloggingsforløp De sist brukte tilgangskodene vises i innloggingsforløpet. Den sist brukte innloggingen vises først. Hvis flere tilgangskoder protokolleres som samtidig, kan visningsområdet forskyves ved å bla til neste eller forrige. Forutsetninger Trucken er slått på, se side 140. Fremgangsmåte Aktiver knappen under symbolet Innstilling (85). Trykk knappen under symbolet Innloggingsforløp (93). Legg inn innretningskode med knappene under anvisningsenheten (55). Angitt innretningskode indikeres med utfylte sirkler. For å bla videre trykker man flere ganger på knappen under symbolet "Velg ned" (92), trykk flere ganger ved behov. Visningsområdet forskyves: Flere gamle innlogginger vises For å bla bakover trykker man på symbolet "Velg opp" (94), trykk flere ganger ved behov. Visningsområdet forskyves: Gjeldende innlogginger vises. For å komme tilbake til hovedmenyen, aktiver knappen under symbolet Tilbake (89). Innloggingsforløpet vises ISM-tilgangsmodul(o) Ved utrustning av ISM tilgangsmodul eller Can Code, se instruksjonsboken "ISM Tilgangsmodul" eller instruksjonsboken "CanCode". 144

145 F Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern Kontrollene og vedlikeholdet i kapitlet "Vedlikehold, inspeksjon og bytte av vedlikeholdsdeler som må skiftes" må utføres iht. definerte vedlikeholdsintervaller (se side 171). Produsenten anbefaler at vedlikeholdsdelene angit i kapitlet "Vedlikehold, inspeksjon og bytte av vedlikeholdsdeler som må skiftes" skiftes med de fastlagte bytteintervallene (se side 171). ADVARSEL! Fare for uhell og skade på komponentene Enhver endring på trucken - særlig på sikkerhetsanordningene - er forbudt. Unntak: Operatøren har bare lov til å foreta eller la andre foreta forandringer på motordrevne trucker dersom truckprodusenten har lagt ned virksomheten og det ikke finnes noen etterfølger. Operatøren må imidlertid: Sørge for at forandringene som skal utføres planlegges, kontrolleres og utføres av en fagingeniør for trucker med tanke på sikkerheten Oppbevare opptegnelser over planleggingen, kontrollen og utførelsen av forandringen Sørge for at forandringene blir angitt på skiltene som angir lasteevne, på anvisningsskiltene og klebeetikettene samt blir innarbeidet i drifts- og verkstedhåndbøkene, og godkjenne disse Plassere en varig og godt synlig merking på trucken der det fremgår hvilken type forandring som er foretatt, dato for forandringen og navn og adresse på organisasjonen som har foretatt forandringen. LES DETTE Kun originale reservedeler er underlagt produsentens kvalitetskontroll. For å garantere en sikker og pålitelig drift skal det kun benyttes originale reservedeler fra produsenten. Etter kontroller og vedlikeholdsarbeider skal gjøremålene i avsnittet "Idriftsetting av trucken etter rengjørings- og vedlikeholdsarbeid" utføres (se side 166). 145

146 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikeholdspersonale Produsenten har en kundetjeneste som er spesielt skolert for disse oppgavene. En vedlikeholdskontrakt med produsenten understøtter en feilfri drift. Vedlikehold og service på trucken, samt bytte av deler som må skiftes, må kun utføres av fagpersonell. Arbeidet som skal utføres, er delt opp for følgende målgrupper. Kundetjeneste Kundetjenesten er spesielt opplært på trucken og er i stand til å utføre vedlikeholdsog reparasjonsarbeid på egen hånd. Kundetjenesten er kjent med gjeldende normer, retningslinjer og sikkerhetsbestemmelser samt eventuelle farer for bundet med arbeidet. Eier/operatør Eierens/operatørens vedlikeholdspersonell er på grunn av sin fagkunnskap i stand til å utføre det foreskrevne arbeidet i vedlikeholdssjekklisten for eieren/operatøren. Nedenfor er en beskrivelse av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som skal utføres av eieren/operatøren, se side 154. FORSIKTIG! Brannfare Trucken må ikke rengjøres med brennbare væsker. utrekk ut batteristikkeren før rengjøringen påbegynnes. ufør rengjøringsarbeidet påbegynnes, må det tas alle mulige forholdsregler for å unngå gnistdannelse (f.eks. som følge av kortslutning). 146

147 2.1 Arbeid på det elektriske anlegget ADVARSEL! Fare for uhell pga. elektrisk strøm Det må bare arbeides på det elektriske anlegget i spenningsfri tilstand. Kondensatorene i styringen må være fullstendig utladet. Kondensatorene er fullstendig utladet etter ca. 10 min. Før vedlikeholdsarbeid på det elektriske anlegget tar til: uarbeid på det elektriske anlegget må kun utføres av faglært elektriker/ elektroteknikker. ufør arbeidet påbegynnes må alle nødvendige sikkerhetsforholdsregler tas for å utelukke elektriske uhell. uparker trucken forsvarlig (se side 71). uta ut batteriet, se side 44. uta av ringer, metallarmbånd osv. 2.2 Driftsmidler og gamle deler FORSIKTIG! Driftsmidler og gamle deler er farlige for miljøet Gamle deler, brukt olje og driftsmidler må avfallshåndteres på forskriftsmessig måte i samsvar med gjeldende miljøvernforskrifter. For oljeskift står produsentens kundetjeneste til rådighet, de er spesielt utdannet for denne oppgaven. ufølg sikkerhetsforskriftene ved omgang med slike stoffer. 2.3 Hjul ADVARSEL! Fare for uhell ved bruk av hjul som ikke svarer til produsentens spesifikasjoner Hjulenes kvalitet har innvirkning på truckens stabilitet og kjøreegenskaper. Ved ujevn slitasje reduseres truckens stabilitet, og bremselengden øker. uved bytte av hjul må man påse at trucken ikke blir stående skjevt. uhjulene skal alltid byttes parvist, dvs. høyre og venstre samtidig. Ved utskifting av de fabrikkmonterte hjulene skal bare produsentens originale reservedeler benyttes, ettersom det ellers vil føre til endring av truckens spesifikasjoner. 147

148 2.4 Hydraulikkanlegg ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av utette hydraulikkanlegg Fra utette og defekte hydraulikkanlegg kan det lekke ut hydraulikkolje. ukonstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. udefekte trucker må merkes og tas ut av drift. utrucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. usølt hydraulikkolje må fjernes umiddelbart med egnet bindemiddel. ublandingen som består av bindemiddel og oljer og smøremidler må avfallshåndteres iht. gjeldende forskrifter. ADVARSEL! Fare for personskader og infeksjoner pga. defekte hydraulikkslanger Hydraulikkolje under trykk kan slippe ut gjennom små hull eller sprekker i hydraulikkslangene. Under drift kan sprø hydraulikkslanger sprekke. Personer i nærheten av trucken kan bli skadet av hydraulikkolje som slipper ut. uoppsøk lege umiddelbart ved skader. uhydraulikkslanger under trykk må ikke berøres. ukonstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. udefekte trucker må merkes og tas ut av drift. utrucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. 148

149 LES DETTE Kontroll og utskifting av hydraulikkslanger Pga. aldring kan hydraulikkslanger bli sprø og må derfor kontrolleres regelmessig. Bruksbetingelsene for trucken har stor betydning for hydraulikkslangenes aldring. ukontroller hydraulikkslangene minst 1x i året, skift hvis nødvendig. uved mer krevende bruksbetingelser må kontrollintervallene forkortes tilsvarende. uved normale bruksbetingelser anbefales en forebyggende utskifting av hydraulikkslangene etter 6 år. For sikker bruk over lengre tid skal eieren foreta en risikovurdering. De nødvendige vernetiltakene må overholdes, og kontrollintervallet må kortes inn tilsvarende. Tilleggshydraulikken på EJE 220r / 225r er et lukket system. Tilleggshydraulikken skal kun skiftes ut eller fylles opp av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet til dette. Minimåleuttak på trucken skal kun brukes av opplært personell fra produsentens kundetjeneste. 149

150 3 Driftsmidler og smøreskjema 3.1 Sikker håndtering av oljer og smøremidler Håndtering av oljer og smøremidler Oljer og smøremidler må alltid brukes forskriftsmessig og i henhold til produsentens anvisninger. ADVARSEL! Ikke-forskriftsmessig håndtering medfører fare for helse, liv og miljø Oljer og smøremidler kan være brennbare. uoljer og driftsmidler må ikke komme i forbindelse med varme komponenter eller åpen flamme. uoljer og smøremidler må bare oppbevares i forskriftsmessige beholdere. uoljer og smøremidler må bare fylles på rene beholdere. uoler og smøremidler av ulike kvaliteter må ikke blandes. Det kan kun gjøres unntak fra denne instruksen såfremt en slik blanding er uttrykkelig foreskrevet i denne instruksjonsboken. FORSIKTIG! Søl med driftsmidler utgjør sklifare og fare for miljøet Søl med driftsmidler utgjør sklifare. Denne faren forsterkes i forbindelse med vann. uikke søl med driftsmidler. usølte driftsmidler må fjernes umiddelbart med egnet bindemiddel. ublandingen som består av bindemiddel og oljer og smøremidler må avfallshåndteres iht. gjeldende forskrifter. 150

151 ADVARSEL! Fare ifm. ikke forskriftsmessig håndtering av olje Olje (kjedespray / hydraulikkolje) er brennbart og giftig. uspillolje må avfallshåndteres forskriftsmessig. Frem til forskriftsmessig avfallshåndtering må spilloljen oppbevares trygt uikke søl med olje. usølt olje må fjernes umiddelbart med egnet bindemiddel. ublandingen som består av bindemiddel og oljer må avfallshåndteres iht. gjeldende forskrifter. ude lovmessige forskriftene for håndtering av olje må overholdes. ubruk vernehansker ved håndtering av olje. uolje må ikke havne på varme motordeler. udet må ikke røykes ved håndtering av olje. uunngå kontakt og inntak. Ved inntak skal man ikke fremkalle brekninger, men umiddelbart oppsøke lege. usørg for frisk luft etter innånding av oljedamp. udersom olje har kommet i kontakt med huden, må huden skylles med vann. udersom olje har kommet i kontakt med øynene, må øynene skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart. uklær og sko med oljesøl må byttes umiddelbart. FORSIKTIG! Driftsmidler og gamle deler er farlige for miljøet Gamle deler, brukt olje og driftsmidler må avfallshåndteres på forskriftsmessig måte i samsvar med gjeldende miljøvernforskrifter. For oljeskift står produsentens kundetjeneste til rådighet, de er spesielt utdannet for denne oppgaven. ufølg sikkerhetsforskriftene ved omgang med slike stoffer. 151

152 3.2 Smøreskjema E 0,9 l E E B 0,55 l g Glideflater Bruk i fryserom Blandingsforhold 1 :1 s Smørenippel a Tappeplugg girolje b Påfyllingsstuss girolje Girolje-overløp for påfyllingsmengde og kontrollskrue Påfyllingsstuss hydraulikkolje 152

153 3.3 Oljer og smøremidler Kod e Bestillingsnr. Leveringsm engde Betegnelse Brukes til A ,0 l H-LP 46, DIN Hydraulisk anlegg * 5,0 l Jungheinrich hydraulikkolje B ,0 l Fuchs Titan Gear HSY 75W-90 C * 5,0 l H-LP 22, DIN Fryseromhydraulikkolje Gir Hydraulisk anlegg Tilsetning for bruk i fryserom E ,0 kg Smørefett, DIN Smøreservice F ,0 kg Smørefett, DIN Smøreservice Dybdetemperatur * Truckene blir levert fra fabrikken med en spesiell hydraulikkolje (Jungheinrich hydraulikkolje, som kan gjenkjennes på den blå fargen) eller fryseromhydraulikkolje (rød farge). Jungheinrich hydraulikkolje kan bare skaffes gjennom Jungheinrichs serviceorganisasjon. Bruk av en av de nevnte hydraulikkoljene er tillatt, men kan føre til dårligere funksjonalitet. Blanding av Jungheinrich hydraulikkolje og en av de nevnte alternative hydraulikkoljene er ikke tillatt. Ved bruk i fryserom må Jungheinrich hydraulikkolje og fryserom-hydraulikkolje blandes i forholdet 1:1. Standardverdier smørefett Kode Forsåpning Dråpepunkt C Penetrasjon ved 25 C NLG1-klasse Brukstemper atur C E Litium /+120 F /

154 4 Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid 4.1 Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger skal tas for å unngå uhell ved serviceettersyn og vedlikeholdsarbeid. Følgende forutsetninger skal oppfylles: Fremgangsmåte Parker trucken forsvarlig, se side 71. Trekk ut batteristikkeren slik at trucken er sikret mot utilsiktet bruk. ADVARSEL! Fare for uhell ved arbeid under løfteanordningen og trucken. unår det skal utføres arbeid under løftet lastopptaksmiddel eller løftet truck, skal de sikres på en slik måte at det ikke kan oppstå risiko for at trucken senkes, kantrer eller sklir av gårde. unår trucken løftes må de foreskrevne anvisningene følges, se side 35. Trucken må sikres mot utilsiktet bevegelse (f.eks. ved hjelp av kiler) ved arbeid på parkeringsbremsen. 4.2 Sikker løfting og oppjekking av trucken ADVARSEL! En truck som velter, medfører fare for uhell Hvis trucken må løftes, skal løftestropper bare festes i de punktene som er beregnet for dette. uobserver truckens vekt på typeskiltet. ubruk bare jekk med tilstrekkelig løfteevne. ujekk opp trucken uten last på et jevnt underlag. uved oppjekking skal det benyttes egnede midler (kiler, hardtreklokker osv.) for å sikre at trucken ikke kan skli eller velte. 154

155 Jekke opp trucken på en sikker måte Forutsetninger Forbered trucken for serviceettersyn og vedlikehold (se side 154). Nødvendig verktøy og materialer Jekk 4 hardtreklosser Fremgangsmåte Sett inn jekkene etter hverandre: Til høyre på drivrammen Til høyre på lastopptaksmidlet Til venstre på drivrammen Til venstre på lastopptaksmidlet Jekk opp trucken. Støtt opp trucken med treklosser. Ta bort jekken. Trucken er jekket opp og satt på bukk. 4.3 Rengjøringsarbeid Rengjøring av trucken Trucken må bare rengjøres på steder som er beregnet på dette og som oppfyller bestemmelsene i landet der den brukes. 155

156 FORSIKTIG! Brannfare Trucken må ikke rengjøres med brennbare væsker. utrekk ut batteristikkeren før rengjøringen påbegynnes. ufør rengjøringsarbeidet påbegynnes, må det tas alle mulige forholdsregler for å unngå gnistdannelse (f.eks. som følge av kortslutning). FORSIKTIG! Fare for skade på komponenter når trucken rengjøres. Rengjøring med høytrykksvasker kan føre til funksjonsfeil pga. fuktighet. ufør trucken rengjøres med høytrykksvasker, må alle byggegrupper (controllere, sensorer, motorer, osv.) på det elektroniske anlegget dekkes til. uikke pek vannstrålen fra høytrykksvaskeren mot merkingene, ellers kan disse merkingene bli skadet (se side 31). uikke rengjør trucken med dampstråle. 156

157 Rengjøring av trucken Forutsetninger Forbered trucken for service- og vedlikeholdsarbeider (se side 154). Nødvendig verktøy og materialer Vannløselig rengjøringsmiddel Svamp eller klut Fremgangsmåte Rengjør overflatene på trucken med vannløselige rengjøringsmidler og vann. Bruk en svamp eller en klut til rengjøringen. Særlig følgende områder må rengjøres: Vindusrute(r) Oljepåfyllingsåpninger og omgivelsene rundt Smørenipler (før smøring) Tørk trucken etter rengjøringen, f. eks. med trykkluft eller en tørr klut. Utfør gjøremålene som er beskrevet i avsnittet "Igangsetting av trucken etter rengjørings- og vedlikeholdsarbeid" (se side 166). Trucken er rengjort. 157

158 4.3.2 Rengjøring av byggegruppene i det elektriske anlegget FORSIKTIG! Fare for skade på det elektriske anlegget Rengjøring av byggegruppene (controllere, sensorer, motorer, osv.) på det elektriske anlegget med vann kan føre til skader på det elektriske anlegget. udet elektriske anlegget må ikke rengjøres med vann. urengjør det elektriske anlegget med svak suge- eller trykkluft (bruk kompressor med vannavskiller) og ikke-ledende, antistatisk pensel. Rengjøring av byggegruppene i det elektriske anlegget Forutsetninger Forbered trucken for service- og vedlikeholdsarbeider (se side 154). Nødvendig verktøy og materialer Kompressor med vannutskiller Ikke-ledende, antistatisk pensel Fremgangsmåte Gjør det elektriske anlegget tilgjengelig, se side 159. Rengjør byggegruppene i det elektriske anlegget med svak suge- eller trykkluft (bruk kompressor med vannutskiller) og ikke-ledende, antistatisk pensel. Monter dekslet til det elektriske anlegget, se side 159. Utfør gjøremålene som er beskrevet i avsnittet "Igangsetting av trucken etter rengjørings- og vedlikeholdsarbeid" (se side 166). Byggegruppene i det elektriske anlegget er rengjort. 158

159 4.4 Demontere frontdekselet Demontere frontdekselet 95 Forutsetninger Forbered trucken for serviceettersyn og vedlikehold, se side 154. Nødvendig verktøy og materialer Unbrakonøkkel størrelse 8 15 Fremgangsmåte Demonter skruene (95) med unbrakonøkkelen. Løft frontdekselet (15) og ta det av. Leg frontdekselet (15) trygt til side. Frontdekselet er demontert. Monter frontdekselet Nødvendig verktøy og materialer Unbrakonøkkel størrelse 8 Fremgangsmåte Sett frontdekselet (15) forsiktig inn og monter. Fest frontdekslet (15) med skruene (95) på trucken. Trekk til skruene (95) med unbrakonøkkelen. Frontdekselet er montert. 159

160 4.5 Avmontere og montere aggregatdekslet Motordekselet består av to deler (63 og 97). Demontere aggregatdekselet Nødvendig verktøy og materialer Unbrakonøkkel Fremgangsmåte Vri ledehendelen til høyre endeanslag. Demonter de 2 skruene (96). Ta den første halvdelen (63) forsiktig av. Vri ledehendelen til venstre endeanslag. Demonter den andre halvdelen (97) og ta den forsiktig av. Aggregatdekselet er demontert Montere aggregatdekselet Nødvendig verktøy og materialer Unbrakonøkkel Fremgangsmåte Vri ledehendelen til høyre endeanslag. Sett den første halvdelen (63) forsiktig inn. Fest den første halvdelen (63) med 2 skruer (96). Vri ledehendelen til venstre endeanslag. Sett den andre halvdelen (97) forsiktig inn. Fest den andre halvdelen (97) med 2 skruer (96). Aggregatdekselet er montert. 160

161 4.6 Stram hjulmutre Hjulmutrene på drivhjulet skal trekkes til i henhold til vedlikeholdsintervallene i sjekklisten for vedlikehold, se side 171. Stram hjulmutre Forutsetninger Forbered trucken for serviceettersyn og vedlikehold, se side 154. Nødvendig verktøy og materialer Dreiemomentnøkkel Fremgangsmåte Plasser drivhjulet (99) slik at hjulmutrene (98) kan strammes til gjennom hullet (100). Trekk til alle hjulmuttrene (98) med momentnøkkel gjennom hullet (100) i støtfangeren. Trekk til hjulmutterne i angitt rekkefølge Trekk først til med 10 Nm. Trekk deretter til med 150 Nm. Hjulmuttrene er trukket til

162 4.7 Kontrollere hydraulikkoljenivået Kontrollere hydraulikkoljenivået og fylle på hydraulikkolje Forutsetninger Senk lastopptaksmidlet helt ned. Forbered trucken for serviceettersyn og vedlikehold, se side Fremgangsmåte Demonter frontdekslet, se side 159. Kontroller hydraulikkoljenivået i hydraulikktanken (103). Hydraulikktanken (103) har to markeringer (101). Når lastopptaksmidlet er senket helt ned, skal hydraulikkoljenivået i hydraulikktanken ligge mellom merkene (101) "max" og "min". Etterfyll hydraulikkolje hvis nødvendig: Drei dekslet (102) mot urviseren fra hydraulikktanken (103). Fyll på hydraulikkolje av riktig spesifikasjon til hydraulikkoljenivået ligger mellom merkene (se side 153). Drei dekslet (102) med urviseren på hydraulikktanken (103). Monter frontdekslet, se side 159. Igangsetting av trucken etter vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, se side 168. Hydraulikkoljenivået er kontrollert. 103 Konstateres det en lekkasje i hydraulikkanlegget (sylinder, skrueforbindelser, ledninger), må trucken tas ut av drift og repareres av autorisert servicepersonell Fylle tilleggshydraulikken på EJE 220r / 225r Tilleggshydraulikken på EJE 220r / 225r er et lukket system. Tilleggshydraulikken skal kun skiftes ut eller fylles opp av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet til dette. Minimåleuttak på trucken skal kun brukes av opplært personell fra produsentens kundetjeneste. 162

163 4.8 Kontrollere giroljenivået Kontroller giroljenivået Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se side 71. Nødvendig verktøy og materialer Oljeoppsamlingsbeholder Fremgangsmåte Plasser oljeoppsamlingsbeholderen under girkassen (105). Demonter frontdekslet (15), se side 159. Vri ledehendelen (8) til høyre endeanslag. Kontroller giroljenivået, etterfyll girolje av riktig spesifikasjon i påfyllingsboringen (104) hvis nødvendig. Påfyllingsnivået må nå opp til underkanten av oljekontrollskruen (106). Giroljenivået er kontrollert

164 4.9 Kontrollere de elektriske sikringene Kontroller sikringene Forutsetninger Trucken er forberedt for serviceettersyn og vedlikehold, se side 154. Frontdekselet tatt av, se side 159. Fremgangsmåte Kontroller sikringene med tanke på korrekt strømstyrke i henhold til tabellen, skift ut etter behov. Sikringene er kontrollert. EJE 220 / 225 / 230 / Pos. Betegnelse Sikring for Verdi 107 F13 Styresikring magnetventil/magnetbrems 10 A 108 1F9 Styresikring elektronikk kjøre/løfte 5 A 109 6F1 Styrestrømsikring utladningsindikator 2 A 110 F15 Sikring kjøring/løfting 200 A 164

165 EJE 220r / 225r Pos. Betegnelse Sikring for Verdi 107 F13 Styresikring magnetventil/magnetbrems 10 A 108 1F9 Styresikring elektronikk kjøre/løfte 5 A 109 6F1 Styrestrømsikring utladningsindikator 2 A 110 F15 Sikring kjøring/løfting 200 A 111 9F17 Sikring tilleggshydraulikk EJE 220r / 225r 2 A 165

166 4.10 Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Fremgangsmåte Rengjør trucken grundig, se side 155. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet, se side 152. Rengjør batteriet, sett inn batteripolene og polskruene med polfett og koble til batteriet. Lad batteriet, se side 45. Ta trucken i drift, se side 67. ADVARSEL! Fare for uhell på grunn av defekte bremser Foreta en rekke prøvebremsinger umiddelbart etter idriftsettingen for å kontrollere bremsenes effektivitet. ukonstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. udefekte trucker må merkes og tas ut av drift. utrucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Dersom det oppstår koblingsproblemer i elektronikken skal de frittliggende kontaktene sprayes med kontaktspray og eventuell oksidasjon på betjeningselementenes kontakter fjernes ved å aktivere dem flere ganger. 166

167 5 Ta trucken ut av drift Dersom trucken ikke skal brukes på mer enn en måned, må den lagres kun i et tørt og frostfritt rom. Tiltak som skal treffes før, under og etter driftspausen er beskrevet i det følgende. I den perioden trucken er satt ut av drift må den være jekket opp slik at ingen av hjulene er i kontakt med underlaget. Dette er nødvendig for å unngå skader på hjul og hjullagre. Jekk opp trucken, se side 154. Dersom trucken skal settes ut av drift i mer enn 6 måneder, skal ytterligere forholdsregler avtales med produsentens kundetjeneste. 5.1 Forholdsregler før driftspausen Fremgangsmåte Rengjør trucken grundig, se side 155. Sikre trucken mot å rulle utilsiktet. Kontroller hydraulikkoljenivået og fyll på hydraulikkolje om nødvendig, se side 162. Alle ulakkerte mekaniske komponenter påføres en tynn olje- eller smørefettfilm. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet, se side 152. Lad batteriet, se side 45. Kople fra batteriet, rengjør batteripolene og sett dem inn med polfett. I tillegg skal batteriprodusentens anvisninger følges. 5.2 Nødvendige forholdsregler under driftspausen LES DETTE Skade på batteriet på grunn av dyputlading Batteriets selvutlading kan føre til dyputlading. Dyputlading forkorter batteriets levetid. ulad batteriet minst annenhver måned. Lad batteriet, se side

168 5.3 Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Fremgangsmåte Rengjør trucken grundig, se side 155. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet, se side 152. Rengjør batteriet, sett inn batteripolene og polskruene med polfett og koble til batteriet. Lad batteriet, se side 45. Ta trucken i drift, se side 67. ADVARSEL! Fare for uhell på grunn av defekte bremser Foreta en rekke prøvebremsinger umiddelbart etter idriftsettingen for å kontrollere bremsenes effektivitet. ukonstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. udefekte trucker må merkes og tas ut av drift. utrucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Dersom det oppstår koblingsproblemer i elektronikken skal de frittliggende kontaktene sprayes med kontaktspray og eventuell oksidasjon på betjeningselementenes kontakter fjernes ved å aktivere dem flere ganger. 168

169 6 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Trucken skal kontrolleres av en sakkyndig minst én gang i året (følg nasjonale forskrifter) eller etter uvanlige hendelser. I forbindelse med sikkerhetskontroll tilbyr produsenten en service som utføres av personell spesielt har fått opplæring i dette. På trucken skal det gjennomføres en fullstendig kontroll av teknisk tilstand med tanke på ulykkesforebyggende sikkerhet. I tillegg må trucken undersøkes nøye med tanke på skader. Eieren/operatøren er ansvarlig for at mangler utbedres umiddelbart. 7 Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Endelig og faglig korrekt kondemneringen hhv. utrangeringen av trucken skal finne sted i samsvar med det respektive brukerlandets gjeldende lovbestemmelser. Spesielt skal forskriftene for avfallshåndtering av batteri, driftsmidler samt elektronikk og elektriske anlegg følges. Demontering av trucken skal kun utføres av fagfolk med egnet opplæring og i henhold til framgangsmåten foreskrevet av produsenten. 8 Måling av menneskelig vibrasjon Vibrasjoner som påvirker føreren under kjøring i løpet av dagen, betegnes som menneskelig vibrasjon. Hvis føreren utsettes for for høye menneskelige vibrasjoner, fører det til langvarige helseskader. Som hjelp for eieren i å vurdere brukssituasjonen riktig, tilbyr produsenten måling av slik menneskelig vibrasjon som en tjeneste. 169

170 170

171 G Vedlikehold, inspeksjon og bytte av vedlikeholdsdeler som må skiftes ADVARSEL! Fare for ulykker pga. manglende vedlikehold Hvis det ikke utføres regelmessig vedlikehold og inspeksjon, kan dette føre til at trucken svikter, og dessuten en økt risiko for personskader og driftsuhell. ugrundig og faglig korrekt utført vedlikehold og inspeksjon er en av de viktigste forutsetningene for sikker bruk av trucken. LES DETTE Bruksbetingelsene for trucken har stor betydning for slitasjen på komponentene. Vedlikeholds-, inspeksjons-, og bytteintervallene som er angitt under, forutsetter ettskiftsdrift og normale arbeidsforhold. Ved hardere belastning, slik som ved betydelig støvutvikling, store temperatursvingninger eller flerskiftsdrift, må intervallene forkortes tilsvarende. ufor å fastsette intervallene anbefaler produsenten å utføre en bruksanalyse på stedet for å forebygge slitasjeskader. I det følgende kapitlet blir arbeidet som skal utføres, tidspunktet for gjennomføringen og vedlikeholdsdelene som skal skiftes ut definert. 171

172 1 Omfang av service EJE 235 Opprettet den: : Operatør Utføres hver 50. driftstime, men minst én gang per uke Vedlikeholdsinnhold Standardutstyr Bremser Kontroller at bremsen fungerer Hydrauliske bevegelser Korriger hydraulikkoljenivå. Styring Kontroller funksjonen til ledehendeltilbakestilling. 172

173 Tilleggsutstyr Bly/syre-batteri International Energiforsyning Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. Bly/syre-batteri Energiforsyning Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. 173

174 1.1.2 Inspeksjonsinnhold Standardutstyr Følgende punkter skal kontrolleres: Elektrisk anlegg Varsel- og sikkerhetsinnretninger iht. bruksanvisningen Funksjonen til indikeringer og betjeningselementer Funksjon og skade på NØDSTOPP Energiforsyning Skader på batterikabel og batterikomponenter Feste, funksjon og skader på batteristikker Kjøring Funksjon og skader på magebryter Slitasje og skader på hjul Ramme/struktur Skader og lekkasje på truck Skilting er lesbar, fullstendig og riktig Dører og/eller deksler er uten skader Feste, funksjon, tilsmussing og skader på beskyttelsesinnretning på klem- og skjæresteder Hydrauliske bevegelser Funksjon til hydraulikkanlegg Slitasje og skader på gaffelarmer eller lastopptaksmiddel 174

175 Tilleggsutstyr Følgende punkter skal kontrolleres: Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Skader på nettstikker og nettkabel Bly/syre-batteri International Energiforsyning Skader på batterikabel og batterikomponenter Tilkoblingene til batterikabelen sitter som de skal Bly/syre-batteri Energiforsyning Tilkoblingene til batterikabelen sitter som de skal 175

176 1.2 Kundetjeneste Vedlikeholdsinnhold Gjennomføring iht. vedlikeholdsintervall EJE 235 hver 1000 driftstimer, dog minimum én gang per år Standardutstyr Bremser Test bremsefunksjonen ved maksimalt loddrett og vannrett stilling på ledehendelen. Måle luftspalte på magnetbrems. Elektrisk anlegg Test funksjon til kontaktorer og/eller rele. Gjennomfør kontroll av kortslutning mot ramme. Ramme/struktur Feste, funksjon og sikkerhet til deksel og kledninger samt fester Hydrauliske bevegelser Korriger hydraulikkoljenivå. Test trykkbegrensningsventilen. Avtalte tjenester Utfør prøvekjøring med nominell last eller med kundespesifikk last. Framstilling etter gjennomført vedlikehold. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet. Styring Kontroller funksjonen til ledehendeltilbakestilling. 176

177 Tilleggsutstyr Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Test funksjonen til kjøresperre-funksjonen på trucker med innebygd ladeapparat. Foreta potensialmåling av rammen mens ladeprosessen pågår. Dataoverføring Systemkomponenter Rengjør skanner og terminal. Ytterlige kontroller Avtalte tjenester Merk: Kontroller av ytterligere ekstrautstyr og spesielle deler som f.eks. dataoverføring, tilgangsmoduler (ISM) skal dokumenteres i testrapporten. Bly/syre-batteri International Energiforsyning Mål syrevekt og batterispenning. Rengjør batteri. Rengjør batteripoler og sett inn med fett. Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. Bly/syre-batteri Energiforsyning Mål syrevekt og batterispenning. Rengjør batteri. Rengjør batteripoler og sett inn med fett. Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. 177

178 1.2.2 Inspeksjonsinnhold Følgende punkter skal kontrolleres: Standardutstyr Elektrisk anlegg Kabel- og motorfester sitter fast eller skader Varsel- og sikkerhetsinnretninger iht. bruksanvisningen Funksjonen til indikeringer og betjeningselementer Funksjon og skade på NØDSTOPP Slitasje og skader på kontaktorer og/eller rele Skader på de elektriske kabelføringene (isolasjonsskader, tilkoblinger), og riktig verdi på sikringene Energiforsyning Funksjon og skader på batterilås og batterifeste Feste, funksjon og skader på batteristikker Kjøring Slitasje og skader på lager til drivaggregat Girstøy og lekkasje fra girkasse Skader, slitasje og feste av hjul Slitasje og skader på hjullager og hjulfester Ramme/struktur Ramme- og motorfester sitter fast og er uten skader Skader og lekkasje på truck Skilting er lesbar, fullstendig og riktig Feste, funksjon, tilsmussing og skader på beskyttelsesinnretning på klem- og skjæresteder Hydrauliske bevegelser Funksjon, lesbarhet, logikk og fullstendighet til "Hydraulikk"-betjeningselementer og skilt Slitasje, funksjon og skader på løfteredskap Sylinder og stempelstenger sitter fast, er uten lekkasjer og skader Funksjon til hydraulikkanlegg Slitasje og skader på gaffelarmer eller lastopptaksmiddel Trekk- og trykkstenger likt justert, er uten slitasje og skader Skader, lekkasje, slitasje, utbulinger og fordreininger på slanger, rør og koblinger Styring Styrestang på sidespeil Dødgange og skader på styrekomponenter 178

179 Tilleggsutstyr Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Skader på nettstikker og nettkabel Feste og skader på kabel og elektriske tilkoblinger Syresirkulasjon Energiforsyning Funksjon til slangekoblinger og pumpe Aquamatik Energiforsyning Funksjon og tetthet til aquamatikplugger, slangetilkoblinger og flottør Funksjon og tetthet til strømningsindikator Batteriuttak på siden Energiforsyning Funksjon og skader på batterilås og batterifeste Sjokksensor/dataregistrator Elektrisk anlegg Feste og skader på støtsensor/dataregistrator Dataoverføring Systemkomponenter Feste, funksjon og skader på skanner og terminal Riktig strømstyrke på sikringer Feste og skader på kabling Tilgangsmodul Elektrisk anlegg Feste, funksjon og skader på tilgangsmodul Innkjøringsmeier / -ruller Hydrauliske bevegelser Funksjon, slitasje og skader på innkjøringsmeier eller innkjøringsruller 179

180 Bly/syre-batteri International Energiforsyning Feste og skader på batteri, batterikabel og celleforbindelse Tilgjengelighet og skader på sikkerhetsskilting Bly/syre-batteri Energiforsyning Feste og skader på batteri, batterikabel og celleforbindelse 180

181 1.2.3 Vedlikeholdsdeler Produsenten anbefaler at følgende vedlikeholdsdeler skiftes med angitte intervaller Standardutstyr Vedlikeholdsdel Driftstimer Måneder Hydraulikk - ventilasjons- og luftefilter Hydraulikkolje Girolje Tilleggsutstyr Bruk i fryserom Vedlikeholdsdel Driftstimer Måneder Hydraulikkolje Hydraulikkoljetilsetning

182 2 Omfang av service EJE 220r-225r Opprettet den: : Operatør Utføres hver 50. driftstime, men minst én gang per uke Vedlikeholdsinnhold Standardutstyr Bremser Kontroller at bremsen fungerer Hydrauliske bevegelser Korriger hydraulikkoljenivå. Styring Kontroller funksjonen til ledehendeltilbakestilling. 182

183 Tilleggsutstyr Bly/syre-batteri International Energiforsyning Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. Bly/syre-batteri Energiforsyning Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. 183

184 2.1.2 Inspeksjonsinnhold Standardutstyr Følgende punkter skal kontrolleres: Elektrisk anlegg Varsel- og sikkerhetsinnretninger iht. bruksanvisningen Funksjonen til indikeringer og betjeningselementer Funksjon og skade på NØDSTOPP Energiforsyning Skader på batterikabel og batterikomponenter Feste, funksjon og skader på batteristikker Kjøring Funksjon og skader på magebryter Slitasje og skader på hjul Ramme/struktur Skader og lekkasje på truck Skilting er lesbar, fullstendig og riktig Dører og/eller deksler er uten skader Hydrauliske bevegelser Funksjon til hydraulikkanlegg Slitasje og skader på gaffelarmer eller lastopptaksmiddel 184

185 Tilleggsutstyr Følgende punkter skal kontrolleres: Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Skader på nettstikker og nettkabel Bly/syre-batteri International Energiforsyning Skader på batterikabel og batterikomponenter Tilkoblingene til batterikabelen sitter som de skal Bly/syre-batteri Energiforsyning Tilkoblingene til batterikabelen sitter som de skal 185

186 2.2 Kundetjeneste Vedlikeholdsinnhold Gjennomføring iht. vedlikeholdsintervall EJE 220r-225r hver 1000 driftstimer, dog minimum én gang per år Standardutstyr Bremser Kontroller at bremsen fungerer Måle luftspalte på magnetbrems. Elektrisk anlegg Juster mikrobryter. Test funksjon til kontaktorer og/eller rele. Gjennomfør kontroll av kortslutning mot ramme. Rengjør motor med trykkluft. Hydrauliske bevegelser Teste funksjon til rampeløft og utkobling. Juster løfteredskap. Korriger hydraulikkoljenivå. Test trykkbegrensningsventilen. Avtalte tjenester Utfør prøvekjøring med nominell last eller med kundespesifikk last. Framstilling etter gjennomført vedlikehold. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet. Styring Kontroller funksjonen til ledehendeltilbakestilling. 186

187 Tilleggsutstyr Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Test funksjonen til kjøresperre-funksjonen på trucker med innebygd ladeapparat. Foreta potensialmåling av rammen mens ladeprosessen pågår. Bly/syre-batteri International Energiforsyning Mål syrevekt og batterispenning. Rengjør batteri. Rengjør batteripoler og sett inn med fett. Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. Bly/syre-batteri Energiforsyning Mål syrevekt og batterispenning. Rengjør batteri. Rengjør batteripoler og sett inn med fett. Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. 187

188 2.2.2 Inspeksjonsinnhold Følgende punkter skal kontrolleres: Standardutstyr Elektrisk anlegg Kabel- og motorfester sitter fast eller skader Varsel- og sikkerhetsinnretninger iht. bruksanvisningen Funksjonen til indikeringer og betjeningselementer Funksjon og skader på mikrobryter Funksjon og skade på NØDSTOPP Slitasje og skader på kontaktorer og/eller rele Slitasje på kullbørster Koblinger og kabling sitter fast, skader på isolasjon og skader Energiforsyning Funksjon og skader på batterilås og batterifeste Feste, funksjon og skader på batteristikker Kjøring Slitasje og skader på lager til drivaggregat Girstøy og lekkasje fra girkasse Skader, slitasje og feste av hjul Slitasje og skader på hjullager og hjulfester Ramme/struktur Ramme- og motorfester sitter fast og er uten skader Skader og lekkasje på truck Skilting er lesbar, fullstendig og riktig Dører og/eller deksler er uten skader Hydrauliske bevegelser Funksjon, lesbarhet, logikk og fullstendighet til "Hydraulikk"-betjeningselementer og skilt Slitasje, funksjon og skader på løfteredskap Sylinder og stempelstenger sitter fast, er uten lekkasjer og skader Funksjon til hydraulikkanlegg Feste, funksjon og lekkasje på trykkakkumulatorhydraulikk Slitasje og skader på gaffelarmer eller lastopptaksmiddel Trekk- og trykkstenger likt justert, er uten slitasje og skader 188

189 Tilleggsutstyr Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Skader på nettstikker og nettkabel Feste og skader på kabel og elektriske tilkoblinger Syresirkulasjon Energiforsyning Funksjon til slangekoblinger og pumpe Aquamatik Energiforsyning Funksjon og tetthet til aquamatikplugger, slangetilkoblinger og flottør Funksjon og tetthet til strømningsindikator Batterietterfyllingssystem Energiforsyning Funksjon og lekkasje fra etterfyllingssystem Batteriuttak på siden Energiforsyning Funksjon og skader på batterilås og batterifeste Sjokksensor/dataregistrator Elektrisk anlegg Feste og skader på støtsensor/dataregistrator Tilgangsmodul Elektrisk anlegg Feste, funksjon og skader på tilgangsmodul Innkjøringsmeier / -ruller Hydrauliske bevegelser Funksjon, slitasje og skader på innkjøringsmeier eller innkjøringsruller Automatisk sneglefart Kjøring Feste, funksjon og skader på sensorer/bryter 189

190 Bly/syre-batteri International Energiforsyning Feste og skader på batteri, batterikabel og celleforbindelse Tilgjengelighet og skader på sikkerhetsskilting Bly/syre-batteri Energiforsyning Feste og skader på batteri, batterikabel og celleforbindelse 190

191 2.2.3 Vedlikeholdsdeler Produsenten anbefaler at følgende vedlikeholdsdeler skiftes med angitte intervaller Standardutstyr Vedlikeholdsdel Driftstimer Måneder Hydraulikk - ventilasjons- og luftefilter Hydraulikkolje Girolje Tilleggsutstyr Bruk i fryserom Vedlikeholdsdel Driftstimer Måneder Hydraulikkolje Hydraulikkoljetilsetning

192 3 Omfang av service EJE 230 Opprettet den: : Operatør Utføres hver 50. driftstime, men minst én gang per uke Vedlikeholdsinnhold Standardutstyr Bremser Kontroller at bremsen fungerer Hydrauliske bevegelser Korriger hydraulikkoljenivå. Styring Kontroller funksjonen til ledehendeltilbakestilling. 192

193 Tilleggsutstyr Bly/syre-batteri International Energiforsyning Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. Bly/syre-batteri Energiforsyning Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. 193

194 3.1.2 Inspeksjonsinnhold Standardutstyr Følgende punkter skal kontrolleres: Elektrisk anlegg Varsel- og sikkerhetsinnretninger iht. bruksanvisningen Funksjonen til indikeringer og betjeningselementer Funksjon og skade på NØDSTOPP Energiforsyning Skader på batterikabel og batterikomponenter Feste, funksjon og skader på batteristikker Kjøring Funksjon og skader på magebryter Slitasje og skader på hjul Ramme/struktur Skader og lekkasje på truck Skilting er lesbar, fullstendig og riktig Dører og/eller deksler er uten skader Hydrauliske bevegelser Funksjon til hydraulikkanlegg Slitasje og skader på gaffelarmer eller lastopptaksmiddel 194

195 Tilleggsutstyr Følgende punkter skal kontrolleres: Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Skader på nettstikker og nettkabel Bly/syre-batteri International Energiforsyning Skader på batterikabel og batterikomponenter Tilkoblingene til batterikabelen sitter som de skal Bly/syre-batteri Energiforsyning Tilkoblingene til batterikabelen sitter som de skal 195

196 3.2 Kundetjeneste Vedlikeholdsinnhold Gjennomføring iht. vedlikeholdsintervall EJE 230 hver 1000 driftstimer, dog minimum én gang per år Standardutstyr Bremser Kontroller at bremsen fungerer Måle luftspalte på magnetbrems. Elektrisk anlegg Juster mikrobryter. Test funksjon til kontaktorer og/eller rele. Gjennomfør kontroll av kortslutning mot ramme. Rengjør motor med trykkluft. Hydrauliske bevegelser Korriger hydraulikkoljenivå. Test og juster trykkbegrensningsventil. Avtalte tjenester Utfør prøvekjøring med nominell last eller med kundespesifikk last. Framstilling etter gjennomført vedlikehold. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet. Styring Kontroller funksjonen til ledehendeltilbakestilling. 196

197 Tilleggsutstyr Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Test funksjonen til kjøresperre-funksjonen på trucker med innebygd ladeapparat. Foreta potensialmåling av rammen mens ladeprosessen pågår. Bly/syre-batteri International Energiforsyning Mål syrevekt og batterispenning. Rengjør batteri. Rengjør batteripoler og sett inn med fett. Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. Bly/syre-batteri Energiforsyning Mål syrevekt og batterispenning. Rengjør batteri. Rengjør batteripoler og sett inn med fett. Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. 197

198 3.2.2 Inspeksjonsinnhold Følgende punkter skal kontrolleres: Standardutstyr Elektrisk anlegg Kabel- og motorfester sitter fast eller skader Varsel- og sikkerhetsinnretninger iht. bruksanvisningen Funksjonen til indikeringer og betjeningselementer Funksjon og skader på mikrobryter Funksjon og skade på NØDSTOPP Slitasje og skader på kontaktorer og/eller rele Slitasje på kullbørster Energiforsyning Funksjon og skader på batterilås og batterifeste Feste, funksjon og skader på batteristikker Kjøring Slitasje og skader på lager til drivaggregat Girstøy og lekkasje fra girkasse Skader, slitasje og feste av hjul Slitasje og skader på hjullager og hjulfester Ramme/struktur Ramme- og motorfester sitter fast og er uten skader Skader og lekkasje på truck Skilting er lesbar, fullstendig og riktig Dører og/eller deksler er uten skader Hydrauliske bevegelser Funksjon, lesbarhet, logikk og fullstendighet til "Hydraulikk"-betjeningselementer og skilt Slitasje, funksjon og skader på løfteredskap Sylinder og stempelstenger sitter fast, er uten lekkasjer og skader Funksjon til hydraulikkanlegg Slitasje og skader på gaffelarmer eller lastopptaksmiddel Trekk- og trykkstenger likt justert, er uten slitasje og skader 198

199 Tilleggsutstyr Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Skader på nettstikker og nettkabel Feste og skader på kabel og elektriske tilkoblinger Syresirkulasjon Energiforsyning Funksjon til slangekoblinger og pumpe Aquamatik Energiforsyning Funksjon og tetthet til aquamatikplugger, slangetilkoblinger og flottør Funksjon og tetthet til strømningsindikator Batteriuttak på siden Energiforsyning Funksjon og skader på batterilås og batterifeste Sjokksensor/dataregistrator Elektrisk anlegg Feste og skader på støtsensor/dataregistrator Tilgangsmodul Elektrisk anlegg Feste, funksjon og skader på tilgangsmodul Innkjøringsmeier / -ruller Hydrauliske bevegelser Funksjon, slitasje og skader på innkjøringsmeier eller innkjøringsruller Bly/syre-batteri International Energiforsyning Feste og skader på batteri, batterikabel og celleforbindelse Tilgjengelighet og skader på sikkerhetsskilting Bly/syre-batteri Energiforsyning Feste og skader på batteri, batterikabel og celleforbindelse 199

200 3.2.3 Vedlikeholdsdeler Produsenten anbefaler at følgende vedlikeholdsdeler skiftes med angitte intervaller Standardutstyr Vedlikeholdsdel Driftstimer Måneder Hydraulikk - ventilasjons- og luftefilter Hydraulikkolje Girolje Tilleggsutstyr Bruk i fryserom Vedlikeholdsdel Driftstimer Måneder Hydraulikkolje Hydraulikkoljetilsetning

201 4 Omfang av service EJE 220/225 Opprettet den: : Operatør Utføres hver 50. driftstime, men minst én gang per uke Vedlikeholdsinnhold Standardutstyr Hydrauliske bevegelser Korriger hydraulikkoljenivå. Styring Kontroller funksjonen til ledehendeltilbakestilling. 201

202 Tilleggsutstyr Bly/syre-batteri International Energiforsyning Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. Bly/syre-batteri Energiforsyning Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. 202

203 4.1.2 Inspeksjonsinnhold Standardutstyr Følgende punkter skal kontrolleres: Elektrisk anlegg Varsel- og sikkerhetsinnretninger iht. bruksanvisningen Funksjonen til indikeringer og betjeningselementer Funksjon og skade på NØDSTOPP Energiforsyning Skader på batterikabel og batterikomponenter Feste, funksjon og skader på batteristikker Kjøring Funksjon og skader på magebryter Slitasje og skader på hjul Ramme/struktur Skader og lekkasje på truck Skilting er lesbar, fullstendig og riktig Dører og/eller deksler er uten skader Feste, funksjon, tilsmussing og skader på beskyttelsesinnretning på klem- og skjæresteder Hydrauliske bevegelser Funksjon til hydraulikkanlegg Slitasje og skader på gaffelarmer eller lastopptaksmiddel 203

204 Tilleggsutstyr Følgende punkter skal kontrolleres: Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Skader på nettstikker og nettkabel Bly/syre-batteri International Energiforsyning Skader på batterikabel og batterikomponenter Tilkoblingene til batterikabelen sitter som de skal Bly/syre-batteri Energiforsyning Tilkoblingene til batterikabelen sitter som de skal 204

205 4.2 Kundetjeneste Vedlikeholdsinnhold Gjennomføring iht. vedlikeholdsintervall EJE 220/225 hver 1000 driftstimer, dog minimum én gang per år Standardutstyr Bremser Test bremsefunksjonen ved maksimalt loddrett og vannrett stilling på ledehendelen. Måle luftspalte på magnetbrems. Elektrisk anlegg Test funksjon til kontaktorer og/eller rele. Gjennomfør kontroll av kortslutning mot ramme. Ramme/struktur Feste, funksjon og sikkerhet til deksel og kledninger samt fester Hydrauliske bevegelser Korriger hydraulikkoljenivå. Test trykkbegrensningsventilen. Avtalte tjenester Utfør prøvekjøring med nominell last eller med kundespesifikk last. Framstilling etter gjennomført vedlikehold. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet. Styring Kontroller funksjonen til ledehendeltilbakestilling. 205

206 Tilleggsutstyr Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Test funksjonen til kjøresperre-funksjonen på trucker med innebygd ladeapparat. Foreta potensialmåling av rammen mens ladeprosessen pågår. Dataoverføring Systemkomponenter Rengjør skanner og terminal. Ytterlige kontroller Avtalte tjenester Merk: Kontroller av ytterligere ekstrautstyr og spesielle deler som f.eks. dataoverføring, tilgangsmoduler (ISM) skal dokumenteres i testrapporten. Bly/syre-batteri International Energiforsyning Mål syrevekt og batterispenning. Rengjør batteri. Rengjør batteripoler og sett inn med fett. Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. Bly/syre-batteri Energiforsyning Mål syrevekt og batterispenning. Rengjør batteri. Rengjør batteripoler og sett inn med fett. Korriger påfyllingsnivå av batterisyre med avmineralisert vann. 206

207 4.2.2 Inspeksjonsinnhold Følgende punkter skal kontrolleres: Standardutstyr Elektrisk anlegg Kabel- og motorfester sitter fast eller skader Varsel- og sikkerhetsinnretninger iht. bruksanvisningen Funksjonen til indikeringer og betjeningselementer Funksjon og skade på NØDSTOPP Slitasje og skader på kontaktorer og/eller rele Skader på de elektriske kabelføringene (isolasjonsskader, tilkoblinger), og riktig verdi på sikringene Energiforsyning Funksjon og skader på batterilås og batterifeste Feste, funksjon og skader på batteristikker Kjøring Slitasje og skader på lager til drivaggregat Girstøy og lekkasje fra girkasse Skader, slitasje og feste av hjul Slitasje og skader på hjullager og hjulfester Ramme/struktur Ramme- og motorfester sitter fast og er uten skader Skader og lekkasje på truck Skilting er lesbar, fullstendig og riktig Feste, funksjon, tilsmussing og skader på beskyttelsesinnretning på klem- og skjæresteder Hydrauliske bevegelser Funksjon, lesbarhet, logikk og fullstendighet til "Hydraulikk"-betjeningselementer og skilt Slitasje, funksjon og skader på løfteredskap Sylinder og stempelstenger sitter fast, er uten lekkasjer og skader Funksjon til hydraulikkanlegg Slitasje og skader på gaffelarmer eller lastopptaksmiddel Trekk- og trykkstenger likt justert, er uten slitasje og skader Skader, lekkasje, slitasje, utbulinger og fordreininger på slanger, rør og koblinger Styring Styrestang på sidespeil Dødgange og skader på styrekomponenter 207

208 Tilleggsutstyr Integrert ladeapparat-serie Ladeapparat Skader på nettstikker og nettkabel Feste og skader på kabel og elektriske tilkoblinger Syresirkulasjon Energiforsyning Funksjon til slangekoblinger og pumpe Aquamatik Energiforsyning Funksjon og tetthet til aquamatikplugger, slangetilkoblinger og flottør Funksjon og tetthet til strømningsindikator Batteriuttak på siden Energiforsyning Funksjon og skader på batterilås og batterifeste Sjokksensor/dataregistrator Elektrisk anlegg Feste og skader på støtsensor/dataregistrator Dataoverføring Systemkomponenter Feste, funksjon og skader på skanner og terminal Riktig strømstyrke på sikringer Feste og skader på kabling Tilgangsmodul Elektrisk anlegg Feste, funksjon og skader på tilgangsmodul Innkjøringsmeier / -ruller Hydrauliske bevegelser Funksjon, slitasje og skader på innkjøringsmeier eller innkjøringsruller 208

209 Bly/syre-batteri International Energiforsyning Feste og skader på batteri, batterikabel og celleforbindelse Tilgjengelighet og skader på sikkerhetsskilting Bly/syre-batteri Energiforsyning Feste og skader på batteri, batterikabel og celleforbindelse 209

210 4.2.3 Vedlikeholdsdeler Produsenten anbefaler at følgende vedlikeholdsdeler skiftes med angitte intervaller Standardutstyr Vedlikeholdsdel Driftstimer Måneder Hydraulikk - ventilasjons- og luftefilter Hydraulikkolje Girolje Tilleggsutstyr Bruk i fryserom Vedlikeholdsdel Driftstimer Måneder Hydraulikkolje Hydraulikkoljetilsetning

211 H Traksjonsbatteri 1 Forskriftsmessig bruk Ved manglende overholdelse av bruksanvisningen, reparasjoner utført uoriginale reservedeler, egne inngrep, bruk av tilsetninger i elektrolytten, opphører garantidekningen. Overhold anvisninger for opprettholdelse av kapslingsgraden under drift for batterier iht. Ex I og Ex II (se tilhørende bekreftelse). 2 Typeskilt Type (batteribetegnelse) 33 Produksjonsuke / produksjonsår 113 Serienummer 114 Leverandørnummer 30 Nominell spenning 115 Kapasitet 116 Antall celler 117 Vekt 118 Artikkelnummer 119 Syremengde 37 Produsent 39 Produsentens logo 120 CE-merke (kun på batterier fra 75 V) 121 Sikkerhets- og varselhenvisninger 211

212 3 Sikkerhetsanvisninger, varselhenvisninger og andre henvisninger Brukte batterier er farlig avfall som skal leveres inn for gjenvinning. Slike batterier, som er merket med resirkuleringstegnet og en avfallsdunk med kryss over, må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Type retur og gjenvinning avtales med produsenten iht. 8 i den tyske Batt G. Røyking forbudt! Ikke bruk åpen ild, glo eller gnister i nærheten av batteriet, eksplosjons- og brannfare! Eksplosjons- og brannfare, unngå kortslutninger pga. overoppheting! Må holdes borte fra åpen ild og kraftige varmekilder. Under arbeid på celler og batterier må det benyttes personlig verneutstyr (f.eks. vernebriller og vernehansker). Vask hendene når arbeidet er fullført. Bruk kun isolert verktøy. Batteriet skal ikke bearbeides mekanisk, støtes, klemmes, trykkes sammen, ripes opp, bulkes eller modifiseres på annen måte. Farlig elektrisk spenning! Metalldeler i battericellene står alltid under spenning, legg derfor aldri andre gjenstander eller verktøy på batteriet. Overhold nasjonale ulykkesforebyggende forskrifter. Ved lekkasje av innholdsstoffer må ikke dampen pustes inn. Bruk vernehansker. Følg bruksanvisningen og plasser den på et godt synlig sted på lasteplassen! Arbeid på batteriet må kun utføres etter opplæring fra fagpersonell! 212

213 4 Blybatterier med panserplateceller og flytende elektrolytt 4.1 Beskrivelse Jungheinrich traksjonsbatterier er blybatterier med panserplateceller og flytende elektrolytt. Betegnelsene på traksjonsbatteriene er PzS, PzB, PzS Lib og PzM. Betegnelse PzS PzB PzS Lib PzM Forklaring Blybatterier med panserplateceller "standard" og flytende elektrolytt Bredden til en battericelle: 198 mm Blybatterier med panserplateceller "British Standard" og flytende elektrolytt Bredden til en battericelle: 158 mm Blybatterier med panserplateceller "standard" og flytende elektrolytt Blybatterier med forlengede vedlikeholdsintervaller Bredden til en battericelle: 198 mm Elektrolytt Elektrolyttens nominelle tykkelse refererer til 30 C og nominelt elektrolyttnivå i fulladet tilstand. Høyere temperaturer reduserer, lavere temperaturer øker elektrolyttykkelsen. Den tilhørende korreksjonsfaktoren er ± 0,0007 kg/l per K, f.eks elektrolyttetthet 1,28 kg/l ved 45 C tilsvarer en tetthet på 1,29 kg/l ved 30 C. Elektrolytten må oppfylle renhetsforskriftene i DIN del

214 4.1.1 Nominelle data for batteriet 1. Produkt Traksjonsbatteri 2. Nominell spenning (nominal) 2,0 V x antall celler 3. Nominell kapasitet C5 se typeskilt 4. Utladingsstrøm C5/5t 5. Elektrolyttens nominelle tykkelse 2 1,29 kg/l 6. Nominell temperatur 3 30 C 7. Nominelt elektrolyttnivå system til elektrolyttnivå ved merke "Max" Grensetemperatur 4 55 C 2) Nås i løpet av de første 10 syklusene. 3) Høyere temperaturer forkorter levetiden, lave temperaturer reduserer tilgjengelig kapasitet. 4) Ikke tillatt som driftstemperatur. 214

215 4.2 Drift Igangsetting av ikke fylte batterier Nødvendige forberedelser må utføres av produsentens kundetjeneste eller en kundetjeneste som er godkjent av produsenten Igangsetting av fylte og oppladede batterier Tverrsnitt av en battericelle En battericelle sett ovenfra Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting Fremgangsmåte Kontroller at batteriet er i mekanisk feilfri stand. Kontroller at batteriuttaksledningene er koblet til riktige poler (pluss til pluss og minus til minus) og at de sitter godt fast. Kontroller at M10-polskruene til jordlederen og forbinderen sitter fast, etterstram evt. med et moment på 23 ±1 Nm. Lade opp batteriet, se side 216. Kontroller elektrolyttnivået i hver battericelle etter lading, og fyll opp ved behov. Åpne stengepluggen (122). Høyden til elektrolyttnivået skal ikke underskride elektrolyttnivåmerket "Min" (123) og ikke overskride elektrolyttnivåmerket "Max" (124). Fyll om nødvendig elektrolytt med rent vann til elektrolyttnivåmerket "Max" (124), se side 218. Steng stengepluggen (122). Kontrollen er utført. 215

216 4.2.3 Utlading av batteriet For å oppnå en optimal levetid bør man unngå driftsmessige utladinger på mer enn 80 % av nominell kapasitet (dyputladinger). Dette tilsvarer en minimum elektrolyttykkelse på 1,13 kg/l ved slutten av utladingen. Utladede eller delvis utladede batterier må lades opp igjen omgående, og ikke bli stående Lade batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. uladeapparat og batteri må kun kobles til/fra når ladeapparatet og trucken er slått av. uladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning, ladekapasitet og batteriteknologi. ufør batteriet lades, må samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. urommet der trucken lades skal luftes tilstrekkelig. uoverflatene på battericellene må ligge fritt under lading for å sikre tilstrekkelig lufting, se bruksanvisningen for trucken, kapittel D, Lade batteriet. uved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. udet må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. ubrannslukningsutstyr må være tilgjengelig. uikke legg metallgjenstander på batteriet. udet er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. LES DETTE Batteriet må kun lades opp med likestrøm. Alle ladeprosesser iht. DIN og DIN er tillatt. 216

217 Ved lading stiger elektrolyttemperaturen med om lag 10 C. Derfor må ladingen ført begynne når elektrolyttemperaturen ligger under 45 C. Elektrolyttemperaturen i batteriet før lading må være minst +10 C, hvis ikke vil man ikke få til en ordentlig batterilading. Under 10 C blir batteriet mangelfullt ladet opp ved standard lademetode. Lade batteriet Forutsetninger Elektrolyttemperatur min. 10 C til maks. 45 C Fremgangsmåte Åpne eller ta av kassedeksler/-tildekkinger til batterirommet. Avvik fra bruksanvisningen for trucken. Stengepluggene blir værende på cellene eller forblir stengt. Koble batteriet til det utkoblede ladeapparatet med riktig polaritet (pluss til pluss og minus til minus). Slå på ladeapparatet. Batteriet blir ladet. Ladingen er fullført når elektrolyttykkelsen og batterispenningen er konstant i 2 timer. Utligningslading Utligningslading brukes for å sikre levetiden og for å opprettholde kapasiteten etter dyputladinger og etter gjentatte ganger med utilstrekkelig lading. Utligningsladingens ladestrøm kan være maks. 5 A/100 Ah av nominell kapasitet. Utfør utligningslading ukentlig. Mellomlading Mellomlading av batteriet er del-ladinger som forlenger den daglige brukstiden. Under mellomlading oppstår høyere gjennomsnittstemperaturer som reduserer batteriets levetid. Utfør mellomlading først fra en ladetilstand under 60 %. Bruk byttebatterier i stedet for regelmessig mellomlading. 217

218 4.3 Vedlikehold av blybatterier med panserplateceller Vannkvalitet til påfylling av elektrolytt Vannet for oppfylling av elektrolytt må tilsvare rent eller destillert vann. Rent vann kan framstilles av springvann vha. destillering eller en ioneutveksler, og er da egnet for framstilling av elektrolytt Daglig Tverrsnitt av en battericelle En battericelle sett ovenfra Lad opp batteriet etter hver utlading. Etter fullføring av ladingen skal elektrolyttnivået i hver battericelle kontrolleres og eventuelt fylles opp: Åpne stengepluggen (122). Fyll om nødvendig elektrolytt med rent vann til elektrolyttnivåmerket "Max" (124). Steng stengepluggen (122). Høyden til elektrolyttnivået skal ikke underskride elektrolyttnivåmerket "Min" (123) og ikke overskride elektrolyttnivåmerket "Max" (124). 218

219 4.3.3 Ukentlig Visuell kontroll etter ny opplading med tanke på tilsmussing eller mekaniske skader. Ved regelmessig opplading etter IU-karakteristikk, må det foretas en utligningslading Månedlig Mot slutten av ladingen må spenningene i alle cellene måles og noteres ned mens ladeapparatet er slått på. Etter ladingen må elektrolyttykkelsen og elektrolyttemperaturen i alle cellene måles og noteres ned. Sammenligne måleresultatene med de forrige måleresultatene. Hvis det er betydelige avvik i forhold til den forrige målingen eller det er store forskjeller mellom cellene, må produsentens kundetjeneste kontaktes Årlig Mål isolasjonsmotstanden til trucken iht. EN Mål isolasjonsmotstanden til batteriet iht. DIN EN Batteriets fastsatte isolasjonsmotstand skal iht. DIN EN ikke underskride en verdi på 50 Ω per Volt nominell spenning. 219

220 5 Blybatterier med lukkede panserplateceller PzV og PzV-BS 5.1 Beskrivelse PzV-batterier er lukkede batterier med fast elektrolytt, hvor det ikke er tillatt å fylle på vann i løpet av hele brukstiden. Overtrykksventiler brukes som stengeplugger, og disse blir ødelagt hvis de åpnes. Under bruk stilles samme krav til sikkerhet til lukkede batterier som til batterier med flytende elektrolytt. Dette for å unngå elektrisk støt, eksplosjon av den elektrolytiske ladegassen og for å hindre farer pga. etsende elektrolytt hvis cellebeholderne blir ødelagt. PzV-batterier er har lite gass, men er ikke gassfrie. Elektrolytt Elektrolytten er svovelsyre som er fast i gel. Tykkelsen på elektrolytten kan ikke måles. Betegnelse PzV PzV-BS Forklaring Blybatteri med lukkede panserplateceller "Standard" og Elektrolytt i gelémasse Bredden til en battericelle: 198 mm Blybatteri med lukkede panserplateceller "British Standard" og Elektrolytt i gelémasse Bredden til en battericelle: 158 mm Nominelle data for batteriet 1. Produkt Traksjonsbatteri 2. Nominell spenning (nominal) 2,0 V x antall celler 3. Nominell kapasitet C5 se typeskilt 4. Utladingsstrøm C5/5t 5. Nominell temperatur 30 C Grensetemperatur 5 45 C, ikke tillatt som driftstemperatur 6. Nominell tykkelse elektrolytt Kan ikke måles 7. Nominelt elektrolyttnivå system Kan ikke måles 5) Høyere temperaturer forkorter levetiden, lave temperaturer reduserer tilgjengelig kapasitet. 220

221 5.2 Drift Igangsetting Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting Fremgangsmåte Kontroller at batteriet er i mekanisk feilfri stand. Kontroller at batteriuttaksledningene er koblet til riktige poler (pluss til pluss og minus til minus) og at de sitter godt fast. Kontroller at M10-polskruene til jordlederen og forbinderen sitter fast, etterstram evt. med et moment på 23 ±1 Nm. Lad batteriet, se side 221. Kontrollen er utført Utlading av batteriet For å oppnå en optimal levetid må man unngå utladinger på mer enn 60 % av nominell kapasitet. Pga. driftsmessige utladinger på mer enn 80 % av nominell kapasitet reduseres batteriets levetid betydelig. Utladede eller delvis utladede batterier må lades opp igjen omgående, og ikke bli stående Lade batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. uladeapparat og batteri må kun kobles til/fra når ladeapparatet og trucken er slått av. uladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning, ladekapasitet og batteriteknologi. ufør batteriet lades, må samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. urommet der trucken lades skal luftes tilstrekkelig. uoverflatene på battericellene må ligge fritt under lading for å sikre tilstrekkelig lufting, se bruksanvisningen for trucken, kapittel D, Lade batteriet. uved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. udet må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. ubrannslukningsutstyr må være tilgjengelig. uikke legg metallgjenstander på batteriet. udet er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. 221

222 LES DETTE Materielle skader pga. feil opplading av batteriet Ikke forskriftsmessig opplading av batteriet kan føre til overbelastninger på strømledninger og kontakter, ikke tillatt gassdannelse og lekkasje av elektrolytt fra battericellene. ubatteriet må kun lades med likestrøm. ualle lademetoder iht. DIN er tillatt iht. produsentens godkjente beskrivelse. ubatteriet må kun kobles til ladeapparater som er godkjent for denne batteristørrelsen og -typen. ula evt. produsentens kundetjeneste kontrollere om ladeapparatet er egnet. uikke underskrid grensestrømmer iht. DIN EN i gassområdet. 222

223 Lade batteriet Forutsetninger Elektrolyttemperatur mellom +15 C og +35 C Fremgangsmåte Åpne eller ta av kassedeksler/-tildekkinger til batterirommet. Koble batteriet til det utkoblede ladeapparatet med riktig polaritet (pluss til pluss og minus til minus). Slå på ladeapparatet. Ved lading stiger elektrolyttemperaturen med om lag 10 C. Hvis temperaturen stadig er høyere enn 40 C eller lavere enn 15 C, er det nødvendig med en temperaturavhengig konstantspenningsregulering av ladeapparatet. Her må korrekturfaktor med -0,004 V/ per C benyttes. Batteriet blir ladet. Ladingen er fullført når elektrolyttykkelsen og batterispenningen er konstant i 2 timer. Utligningslading Utligningslading brukes for å sikre levetiden og for å opprettholde kapasiteten etter dyputladinger og etter gjentatte ganger med utilstrekkelig lading. Utfør utligningslading ukentlig. Mellomlading Mellomlading av batteriet er del-ladinger som forlenger den daglige brukstiden. Under mellomlading oppstår høyere gjennomsnittstemperaturer som kan redusere batteriets levetid. Utfør mellomlading først fra en ladetilstand under 50 %. Bruk byttebatterier i stedet for regelmessig mellomlading. Mellomladinger med PzV-batterier bør unngås. 223

224 5.3 Vedlikehold av blybatterier med lukkede panserplateceller PzV og PzV-BS Ikke fyll på vann! Daglig Lad opp batteriet etter hver utlading Ukentlig Visuell kontroll med tanke på tilsmussing og mekaniske skader Kvartalsvis Mål den totale spenningen og noter den ned. Mål enkeltspenninger og noter dem ned. Sammenligne måleresultatene med de forrige måleresultatene. Utfør målingene etter full opplading og en påfølgende ventetid på minst 5 timer. Hvis det er betydelige avvik i forhold til den forrige målingen eller det er store forskjeller mellom cellene, må produsentens kundetjeneste kontaktes Årlig Mål isolasjonsmotstanden til trucken iht. EN Mål isolasjonsmotstanden til batteriet iht. DIN EN Batteriets fastsatte isolasjonsmotstand skal iht. DIN EN ikke underskride en verdi på 50 Ω per Volt nominell spenning. 224

225 6 Vannpåfyllingssystemet Aquamatik 6.1 Oppbygging vannpåfyllingssystemet > 3 m Vannbeholder 126 Tappepunkt med kran 127 Strømningsindikator 128 Stengekran 129 Låsekobling 130 Låsestikker på batteri 225

226 6.2 Funksjonsbeskrivelse Vannpåfyllingssystemet Aquamatik brukes til automatisk innstilling av nominelt elektrolyttnivå på driftsbatterier for trucker. Battericellene er forbundet med hverandre vha. slanger og kobles til vanndispenseren (f.eks. vannbeholder) vha. en stikktilkobling. Når stengekranen er åpnet, fylles alle cellene med vann. Aquamatik-pluggen regulerer nødvendig vannmengde, og når det er tilstrekkelig vanntrykk på ventilen, sørger den for at vanntilførselen stenges og at ventilen stenges på en sikker måte. Pluggsystemene har en visuell nivåindikator, en diagnoseåpning for å måle temperaturen og elektrolyttykkelsen og en avluftingsåpning. 6.3 Påfylling Batteriene bør helst fylles med vann like før de er fulladet. Dette sikrer at vannet som fylles på, blandes med elektrolytten. 6.4 Vanntrykk Vannpåfyllingssystemet må drives med et vanntrykk i vannledningen fra 0,3 bar til 1,8 bar. Avvik fra tillatte trykkområder reduserer systemenes funksjonssikkerhet. Fallvann Opphengshøyde over batterioverflaten er mellom 3-18 m. 1 m tilsvarer 0,1 bar. Trykkvann Innstillingen av trykkreduksjonsventilen avhenger av systemet og må ligge mellom 0,3-1,8 bar. 226

227 6.5 Påfyllingstid Hvor lang tid det tar å fylle opp et batteri avhenger av elektrolyttnivået, omgivelsestemperaturen og påfyllingstrykket. Påfyllingen avsluttes automatisk. Vanntilførselsledningen må kobles fra batteriet når påfyllingen er fullført. 6.6 Vannkvalitet Vannet for oppfylling av elektrolytt må være rent eller destillert vann. Rent vann kan framstilles av springvann vha. destillering eller en ioneutveksler, og er da egnet for framstilling av elektrolytt. 6.7 Slangeføring batteri Slangeføringen for de enkelte pluggene ligger langs det eksisterende elektriske anlegget. Det må ikke utføres endringer. 6.8 Driftstemperatur Batterier med automatisk vannpåfyllingssystem må kun lagres i rom med temperaturer > 0 C, ellers er det fare for at systemene kan fryse. 6.9 Rengjøringstiltak Pluggsystemene må kun rengjøres med rent vann iht. DIN Ingen deler på pluggen må komme i kontakt med løsemiddelholdige stoffer eller såper Servicemobil Mobil vannpåfyllingsvogn med pumpe og påfyllingspistol for påfylling av enkelte celler. Dykkpumpen i beholderen genererer nødvendig påfyllingstrykk. Det må ikke være noen høydeforskjell mellom servicemobilens oppstillingsnivå og batteriets oppstillingsplass. 227

228 7 Syresirkulasjon (EUW) 7.1 Funksjonsbeskrivelse Vha. lufttilførsel sørger syresirkulasjonen for at elektrolytten blandes under ladingen, og hindrer dermed at syren deles opp i flere lag, forkorter ladetiden (ladefaktor ca. 1,07) og reduserer gassdannelsen under ladingen. Ladeapparatet må være godkjent for batteriet og EUW. En pumpe som er integrert i ladeapparatet, gir nødvendig trykkluft, som tilføres battericellene vha. et slangesystem. Elektrolytten sirkuleres vha. tilført luft, og like elektrolyttykkelseverdier stilles inn over hele elektrodelengden. Pumpe Ved feil, f.eks. hvis trykkovervåkningen aktiveres uten åpenbar grunn, må filtrene kontrolleres og eventuelt skiftes ut. Tilkobling til batteri På pumpemodulen er det montert en slange som sammen med ladeledningene fra ladeapparatet føres fram til ladestikkeren. Vha. EUW-koblingsgjennomføringene som er integrert i stikkeren, føres luften videre til batteriet. Ved legging må du være svært oppmerksom på at slangen ikke kommer i knekk. Trykkovervåkningsmodul EUW-pumpen aktiveres i begynnelsen av ladingen. Trykkovervåkningsmodulen overvåker trykkoppbyggingen under ladingen. Dette sikrer at nødvendig lufttrykk er tilgjengelig under lading med EUW. Ved eventuelle feil vises en visuell feilmelding på ladeapparatet. I det følgende er enkelte feil listet opp som eksempler: Manglende forbindelse mellom viftekoblingen til batteriet og sirkulasjonsmodulen (ved separat kobling) eller defekt viftekobling. Utette eller defekte slangeforbindelser på batteriet Tilsmusset innsugingsfilter 228

229 LES DETTE Hvis et EUW-system ikke brukes eller ikke brukes regelmessig, eller hvis batteriet utsettes for større temperatursvingninger, kan elektrolytt strømme tilbake i slangesystemet. umonter et separat koblingssystem på lufttilførselsledningen, f.eks.: Låsekobling til batterisiden og gjennomgangskobling på lufttilførselssiden. Skjematisk framstilling EUW-installasjon på batteriet og på lufttilførselen over ladeapparatet. 229

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EJD K18. Bruksanvisning EJD K18

EJD K18. Bruksanvisning EJD K18 EJD K18 06.08 - Bruksanvisning 51106807 11.14 EJD K18 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

EZS 130. Bruksanvisning EZS 130

EZS 130. Bruksanvisning EZS 130 EZS 130 08.09 - Bruksanvisning 51189857 10.15 EZS 130 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Bruksanvisning 51102248 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EMC 110 / EMC B10. Bruksanvisning EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Bruksanvisning EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Bruksanvisning 51040502 02.11 N EMC 110 EMC B10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Bruksanvisning 51159143 07.15 N SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

SIKKERHET. Sikker transport

SIKKERHET. Sikker transport SIKKERHET Sikker transport Vær oppmerksom på at maskinen kan velte mens den kjøres på eller av en lastebil eller tilhenger. Følg gjeldende forskrifter og regler for sikker transport. Velg en lastebil eller

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

3.8 BRUKSANVISNING. 12 V blybatterier 1-75 Ah

3.8 BRUKSANVISNING. 12 V blybatterier 1-75 Ah 3.8 BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-75 Ah NO 1 TAKK FOR AT DU VALGTE EN LADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Infraduo IHD17 IHD

Infraduo IHD17 IHD Infraduo IHD17 IHD20 GB... 3 SE... 5 NO... 7 DE... 9 FR...11 ES... 13 FI... 15 NL... 17 DK... 19 2 Infraduo IHD Infraduo IHD NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Kjære kunde, vennligst les grundig gjennom

Detaljer

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - Bruksanvisning 51093260 11.14 N ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Operatør av dette løfteutstyret plikter å sette seg nøye inn i denne brukerinstruksen.

Operatør av dette løfteutstyret plikter å sette seg nøye inn i denne brukerinstruksen. 1 Generelt Operatør av dette løfteutstyret plikter å sette seg nøye inn i denne brukerinstruksen. 1.1 Riktig bruk De eksterne mål på løfteredskapen er angitt på vedlagte tegning. Løfteredskapen er bare

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000.

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. VSK 2000 Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for å ivareta din sikkerhet

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

POWEB9050 NO 1 BRUKSOMRÅDE BESKRIVELSE (FIG. A) PAKKENS INNHOLD SYMBOLFORKLARING GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER...

POWEB9050 NO 1 BRUKSOMRÅDE BESKRIVELSE (FIG. A) PAKKENS INNHOLD SYMBOLFORKLARING GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER... 1 BRUKSOMRÅDE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 PAKKENS INNHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 2 5 GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER... 2 5.1 Arbeidsplassen... 3 5.2 Elektrisk sikkerhet... 3 5.3 Personsikkerhet...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Valg av traksjonsbatteri og lader

Valg av traksjonsbatteri og lader Valg av traksjonsbatteri og lader Batteriet er truckens hjerte Uten mat og drikke, duger helten ikke Hjernen og styrken rett kombinasjon av lader og batteri gjør hverdagen enklere 1 1 Generelt om traksjonsbatterier

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24 HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer IP24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Li-Ion Akkupack. Bruksanvisning Sikkerhetshenvisninger

Li-Ion Akkupack. Bruksanvisning Sikkerhetshenvisninger Li-Ion Akkupack Bruksanvisning Sikkerhetshenvisninger Bruksanvisning STABILA li-ion-batteripakke og nettadapter Viktige anvisninger Les nøye gjenm sikkerhetsinformasjonen og bruksanvisningen. Denne bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02

Truma E-Kit. Bruksanvisning Oppbevares i bilen. Side 02 Truma E-Kit NO Bruksanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Truma E-Kit Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Forskriftsmessig bruk... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Forskriftsmessig bruk Apparatet skal

Detaljer