Referat fra Årsmøtet i Nordic Coleoptera Group (NCG) avholdt den på Stora Frögården, Öland, Sverige.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Årsmøtet i Nordic Coleoptera Group (NCG) avholdt den 16.6.2012 på Stora Frögården, Öland, Sverige."

Transkript

1 Referat fra Årsmøtet i Nrdic Ceptera Grup (NCG) avhdt den på Stra Frögården, Öand, Sverige. 1. Årsmøtet åpnes 2. Vag av rdfører g sekretær Frsag: Ordfører: Håkan Lundkvist. Sekretær: Arne E. Laugsand. Årsmøtet gdkjenner frsaget. 3. Vag av justeringsmenn Frsag: Tm Cayhis g Bengt Andersn Årsmøtet gdkjenner frsaget. 4. Behørig utysning av årsmøtet Årsmøtet gdkjenner at årsmøtet er behørig utyst. 5. Fastsettese av dagsrden Årsmøtet gdkjenner dagsrden. 6. Styrets beretning Gjennmgang. Se vedagt verksamhetsberettese. Det be stit spørsmå m hvr mange peng sm kreves fr å ppretthde medemskap i NCG. Det kreves 100 peng ppsamet innen siste år fr å behde fu tigang. Aternativt kan man betae en medemsavgift på 100,- SEK sm gjeder i et år fra innbetaingsdat. Det be stit spørsmå ved vag av PayPa sm betaingsmetde, sm enkete synes er tungvint. Christffer sm drifter Beetebase ønsker å behde PayPa sm betaingsmetde siden dette er en sikker, biig g enke øsning å administrere. Det be stit spørsmå m ivstidsmedemskap kan være et aternativ. Dette be diskutert g det be bant annet pekt på at ivstidsmedemskap frt kan bi en øknmisk beastning fr freningen. Det be derfr ikke stemt ver et frsag m dette. Øknmisk redegjørese er vedagt. Årsmøtet gdkjenner den øknmiske redegjøresen. 7. Revisrenes redegjørese Freningens revisrer er Rger Pettersn g Trstein Kvamme. Revisrenes redegjørese er vedagt. Revisrene påpeker at de ikke bare har i ppgave å granske freningens øknmi, men gså dens virksmhet.

2 Revisrene har ingen anmerkninger. Årsmøtet gdkjenner revisrenes berettese. 8. Styrets ansvarsfrihet Årsmøtet gdkjenner styrets ansvarsfrihet. 9. Frsag m struktur innen NCG Et frsag ti struktur innenfr NCG er presentert på Beetebase før Årsmøtet. Dkumentet be diskutert g kmmentert på årsmøtet: Det presiseres at dette er et første utkast sm må knkretiseres. Det be fresått at freningen vinker sitt arbeid mt naturvård. Dette be diskutert g det be ntert nen kmmentarer. Systemene er uike i uike and g dette er ne sm NCG derfr vanskeig kan samkjøre. Dette bør være en ppgave fr andenes respektive entmgiske freninger. NCG sitt bidrag vi være å bidra med et sid fagig grunnag. Det be stit spørsmå ved hvem sm ska betae prt fr pakker med materiae sm ska kntreres av gruppeansvarige. Det fresås at de sm sender materiae ti bestemming hs gruppeansvarige, egger ved returprt. Det be stit spørsmå m NCG ska prdusere en nrdisk katag g hvrdan dette ska gjøres. Det be knkudert med at dette er en str diskusjn sm bør frberedes ti neste Årsmøte. Det be satt fram frsag m at styret gis i ppdrag å frberede denne sak ti neste årsmøte. Det be ppyst at en nrdisk katag finnes. Enumerati vi kmme på nett. Årsmøtet gdkjenner at styret gis i ppgave å frberede en diskusjn m NCGs re i utfrming g vedikehd av fees nrdisk katag ti neste årsmøte. 10. Virksmhetspan Virksmhetspan er vedagt. Det be knyttet kmmentarer g fresått t endringer i dkumentet. Det be fr øvrig en engre diskusjn hvr dette referat er ufustendig. Det påpekes at NCG bør være het uavhengig i frhd ti artsdatabanker g andre institusjner, men at man kan søke samarbeid. Det påpekes at NCG, hvr de feste av Nrdens fremste eksperter detar, ska gå fran i nmenkatur- g katag-arbeidet i Nrden g hde høy fagig kvaitet sik at det bir naturig fr ae institusjner å føge hva det nrdiske fagmijøet på Ceptera bir enige m. (Dette er en sevføge. Referentens kmmentar.) Det er tidigere vedtatt at NCG ska føge den Paearktiske katagen, med frbehd m at fei kan rettes. Det fresås at Beetebase endrer navn på synnym-isten ti fr eksempe Navn sm tidigere er anvendt. Dette frdi ikke ae navn i istene er gjedende synnymer. Det understrekes at Beetebase bør behde ae navn i istene, siden øsningen sm er vagt i den Paearktiske katagen med å stryke ugydige synnymer eder ti frvirring g tap av infrmasjn.

3 Det be stit frsag m t endringer i dkumentet. Det be fresått å endre teksten ti: Arbeta för att data från föjande rganisatiner/grupper integreras ch presenteras i BeeteBase: Nrska artsprtaen Finska skabaggsgruppen DanBF Svenska artprtaen Årsmøtet gdkjenner endringene. 11. Årsavgift Årsmøtet gdkjenner at årsavgiften ikke endres. 12. g 13. Vagberedningens frsag ti rdfører g styremedemmer Vaberedningens frsag er vedagt. Årsmøtet gdkjenner frsaget uten endringer. Det be fresått at t ekstra styremedemmer veges fra Danmark sik at frdeingen i Styret mem andene bir ik. Pae Jørum be fresått g vagt av årsmøtet. Jan Pedersen sm ikke var tistede, be fresått. Årsmøtet gdkjenner at styret får i ppdrag å utpeke et styremedem ti fra Danmark g at Jan Pedersen bir spurt først. 14. Vag av revisrer g suppeant fr t år Årsmøtet gdkjenner gjenvag av sittende revisrer. 15. Vag av vagberedning g sammenkaende i denne fr t år Årsmøtet gdkjenner gjenvag av sittende vagberedning. 16. Øvrige spørsmå Lkaitet fr neste årsmøte. Sverige fresår Finand. Finand fresår Danmark. Danmark anmder Finand. Umeå fresår Skåne, i Danmark. Årsmøtet gdkjenner at styret gis i ppdrag å avgjøre hvr neste årsmøte avhdes. (Det be etter Årsmøtet aikeve kart at det vi bi arbeidet fra dansk side fr å hde møtet i Danmark) 17. Årsmøtet avsuttet

4 Verksamhetsberättese för NCG Styrese Styresen har bestått av föjande persner Ordförande Vice rdförande Sekreterare Kassör Håkan Lundkvist, Sverige Mikk Pentinsaari, Finand Stefan Oberg, Nrge Christffer Fägerström, Sverige Frde Ødegaard, Nrge p Mannerkski, Finand Tm Cayhis, Finand Pae Jørum, Danmark Verksamhet Sm föreningens första år har det mesta bara fått sätta sig. Under hösten presenterades föreningens egna hemsida, sm är sjävstående men samtidigt integrerad med BeeteBase. övrigt har driften ch utveckingen av BeeteBase haft str priritet. Ett första steg har tagits ti presentatin av finska skabaggsgruppens data i BeeteBase. Ett försag ti arbetssätt för gruppansvariga har tagits fram. Medemmar Under vårt första år har föreningen haft 84 medemmar. Av dessa har 43 betaat medemsavgift, 15 bivit medemmar genm att skaffa päng på BeeteBase ch 26 har fått fritt medemskap. De sistnämnda är främst nya medemmar sm fått ett prva-på-medemskap i 6 månader. Någn satsning för att öka antaet medemmar har inte genmförts. Möten nga styresemöten har håits under året. nga medemsmöten har håits under året. Verksamhetspan för NCG Verksamhet Uppstart av taxnmisk kmmitté inm NCG. Driva frågan m gruppansvariga band medemmarna. Återstart av en artikserie i Entmgisk Tidskrift för att presentera nyfynd. Arbeta för att data från föjande rganisatiner/grupper integreras ch presenteras i BeeteBase: Nrska artsprtaen Finska skabaggsgruppen

5 1 äe- F= 6P H4. å. äe5 EE <.E dj _ '-E n?å!i Q =q ds 3E Eq, - * O'b åd -8, E4 a3' m ^4 ag 3 gäå1å ä ä$$ t B E äåq H t t? H ;i E ö4' - E 6_q Ht s9 - ä 3 a$s fr frfrfrfr a 8 88 qr m mm x xx i zz ii Yåå -r ä:: d Ö ö å : : r 6: ifniip9?9 åååååågååe$ F 94"'åå"3f e ' q c j 5-9 i! f r f z! F t a tat z åg 1B= #:'.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer