Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm"

Transkript

1 Arbeidsrett Vårt firma representerer både arbeidsgiver g arbeidstaker. Vår samlede kmpetanse dekker alle mråder innen arbeidsretten. Mer detaljert mfatter vår bistand bl.a. følgende spørsmål g prblemstillinger: Ansettelsesavtaler Omrganisering g nedbemanning Virksmhetsverdragelser Interne granskninger/kntrlltiltak Oppsigelse g avskjed Pensjner Knkurranseklausuler Alle typer tariffspørsmål Persnalspørsmål generelt Trygderettslige spørsmål i tilknytning til arbeidsfrhld Kntaktpersner: Advkat Christensen Advkat Løftingsm Advkat Stenstrøm Bank g frsikring Våre advkat har lang g mfattende erfaring med å bistå aktører med utfrming g tlkning av standardkntrakter, generelle vilkår g spesialavtaler. Våre tjenester innen dette mrådet knytter seg blant annet til: Låne- g kausjnsavtaler Spare g innskuddsavtaler Skadeppgjør Tlkning av frsikringsavtaler Prsedyre g annen tvisteløsning Kntaktpersner: Advkat Christensen Advkat Jørstad Frsikring: Advkat Elvevll Advkat Stenstrøm Kmpetansemråder side 1 av 8 fredag 9. september 2011

2 Eiendmsmegling Flere av selskapets advkater har mfattende erfaring fra eiendmsmeling g eiendmsmeglervirksmhet. Vi bistår blant annet i frbindelse med: Funksjn sm fagansvarlig fr eiendmsmegler fretak Megling av blig- g næringseiendm Oppgjørsmegling Videre har våre advkater mfattende erfaring i frbindelse med eiendmsmegleres erstatningsansvar. Kntaktpersner: Advkat Elvevll Advkat Jørstad Familie, Arv g Skifte Vi har betydelig prsedyreerfaring fra både ting- g lagmannsrett innen rettsmrådene. Firmaet har en betydelig ppdragsmengde innen rettsmrådene Famile, Arv g Skifte g bistår klienter med alt fra pprettelser av testamenter eller ektepakter til stre kmpliserte skiftesaker. En vesentlig andel av gruppens ppdragsmengde knytter seg til bistand ved samlivsbrudd hvr prblemstillinger knyttet til øknmi g hensyn til felles barn står sentralt. Likeledes har gruppen en rekke ppdrag knyttet til saker mt barnevern g ffentlige myndigheter. Firmaet bistår klienter regelmessig innen blant annet følgende prblemstillinger: Familierett Arverett Skifte Rådgivning, pprettelse g tlkning av ektepakter g samberavtaler Bistand, herunder prsessppdrag, ved øknmiske ppgjør ved skilsmisse g pphør av ugift samliv, i tilknytning til freldreansvar, daglig msrg g samvær med barn g knyttet til saker mt ffentlige myndigheter, herunder barnevern Bistand g rådgivning i frbindelse med vergemål, herunder hjelpevergerdningen Rådgivning i arverettslige spørsmål g bistand sm prsessfullmektiger i arvetvister Rådgivning, pprettelse g tlkning av testamenter Rådgivning knyttet til arveavgift, herunder bistand ved utarbeidelse av gavemelding Rådgivning g pprettelse av nødvendige dkumenter ved generasjnsskifte, gså i næringsvirksmhet Bistand ved ffentlig g privat skifte av dødsb Bstyrerppdrag ved privat g ffentlig skifte av dødsb Kntaktpersner: Advkat Elvevll Advkat Stenstrøm Kmpetansemråder side 2 av 8 fredag 9. september 2011

3 Fast eiendms rettsfrhld Fast eiendm er et sentralt fagmråde i firmaet g et felt hvr vi besitter særlig kmpetanse. Vi legger str vekt på at vi i vår rådgivning skal være løsningsrienterte. Våre advkater rådgir bl.a. innenfr følgende mråder: Plan- g bygningsrett Skjønn g eksprpriasjnsrett Næringseiendm Bligeiendm Nabrett Sameierett Tmtefeste Alminnelig tingsrett Tvister/mangelskrav ved kjøp g salg av fast eiendm Stiftelse g etablering av brettslag Seksjnering Kntaktpersner: Advkat Elvevll Advkat Jørstad Advkat Løftingsm Frvaltingsrett Vårt firma bistår både kmmunale myndigheter, private bedrifter g enkeltpersner med rådgivning g prsedyre i saker sm gjelder ffentlig myndighetsutøvelse. Vår kmpetanse dekker de fleste mråder innenfr stats- g frvaltningsretten, herunder knsesjns- g næringslvgivning, miljørett, plan- g bygningsrett, helse- g trygderett, barnevern, utlendingsrett g veitrafikkrett.. Kntaktpersner: Advkat Elvevll Advkat Stenstrøm Kmpetansemråder side 3 av 8 fredag 9. september 2011

4 Immateriellrett/TMT Vårt firma yter bistand innenfr følgende mråder: Opphavsrettslige spørsmål Beskyttelse g utnyttelse av: Ny teknlgi (patent, design, pphavsrett, dataprgrammer, databaser mv.) Navn (dmenenavn, varemerker g firma) Frretningsideer (knsepter, knwhw, bedriftshemmelighet, taushetsplikt etc.) Reklame g markedsføring Prduktetterligninger g kpiering Utarbeidelse av kntrakter, bl.a.: Kjøp Vedlikehld, supprt g service Knsulenttjenester Drift Uvikling g tilpasning Knfidensialitet (Nn-Disclsure) Tilbudsarbeid, frhandlinger g tvisteløsning Kntaktpersn: Advkat Pål Henrik Løftingsm Kmpetansemråder side 4 av 8 fredag 9. september 2011

5 Inslvens g restrukturering Våre advkater har utstrakt erfaring innen frskjellige frmer fr inslvens, restruktureringsarbeid, refinansiering, g bbehandling. Vi bistår blant annet i frbindelse med: Gjeldsfrhandling/akkrd Kntaktpersner: Advkat Christensen Advkat Jørstad Avvikling/ppbud Nedbemanning g refinansiering Restrukturering av virksmhet Kntrakts- g entrepriserett Firmaet har løpende ppdrag innenfr entrepriserett g bistår regelmessig byggherrer, entreprenører g rådgivere i både stre g mindre mfattende saker. Firmaet har gså slid erfaring fra mfangsrike g kmplekse entrepriser. Firmaet har et særlig satsingsmråde i frhld til leverandørindustri til lje- g gassektren. Våre advkater har gså lang erfaring med g kmpetanse i frhandlinger g prsedyre i ulike kntrakts- g entrepriserettslige tvister, herunder vldgiftsppdrag. Firmaets advkater benyttes sm frelesere m kntraktsfrhandlinger g andre emner innenfr kntrakts- g entrepriseretten. Kntaktpersner: Advkat Jørstad Advkat Løftingsm Kmpetansemråder side 5 av 8 fredag 9. september 2011

6 Offentlige anskaffelser g Knkurranserett I tillegg til generell rådgivning innenfr knkurranserett g hvrdan disse regler kan bidra til å nå deres strategiske g kmmersielle mål, fører vi saker blant annet fr Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser (KOFA) Vår bistand dekker bl.a. følgende spørsmål g prblemstillinger: Offentlige anskaffelser Fusjnskntrll Knkurransebegrensende samarbeid Misbruk av dminerende stilling Kntaktpersner: Advkat Christensen Advkat Løftingsm Erstatningsrett g prfesjnsansvar Våre advkater har bred erfaring blant annet fra saker sm gjelder spørsmål m ansvar fr: Revisrer Eiendmsmeglere Advkater Arkitekter Våre advkater har gså bred erfaring innen tingskadeerstatning g persnskadeerstatning. Erstatningssaker har fte gså en side til frsikringsrett, g i mange saker bistår vi med å fremme g frfølge krav mt frsikringsselskaper. Kntaktpersner: Alminnelig erstatningsrett: Advkat Løftingsm Advkat Stenstrøm Prfesjnsansvar: Advkat Christensen Advkat Jørstad Kmpetansemråder side 6 av 8 fredag 9. september 2011

7 Selskapsrett g transaksjner Våre advkater har mfattende erfaring innen selskapsrett. Vi rådgir blant annet i frbindelse med: Styreansvar Selskapsetableringer Aksjnæravtaler Egenkapitaltransaksjner Fusjner g fisjner Granskninger etter aksjelven Avtaler mellm selskap g aksjnærer Når det gjelder transaksjner mfatter vår rådgivning blant annet: Rådgivning/tilrettelegging av salg Valg av transaksjnsfrm Due diligence Utfrming/frhandling av avtaler Kntaktpersner: Advkat Christensen Advkat Jørstad Skatte- g avgiftsrett Vi har sm mål ved rådgivning innefr skatte- g avgiftsrett å gi knstruktiv g effektiv rådgivning til klienter sm vurderer å gjennmføre selskapsrettlige eller privatrettslige transaksjner, slik sm kjøp g salg av virksmheter, fisjner g fusjner, generasjnsskifte mv. Vår rådgivning mfatter blant annet: Generasjnsskifte Kjøp g salg av virksmheter Eiendmsskatt Generell næringsbeskatning Arv g arveplanlegging Kntaktpersn: Advkat Christensen Kmpetansemråder side 7 av 8 fredag 9. september 2011

8 Sjø- g transprtrett Vårt firma bistår flere rederier i frbindelse med blant annet: Bygge- g reparasjnskntrakter Kjøp- g salg av skip/virksmhet Organisering av rederivirksmhet Kntaktpersn: Advkat Jørstad Strafferett Vårt firma har betydelig erfaring med arbeid innenfr strafferetten g vårt ppdragsvlum er mfattende g sammensatt. Vi bistår både persner g bedrifter. Kmbinasjnen av firmaets generelle prsedyrekmpetanse g erfaringen fra både sivilrettslige g strafferettslige prblemstillinger, vil fte kunne være et verdifullt frtrinn i øknmiske straffesaker. Vårt firma påtar seg både frsvarppdrag g ppdrag sm bistandsadvkat Kntaktpersn: Advkat Stenstrøm Kmpetansemråder side 8 av 8 fredag 9. september 2011

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard Gde g mindre gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Cllard NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene kunnskaper,

Detaljer

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Nygårdsviken Vel Minner med dette m W. Giertsens utbyggingsplan fr Nygårdsviken 1 g Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Merknadsfristen er 20. august 2013! Det har gjennm smmeren blitt lagt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer. Rettsliggjøring. Rettsliggjøring også i legeverden

Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer. Rettsliggjøring. Rettsliggjøring også i legeverden Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer Soria Moria konferansesenter 12. mai 2015 Synne Bjørvik Staalen Advokat Avdeling for jus og arbeidsliv Rettsliggjøring Samfunnet reguleres i økende grad av

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer