Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016"

Transkript

1 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2015/2016

2 INNHOLDSFORTEGNELSE v Innledning s.3 v Barnehagehverdagen på Småkryp s.4 - Barnegruppa på Småkryp s.4 - Personalet på Småkryp s.4 - Dagsrytmen på Småkryp s.4 - Ukeplan for Småkryp s.5 - Grupper s.6 - Turgrupper s.6 v «Kjekt å vite» s.7 - Måltidene s.7 - Klær og utstyr s.7 - Ukesrapport/bilder s.7 - Krypende post s.7 - Lekegrupper/prosjekt s.7/8 - Foreldresamtaler s.8 - Ukeplan s.8 - Bursdager s.8 - Merkedager/tradisjoner s.8 - Småkryps informasjonskanal s.9 - Info s.9 v Satsningsområder s.10 - Leke og lære sammen- i et utforskende miljø s.10 - Lek s.11/12 - Felles handlingsplan for barnehage, skole og SFO s.12 - Språk s.12/13 - Hvordan skal vi jobbe med god ledelse av barnegruppe? s.13 - Barns relasjoner til en plass s.13/14 - Forebygge mobbing og fremme vennskap s.14 - Grønt flagg s.14 2

3 INNLEDNING Hei og velkommen til et nytt og spennende barnehageår på Småkryp. I denne avdelingsplan vil dere kunne lese det som er spesielt tilegnet for foreldre og foresatte på Småkryp. Her vil det stå noe om hvordan barnehagehverdagen er lagt opp og hva som jobbes spesielt med på avdelingen. Dere vil også kunne lese om hverdagsaktiviteter og satsningsområder som er gjeldende dette barnehageåret. Vi håper dette dokumentet vil være av interesse for dere og vi ønsker dere god lesning J 3

4 BARNEHAGEHVERDAGEN PÅ SMÅKRYP Barnegruppa på Småkryp ser i år slik ut: 2012: Ivar Johan. 2013: Vetle, Ella, Trym, Ingrid Johanne, Maja og Emma Elisabeth. 2014: Ingrid Kristine, Ingrid, Sunniva, Oliver, Helmine, Toby og Simon. Personalet på Småkryp: 100% pedagogisk leder - Stine Molvik Johannesen 100% førskolelærer - Stine Karlstad 100% barne- og ungdomsarbeider - André Østby 100% assistent - Sidsel Flateby Dagsrytme på Småkryp: Barnehagen åpner Frokost Lekegrupper inne/ute Bleieskift Lunsj Soving, inne/ute grupper Frukt/matpakker Lekegrupper inne/ute Barnehagen stenger 4

5 UKEPLAN FOR SMÅKRYP MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Samling Samling Samling Samling Samling Gruppe 1: Gruppe 2: Alle: lekegruppe Alle: Tur Gruppe 3: prosjekt prosjekt ute/inne Prosjekt Gruppe 2 og 3: Gruppe 1 og 3: Gruppe 1 og 2: Lekegruppe Lekegruppe. lekegruppe Ryddetid Ryddetid Ryddetid Ryddetid Ryddetid Smøremåltid Smøremåltid Smøremåltid Smøremåltid Smøremåltid Sove/hviletid Sove/hviletid Soving/hviletid Soving/hviletid Soving/hviletid matpakke/grønn matpakke/grønn matpakke/grønn matpakke/grønn matpakke/grønn saker/frukt saker/frukt saker/frukt saker/frukt saker/frukt

6 GRUPPER Gruppe 1 (André og Sidsel) Gruppe 2 (Stine og Stine) Gruppe 3 (Sidsel og Stine/Stine) Trym Oliver Ivar Johan Ingrid Kristine Toby Vetle Ingrid Johanne Ella Sunniva Simon Maja Ingrid Helmine Emma Vi har valgt å dele barnegruppa inn i tre grupper, som vi kaller gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3. Dette er grupper vi tenker skal vare ut barnehageåret, men det kan komme endringer underveis ved behov. Hvis ditt barn blir flyttet fra en gruppe, vil dere foreldre få beskjed om dette. Det vil være faste voksne som følger hver gruppe gjennom hele året. TURGRUPPER Nytt i år, er at hele gruppen går på tur samme dag. Hvor vi går, avhenger av barna, men det er lurt å huske på at for så små barn starter turen allerede på utsiden av porten. Som nevnt senere i avdelingsplanen er barns relasjon til en plass noe vi skal jobbe med dette barnehageåret, og det er naturlig at vi besøker denne plassen på noen/en del av tur dagene våre. Vi ønsker å være startklare til tur kl , det er derfor fint om barna er på plass i barnehagen i god tid før vi går. Hvis dere ikke skulle rekke dette av ulike årsaker, er det bare å ringe på avdelingens telefon, om møte oss der vi befinner oss. 6

7 «KJEKT Å VITE» v MÅLTIDENE I år som i fjor har vi lagt opp til smøremåltid fem dager i uken, det vil si til lunsjmåltidet. Til det siste måltidet må barna ha med matpakker. Skal barna spise frokost i barnehagen kommer dette i tillegg. Når barna skal på tur tar vi med matpakken, og serverer smøremåltid til det siste måltidet i stedet. v KLÆR OG UTSTYR Det bør alltid være to hele sett med skift i skuffen. Det er også viktig at dere merker barnas tøy og eiendeler da det ikke er lett for oss å holde oversikt over hvem som eier hva. Tøy vi ikke kjenner eieren til legger vi i «gjenglemt» -boksen i gangen ved utgangsdøra. Ta gjerne en titt oppi den av og til. Det som blir liggende bruker vi som skiftetøy i barnehagen. v UKESRAPPORT/BILDER En gang i uken blir det hengt opp «ukas bilder» i gangen, i hovedsak fra de ulike gruppene. I tillegg kommer Krypende post, som nevnt under. Ut fra dette får dere som foreldre og foresatte et innblikk i barnas hverdag. v KRYPENDE POST En gang i uken vil vi legge ut vår avis, «Krypende post». Avisen informerer om hva vi har gjort i forhold til turer, lekegrupper, prosjekter og ellers litt om «livet» på avdelingen. Informasjon vi mener er til nytte for dere, kan også komme med i denne avisen. v LEKEGRUPPER/PROSJEKT Vi har, som nevnt på forrige side, valgte å dele barnegruppa inn i tre grupper. To dager i uken vil to grupper være sammen, her blir hovedfokuset lagt på lek, språk, skapende virksomhet og voksenrollen. Alle gruppene har en prosjektgruppe hver seg i uken. Årets prosjekt som er barns relasjon til en plass, vil ligge til grunn i vårt videre prosjekt. Et prosjekt skal være inspirert av barna, og fokuset vil bli rettet mot det barna undersøker, skaper og undrer seg over. Voksne vil undre seg sammen med barna og anerkjenne deres tankesett. I 7

8 prosjektarbeid blir veien til mens vi går, og det er prosessen som er hovedfokus - ikke det ferdigstilte produktet. v FORELDRESAMTALER Det vil bli lagt opp til foreldresamtaler i januar og begynnelsen av februar, dere må gjerne ta kontakt dersom dere har behov for en samtale før eller etter de planlagte foreldresamtalene. Vi ønsker også å bruke bringe- og hentesituasjonen til å formidle erfaringer og opplevelser. Kom gjerne med egne tanker og spørsmål. Vi ønsker selvsagt å gi dere tilbakemelding med en gang, men av og til kan vi ikke svare på stående fot. v UKEPLAN Ukeplanen vil bli lagt ut på nettsiden, slik at dere kan følge med hva som skjer de neste ukene på avdelingen. Ukeplanen vil i utgangspunktet se lik ut som på side 5, men eventuelle endringer, merkedager/tradisjoner og bursdager vil bli informert om her. v BURSDAGER Vi feirer barnas bursdag i egen bursdagssamling før frukt/matpakke måltidet. Her vil bursdagsbarnet få sitte på egen bursdagsstol, de får krone, vi sender opp raketter etter antall år, vi har såpebobler og synger brusdagssangen. Det er bursdagsbarnet som er i fokus under denne samlingen. Barnet har ikke med noe til denne dagen. v MERKEDAGER/TRADISJONER - Høstfest Nissefest Lucia Karneval Påskefrokost Dugnad Sommerfest Juni- væravhengig - Sommertur Juni- væravhengig 8

9 v SMÅKRYPS INFORMASJONSKANAL Nettsiden er vår informasjonskanal! På hjemmesiden vil det bli lagt ut felles informasjon for hele barnehagen. På avdelingssiden vil vi legge ut avisen vår «Krypende post», ukeplan samt ellers nyttig informasjon. v INFO Barnehagens åpningstider er Det betyr at selv om vi personalet er på plass før åpningstid, «åpnes» ikke dørene før først da er vi klare for å ta imot derej At vi stenger kl 17.00, betyr at «dørene» stenges kl 17.00, det betyr at alle er ferdig henta og ute av døra innen stengetid. Dersom dere ikke skulle klare å hente barna innen stengetid kl 17.00, vil det bli gitt en bot på kr 250 per påbegynte ½ time. Vi, personalet på Småkryp, er glade for alle tilbakemeldinger, positive som negative. Kun da kan vi bli bedre. 9

10 SATSNINGSOMRÅDER Som nevnt i årsplan del 1, skal Kråkstad barnehage ta utgangspunkt i prosjektet Leke og lære sammen- i et utforskende miljø, og felles handlingsplan for barnehage, skole og SFO. Felles for Kråkstad barnehage vil også årets prosjekt, barns relasjon til en plass, og Grønt flagg ligge til grunn. Vi har et felles grunnlag for barnehagen, men avdelingene vil jobbe med disse satsningsområdene på ulike måter, avhengig av barns alder, utvikling og interesser. Hvordan vi vil jobbe med disse satsningsområdene på Småkryp, skal vi komme nærmere inn på videre i avdelingsplanen. v LEKE OG LÆRE SAMMEN - i et utforskende miljø Kråkstad barnehage er, som nevnt i årsplan del 1, med i et prosjekt som heter Leke og lære sammen i et utforskende miljø. Hovedmålet er; å ha barnehager hvor barna er inspirert til lek, læring og utforskning, og de voksne er omsorgsfulle, reflekterte og lyttende. Kråkstad barnehage har valgt ut to områder vi skal jobbe spesielt med dette barnehageåret; Vi har barn som leker og utforsker med gjenbruks- og naturmaterialer. Personalet skal legge til rette for lek, undring og utforsking av og med gjenbruks- og naturmaterialer. Det blir da personalets oppgave å stimulere, skape nysgjerrighet, undre seg og eksperimentere med verdiløst materiale sammen med barna. Gjennom dette målet ønsker vi at barn og voksne skal få en mulighet til å gi verdiløst materiale en ny verdi. Det er også personalets intensjon at barna skal få en innsikt og en forståelse for de prosesser som skjer i naturen. Vi håper at mer bruk av verdiløst materiale, vil fremme fantasien, tankefriheten og de kreative prosessene hos barna. Vi har voksne som observerer egen praksis, skriver ned praksisfortellinger og reflekterer sammen med både barn og voksne. Personalet på Småkryp skal jobbe med praksisfortellinger hver uke. Vi vil observere hverandre i samspill med barn, bringe praksisfortellingen inn til kritisk refleksjon- for så å utøve ny praksis. Dette for å ha et kritisk blikk på egen og hverandres praksis, og kunne ha en bevegelig praksis til det beste for barna. 10

11 v LEK Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Lek er ikke «bare» lek: (Kari Pape, jakten på den gode barndom lekende og inkluderende miljøer i barnehagen 2013:217) 11

12 Hvordan skal vi jobbe med lek på Småkryp? Leken er fremtredende i mange situasjoner i løpet av barnehagedagen. Den gjør seg gjeldende gjennom frilek, inne og ute, og gjennom de styrte aktivitetene. Personalet skal legge til rette for lek gjennom fysisk og organisatorisk variert lek. De voksne skal på den måten inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. De voksne skal støtte, inspirere, oppmuntre og videreutvikle barna i deres lek. Personalet må unngå avbrudd i leken og kunne by på seg selv i de skapende og kreative prosessene som leken fører til. Gjennom leken, lærer og utvikler barna en sammensatt kompetanse, blant annet gjennom de språklige ytringene, både verbalt og nonverbalt. Vi deler ofte barnegruppen inn i mindre lekegrupper. Mandag, tirsdag og fredag vil det bli lagt opp til formelle gruppeinndelinger, hvor gruppen vil bestå av 4-5 barn og to voksne som vil følge gruppen fremover. Gjennom våre lekegrupper, skal vi observere, reflektere og dele våre erfaringer. I lekegruppene skal leken bli til mens vi leker. v FELLES HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Som nevnt i årsplan del 1, har handlingsplanen fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø, og har prioritert språk og god ledelse av barnegrupper som innsatsområder dette barnehageåret. Kråkstad barnehage skal jobbe med; språkstimulering og god ledelse av barnegrupper i hverdagssituasjonene. v SPRÅK Det er gjennom språket vi kommuniserer med hverandre, men språk er så mye mer enn talespråket, vi har både talespråk, tegnspråk, kroppsspråk og skriftspråk. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Språket er identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en god støtte for utvikling av talespråket(kd 2011:35). 12

13 Hvordan skal vi jobbe med språk på Småkryp? Språket vil bli jobbet med i formelle og uformelle situasjoner hele dagen. Personalet skal bevisst jobbe med språket, sette ord på handlinger, legge til rette for gode dialoger, tolke og respondere på verbale og kroppslige signaler fra barna, ha et bevisst og nyansert språkbruk, stille åpne spørsmål og gi barna tid til å svare. Det legges opp til samlinger hver dag hvor det vil bli brukt konkreter, bilder og litteratur for å styrke forståelsen og erfaringen av de ulike begrepene. Vi leker oss med språket gjennom ulik stemmebruk, sang, musikk, rim, regler og eventyr. Enhver situasjon i hverdagen som blant annet måltider, bleieskift og påkledning er gode en til en-situasjoner hvor vi legger til rette for gode dialoger med hvert enkelt barn. Vi øver på fortellerferdigheter, gjenkalling av tidligere opplevelser og oppmuntrer barna til å sette ord på egne tanker og følelser. Dette skal være lystbetont og motiverende for barna. v HVORDAN SKAL VI JOBBE MED OG LEDELSE AV BARNEGRUPPE? Personalet på Småkryp vil jobbe med god ledelse av barnegrupper gjennom blant annet observasjoner, praksisfortellinger og felles drøfting som skal sikre bevegelig praksis til det beste for barna og et kritisk blikk på voksenrollen. Vi skal ha strukturerte og planlagte dager som inneholder både formelle og uformelle aktiviteter, vi skal finne en balanse mellom barneinitierte og voksenledete aktiviteter. Vi har fokus på voksne som er nær, lyttende, på ekte og som tar barn på alvor. v BARNS RELASJON TIL EN PLASS Personalet har valgt ut et område som skal være grunnlaget for barns relasjon til en plass. Området vi har valgt ligger på veien til barnehagens lavvo. Plassen byr på mye av naturens mangfold, som blant annet variert terreng, skog, vann, jordbruk og småvekster. Dette gir barna et mangfold av muligheter for sansing, undring, utforsking, kommunikasjon og lek, og vil samtidig gi barna muligheten til å oppleve kunst og kultur og til å selv kunne uttrykke seg estetisk. 13

14 Vi kommer til å besøke denne plassen på tur-dager og i lekegruppene våre, og bruke tid på observasjoner av hva barna er opptatt av før vi finner tema for vårt videre prosjekt. Vi ønsker at prosjektet skal gjennomsyre hverdagen vår, og bli en del av leken både på avdelingen og uteområdet, ved at vi fortsetter vår undring og utforskning av prosjektets tema i de daglige hverdagsaktivitetene. v FOREBYGGE MOBBING OG FREMME VENNSKAP Personalet på Småkryp vil legge vekt på mobbing og vennskap gjennom å fokusere på kommunikasjon, sette ord på tanker og følelser, lytte til hverandre, inkludere, legge til rette for å skape nye relasjoner, lek, glede, humor og felles opplevelser. Det er viktig at personalet er gode rollemodeller og hjelper barna i de ulike prosessene. v GRØNT FLAGG Kråkstad barnehage er sertifisert til «grønt flagg» som er en internasjonal miljøsertifiseringordning rettet mot barnehager, grunnskole og videregående. Årets miljøtema er; Kreativ bruk av gjenbruk. Miljøregelen er; Tenk deg om to ganger før du kaster noe og spør deg selv; Hva kan denne brukes til? Hva kan jeg lage av denne? På Småkryp skal vi ha fokus på kreativ bruk av gjenbruk gjennom å se på, samtale om, leke med, skape og utforske med materialer, både det vi finner i og rundt barnehagen, men også det vi har hjemme. Gjenbrukstanken skal bli en naturlig del av vår hverdag. I vårt atelier skal våre gjenbruksmaterialer synliggjøres og være til inspirasjon for kreativ bruk i lek. 14

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015 INNHOLDSFORTEGNELSE v Innledning s.3 v Barnehagehverdagen s.4 - Barnegruppa på Småkryp s.4 - Personalet på Småkryp s.4 - Dagsrytmen på Småkryp s.4 - Ukeplan

Detaljer

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014

Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2013/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Barnehagehverdagen - Barnegruppa på Småkryp - Personalet på Småkryp - Dagsrytmen på Småkryp - Ukeplan for Småkryp - Leke/tur

Detaljer

Avdelingsplan for

Avdelingsplan for Kråkstad barnehage Avdelingsplan for 2016-17 «SAMMEN SKAL VI SKINNE» 1 Innhold Innledning... 2 Barnehagehverdagen på Rubinen.3 Barnegruppa Personalet Dagsrytme Ukeplan Grupper Faste aktiviteter Viktig

Detaljer

Avdelingsplan for SMARAGDEN Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!»

Avdelingsplan for SMARAGDEN Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!» Avdelingsplan for SMARAGDEN Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!» INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s.3 Barnehagehverdagen på Smaragden s.3 Barnegruppen s.3 Personalet s.4 Dagsrytmen s.4 Ukeplan

Detaljer

«Sammen skal vi skinne!»

«Sammen skal vi skinne!» Kråkstad barnehage Avdelingsplan for 2017-18 «Sammen skal vi skinne!» 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...2 2. Barnehagehverdagen på Safiren...3 Barnegruppa Personalet Dagsrytmen Ukeplan og ukebrev Grupper

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Godt Nyttår til dere! Vi har gått inn i 2016 med sol og godt vær, og håper at vi skal få mange solskinnsdager fremover. Vi på Valseverket gleder oss til

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

«SAMMEN SKAL VI SKINNE!»

«SAMMEN SKAL VI SKINNE!» Kråkstad barnehage Avdelingsplan for 2017-18 «SAMMEN SKAL VI SKINNE!» 1 Innhold Innledning... 2 Barnehagehverdagen på Rubinen 3 - Barnegruppa - Personalet - Dagsrytme - Ukeplan - Grupper - Faste aktiviteter

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Avdelingsplan for Ametysten Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!»

Avdelingsplan for Ametysten Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!» Avdelingsplan for Ametysten Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!» 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s.2 Barnehagehverdagen på Ametysten s.2 Barnegruppa. s.2 Personalet. s.2 Dagsrytmen. s.3 Ukeplan.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE ÅS KOMMUNE 1. INNLEDNING Nå er vi 26 barn på avdeling Grana: 18 gutter og 8 jenter. Det er en flott gjeng! Vi er ferdig med tilvenning av de nye barna og alle ser ut til å trives veldig godt. Både barn

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013

STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013 Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Storm&Kuling Toddlerne STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013 FOKUS FOR MARS/APRIL: MÅL FOR MARS/APRIL: Natur, miljø og teknikk Naturen er en arena for opplevelser

Detaljer

Avdelingsplan for Safiren Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!»

Avdelingsplan for Safiren Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!» Avdelingsplan for Safiren Barnehageåret 2016/2017 «Sammen skal vi skinne!» 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...s.3 Barnehagehverdagen på Safiren...s.4 Barnegruppa....s.4 Personalet....s.4 Dagsrytmen....s.4

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro

ÅS KOMMUNE. Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro PERIODEPLAN

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Videre har vi hatt fokus på de to satsningsområdene for 2009. Matematisk kompetanse og språk.

Videre har vi hatt fokus på de to satsningsområdene for 2009. Matematisk kompetanse og språk. ÅS KOMMUNE EVALUERING AV FORRIGE PERIODE Vinteren har virkelig vært tilstede i år, og vi har gledet oss masse over snøen. Vi har akt, laget snømenn, laget snøhuler og virkelig boltret oss. Turene til bål

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 DAGSRYTME TROLLKROKEN 07.30 Barnehagen åpner 08.15 Frokost med matpakke (barnet må komme før 08.30 hvis barnet skal spise frokost i barnehagen) 09.00 Lek, aktiviteter,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Skjoldet August 2014 Hei alle sammen! Velkommen til et nytt barnehageår Nå er vi nesten ferdig med tilvenninger og så langt har det gått veldig fint. Dette er et pedagogisk tilbakeblikk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Årsplan 2015-2016. Berger barnehage

BÆRUM KOMMUNE. Årsplan 2015-2016. Berger barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2015-2016 Berger barnehage Innholdsfortegnelse: Styrer har ordet s. 2 Overordnede føringer s. 3 Berger barnehage s. 4 Dagsrytmen s. 5 Dokumentasjon og vurdering s. 6 Vurdering av

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 Fokusområdet i endring Fokusområdet er i stadig endring og utvikling, akkurat som barna. Deres interesser endres og utvikles i takt med året som går. Fokusområdet har

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Periodeplan for Nygård ved Valheim barnehage

Periodeplan for Nygård ved Valheim barnehage Periodeplan for Nygård ved Valheim barnehage Et riktig godt nyttår ønskes til dere alle, og velkommen tilbake til barnehagen. Vi gleder oss over et nytt år, og ser frem til nye opplevelser i tiden som

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

ÅRSPLAN. for Rognebær og Bjørnebær 2014/2015. Maurtua barnehage SA. Odderhei terrasse 4, 4639 Kristiansand

ÅRSPLAN. for Rognebær og Bjørnebær 2014/2015. Maurtua barnehage SA. Odderhei terrasse 4, 4639 Kristiansand ÅRSPLAN for Rognebær og Bjørnebær 2014/2015. Maurtua barnehage SA Odderhei terrasse 4, 4639 Kristiansand 1 2 Innhold: Innledning med utdrag fra barnehageloven: side 5 Omsorg, språket og leken side 6 FLIK

Detaljer

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016 Orion. Orion er en avdeling for barn mellom 2-5 år. Dette barnehageåret vil barnegruppen bestå av 14 barn, 3 gutter og 11 jenter. Hver dag vil det være tre voksne på jobb. Dagsrytme: 7.00: Avdelingen åpner.

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015

BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015 BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015 Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å fordele

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer