ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN

2 DAGSRYTME TROLLKROKEN Barnehagen åpner Frokost med matpakke (barnet må komme før hvis barnet skal spise frokost i barnehagen) Lek, aktiviteter, turdag på torsdager Påkledning og utelek Ryddetid og så går vi inn Bleieskift og dogåing Sangstund i garderoben Lunsj. Vi serverer brød med pålegg Hviling Varmmat hver tirsdag Frilek når barna står opp Bleieskift og do-gåing Matpakke, frukt og grønnsaker Frilek inne / ute Dørene låses Merknader på dagsrytmen: Husk at dersom barnet skal få være med på tur må hun/han være i barnehagen før kl på torsdager Merk matbokser og fruktbokser Husk å gi beskjed når barnet er hentet

3 Ukeplan Mandag, tirsdag og fredag Samling med God morgen sang. Vi øver på opprop for å se hvem som er tilstede og telle hvor mange vi er. Sanger, rim og regler med ulike temaer (for eksempel været, dyr, bevegelse, rytme, jul og høytider, årstider, osv. ) Samlinger med spesielt fokus på vennskap. Hva er en god venn? Vi tar opp temaer som samarbeid, lytte til andre, vise respekt, hvordan løser vi konflikter? Vi bruker sanger, regler, leker, bøker, små dramatiseringer for å formidler temaet vennskap Onsdag Vennskapsgrupper. Dere kan lese mer om vennskapsgruppene våre under årstema. Vennskapsgruppene inneholder alle slags aktiviteter forming, musikk, drama, tur, bygge/konstruksjonslek og matlaging for å nevne noe Torsdag Turdag. Vi går på tur sammen hele avdelingen. Det er viktig at alle barn er levert i barnehagen senest på torsdager så vi er klare til å gå senest klokken 10. Vi utforsker nærmiljøet vårt på turdagene. Bytur, turer til Reknesparken, museet og Træffhuset er aktuelle steder å gå på tur til. Merkedager: Adventstiden med Lucia, nissefest og fokus på julefeiring Karneval i februar / mars Eventuell snø, ake, skidag Barnehagedagen Påske med evt. Påskefrokost / påskekaffe 17 mai St. Hans Sommerfest / foreldrekaffe Les om hvordan vi feirer bursdager i «Velkommen til Kvast»

4 Innledning ÅRSTEMA FOR BARNEHAGEN «VENNSKAP PÅ RAMME ALVOR» Våren 2014 startet vi opp et vennskapsprosjekt i Molde kommune, og vi skal jobbe med temaet vennskap gjennom hele dette barnehageåret. St Sunniva er med i en prosjektgruppe sammen med tre andre barnehager i kommunen. Vennskapsbarnehagene våre er Kvam, Tranebæret friluftsbarnehage og Bjørset. Sammen med disse barnehagene skal vi i høst hospitere med hverandre for å bli bedre kjent. Det er assistenter og fagarbeidere som hospiterer 1 dag i hver barnehage. Sammen med disse barnehagene har vi også utarbeidet en felles problemstilling som prosjektet vårt skal handle om: «Hvilken rolle har kompetente voksne for barns vennskap?» Vennskap skal få utvikle seg ved mye tid sammen, gjerne sitte sammen ved måltider og samling osv. Å lære konfliktløsing er sentralt, og må starte allerede på småbarnsavdelingene. Med de eldste barna er det viktig å kunne reflektere og filosofere om etikk. Barnet som subjekt, anerkjennelse og bekreftelse av hvert enkelt barn er også essensielt for at barnet skal utvikle sin sosiale kompetanse og lekeferdigheter. Voksenrollen er helt avgjørende: den voksne må være mentalt og fysisk MED med verbal og fysisk tilstedeværelse og støtte og hjelp. Problemstilling På grunnlag av dette har vi på Trollkroken blitt kommet fram til et mikroprosjekt som vi arbeider med inne på avdelingen gjennom hele året. Vi jobber ut i fra ei problemstilling/ et utsagn som hevder at: «Fokus på små barnegrupper kan gi godt grunnlag for utvikling av vennskap blant små barn» Høsten 2013 uttrykte vi at alle barn skal ha minimum en god venn i barnehagen. Vi vil bruke lekegrupper som en av metodene, der den voksne må være medleker, en som går inn og deltar ut fra bevisst planlegging. Voksenrollen er svært viktig, og den må hele tiden videreutvikles. Den voksne må finne «gull» hos hvert enkelt barn. Gull som andre barn blir interessert i å dele og være med om. Barn som har funnet hverandre positivt, må få støtte til å videreutvikle vennskapet og samværet. Noen ganger hører man om at enkelte vennskap blir for «tette», og voksne ønsker å splitte det opp. Vi må tenke mer motsatt, den voksne må legge til rette for gode samspill- og lekesituasjoner. Den frie leken er veldig viktig, men den voksne må være en påskrudd deltaker. Ikke bare en tilskuer og observatør, som griper inn bare når det trengs. Vi tror vi kan ganske mye om den viktige voksenrollen i form av teori og mye kunnskap, og vi har mange «instrumenter» og metoder til bruk for å få til gode samspill. Men vi kan øke på med hjertet inn i dette altså større medlevelse.

5 Metode I september begynner vi å kartlegge ungene. Hvem leker de godt sammen med, hvem er venner og hvem har god kjemi? Hvem klarer seg bra i den frie leken og hvem trenger god oppfølging av tilstedeværende voksne. Vi vil observere barnegruppen og på bakgrunn av disse observasjonene vil vi sette sammen små vennskapsgrupper. Hver gruppe vil bestå av 4 barn og 1-2 voksne. Gruppen er sammen med den samme voksne over en lengre tid minimum 6 uker. På disse ukene tilbyr den voksne gode og varierte lekesituasjoner og andre aktiviteter som barna skal holde på med. Den voksne skal være aktivt med hele tiden, og ikke gjøre andre ting enn det som den voksne og barna holder på med sammen. En ekstra voksen vil ofte være sammen med den som leder aktiviteten og ta seg av praktiske gjøremål som bleieskift og opprydning for å la den som planlegger aktivitetene få nok tid og ro til å være sammen med barna i et nært samspill. I oktober begynner vi med lekegruppene. En dag hver uke møtes vennskapsgruppen for å ha 1 time med felles aktivitet. Gjennom aktivitetene skal vi forsøke å skape nære bånd mellom barna og barna og den voksne. Gode situasjoner som barna kan huske med glede. Vi ønsker å opparbeide trygge og gode tillitsforhold, bli godt kjent med hverandre og skape gode minner sammen. Vi observerer barna i vennskapsgruppene og etter en tid vil vi se om vi skal endre på gruppene for å se om noen barn leker bedre med andre barn. Også i leken som foregår utenom disse vennskapsgruppene vil vi observere og se om noen barn er tettere sammen enn med andre, og se om disse kan få være på gruppe sammen for å utvikle et tettere vennskap. Den voksne vil etter en endt periode rullere for at alle barna skal bli godt kjent og tillitsfull mot alle de voksne på avdelingen. På denne måten kan vi også tilby enda mer varierte aktiviteter til barna. Eksempel på aktiviteter vi vil holde på med kan være bygge/konstruksjonslek, rollelek, dramatisering av enkle fortellinger, tur, lek i sandkassa, baking, ulike formingsaktiviteter og så videre. Vennskapsgruppene skal vi holde på med hver uke hele året i tillegg til mindre temaer som vi eventuelt jobber med. Avdelingen vil også ha et generelt fokus rettet mot vennskap og underpunkter som for eksempel turtaking, respekt, og å øve seg på å lytte til andre gjennom alle hverdagsaktiviteter vi holder på med. Samlingsstunder og formingsprosjekter hvor hele gruppen er samlet vil også ha et vennskapsperspektiv i tillegg til vennskapsgruppene våre. Mål Mål for barna: Hovedmål: Alle barn skal ha minst en god venn i barnehagen Utvikle tette og nære relasjoner med de andre barna på avdelingen Utvikle tette og nære relasjoner til alle ansatte på avdelingen Gjennom leken lære seg å vente på tur, behandle andre med respekt, lytte, løse konflikter og samarbeide med andre barn og voksne Utvikle fantasi og skaperevner Få mestringsfølelse og følelsen av å være inkludert i samspillet med barn og voksne

6 Skape gode minner Mål for de voksne: Utvikle tette og nære relasjoner til alle barna på avdelingen Være mentalt tilstede og aktivt deltakende sammen med barna Møte barna godt forberedt med varierte aktiviteter som hjelper oss til å oppnå målsettingen for barna Aktivt observere barnegruppen for å finne de nære relasjonene som utvikles og arbeide videre med disse Fange opp barn som eventuelt havner utenfor fellesskapet og igangsette tiltak for å inkludere disse Øke sin egen kompetanse gjennom deltakelse på fagdager og personalmøter med vennskap som tema Dokumentere utviklingen av vennskapsprosjektet gjennom praksisfortellinger, bilder og tilbakemeldinger til foreldre. Skape gode minner Gulliga små troll ställer till med groll. Mammatrollet säger då: inte får ni göra så - lyssna på vad jag nu säger... lite bråk, lite gråt men däremellan skratt. Och sen när ni behöver nåt kom då ihåg; ni har en skatt ni har varann att lita på!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013/2014 På Maurtua er det 8 barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2 Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15 Del 2 Ansatte 2014-15 Skomakeren 3-6 år Irene Krydsby pedagogisk leder Linda Skorpholm fagarbeider Ingrid Bekken assistent Lise Vorren støttepedagog Barakken 3-6 år

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer