Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015"

Transkript

1 Avdelingsplan for Småkryp Barnehageåret 2014/2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE v Innledning s.3 v Barnehagehverdagen s.4 - Barnegruppa på Småkryp s.4 - Personalet på Småkryp s.4 - Dagsrytmen på Småkryp s.4 - Ukeplan for Småkryp s.5 - Grupper s.6 - Turgrupper s.6 v «Kjekt å vite» - Måltidene s.7 - Klær og utstyr s.7 - Dokumentasjon s.7 - Krypende post s.7 - Lekegrupper/prosjekt s.7 - Foreldresamtaler s.8 - Ukeplan s.8 - Merkedager/tradisjoner s.8 - Småkryps informasjonskanal s.9 - Info s.9 v Satsningsområder - Leke og lære sammen- i et utforskende miljø s.10 - Språk s.10 - Lek s.11 - Ledelse av barnegrupper s.13 - Grønt flagg s.13 2

3 INNLEDNING Hei og velkommen til et nytt og spennende barnehageår på Småkryp. I denne avdelingsplan vil dere kunne lese det som er spesielt tilegnet for foreldre og foresatte på Småkryp. Her vil det stå noe om hvordan barnehagehverdagen er lagt opp og hva som jobbes spesielt med på avdelingen. Dere vil også kunne lese om hverdagsaktiviteter og satsningsområder som er gjeldende dette barnehageåret. Vi håper dette dokumentet vil være av interesse for dere og vi ønsker dere god lesning J 3

4 BARNEHAGEHVERDAGEN PÅ SMÅKRYP Barnegruppa på Småkryp ser i år slik ut: 2011: Mathias. 2012: Erik, Emilie, Magnus, Karl William, Ivar Johan, Charlie og Sondre. 2013: Vetle, Ella, Ingrid, Marion, Maja og Trym. Personalet på Småkryp: 100% pedagogisk leder - Stine Molvik Johannesen 100% førskolelærer - Stine Karlstad 100% assistent - Sidsel Flateby 100% barnepleier - Inger Lise Andresen Dagsrytme på Småkryp: Barnehagen åpner Frokost Grupper inne/ute Bleieskift Lunsj Soving, inne/ute grupper Frukt/matpakke Grupper inne/ute Barnehagen stenger 4

5 UKEPLAN FOR SMÅKRYP MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Samling Samling Samling Samling Samling Sommerfugler: Larver: prosjekt ute/inne Larver: Tur Sommerfugler: prosjekt Tur Larver: Sommerfugler: Sommerfugler: Larver: Lekegruppe Lekegruppe. Lekegruppe Lekegruppe Ryddetid Ryddetid Ryddetid Ryddetid Ryddetid Smøremåltid Smøremåltid Smøremåltid Smøremåltid Smøremåltid Sove/hviletid Sove/hviletid Soving/hviletid Soving/hviletid Soving/hviletid Matpakke/grønn Matpakke/grønn Matpakke/grønn Matpakke/grønn Matpakke/grønn saker/frukt saker/frukt saker/frukt saker/frukt saker/frukt

6 GRUPPER Sommerfugler Larver Vi har valgt å dele barnegruppa inn i to grupper, Sommerfugler og Larver. Barna er i hovedsak inndelt etter fødselsår, 2011/2012 barna er Sommerfugler og 2013 barna er Larver. Det vil allikevel være noen unntak i perioder. Barns utvikling går i ulikt tempo, og det kan være stor forskjell på utviklingen hos barn som er født tidlig på året og hos de som er født sent på året i denne alderen. Hvis ditt barn blir flyttet fra en gruppe, vil dere foreldre få beskjed om dette. TURGRUPPER Begge gruppene har en tur dag hver uke. Hvor vi går, avhenger av barna, men det er lurt å huske på at for så små barn starter turen allerede på utsiden av porten. De dagene vi går på tur, trenger barna en ryggsekk og gjerne et sitteunderlag. Varm drikke på termosen smaker godt for de fleste, spesielt på kalde dagerj 6

7 «KJEKT Å VITE» v MÅLTIDENE I år som i fjor har vi lagt opp til smøremåltid fem dager i uken, det vil si til lunsjmåltidet. Til det siste måltidet må barna ha med matpakker. Skal barna spise frokost i barnehagen kommer dette i tillegg. Når barna skal på tur tar vi med matpakken, og serverer smøremåltid til det siste måltidet i stedet. v KLÆR OG UTSTYR Det bør alltid være to hele sett med skift i skuffen. Det er også viktig at dere merker barnas tøy og eiendeler da det ikke er lett for oss å holde oversikt over hvem som eier hva. Tøy vi ikke kjenner eieren til legger vi i «gjenglemt» -boksen i gangen ved utgangsdøra. Ta gjerne en titt oppi den av og til. Det som blir liggende bruker vi som skiftetøy i barnehagen. v DOKUMENTASJON En gang i uken blir det hengt opp «ukas bilder» i gangen. I tillegg vil det bli hengt opp bilder fra de ulike prosjektene og Grønt flagg på veggen over sofaen på avdelingen. Ut fra dette får dere som foreldre og foresatte et innblikk i barnas hverdag. v KRYPENDE POST I slutten av hver uke vil vi legge ut vår avis, «Krypende post». Avisen informerer om hva vi har gjort i forhold til turer, lekegrupper, prosjekter og ellers litt om «livet» på avdelingen. Informasjon vi mener er til nytte for dere, kan også komme med i denne avisen. v LEKEGRUPPER/PROSJEKT Vi har, som nevnt på side 4, valgte å dele barnegruppa inn i to grupper, Sommerfugler og Larver. Begge gruppene har to lekegrupper hver seg i uken. Her blir hovedfokuset lagt på lek, språk og voksenrollen. En dag i uken har gruppene prosjekt. Et prosjekt skal være inspirert av barna, og fokuset vil bli rettet mot det barna undersøker, skaper og undrer seg over. Voksne vil undre seg sammen med barna og anerkjenne deres tankesett. I prosjektarbeid blir veien til mens vi går, og det er prosessen som er hovedfokus- ikke det ferdigstilte produktet. 7

8 v FORELDRESAMTALER Det vil bli lagt opp til foreldresamtaler i februar og begynnelsen av mars, dere må gjerne ta kontakt dersom dere har behov for en samtale før eller etter de planlagte foreldresamtalene. Vi ønsker også å bruke bringe- og hentesituasjonen til å formidle erfaringer og opplevelser. Kom gjerne med egne tanker og spørsmål. Vi ønsker selvsagt å gi dere tilbakemelding med en gang, men av og til kan vi ikke svare på stående fot. v UKEPLAN Ukeplanen vil bli lagt ut på nettsiden i slutten av hver uke, slik at dere kan følge med hva som skjer neste uke. Ukeplanen vil i utgangspunktet se lik ut som på side 3, men eventuelle endringer, merkedager/tradisjoner og bursdager vil bli informert om her. v BURSDAGER Vi feirer barnas bursdag i egen bursdagssamling før frukt/matpakke måltidet. Her vil bursdagsbarnet få sitte på egen bursdagsstol, de får krone, vi sender opp raketter etter antall år, vi har såpebobler og synger brusdagssangen. Det er bursdagsbarnet som er i fokus under denne samlingen. Barnet har ikke med noe til denne dagen. v MERKEDAGER/TRADISJONER - Høstfest Lucia Nissefest Karneval Påskefrokost Dugnad Sommerfest Juni- væravhengig - Sommertur Juni- væravhengig 8

9 v SMÅKRYPS INFORMASJONSKANAL Nettsiden er vår informasjonskanal! På hjemmesiden vil det bli lagt ut felles informasjon for hele barnehagen. På avdelingssiden vil vi legge ut avisen vår «Krypende post», ukeplan samt ellers nyttig informasjon. v INFO: Barnehagens åpningstider er Det betyr at selv om vi personalet er på plass før åpningstid, «åpnes» ikke dørene før først da er vi klare for å ta imot derej At vi stenger kl 17.00, betyr at «dørene» stenges kl 17.00, det betyr at alle er ferdig henta og ute av døra innen stengetid. Dersom dere ikke skulle klare å hente barna innen stengetid kl 17.00, vil det bli gitt en bot på kr 250 per påbegynte ½ time. Vi, personalet på Småkryp, er glade for alle tilbakemeldinger, positive som negative. Kun da kan vi bli bedre. 9

10 SATSNINGSOMRÅDER v LEKE OG LÆRE SAMMEN - i et utforskende miljø Kråkstad barnehage er, som nevnt i årsplan del 1, med i et prosjekt som heter Leke og lære sammen i et utforskende miljø. Prosjektet er inspirert av Reggio Emilia, kontaktskapende kommunikasjon og barns rett til medvirkning. I tillegg trekkes handlingsplan for barnehage, skole og SFO inn i prosjektet. I dette prosjektet er det mange spennende temaer å ta fatt på og vi har i år som i fjor valgt språk, lek og ledelse av barnegruppe som vårt satsningsområde dette barnehageåret. v SPRÅK Det er gjennom språket vi kommuniserer med hverandre, men språk er så mye mer enn talespråket, vi har både talespråk, tegnspråk, kroppsspråk og skriftspråk. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Språket er identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en god støtte for utvikling av talespråket(kd 2011:35). Hvordan skal vi jobbe med språk på Småkryp? Språket vil bli jobbet med i formelle og uformelle situasjoner hele dagen. Personalet skal bevisst jobbe med språket, sette ord på handlinger, legge til rette for gode dialoger, tolke og respondere på verbale og kroppslige signaler fra barna, ha et bevisst og nyansert språkbruk, stille åpne spørsmål og gi barna tid til å svare. Det legges opp til samlinger hver dag i de ulike lekegruppene. Det vil bli brukt konkreter, bilder og litteratur for å styrke forståelsen og erfaringen av de ulike begrepene. Vi leker oss med språket gjennom ulik stemmebruk, sang, musikk, rim, regler og eventyr. Enhver situasjon i hverdagen som blant annet måltider, bleieskift og påkledning er gode en til en-situasjoner hvor vi legger til rette for gode dialoger med hvert enkelt barn. Vi øver på fortellerferdigheter, gjenkalling av tidligere opplevelser og oppmuntrer barna til å 10

11 sette ord på egne tanker og følelser. Dette skal være lystbetont og motiverende for barna. v LEK Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Hvordan skal vi jobbe med lek på Småkryp? Leken er fremtredende i mange situasjoner i løpet av barnehagedagen. Den gjør seg gjeldende gjennom frilek, inne og ute, og gjennom de styrte aktivitetene. Personalet skal legge til rette for lek gjennom fysisk og organisatorisk variert lek. De voksne skal på den måten inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. De voksne skal støtte, inspirere, oppmuntre og videreutvikle barna i deres lek. Personalet må unngå avbrudd i leken og kunne by på seg selv i de skapende og kreative prosessene som leken fører til. Gjennom leken, lærer og utvikler barna en sammensatt kompetanse, blant annet gjennom de språklige ytringene, både verbalt og nonverbalt. 11

12 Lek er ikke «bare» lek: (Kari Pape, jakten på den gode barndom-lekende og inkluderende miljøer i barnehagen 2013:217) Vi deler ofte barnegruppen inn i mindre lekegrupper, Sommerfugler og Larver, det vil være to voksne som vil følge gruppen fremover. Gjennom våre lekegrupper, skal vi observere, reflektere og dele våre erfaringer. I lekegruppene skal leken bli til mens vi leker. 12

13 v LEDELSE AV BARNEGRUPPER Gjennom vårt fokus med ledelse av barnegrupper skal vi på Småkryp jobbe med praksisfortellinger. Vi, personalet, skal observere hverandre i samspill med barn, bringe praksisfortellingen inn til kritisk refleksjon- for så å utøve ny praksis. Dette for å ha et kritisk blikk på egen/hverandres praksis, og kunne ha en bevegelig praksis til det beste for barna. v GRØNT FLAGG Kosthold er en del av barnehagens fokus i forbindelse med å bli en «Grønt flagg» barnehage. Kråkstad barnehage er sertifisert til «grønt flagg» som er en internasjonal miljøsertifiseringordning rettet mot barnehager, grunnskole og videregående. På Småkryp skal vi ha fokus på kosthold som er bra for kroppen vår, hvor maten vi spiser kommer fra og det å redusere matavfall. Vi må på en småbarnsavdeling tilpasse opplegget rundt dette etter barnas alder og modenhet. Personalet ønsker å samtale med barna om kosthold, hvor maten kommer fra og det å redusere matavfall slik at barna blir kjent med og har gode holdninger til disse temaene. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom samtaler under måltidene, i samlinger og på turer. En gang pr mnd får barnehagen besøk av bokbussen. Vi ønsker at barna skal la litteraturen inspirere oss gjennom bilder og tekst, og til å få et innblikk i hva de ulike matsortene tilbyr, hvordan de ser ut og hvor det kommer fra. 13