Side 2 4/ Historisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 2 4/12 2014. - Historisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk"

Transkript

1 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: E-pst: Org.nr Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, REFERAT STYREMØTE #07/14 Tid/ Sted: Tirsdag kl. 10:00 11:30 Telefnmøte Tilstede: Ingen frfall. David Byberg, Einar Waldeland (referent), Endre Grøvik, Rune Hafslund, Sigrun S. Almberg Ingen kmmentarer til Sakslisten. Ingen saker til eventuelt. Sak 07/14 1 Referat Styremøte #06/14 nsdag 10. september Gdkjent. - Einar sender gdkjent referat #06/14 til medlemmene. Sak 07/14 2 Sak 07/14 3 Pst Ut/Inn - Gjennmgått. Interne styresaker - Pliktliste (Rune) - Påminnelse; all ppdatering på gmail-dkument - Medlemskap - Følgende studentmedlemmer er innmeldt: - V Gjervan, NTNU - JW Meisingset, NTNU - Følgende rdinære medlemmer er tatt pp: - S Christffersen, OUS, stråleterapi - L F Øyen, OUS, stråleterapi - M Skaarup, UNN - RAB Bugge, OUS, intervensjnssenteret Verv NFMF: Leder R Hafslund Sekretær E Waldeland Kasserer E Grøvik Webredaktør D Byberg Internasjnal kntakt (EFOMP/IOMP/NACP): S S Almberg Web-designer på M Denstedt HMT-kntakt:: S Danielsen Revisr: TA Vestad Valgkmite: B L Rekstad, J M Dimmen Arbeidsgrupper: Fagkmitè: S Kuttner, J Heggdal, J Sæterstøl, K S Helland Utdanningsråd: AC Martinsen, L H Djupvik, T Strås, T P Hellebust, J A Skjelvareid Bedømmelsesråd: S Tveiten, B Knst, C A Jensen

2 Side 2 4/ Einar sender ut velkmstbrev g faktura. - Reisestipend neste søknadsfrist 01. desember. Einar minner m dette i referatutsendelsen. - Kasserer: - Status: - Kntingent 2014 utsendt 17. ktber Endre går gjennm betalingsstatus fr i år g tidligere år etter at fristen går ut. - Regnskap MiniMedFys2014 skilles ut sm eget punkt i NFMFregnskapet fr Histrisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk - Det skal lages en lang versjn fr nettsidene g en krtversjn fr HMT - Intensjnen er presentasjn på MedFys Arkiv - Styret betaler reise g pphld fr Trnd g Vidar - Rune har lvet å sende alle referat til David, ikke priritert, men må ikke glemmes. - Nrsk klassifikasjn fr radilgiske prsedyrer (NCRP), rientering m referansegruppe - Jstein Sæterstøl er nå NFMF sin representant i RG fr NCRP - Høringer - E-pst til HOD fra sekretær Høringssvar, frist 29. september «Høring av frslag m å ppheve betjeningskrav fr slarier g alternative løsninger fr å håndheve aldersgrensen». Freningen har ingen kmmentarer års jubileum i 2016: - Vedtak på styremøte 06/14: Freningen bør markere dette på MedFys2016 g i tillegg kan styret invitere samarbeidsrgan/ freninger til et seminar. - Aktuell dat: 07. nvember Infrmere IOMP g EFOMP? - Invitasjn til høringsknferanse: Pakkefrløp fr kreft: 6.nvember: - Endre melder på en deltaker, g en fra styret deltar. - Dekning av utgifter fr fagkmiteen til MedFys - Mandatet trenger en presisering. Rune svarer Samuel m at hele fagkmiteen får dekket knferanseavgift (inkl. vernatting), ekskl. reise. - Pstmttak fr freningen - Sekretær mttar nå mail til g sender ut fra - Kasserer benytter fra nå av til kntingentutsendelser g øknmisk freningspst. Sak 07/14 4 Internasjnal kntakt EFOMP/ IOMP/ ESTRO - IOMP; - Intet nytt å melde. 2

3 Side 3 4/ NACP - ESTRO; - Vi har tilbud m å ha en pster på ESTRO. Rune prøver å finne nen sm tar med - EFOMP seg en Rll-Up (NACP2017) til ESTRO (Barcelna, April 2015). - Wrking Grup in Digital Flurscpy and Angigraphy - Bente Knst er vårt medlem i gruppen - Sigrun er vårt (Nrges) medlem til Scientific Cmmittee - Sigrun er nrsk medlem (web-master g sekretær (frem til ktber 14)) i NACP cuncil - Einar sender ut Minutes CM02/14 til medlemmene, sammen med frrige styremøtereferat. - Radilgical Physics Cmmittee (RPC): Link: https://sites.ggle.cm/site/nacprpc/ Kmitémedlemmer: Anja Almén (Ledare) (Sverige) Paula Tri (Finland) Stine Grth-Pedersen (Danmark) Eivind Larsen (Nrge) - NACP Nuclear Medicine Physics Cmmittee (NMPC): Kmitémedlemmer: Finland: Mikk Hakulinen Sweden: Jan E. Axelssn Denmark: Pul-Erik Braad Nrway: Maria Grinde (leder) Sak 07/14 5 Intern sertifisering - Retningslinjer g Utdanningsprgram: Overgangsrdning fr spesialist er fjernet Frdeling av ansvar: Styret: Interne retningslinjer Utdanningsråd: Utdanningsprgram mal fr utdanningsplan søknadsskjema fr utdanningsinstitusjn Bedømmelsesråd: Skjema knyttet til intern sertifisering g excellfil: beregningsskjema fr CPDpengberegning g CPD fr medisinsk fysiker - spesialist - Utdanningsråd: Tanker rundt utdanningsprgram Bør vi unngå skille mellm diagnstikk g terapi g ha kun ett prgram fr medisinsk fysiker? Rune g Sigrun møter deler av UR fr ppklaring, revurdering. - Vedrørende nasjnal gdkjenning/ autrisasjn: Statens strålevern har fått i ppgave å jbbe med dette sm en del av ppfølgingen av kreftstrategien. Rune har dialg med Strålevernet, g vi arbeider fr redegjørelse m denne prsessen på MedFys. 3

4 Side 4 4/ Sak 07/14 6 Freningens møter - MedFys2015 med seminar/ wrkshp i frkant Arrangeres på Kvitfjell i februar 2015 (g 2016) Vår PCO er HRG Arrangementskmité: Nina Iren Hven (AMF-OUS) (leder) Mana Rasi (UNN) Anette Aarsnes (IVS-OUS), Einar Waldeland (sekretariat, spnsrer) (AMF-OUS) Flyer er utdelt på sykehus. Nettsidene er nå lagt ut. - NACP sympsium 2017 Mandat versendt i e-pst til medlemmer i arr. Kmité g leder Fagkmité fra Einar: mai 2017 i Osl, Radissn Blu Hlbergsplass, ca 250 deltakere, HRG (Anita Nyhus) er vår PCO. Tema Bridging imaging and therapy. Arrangementkmité: Einar Waldeland (leder) Anette Aarsnes Vil bli supplert med flere Prgramkmité NACP: Eirik Malinen (leder) Anne Catrine Martinsen Pål Erik Ga Liv Blstad Hysing Samuel Kuttner Ludvig Muren Vil bli supplert med et Scientific Advisery Bard med nrdisk representasjn Sak 07/14 7 HMT - HMT-kntakt: Signe Danielsen ved St. Olav - Freningsside; Infrmasjn ved Rune: NR Lederens hjørne g flyer m minimedfys NR Lederens hjørne, referat fra minimedfys g flyer fr NACP-sympsium. NR Lederens hjørne g referat fra Turku ved Grande/ Hammnds NR Lederens hjørne, flyer fr Høstmøtet2014 g referat fra reisestipend (Vidaurre), frist var 24. august NR Lederens hjørne, Temanummer Medisinsk fysikk med tema fra minimedfys (frskning) NR (ca. 18. nv.) Sak 07/14 8 Samarbeidsmøter - Høstmøte ktber 2014 på EXPO ved Frnebu, 14 CPD peng Strålevernet er samarbeidspartner PCO: Travel Planners f Scandinavia Anne Catrine Martinsen g Kristin Ramberg var våre medlemmer i Prgramkmiteen 4

5 Side 5 4/ Sak 07/14 9 Pris: Det ble delt ut diplm fr beste frie fredrag innen medisinsk fysikk g Endre har rdnet med gavekrt, kr. 500 Evaluering på møte i samarbeidsfrumet 7.januar. - Høstmøte 2015 Vi frtsetter å samarbeide m Høstmøtet gså i Medlemmer til prgramkmite: Kirsten Blstad g Hilde Kjernlie Andersen Gdkjent i styret via e-pster ktber Oversendt styringsgruppen HM15 i e-pst fra Rune - Nrsk Stråleterapimøte Vedtak styremøte 02/14: «vi tar et initiativ til høsten hvis ingenting har skjedd» (finnes på listen «aktuelle saker») Møte på Radiumhspitalet 22. ktber: Einar g Rune deltk fra NFMF. Einar har skrevet referat Nettsider - Ble ikke tid til denne saken. Sak 07/14 10 Priritering av arbeidet i styret - Regnskap/ Medlemsprgram (Einar/ Endre) - Nettsidene (David) - Intern sertifisering (Sigrun/ Rune) - MedFys2015 (Einar) - NACP 2017 (Einar) Sak 07/14 11 Neste møter fr styret - Trsdag 04. desember 2014 kl Frberede årsmøtet februar - Gjennmgå søknader reisestipend g dktrgradspris - Siste frist fr utsendelse til årsmøtet 2015 er 02. januar Trsdag 08. januar 2015 kl

REFERAT STYREMØTE #07/13

REFERAT STYREMØTE #07/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 05.12.13 REFERAT STYREMØTE #07/13 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Lederkonferansen 2014

Lederkonferansen 2014 Lederknferansen 2014 Lederknferansen 2014 1. 2. desember Scandic Hamar Htell Vangsvegen 121, 2318 Hamar Tirsdag 1. desember kl. 1200 Kl. 1300 Kl. 1320 Lunsj Åpning av lederknferansen Infrmasjn fra styret

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer