REFERAT STYREMØTE #03/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYREMØTE #03/12"

Transkript

1 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: E-post: Org.nr Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, REFERAT STYREMØTE #03/12 Tid/ Sted: Torsdag kl. 10:00 11:30 Telefonmøte Tilstede: Rune Hafslund, Sigrun S. Almberg, David Byberg, Endre Grøvik, Einar Waldeland (referent) Ingen forfall Ingen kommentarer til sakslisten eller saker til eventuelt. Sak 03/12 1 Referat Styremøte #02/12 torsdag 08. februar Godkjent - Einar sender godkjent referat #02/12 til medlemmene. Sak 03/12 2 Post Ut/Inn - Gjennomgått. Sak 03/12 3 Interne styresaker - Høringsvar Statens strålevern Faglige anbefalinger om volum og doser i stråleterapi, sendt 19. mars 2012 Norsk forening for medisinsk fysikk (NFMF) takker for tilsendt høring om faglige anbefalinger om volum og doser i stråleterapi. Dette er et tema som er svært viktig for mange av våre medlemmer gjennom deres daglige arbeid. Vi anser at de ulike høringsuttalelsene som vil komme fra stråleterapisentrene i Norge vil representere våre medlemmers interesser på en god måte, og velger derfor ikke å komme med en egen uttalelse i tillegg. Vi er takknemlige for å få tilsendt slike høringer også i fremtiden. - Søknad om medlemskap - Ingen søknader mottatt - Dekning reise til MedFys leder i fagkomite - NFMF skal dekke reise og konferanseavgift til MedFys for leder Verv NFMF: Arbeidsgrupper: Leder R Hafslund Sekretær E Waldeland Kasserer E Grøvik Webredaktør D Byberg Internasjonal kontakt (EFOMP/IOMP/NACP): S S Almberg Web-designer på R Sylvarnes Revisor: I Korneliussen Valgkomite: A D Wanderås, A S A Larsen Fagkomitè: J Heggdal, ML Stokkan, H K Andersen, J F Undhjem Utdanningsråd: AC Martinsen, L H Djupvik, T Storås, T P Hellebust, DR Olsen Bedømmelsesråd: M Hjelstuen, B Konst, S Tveiten

2 Side 2 7/ Sigrun/ Rune skal oppdatere retningslinjene, men ikke gjort enda - Kasserer (Endre): - Kontingent 2012 er utsendt med forfall 25.mai. - Ad autorisert revisor/ Merverdisak (Endre) - Endre er i kontakt med revisor for å få NFMF mva-registrert. - MedFys2012-regnskapet må benyttes som vedlegg og må klargjøres (Einar og Endre). - Registreringen må foretas før betalinger og utsendelser for MedFys2013 finner sted. - Postboks ved Statens strålevern - Vi fortsetter som før til vi har en bedre løsning på tilsending av bankbrev (Endre) - Norsk Akkreditering - AC Martinsen er representant fra NFMF - Intet nytt å melde - Referansegruppe Helsedirektoratet; DRG og kostnadsvekter - Einar er representant fra NFMF - Det har vært avholdt et møte siden sist og referansegruppen uttrykte stor misnøye med den dramatiske reduksjonen i DRG-satser for stråleterapi fom Søknad om støtte til å motta pris på konferanse - Einar sender svar om at vedkommende må melde seg inn i foreningen og deretter søke reisestipend, som styret vil stille seg positive til. - Styret møtes til styremøte søndag 3.februar på GudbrandGard hotell før MedFys. Det dekkes opphold fra lørdag 2.februar for styremedlemmene. Sak 03/12 4 Internasjonal kontakt EFOMP/ IOMP/ ESTRO - Status til styret om aktuelle saker? - ESTRO; - annual meeting 09. Mai with national societies - ESTRO inviterer til nasjonal-dag og workshop. Workshop en tar for seg pensum for klinikere i stråleterapi). Sjå vedlegg. Dette skjer dagen før sjølvaste ESTROkonferansen. Foreningen vil sannsynligvis ikke sende noen. - EFOMP - Anbefalinger om MR-bemanning vedr medisinske fysikere. Sigrun får lagt det ut som nyhet på nettsidene når linken til dette er klart. - Newsletter fra EFOMP legges ut på nettsidene (David) - Honorary membership. Styret vil se på om noen norske medlemmer vil være aktuelle for dette. Frist 30.juli (Sigrun) NACP - Sigrun er norsk medlem og sekretær i NACP council. Følgende legges ved i referatutsendelsen sammen med NFMF-referat

3 Side 3 7/ o Minutes #01/12 o Annual report Radiolgical Physics Committee o Samuel Kuttner er norsk representant. o Link: https://sites.google.com/site/nacprpc/ Oppfølging EMR-direktivet - Status: o Direktivet utsettes ca ett år, NRF vil følge opp/ holde oss informert. Sak 03/12 5 Intern sertifisering - Samarbeid med Statens strålevern o Intet skjedd siden siste styremøte, Rune følger opp - Utdanningsprogram o Utdanningsprogrammene er nesten ferdig for å sendes ut på høring. o Sigrun og Rune ser over dette og gjør klar for utsendelse til høring, tentativt medio mai fra sekretær. - Bedømmelsesråd: o Styret har fått en henvendelse fra bedømmelsesrådet ang avklaringer for deres retningslinjer. Rune og Sigrun følger opp og svarer bedømmelsesrådet. o Ad søknadsskjema og dokumentasjon: Sigrun har vært i dialog med bedømmelseskomiteen ang dokumentasjon av utdannelse. Sigrun og Rune følger opp denne kommunikasjonen. Sak 03/12 6 HMT - Foreningsside; NR er trykket o Bidrag: Lederens hjørne, referat fra MedFys2012, referat fra ESTRO kurs. NR o Innleveringsfrist fredag 25. mai o Forslag til bidrag: Lederens hjørne, NACP-informasjon fra annual report. - Rune har minnet fagkomiteen om temanummeret til høsten Sak 03/12 7 MedFys - Medfys Regnskapet ferdigstilles snart. - Arrangementskomiteen har fått kaker som takk for innsatsen. - MedFys februar 2013 ved Gudbrandsgard Hotell o Arrangementkomiteen; 3

4 Side 4 7/ I S Knudsen (leder), Linda H Djupvik, Samuel Kuttner og Kirsten Bolstad o Mandat for komiteen Einar følger opp justering av mandatet med Ingerid i arrangementskomiteen til neste styremøte. - Workshop på søndag 03. februar. - Styremøte 03. februar Sak 03/12 8 Vårmøte Nordisk møte Norsk Stråleterapimøte Samarbeid NoRoFo, NRF og NFMF o Det er avtalt at disse tre parter skal møtes en gang i året. o Referat fra møtet 08. mars 2012 i Oslo sendt styremedlemmene. - Vårmøte 2012 i Oslo, april på Quality Hotel Expo på Fornebu o o Rune deltok og gir tilbakemelding til styret. o Stor takk til Kristin Jensen, Atle Bjørnerud, Anne Catrine Martinsen og Jenni Dimmen. De får hver sin sekk fra NFMF som takk (Endre). o Rune delte ut 7 krus; Elisabeth, Hans, Kristin, Eirny, Lill Iren, Fredrik og Bracco sjef fra England. - Nordic Congress 2013 i Bergen o mai 2013, Samarbeid mellom NoRaFo, NRF og NFMF, o Nasjonal programkomité: Anne Catrine Martinsen (NFMF), Eli Eikefjord, Håkon Hjemly, Jarle Rørvik, Karen Rosendahl, Kirsten Bolstad (NFMF), Nils-Einar Kløw, Solveig Hofvind. Navn på alle finnes på nettsidene. o Forslag til samarbeidsavtale er sendt styremedlemmen. Rune kan signere denne på vegne av styret. o Brev til mulige sponsorer og utstillere ble sendt ut før Vårmøtet. o Gold Pluss sponsor er på plass. o Styret arbeider for å være med på kongressen og ha styremøte der. o Program skal være ferdig tidlig i juni slik at påmelding kan åpnes på nett. o President Karen Rosendahl informerte i plenum på Vårmøte 2012 o Radiologforeningen vil IKKE ha Høstmøte i 2013 for å slutte 100% opp om Nordic Congress. - Norsk Stråleterapimøte o Vel gjennomført fra KVIST Sak 03/12 9 Nettsider - Nettsidene er nå oppe igjen! Sak 03/12 10 Prioritering av arbeidet i styret - Nettsidene (David) - Intern sertifisering (Sigrun og Rune) 4

5 Side 5 7/ MVA-sak (Endre) - MedFys 2013, Vårmøte 2012 og Nordisk Kongress 2013 Sak 03/12 11 Neste møter for styret Neste styremøter: - Torsdag 07. juni 2012 kl Torsdag 06. september 2012 kl Torsdag 11. oktober 2012 kl i Oslo - Torsdag 08. november 2012 kl Torsdag 06. desember 2012 kl Det meste må være klart til Årsmøteinnkallingen - Torsdag 03. januar 2013 kl Søndag 03. februar 2013 Kvitfjell 5

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #07/13

REFERAT STYREMØTE #07/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 05.12.13 REFERAT STYREMØTE #07/13 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2011-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer