Referatstyremøte Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form."

Transkript

1 Referatstyremøte Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael) - Overskudd fra barn- og ungekonferansen er overført til NFON før påske kr. tilbakeføres foreningen av tidligere innbetalt skatt. Administrativt arbeid, nettsider og Mindfulness nytt (Even/Torbjørn) - Vi setter ambisjonsnivå på 6 utgivelser i året. - Vi etterspør bidrag fra alle gruppene hver mnd. På denne måten samler vi opp en bank av saker. - Nedre grense for bidrag: 1 setning + referanse. - Øvre grense for bidrag: 1 side i vårt nåværende format. Lengre bidrag kan legges ut på nettsiden. - Vi åpner for å sende ut nyhetsbrevet selv om vi mangler bidrag fra 1 av gruppene. - Even tar kontakt med Torbjørn og organiserer utsending av aprilnummeret. - Vi bruker tittelen mindfulness-nytt på utsendelsen. Foreningens bruk av begrepene mindfulness og oppmerksomt nærvær tas opp til senere diskusjon. - Redaktør for hver enkelt faggruppe tar ansvar for om bidraget kan trykkes i sin eksisterende form og at alle kriterier for innlegget er oppfylt. Bidraget sendes så til Torbjørn. Hver enkelt redaktør kan samle opp en bank av saker og disponerer dette slik det passer. Torbjørn har ikke ansvar for å vurdere innhold eller hvilke saker som skal med. 1

2 Status MBCT-seminar våren 2013 (Jon) - Seminaret er fullbooket. Status retreat i regi av NFON (Michael) - 15 påmeldte i dag. I tillegg skal styremedlemmene Anne S. og Michael delta. Birgit vurderer også å delta. - Oktober foreslås som tidspunkt for retreat i Utvikling av kursprogram i ON for lærere (Anne S.) - Et kursopplegg for alle som arbeider med barn og unge, planlegges i regi av RBUP i nov/des RBUP stiller med lokaler og distribusjonsopplegg (påmeldingsløsning). Det danske nettverket Barns livkunnskap, NFON og RBUP lager kursopplegget. - Anne S. jobber nå med læreplan og innholdet i kursprogrammet. - Innspill til arrangementskomiteen: 1) Kan man søke midler til en stipendiat som kan evaluere/forske på effekten av kursprogrammet? 2) Kan man lage en referansegruppe? Eksempelvis noen fra utdanningsforbundet og folkehelseinstituttet (Arne Holtet). - Kursprogrammet legges ut som et NFON-arrangement på hjemmesiden (under kalender). Det blir viktig at vi dokumenterer vår investering i dette kursprogrammet ovenfor våre medlemmer. Status konferanse om mindfulness i arbeidslivet herunder budsjett og strategier for annonsering (Anne B.) - Alle i styret oppfordres til å informere om konferansen i sine nettverk. Anne B. sender informasjonsskriv som kan sendes ut. - Arrangementkomiteen trenger bistand med markedsføring. Anne S. tar kontakt med aktuell person som ble brukt i fjorårets konferanse og videreformidler kontakt. - Egen mail sendes ut til medlemmene, inkludert tidligere medlemmer. 2

3 Even tar ansvar for dette. - Konferansens non-profit profil kan med fordel løftes frem. - Styret vedtar å gi arbeidsgruppen ,- til bruk av design/trykk/markedsføring. Saker fra forrige møte Sak 01/13 Valgkomite -Michael tar kontakt med valgkomiteen og informerer om nåværende situasjon i styret og tanker om videre sammensetning. Sak 02/13 Styrets sammensetning i neste styreperiode styremedlemmer/varamedlemmer: Even trekker seg i mellomperioden. Det blir da en åpen plass i styret. Mattias skal etter vedtektene gå inn i denne posisjonen. Det skal da velges 2 nye varamedlemmer. Mattias ønsker at noen andre velges inn hvis mulig i hans sted lederverv: Michael trekker seg som leder. Jon og Anne S. er foreslått i lederkandidaturet. Jon vurderer om han ønsker å stille som leder valg: Om en i styret tar over ledervervet, skal det velges 2 nye styremedlemmer og 2 nye varamedlemmer inn i styret i november. Hvis vi lykkes å verve 4 nye til styret, går også Mattias ut etter eget ønske. Momenter som bør vurderes i forhold valg av nye medlemmer: 1) faggruppetilhørighet (vi ønsker bredde i styret), 2) geografiskrepresentasjon fra ulike deler av Norge og 3) kjønn valg: Birgit, Anne B og Anne S. trekker seg. Jon V. stiller til gjenvalg. - Bergljot spørres om hvordan hun forholder seg til gjenvalg. Jon tar 3

4 ansvar for dette - Torbjørn forespørres for 2014 hva han tenker i forhold til videre engasjement administrasjonsansvarlig. Even tar ansvar for dette. Sak 06/13 Prekonferanse høst Birgit representerer arrangementkomiteen. Birgit tar kontakt med Kristin Flod for å høre om hun kan ha et innlegg. Flod får dekket reise, deltagelse på arbeidsliv og ledelseskonferanse, men hun får ikke dekket losji eller festmiddagen. - Anne S. undersøker om budsjettet for prekonferansen er bakt inn i budsjettet for konferansen om arbeidsliv- og ledelse. - Styrets medlemmer skal instruere øvelser. Michael og Birgit har takket ja. Anne S. har sagt hun kan stille hvis behov.ida, Jon V. og Even vurderer om de stiller. Sak 11/13 Freelance designhjelp NFON har fått en henvendelse fra grafisk designer. Er dette noe som er aktuelt for foreningen å benytte seg av? -Anne B tar kontakt og får referanser på hennes arbeid, og bestemmer om hun ønsker hjelp av henne til markedsføringen av arbeidslivskonferansen, men først spør hun på NFONs facebookside Nye saker Sak 12/13 Undergrupper i NFON. Birgit innleder med utgangpunkt i forslag til vedtekter for undergrupper. -NFONS vedtekter sier en del om undergrupper. Birgit bearbeider forslag til vedtekter og Michael og ev Anne B tar en sonderende samtale med gruppen, og så inviteres de til neste styremøte. De får del i våre tanker og forslag på forhånd og vi ber dem tenke gjennom sine formål og hvordan de ser for seg vedtekter for gruppen Sak 13/13 Høstkonferansen 2014 Mindfulness nærvær i liv og helse 4

5 -Gjennomgang av ideer og innspill til program Arbeids- og ansvarsfordeling mellom NFON og UNN: Økonomisk ansvar, fordeling av et eventuelt overskudd / underskudd - September 4-6 og det brukes eget konferansebyrå - Konf avgift for 200 er 4350, utenom overnatting - NFON medlemmer skal de ha reduksjon i avgift? - Prekonferanse dagen før med årsmøte. På melding til den skjer separat på NFONs sider, men med en påmeldingslenke på hovedprogrammet. På denne måten enkelt å holde økonomi atskilt for de to arrangementer Sak 14/13 Tidspunkt for årsmøte i november kl etter prekonferansen Sak 15/13 Bedriftsmedlemskap Det kommer stadig forespørsler om bedriftsmedlemskap i NFON (barnhager, skoler, DPSer, osv.). Skal vi åpne for dette? - Vi avventer dette, da det er utfordringer knyttet til å opprette dette. Hver bedrift kan løse dette ved at en i bedriften melder seg inn og så distribuerer det de får gjennom NFON, men kun denne personen får redusert deltakeravgift på konferanser Sak 16/13 Årsplan og 5-årsplan i lys av NFONs visjon -Åbli en høringsinstans skjer gjennom å være en seriøs aktør, og så å bli spurt. Kanskje er det også mulig å uttale oss og påvirke ulike aktører i retning av mindfulness. Det er det vi ønsker og det er kanskje hensiktsmessig å endre ordlyd i 5- årsplan fra høringsinstans til å være en premissleverandør. Det går an å lete etter anledninger der vi kan spille inn det vi står for, og det vi har å tilby til samfunnet. Kanskje kan vi ha et mål om å bli mer synlig og komme i media. Flott arbeid fra Jon som har skrevet kronikk i Dagbladet - Arbeider frem mot neste styremøte med å tenker på 5 års plan. Alle tenker på innspill til eksisterende plan 5

6 Eventuelt -Neste lørdagsmøte i NFON blir 24. august 9-16 Neste styremøte blir torsdag kl hos Anne Plan for å legge ut NFONs anbefalinger for god undervisningspraksis NFONs anbefalinger for god undervisningspraksis i oppmerksomt nærvær. 1) Mattias kommentarer til anbefalingene sirkuleres på mail til alle styremedlemmer. 2) Mattias sender anbefalinger, styrets kommentarer og link til det engelske nettverket til Even til publisering på medlemssidene 6

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Styremøte 06.06.2012. Faste poster: Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss

Styremøte 06.06.2012. Faste poster: Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss Styremøte 06.06.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes.

Detaljer

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14.11.11/163.34 SENTRALSTYREMØTE 10.-12.02.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 Tilstede: Helene

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer