VEDTEKTER For ISAAC NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER For ISAAC NORGE"

Transkript

1 VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011

2 Innhold 1. ISAAC ISAAC Norge Representasjon i Council Representasjon i Norge FORMÅL MEDLEMSSKAP Medlemskap Medlems kontingent Opphør av medlemskap Eksklusjon GENERALFORSAMLINGEN Myndighet Dagsorden Tidspunkt Innkalling Forslag til saker Utsendelse av sakspapirer Stemmerett Avstemningsform Protokoll EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING STYRET VALG Valg av styret Blissgruppa Council Valgkomite... 6

3 8. REGNSKAP KONTINGENT HEFTELSER VEDTEKTSENDRINGER OPPLØSNING ISAAC s INTERNASJONALE VEDTEKTER... 7

4 1. ISAAC 1.1 ISAAC Norge ISAAC Norge er tilsluttet International Society for Augmentative and Alternative Communication-ISAAC- som er en internasjonal, ikke statlig organisasjon som på global basis søker å fremme utvikling innen Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK). Medlemskap i ISAAC Norge innebærer automatisk medlemskap i den internasjonale organisasjonen. 1.2 Representasjon i Council ISAAC Norge kan være representert i ISAAC International sitt øverste organ- Council- med 1 representant valgt av generalforsamlingen og 1 representant fra styret (fortrinnsvis leder). Begge velges for 4 år ad gangen. (Jf. Baylaws og ) 1.3 Representasjon i Norge ISAAC Norge representerer ISAAC i Norge, og er forpliktet til å bidra med pålagt medlemskontingent til organisasjonens felles utgifter. 2 FORMÅL ISAAC Norge skal delta i ISAAC s internasjonale arbeid for å fremme kommunikasjonsmulighetene for mennesker som trenger ASK. ISAAC Norge skal fremme utveksling av erfaringer/kunnskaper om ASK både nasjonalt og internasjonalt. 3. MEDLEMSSKAP 3.1 Medlemskap Enkeltpersoner, private/offentlige institusjoner, foreninger og bedrifter kan bli medlemmer. Styret fremmer forslag om medlemskategorier og rettigheter ovenfor generalforsamlingen. 3.2 Medlems kontingent Medlem er den som har betalt sist forfalte medlemskontingent. 3.3 Opphør av medlemskap Medlemskapet bortfaller ved utmeldelse eller hvis kontingenten ikke blir betalt. 3.4 Eksklusjon Hvis et medlem handler i strid med organisasjonenes formål eller interesser, kan styret ekskludere medlemmet. Ankeinstans er generalforsamlingen. 4 GENERALFORSAMLINGEN 4.1 Myndighet Organisasjonens høyeste myndighet er generalforsamlingen. 4.2 Dagsorden Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: årsberetning, regnskap med revisorberetning, handlingsplan, budsjett, vedtektsendringer, innkomne forslag, samt foreta valg på nye representanter til styret, blissgruppa, valgkomiteen og Council. 4.3 Tidspunkt Ordinær generalforsamling avholdes første halvår hvert år.

5 4.4 Innkalling Innkalling til generalforsamlingen sendes til medlemmene pr. e-post og legges ut på ISAACs nettside minimum 3 måneder på forhånd. Til de som ikke har oppgitt e-postadresse, sendes innkalling ut pr. post. 4.5 Forslag til saker Forslag til saker skal være i hende senest 2 måneder for generalforsamlingen. 4.6 Utsendelse av sakspapirer Dagsorden og sakspapirer sendes til medlemmene pr. e-post minimum 4 uker før generalforsamlingen finner sted og legges samtidig ut på ISAACs nettside. Til de som ikke har oppgitt e-postadresse, sendes dagsorden og sakspapirer ut pr. post. 4.7 Stemmerett Hvert medlem har en stemme. En kan kun stemme ved personlig fremmøte. 4.8 Avstemningsform Alle saker på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig stemmeflertall unntatt saker som gjelder vedtektsendringer jfr. 11 og oppløsning av ISAAC Norge jfr. 12. Det skal være skriftlig avstemning hvis noen krever dette. 4.9 Protokoll Det skal skrives protokoll fra generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives av 2 protokollunderskrivere. 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når et flertall av styret finner det nødvendig eller ¼ av medlemmene stiller skriftlig forslag om dette til dagsorden. Møtet skal avholdes senest 6 uker etter at ønsket om ekstraordinær generalforsamling er fremmet. 6. STYRET 6.1 Styret ivaretar organisasjonens formål og interesser. Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 6.2 Varamedlemmene kan delta i styremøtene, men har kun stemmerett når de erstatter styremedlemmene. 6.3 Styret konstituerer seg selv. Generalforsamlingen velger leder. 6.4 Styret skal velge sin representant, fortrinnsvis leder, til ISAACs Council, jfr 1.2 og Bylaws.

6 6.5 Styret treffer sin beslutning ved alminnelig stemmeflertall. Hvis like mange stemmer kan lederen benytte dobbeltstemme. 6.6 Styret har ansvar for å gjennomføre generalforsamlingen 6.7 Styret avgjør tolkning av vedtektene mellom generalforsamlingene. 7. VALG 7.1 Valg av styret Generalforsamlingen velger i oddetallsår leder og 3 styremedlemmer. I partallsår velges de 3 øvrige styremedlemmene. Leder og styremedlemmer velges for to år ad gangen. Generalforsamlingen velger i tillegg for hvert år to varamedlemmer til styret. Vararepresentantene mottar styreinformasjon og møter ved forfall, da med full stemmerett. 7.2 Blissgruppa Generalforsamlingen velger medlemmer til Blissgruppa. I oddetallsår velges leder og 1 medlem, i partallsår velges 1 medlem. Leder og medlemmer velges for to år ad gangen. Generalforsamlingen velger i tillegg hvert år 1 varamedlem for ett år. 7.3 Council Generalforsamlingen velger ved behov sin representant til Council jmf. Bylaws Valgkomite Generalforsamlingen velger hvert år ny valgkomite, som består av 2 medlemmer. Valget ledes av valgkomiteen, som legger fram sitt forslag på nye kandidater til styret, Blissgruppa, valgkomite og evt representant til BoD. 8. REGNSKAP 8.1 Generalforsamlingen vedtar et budsjett for påfølgende kalenderår etter forslag fra styret. Generalforsamlingen reviderer budsjettet for inneværende kalenderår etter forslag fra styret. 8.2 Regnskapsåret følger kalenderåret. 8.3 Regnskapet revideres av autorisert revisor. Revisorrapport framlegges for generalforsamlingen sammen med regnskap. 9. KONTINGENT Styret innstiller overfor generalforsamlingen om størrelsen på medlemskontingenten. Kontingenten fastsettes på generalforsamlingen, og gjelder fra neste kalenderår. 10 HEFTELSER

7 ISAAC Norges medlemmer og styret hefter ikke personlig for organisasjonenes inngåtte forpliktelser. 11. VEDTEKTSENDRINGER Endringer av ISAAC Norges vedtekter kan gjøres på generalforsamlingen med 2/3 flertall frammøtte medlemmer. 12. OPPLØSNING Oppløsning av ISAAC Norge kan skje ved ¾ flertall på 2-to-påfølgende generalforsamlinger. Siste generalforsamling avgjør hva som skal gjøres med eventuelle gjenstående midler. 13. ISAAC s INTERNASJONALE VEDTEKTER I spørsmål som ikke er blitt avgjort i henhold til disse vedtektene, anvendes ISAAC s internasjonale vedtekter ( Bylaws ) og Letter of Agreement.

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 1. Navn og sete Sammenslutningens navn er Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Dens initialer er NVK. Den høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styret skal påse at formuesforvaltningen

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer