REFERAT STYREMØTE #05/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYREMØTE #05/12"

Transkript

1 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: E-pst: Org.nr Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, REFERAT STYREMØTE #05/12 Tid/ Sted: Trsdag kl. 10:00 11:30 Telefnmøte Tilstede: David Byberg, Einar Waldeland (referent), Endre Grøvik, Rune Hafslund, Sigrun S. Almberg Ingen kmmentarer til Sakslisten eller saker til Eventuelt Sak 05/12 1 Referat Styremøte #04/12 trsdag 07. juni Gdkjent. - Einar sender gdkjent referat #04/12 til medlemmene. Sak 05/12 2 Pst Ut/Inn - Gjennmgått. Sak 05/12 3 Interne styresaker - Søknad m medlemskap Følgende pptas sm rdinært medlem: - Helge Pettersen, HUS - Einar sender velkmstbrev g faktura. - Studentmedlem - PhD-studenter anses å være i lønnet arbeide, g studentmedlemsskap gjelder da dessverre ikke fr dem - Kasserer Verv NFMF: Arbeidsgrupper: Leder R Hafslund Sekretær E Waldeland Kasserer E Grøvik Webredaktør D Byberg Internasjnal kntakt (EFOMP/IOMP/NACP): S S Almberg Web-designer på R Sylvarnes HMT-kntakt: R Hafslund Revisr: I Krneliussen Valgkmite: A D Wanderås, A S A Larsen Fagkmitè: J Heggdal, ML Stkkan, JF Unhjem, H K Sæther Utdanningsråd: AC Martinsen, L H Djupvik, T Strås, T P Hellebust, DR Olsen Bedømmelsesråd: M Hjelstuen, B Knst, S Tveiten

2 Side 2 11/ Endre har gjrt en kjempejbb med å registrere ss i merverdiregisteret g å ajurføre ss mht dette. Vi skal nå være à jur, men han anbefaler at vi skaffer ss en regnskapsfører fr fremtiden. Endre vil etterspørre tilbud på denne tjenesten g tar det pp sm sak på neste styremøte. - Kntingent 2012 er utsendt, mange innbetalinger er mttatt g Endre er i gang med å ppdatere listene. - Stillingsannnser kster 5000 kr + mms. - Det arbeides med en bedre løsning tilsending av bankbrev. - HMT-faktuering - Det har blitt enighet m årlig fakturering av HMT, ikke separat fr inn- g utmeldinger. - Høringer - Status frskrift m medisinsk utstyr (Hdir) - Etter kmmentarer fra Tr Green g Anfinn Mehus melder Einar fra freningen: «NFMF har ingen kmmentarer til utkast til frskrift m håndtering av medisinsk utstyr» - Invitasjn til NRF landsmøte - Vi har fått invitasjn til Osl, 28. nvember, åpning kl. 1300, middag kl Ingen fra styret har anledning til å delta. Rune melder dette tilbake. - Æresmedlem - Styret avslutter saken uten å gå videre med dette. - Stillingsannnse - Stillinger ved NTNU annnsert, kfr. e-pst Stillinger ved OUS annnsert, kfr. e-pst Nrsk Akkreditering - AC Martinsen er representant fra NFMF - Intet nytt å melde - Referansegruppe Helsedirektratet; DRG g kstnadsvekter - Einar er representant fra NFMF - Det har vært et møte siden sist g det kan se ut sm m referansegruppa har lagt fram et frnuftig g rbust frslag til HDIR. - Referansegruppe Helsedirektratet; Referansegruppe Nasjnal strategi - Einar er representant fra NFMF - Det har vært et møte. Fristen fr fullført strategi er 15.nvember, så det blir krte høringsfrister g et intensivt arbeid i høst. Det er en skrivegruppe sm står fr det meste av utarbeidelsen. Sak 05/12 4 Internasjnal kntakt EFOMP/ IOMP/ ESTRO (Sigrun) - IOMP - Det legges link til Medical Physics Wrld i referatmailen - ESTRO - Vi skal nå ligge inne i ESTRO sitt register. 2

3 Side 3 11/ EFOMP - Det er gjennmført runder med nminasjner til ulike psisjner g Sigrun vil avgi stemme fra NFMF. - Litauen er nå gdkjent sm EFOMP-medlem. - Det er ansatt ny editr I Physica Medica: Pal Russ. NACP (Sigrun) - Sigrun er nrsk medlem g sekretær i NACP cuncil - NACP Varian Award er tildelt. - Det jbbes med en Elekta Award. - Radilgical Physics Cmmittee: Samuel Kuttner er nrsk representant. Link: https://sites.ggle.cm/site/nacprpc/ - Neste møte senere i september. Sak 05/12 5 Sak 05/12 6 Intern sertifisering - Samarbeid med Statens strålevern Intet skjedd siden siste styremøte, Rune ansvarlig fr å følge pp - Retningslinjer g Utdanningsprgram (Sigrun/ Rune): HMT Høringsbrev sendt medlemmene 16. mai/ ledere 18. mai, svarfrist 04. juni En ppsummering av høringssvar er utarbeidet av Sigrun g infrmert til styret. Status/ versikt: - Freningsside infrmasjn ved Rune: Sigrun g Rune har ppdatert retningslinjene, sm finnes på nettsidene Sigrun g Rune har infrmert Anne Catrine g Mari, sm begge har gitt psitive tilbakemeldinger/ kmmentarer Alle høringssvar skal finnes på nettsidene Styret vil arbeide ut fra en tidsplan, der målet er at reviderte retningslinjer skal være klare til 1. januar Sigrun g Rune følger pp saken. NR km ut i juni Bidrag: Lederens hjørne g annual reprt NACP NR Innleveringsfrist var 24. august Bidrag: Lederens hjørne g referat fra deltagelse på kngress (reisestipend) NR Temanummer Nukleærmedisin Innleveringsfrist var 5. ktber Frslag til bidrag: Lederens hjørne. Annnsering til Nrdisk Kngress 2013 NR Innleveringsfrist ukjent Frslag til bidrag: Lederens hjørne g annet? Annnsering fr Nrdisk kngress

4 Side 4 11/ Sak 05/12 7 MedFys - MedFys2013 Mandag 04.- Onsdag 06. februar 2013 ved Gudbrandsgard Htell Arrangementkmiteen; I S Knudsen (leder), Linda H Djupvik, K Blstad, S Kuttner Mandat fr kmiteen ble gdkjent i styremøte 04/12 g versendt arrangementkmiteen. Spnsrene er på plass g utstillingen er nesten full. Wrkshp Styret (Einar) sender en henvendelse til leder i arrangementskmiteen g fagkmiteen vedr. wrkshp mandag 09-13, spnset av freningen. Sak 05/12 8 Vårmøte Nrdisk møte Nrsk Stråleterapimøte - Samarbeid NRF, NRF g NFMF Rune skal møte Anna g Gaute 27. september i Osl fr å undertegne samarbeidsavtale m NC g diskutere praktiske frhld rundt NC. Styret dekker reiseutgifter fr Rune. - Vårmøte 2012 i Osl Det blir et evalueringsmøte til høsten, dat ukjent. Styrets ser psitivt på et samarbeid m Vårmøte Nrdic Cngress 2013 i Bergen mai 2013, Samarbeid mellm NRaF, NRF g NFMF, Nasjnal prgramkmité: Anne Catrine Martinsen (NFMF), Eli Eikefjrd, Håkn Hjemly, Jarle Rørvik, Karen Rsendahl, Kirsten Blstad (NFMF), Nils-Einar Kløw, Slveig Hfvind. Navn på alle finnes på nettsidene. - Nrsk Stråleterapimøte NFMF venter på innkalling fr å planlegge neste møte Sak 05/12 9 Nettsider - Status ved David: - Annet Frister fr søknad m reisestipend under 'Medlemsskap' på nettsidene er nå ppdatert. Medlemssidene er ppdatert vedr. studentmedlemmer Høringssvarene er lagt ut på medlemssidene. Retningslinjer Fagkmité er ppdatert. - Det arbeides med å pprette en facebk gruppe (ppfølging fra Årsmøtet) - Reviderte lver er nå på nettsidene - David undersøker mulighet fr ressursbank på nettsidene 4

5 Side 5 11/ Sak 05/12 10 Priritering av arbeidet i styret - Nettsidene (David) - Intern sertifisering (Sigrun g Rune) - MedFys 2013 g Nrdisk Kngress Regnskapsfører (Endre) - Rll-up? Sak 05/12 11 Neste møter fr styret Neste styremøter: - Trsdag 11. ktber 2012 kl på Radiumhspitalet - Trsdag 08. nvember 2012 kl Trsdag 06. desember 2012 kl Det meste må være klart til Årsmøteinnkallingen - Trsdag 03. januar 2013 kl Søndag 03. februar 2013 Kvitfjell - Styremedlemmer får dekket pphld fra lørdag til mandag (2 netter), kfr. vedtak sak 03/ Tirsdag 21. mai 2013 NC2013, Bergen 5

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #07/13

REFERAT STYREMØTE #07/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 05.12.13 REFERAT STYREMØTE #07/13 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

Side 2 4/12 2014. - Historisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk

Side 2 4/12 2014. - Historisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 28.10.14 REFERAT STYREMØTE #07/14 Tid/ Sted: Tirsdag

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #03/12

REFERAT STYREMØTE #03/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 26.04.12 REFERAT STYREMØTE #03/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/12

REFERAT STYREMØTE #01/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 05.01.12 REFERAT STYREMØTE #01/12 Tid/

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Lederkonferansen 2014

Lederkonferansen 2014 Lederknferansen 2014 Lederknferansen 2014 1. 2. desember Scandic Hamar Htell Vangsvegen 121, 2318 Hamar Tirsdag 1. desember kl. 1200 Kl. 1300 Kl. 1320 Lunsj Åpning av lederknferansen Infrmasjn fra styret

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: 26.9.2014 Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 7.10.2014 kl. 13-15 i Eckhffs hjørne,

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole)

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) FAU Bønes Skole Dato: 10.04.2013 Referat fra FAU 10. april 2013 Til: Kopi: FAU, Bønes skole Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) Møteleder: Svenn Kjetil Haveland Referent:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Hrdaland Krins av Nrges Speiderfrbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Trleif Øystese, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer