Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni"

Transkript

1 Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på Ås juni. Dagsorden for årsmøtet er som følger: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap og budsjett 5. Fastsetting av kontingent 6. Valg av styremedlemmer 7. Valg av varamedlemmer 8. Valg av valgkomite 9. Drøfting av saker fra styret i Fysikklærerforeningen 10. Eventuelle innkomne forslag 11. Eventuelt Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være leder i hende seinest 13. mai Nødvendige saksdokumenter til årsmøtet, nøyaktig sted og klokkeslett, blir kunngjort på hjemmesidene til Fysikklærerforeningen. Blindern Eimund Aamot, Leder Carl Angell, Sekretetær

2 Årsmelding for Norsk Fysikklærerforening 2003/2004 Årsmeldingen gjelder perioden fra årsmøtet 2003 til årsmøtet Årsmøtet 2003 Årsmøtet ble avholdt på Sundvolden Hotell 11. august 2003 i forbindelse med Fysikermøtet/Landskonferansen om fysikkundervisning. 2.Organisering Styret har i dette arbeidsåret bestått av: Eimund Aamot, (Leder) Levanger vgs Rolf Vegar Olsen (nestleder), ILS, Oslo Øyvind Guldahl, Persbråten vgs, Oslo Anne Beth Scheen, Nesbru vgs. Astrid Johansen, Tiller vgs Varamedlemmer: May - Liss Olsen, Malvik vgs Bernt Bøckman, Drammen vgs. Sekretær for styret har vært Carl Angell, Oslo Leder, nestleder og sekretær har fungert som arbeidsutvalg. 3. Medlemmer Foreningen har 402 hovedmedlemmer og 78 subsidiære medlemmer per 1. mai Styrets arbeid Styret har hatt 2 styremøter. Ett av disse var i forbindelse med Landskonferansen Arbeidsutvalget har hatt jevnlig kontakt for å behandle de løpende sakene. Landskonferansen Landskonferansen ble avholdt som et fellesarrangement med Fysikermøtet på Sundvolden Hotell i august. Erfaringene med dette felles arrangementet er såpass gode at styret har bestemt at vi også neste gang (i 2005), under visse forutsetninger, har felles arrangement med Fysikermøtet. Landskonferansen var - som vanlig et meget vellykket arrangement, både faglig og sosialt. Læreplanarbeidet Følgende personer har vært med i et utvalg for å lage et notat som skal være foreningens grunnlag for arbeidet med nye læreplaner i studieretningsfagene 2FY og 3FY i videregående skole: Rolf Vegar Olsen (leder), Ellen Henriksen, Per Jerstad, Eimund Aamot, Per Morten Kind, Øyvind Guldahl og Astrid Johansen. Rolf Olsen har vært en drivende kraft i dette utvalget.

3 Utvalgets har laget et eget hefte med bakgrunnsartikler og anbefalinger. Dette er lagt ut til debatt på Fysikklærerforeningens hjemmeside. Fysikk olympiaden Foreningen arrangerer hvert år Fysikk - olympiaden. Dette er et stort arrangement der mange av elevene i 3FY deltar. Konkurransen har to innledende runder før 20 elever deltar på en ukes "treningsleir" i Oslo og de 5 beste derfra tas ut til å representere i Norge i den internasjonale finalen. Carl Angell er den drivende kraften i dette arbeidet. Sommeren 2003 deltok elever fra Norge på den internasjonale finalen i Taiwan. To av dem fikk hederlig omtale. Sommeren 2004 skal 5 elever representere Norge i finalen i Sør-Korea. Økonomi Som regnskapet viser, er økonomien i foreningen god. Vi er derfor godt rustet til å møte noen av de utfordringene som kommer for arbeidet med fysikkfaget i norsk skole. 5. Utfordringer En av de store utfordringene i det kommende året blir å følge opp arbeidet med nye Læreplaner i forhold til Læringssenteret og Departementet. Det er også i denne sammenheng ønskelig at regionene drøfter innholdet i dokumentet som er lagt fram, og kommer med innspill videre. Den økonomien vi har i foreningen gir oss mulighet til et høyere aktivitetsnivå på regionalt plan. Å skape en forening der medlemmene føler at de både har noen å henvende seg til, og som taler deres sak gjennom å delta aktivt i de store og viktige debattene i norsk skolepolitikk blir en viktig sak både i året som kommer, og på lenger sikt. Aktivt arbeid med læreplaner kan være en god sak i denne sammenheng. Planlegging av hvordan vi skal bruke året 2005 World Year of Physics til å profilere både fysikk og Norsk Fysikklærerforening blir også en av de viktige sakene i året som kommer. Levanger 24. mai 2004 Eimund Aamot Leder

4 Referat frå årsmøtet: Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening Landbrukshøgskolen i Ås 10. juni Sak 1. Valg av møteleder og referent. Rolf V. Olsen ble valgt til møteleder og Carl Angell til referent. Sak 2. Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Sak 3. Årsmelding Årsmeldingen har vært tilgjengelig på Fysikklærerforeningens hjemmeside. Årsmeldingen ble for øvrig godkjent uten kommentarer. Sak 4. Regnskap og budsjett Regnskapet føres av sekretæren i Norsk Fysisk Selskap. Det ble lagt fram og enstemmig godkjent. Budsjettet for 2004 ble også lagt fram. Budsjettet ble godkjent. Sak 5. Fastsetting av kontingent Kontingenten for 2005 blir ikke endret fra Fysikklærerforeningens side. Kontingenten er for øvrig avhengig av NFS. Denne vurderes nå økt fra NFS sin side pga økt kontingent til EPS. Sak 6. Valg av styremedlemmer Astrid Johansen, Øyvind Guldahl og Anne Beth Scheen var ikke på valg. Etter forslag fra valgkomiteen ble Rolf V. Olsen gjenvalgt for 2 år. May-Liss Olsen ble valgt for 2 år. Sak 7. Valg av varamedlemmer Anders Rekaa og Bernt Bøckman ble etter forslag fra valgkomiteen enstemmig valgt. Sak 8. Valg av valgkomite Eimund Aamot (leder), Arne Auen Grimenes og Ellen K. Henriksen ble etter styrets forslag valgt. Sak 9. Drøfting av saker fra styret i Fysikklærerforeningen Det er fortsatt noen regioner som ikke har leder (Sogn og Fjordane, Troms og Hedmark). Vi oppfordrer lærere i disse to regionene om å melde interesse for et slik verv. Dessuten har ikke nettsidene blitt oppdatert med Inger Forseth (Nordland) og Bjørn Ervik (Vestfold) som meldte seg frivillig som regionsledere på sist årsmøte. Nettsidene må for øvrig oppdateres. Lars Olav Tveita har påtatt seg å oppdatere og videreutvikle nettstedet, både layoutmessig og innholdsmessig. Styret drøfter videre drifting av nettstedet for 2005 i første ordinære styremøte. I det nye styret vil Astrid Johansen fungere som en aktiv nestleder, spesielt i den første tiden da Rolf V. Olsen er opptatt med avslutning av sin doktorgrad.

5 En hovedutfordring framover blir å følge opp vårt arbeid i forbindelse med ny læreplan i fysikk. Styret vil arbeide aktivt for å opprette et felles nordisk fysikklærerforum. Målet bør være en felles nordisk konferanse på et eller annet tidspunkt. Dette er avhengig av hvorvidt vi klarer å etablere et nordisk samarbeid og de videre drøftinger av hvordan Landskonferansen skal samordnes med Fysikermøtet. Carl Angell presenterte resultatene av en evaluering av Fysikermøtet på Sundvollen basert på et spørreskjema besvart av om lag 100 medlemmer. Tilbakemeldingene var i det store og hele positive. Det største problemet synes å være tidspunktet som kolliderte med skolestart for mange lærere. I forbindelse med verdens fysikkår vil også neste Landskonferanse bli arrangert som en integrert del av Fysikermøtet i Bergen. Nøyaktig dato for dette er ikke fastsatt, men vi vil arbeide for at det blir arrangert noen dager tidligere enn møtet på Sundvollen som kolliderte både med skolestart for lærere i vgs og semesterstart for universiteter og høgskoler. Framtidig integrering av Landskonferansen og Fysikermøtet er avhengig av at: o Dato: Møtet legges slik at det avsluttes rett før skolestart. o Innflytelse på programstruktur med god tid til egne aktiviteter. o Kompakt konferanse på et hotell utenfor universitetsbyene. o Utstrakt sosialt program etter mal av Landskonferansen. Styret og hele foreningen vil være bidragsytere til arrangementer i forbindelse med World Year of Physics i Foreningen vil koordinere sin aktivitet i samarbeid med den nasjonale komiteen som arbeider med fysikkåret. Spesielt er det viktig at fysikklærere utenfor de store byene tar et ansvar for å bruke dette året til å promotere fysikkfaget og bidra i det offentlige rom med formidling av fysikk (kronikker, seminarer etc ). Årsmøtet tok opp til drøfting hva fysikklærerforeningen har vært til nå og hva det skal være videre. Vi er nå i en situasjon der nye fysikklærere forhåpentligvis vil bli rekruttert i et større antall enn i de siste årene. Hvordan dette eventuelt vil påvirke fysikklærerforeningens aktiviteter kan neppe forutsis. På vårt første styremøte i høst vil flere av disse spørsmålene bli drøftet og en handlingsplan med konkretiseringer av ansvar og tiltak vil bli utarbeidet. I den forbindelse mottar styret gjerne kommentarer til disse utfordringene og eventuelle nye momenter som styret bør arbeide med i de neste to årene. Send derfor gjerne en e-post til Sak 10. Eventuelle innkomne forslag Ingen saker Sak 11. Eventuelt Årsmøtet ble avsluttet med tradisjonell seremoni! Ås 10. juni 2004 Carl Angell Referent

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29 1 INNLEDNING: FYSIKKFAGETS PARADOKS FÅ MEN LYKKELIGE...2 2 EN BESKRIVELSE AV UTVALGETS ARBEID...4 2.1 UTVALGETS SAMMENSETNING OG MANDAT...4 2.2 PROSEDYRER FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV NY LÆREPLAN...4

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

Norsk Fysisk Selskap. Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00. Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V

Norsk Fysisk Selskap. Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00. Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V Norsk Fysisk Selskap Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00 Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V 1. Godkjenning av saksliste og referat fra styremøte 20.06.08 2. Referatsaker godkjenning av nye

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Som tidligere meldt vil årsmøtet bli holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Koordinatene er Grønland 64, 3045 Drammen,

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland Aktivitetsrapport for landsmøteperioden 2007-2009 (november 2007 november 2009) Sentralstyret Norsk Lektorlag har hatt følgende styresammensetning: Leder: Gro Elisabeth Paulsen, Oppland 1. nestleder: Helge

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014

LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014 LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014 Dekker de viktigste av styrets aktiviteter i perioden 7. februar 2014 til 6. februar 2015. Styret På årsmøtet 07.02.14 var det 37 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.30

Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.30 Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, inngang Falbesgate 5, rom 113 Foto: Wera Sæther Rett til å delta på årsmøtet har alle som har ytt økonomisk støtte

Detaljer