Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

2 S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til å underskrive protokollen 3. ÅRSMELDING 4. INNLEDNING v/ leder av Nordland Arbeiderparti Bjørnar Skjæran 5. DEBATT 6. REGNSKAP 7. INNKOMNE SAKER 8. VALG 9. AVSLUTNING 2

3 STYRETS FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Representanter fra pressen har adgang til årsmøtets forhandlinger, unntatt når saker er besluttet behandlet for lukkede dører. 2. Til å lede årsmøtet velges en dirigent, og to sekretærer til å føre årsmøtets protokoller. 3. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak, med unntak av partiets gjester som eventuelt holder innlegg, og valgkomiteens leder. Dirigenten gis anledning til å regulere taletiden. 4. Talerne skal bruke talerstolen. 5. Forslag skal leveres skriftlig til dirigentbordet og være underskrevet med forslagstillerens navn. 6. Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er til behandling i følge dagsorden, kan ikke behandles. 7. Ingen nye forslag kan framsettes eller trekkes etter at strek er satt med inntegnede talere. 8. Alle beslutninger skal avgjøres med alminnelig flertall. 3

4 ÅRSMELDING FOR VEFSN ARBEIDERPARTI 2014 Styret har i perioden fra 24. mars 2014 til 02. mars 2015 bestått av følgende personer: Leder Nestleder/studieleder Sekretær Kasserer Kvinnekontakt AUF Styremedlemmer Wenche Solli Jan Ivar Myrflott Cathrine Markussen Andreas Lund Randi Kampestuen ikke representert Ulf Ulriksen Mildrid Søbstad Frank Stuvland Laila Vesterbukt 1. varamedlem Kjartan Zahl 2. varamedlem Ørjan T. Rosvold 3. varamedlem Carina Kristensen 4. varamedlem Ståle Sommerseth Følgende har tiltrådt styret: Ordfører og gruppeleder, med tale og forslagsrett. Vår fylkestingsrepresentant Knut Petter Torgersen har deltatt på styremøtene i den utstrekning han har hatt anledning til å møte. 4

5 MØTER OG AKTIVITETER STYRET Styret har i årsmøteperioden hatt 10 styremøter og behandlet 45 saker. Styret har hatt et godt arbeidsår med et stort engasjement. Mange saker har blitt behandlet i styret. De sakene som styret har brukt mest tid på i årsmøteperioden er prosjektet " I samme båt", flyplass- og fengsel sakene. Av andre saker vi har drøftet kan nevnes: Kommunalpolitiske saker, skolering, økonomiplan og budsjett Vefsn Kommune, barnehagesituasjonen, nominasjon til kommune og fylkesting listen samt programarbeid. Oppmøte til styremøtene har vært bra. Det er sendt referater fra styremøtene. Alle varamedlemmene i styret har vært innkalt til alle møter, det samme er tilfelle med ordfører, gruppeleder og fylkestingrepresentant. Disse har møtt i den utstrekning de har hatt anledning. MEDLEMSMØTER Det har vært avholdt 7 medlemsmøter med god deltagelse på møtene. Saker som har skapt mest engasjement blant medlemmene er: Nominasjon kommune og fylkesvalg Programarbeid. Flyplass, fengsel og sykehussakene Bompenger Økonomi og budsjett Vefsn Kommune Ekstraordinært årsmøte og nominasjonsmøte Nordland Arbeiderparti Prosjektet "I samme båt" Kommunestruktur NETTSIDER Vefsn Arbeiderpartis hjemmeside er lagt ned. I desember 2014 åpnet det en ny nettside/opplysningsside vefsn.arbeiderparti.no. Vi anbefaler alle medlemmene å gå inn den nye 5

6 nettsiden og å gjøre seg kjent med den. Vår facebookside blir også mer og mer benyttet. Medlemsmøtene blir kunngjort på facebooksiden og det blir i tillegg sendt sms til alle medlemmer. 1. MAI Vefsn Arbeiderparti deltok i 1. mai komiteen. Arrangementet var et tradisjonelt arrangement der hovedtaler var fylkesrådsleder Tomas Norvoll. 22. JULI Vefsn Arbeiderparti markerte 22. juli ved minnebautaen. STUDIEARBEID Den 25. januar 2014 arrangerte Vefsn Arbeiderparti medlemsseminar på Lyngengården Hotell. Seminaret hadde kommuneøkonomi og frivillighet som hovedtema. Ca. 30 medlemmer valgte å bruke en hel lørdag sammen med gode partikolleger for å få innblikk i et vanskelig, men viktig tema. Til å hjelpe oss med dette hadde vi følgende innledere: Eirik Sivertsen, Jann-Arne Løvdahl, Mildrid Søbstad og Espen Isaksen. Etter en lang dag med innlegg og diskusjoner ble seminaret avsluttet med middag på Gilles ble det avholdt studieledersamling i Mosjøen sammen med medlemmer fra Mo i Rana, Hemnes, Alstahaug og Brønnøysund ØVRIG AKTIVITET kvinnekonferanse i Bodø -6 deltakere fellesmøte med Grane og Hattfjelldal Arbeiderparti representantskapsmøte Bodø-4 deltaker landsmøte deltaker valgkamplørdag besøk av stortingsrepresentant Eirik Sivertsen- Mosjøen nye Fengsel og Vefsn Folkehøgskole. Oktober kurs nye medlemmer kurs Bodø bruk av sosiale medier i valgkampen 6

7 November 2014-møte med Yngve Hågensen vedrørende utviklingen av AS Norge-4 deltakere. MEDLEMSTALL Vefsn Arbeiderparti hadde ved utgangen av 2014, 212 medlemmer. Fra oktober 2014 frem til januar 2015 har vi fått 11 nye medlemmer. ØKONOMI Styret har også i denne årsmøteperioden hatt god økonomistyring. Vefsn Arbeiderparti har god økonomi. REPRESENTASJON Vefsn Arbeiderparti har i 2014 hatt følgende representasjon: Ordfører: Jann -Arne Løvdahl Nordland Fylkesting: Knut Petter Torgersen Leder av KS Nordland: Jann Arne Løvdahl Medlem av nominasjonskomiteen Nordland Ap: Jann - Arne Løvdahl 1. vara styret Nordland AP: Wenche Solli Medlem av programkomiteen Nordland Arbeiderparti: Rune Krutå 7

8 LEDERS SLUTTORD Som 2013 har 2014 vært et aktivt år. Program- og nominasjon er saker som har tatt mye tid. Det er gjort et grundig program- og nominasjonsarbeid ledet av hhv. Jann-Arne Løvdahl og Kjell Johnsen. Vi har fått mange gode kandidater på vår nominasjonslisten og er godt rustet for den kommende valgkampen. Av andre saker som har preget 2014 er flyplass saken, bompenger, fengsel -og sykehussakene. Sakene er debattert både internt i partiet og i media. Vår ordfører og hans støttespillere har arbeidet godt for å få frem vårt syn i de ulike sakene. Kjøp av Skjervengen leir og Bergene Holm tomten fører til flere muligheter. Det er stort behov for soningsplasser i Norge, og det hadde vært veldig bra for Vefsn kommune hvis vi hadde klart å få et større fengsel hit. Hvor et nytt sykehus skal ligge er heller ikke avklart. Bergene Holm tomten kan være et godt alternativ. I mange år har vi jobbet for å få til et sykehjem for demente. Dette har vi nå fått til og om ikke lenge vil det nye sykehjemmet i Fredlundskogen være ferdig. Olderskog skole er ferdig. Medlemmene i partiet som var med på seminaret i år fikk besøke skolen. Den var blitt utrolig fin og er en skole som vi er stolt av. Jeg håper at lærere og elever vil trives på skolen og at elevene oppnår gode resultater. Vi har en stabil medlemsmasse, men absolutt et potensial for å få flere medlemmer. Snart starter valgkampen for fult og det en fin mulighet til å verve nye medlemmer. Av interne saker er jeg glad for at saken vedrørende lagstruktur er under arbeid og vil bli behandlet på dette årsmøtet. Jeg benytter anledningen til å takke for meg, Jeg har nå vært leder i tre år og nestleder i to år og det er nå riktig tid for meg å spille ballen videre. Som jeg også skrev i fjor må vi fortsette å være snille med hverandre og ha det artig i lag. Vi må også respektere ulikheter. ********************************************************** 8

9 9

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus 1. Velkommen v/ lokallagsleder Harry Heggerudstad (Nes Arbeiderlag). 2. Åpning v/ kommunepartileder

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSMØTEDOKUMENT 2015. Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00. Rommen Golfpark

ÅRSMØTEDOKUMENT 2015. Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00. Rommen Golfpark ÅRSMØTEDOKUMENT 2015 Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00 Rommen Golfpark 1 Innhold Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb 09 3 Forretningsorden 4 Årsberetning for Nes Golfklubb 09 2014 5 Styret 2014 6

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2014...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

ÅRSMELDING Vefsn Jeger- og Fiskerforening ÅRSMØTE 2013 19.3.2013

ÅRSMELDING Vefsn Jeger- og Fiskerforening ÅRSMØTE 2013 19.3.2013 ÅRSMELDING Vefsn Jeger- og Fiskerforening ÅRSMØTE 2013 19.3.2013 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Konstituering a) Valg av dirigent og sekretærer b) Valg av to medlemmer for å underskrive protokollen 3. Innkalling

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING...2 1.1 Forslag til dagsorden...2 2. KONSTITUERING...2

Detaljer

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Akershus Nei til EUs årsmøte 2014 ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika 26.02.14. Før årsmøtesakene innledet Roy Pedersen, leder i Oslo LO, om problemer som EØS-avtalen

Detaljer

OSLO NATURISTFORENING

OSLO NATURISTFORENING OSLO NATURISTFORENING Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Onsdag 5. mars 2014 kl. 18.30 Grorud menighetssenter Pastor Blaauws vei 3, 0962 Oslo Bak Grorud kirke. Dagsorden: 1. godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding Nes Venstre 2013

Årsmelding Nes Venstre 2013 . Årsmelding Nes Venstre 2013 Årsmelding Nes Venstre 2013 1. Tillitsvalgte i 2013 På årsmøtet 17. januar 2013 ble følgende valgt: A) Styret Leder: Politisk nestleder: Organisatorisk nestleder: Sekretær:

Detaljer

-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

-VELKOMMEN TIL ANDØYA! MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU

Detaljer