PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl Allservice lokaler på Åsen.

2 Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar Løschbrandt. Det var 37 fremmøtte. Valg av møteleder Årsmøtet ledes av en dirigent valgt ved møtets begynnelse. Styret foreslo at styreleder leder årsmøte. Til referent var Øyvind Gabrielsen foreslått av styret, og til signering av protokollen foreslo styret Bernt Olav Knudsen og Helge Jensen. Årsmøtets saksliste 1. Styrets beretning 2. Revidert regnskap 3. Vedtektsendringer 4. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår. 5. Innkomne forslag. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet skal holdes. 6. Valg - valg av leder - valg av styremedlemmer - valg av revisor - valg av innstillingskomité Eventuelt (ikke årsmøtesaker)

3 Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 3 av 8 1. Styrets beretning Styrets beretning for 2011 I løpet av 2011 har det vært avholdt 3. styremøter. Det er totalt 64 betalende medlemmer, noe som er en nedgang på 5 sammenlignet med foregående år. I 2011 var det bryggesaken som hadde høyest prioritet i styret. Det ble avholdt flere møte på dagtid med Hans Olav Sandvoll i Ryfylke friluftsråd, samt møter med politikere og ikke minst administrasjonen i Sandnes Kommune. Status i saken er at vi foreløpig ikke har fått positiv respons på de planer som vi la fram for kommunen sammen med Ryfylke friluftsråd. Det ble også tatt kontakt med Sandnes kommune vedrørende maling av kaihuset på Uskekalven. Her ble det gitt en rekvisisjon på maling og utstyr, slik at dugnadsarbeidet kan settes i gang nå til våren. Hjemmesiden er blitt oppdatert med info og nyheter i løpet av året. Styret mottok klager fra enkeltmedlemmer vedrørende bruk av motorisert kjøretøy, og det ble satt opp plakater med anmodninger om fornuftig og hensiktsmessig bruk av slike.

4 Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 4 av 8 2. Regnskap Regnskapet for 2011 ble lagt frem. Regnskapet er revidert av Harald Thornes. Regnskap 2011 Tekst Inn Ut Saldo pr. 1/ ,15 Frimerker + konvolutter 850,00 Kontingent SHF 14080,00 Pro Isp Ans Webside 811,25 Renter 51,00 Gebyr 4,00 Kontingentinntekter Saldo 32230, ,25 Saldo i bank pr ,90 3. Vedtektsendringer Det er innkommet forslag fra Helge Jensen om å flytte tidspunkt for årsmøtet til juni eller juli. Bakgrunnen for dette var blant annet ønske om å kombinere årsmøtet med en sosial samling / aktivitet. Teksten her er klippet fra Helge Jensens forslag som er gjengitt i sin helhet sist i protokollen da forslaget inneholdt flere elementer. Styret fremmet forslag om å opprettholde dagens ordning, men at det opprettes en arrangementskomité for gjennomføring av en slik samling. Beslutning: Styrets forslag ble godkjent mot en stemme.

5 Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 5 av 8 4. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår. Styret foreslår at kontingent fortsatt skal være 300 kroner. 5. Innkomne forslag Det var kommet inn ett forslag fra Helge Jensen som er vedlagt protokollen (Vedlegg 1). Forslaget inneholdt flere elementer hvor ett element ble behandlet under vedtektsendringer. Det resterende ble behandlet under dette punktet. Etter innledning ble det debatt rundt forslaget om å melde oss ut av Sandnes Hytteeierforening (SHF). Styret i Uskekalven Vel anser det som viktig at vi er med i en organisasjon som arbeider aktivt med at hytteeierens interesser ivaretas. Styret foreslo derfor å opprettholde medlemskapet i SHF. Det ble presentert noen saker av Bernt Olav Knutsen som SHF har jobbet med den senere tid for å understreke verdien av å tilhøre en større organisasjon som kan påvirke politikere og byråkrater og være et høringsorgan for disse. Beslutning: Styrets forslag om fortsatt medlemskap ble enstemmig vedtatt. 6. Valg Innstillingskomiteens forslag er vedlagt protokollen (Vedlegg 2). Det skulle velges ny leder, to nye styremedlemmer og ny valgkomité. Styresammensetting etter valget: Leder: Arild Fjogstad (2 år) Ny Styremedlemmer: Øyvind Gabrielsen (1 år ) Ikke på valg Leif B. Sivertsen (1 år ) Ikke på valg Geir Ask (2 år ) Gjenvalgt Ingvild Kristiansen (2 år) Ny Revisor: Harald Thornes (2 år) Gjenvalgt Innstillingskomité: Sigmund Usken (1 år) Ikke på valg Helge Jensen (2 år) Gjenvalgt Kenneth Lennart Hansen (2 år) Ny

6 Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 6 av 8 7. Eventuelt (ikke årsmøtesaker) Det var til forrige årsmøte kommet inn forslag fra Bernt Kønig om at styret måtte jobbe for å påvirke Sandnes kommune til å drive vedlikehold på kaien på Uskakalven. Deler av betongdekket er i meget dårlig forfatning. Det må også ryddes opp rundt kaien der det ligger 20 dekk på bunnen. I tillegg trenger kaihuset å males. Denne saken ble tatt opp med Sandnes Kommune og vi fikk et positivt svar til dette (gjengitt nedenfor), men det forutsetter dugnadsarbeid. Svaret fra Sandnes Kommune gjengis her: Bekrefter herved at det kan kjøpes 10 l utv. maling til Kaihus på Uskejkalven kai koster og whitesprit Vedr fjerning av gamle fendere, henslengt på sjøbunn utfor kaien: vi vil sjekke pris på dette, men kan ikke gå ut med lovnad om dette Med hilsen Sven Tysdal senioringeniør Tlf , mobil Leif Sivertsen foreslo at det gjennomføres dugnad med rydding i fjæra og kaihuset lørdag i palmehelgen. Dette ble godt mottatt og det legges ut en liten påminnelse på hjemmesidene våre. Leif Sivertsen orientert videre om båtplass-saken. Etter mye arbeid og møter med Sandnes Kommune endte det med at kommunen til tross for positive signaler til våre forslag endte med en beslutning om å regulere inn området nordøst for fjæra til en eventuell småbåthavn. Arbeidsgruppen vil bli utvidet med en person og jobbe videre med dette alternativet samtidig som det jobbes videre med å påvirke politikerne i forhold til det opprinnelige forslaget. Godkjenning Protokollen er gjennomlest og godkjent. Stavanger den 21.mars 2012 Bernt Olav Knudsen Helge Jensen

7 Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 7 av 8 Vedlegg 1. Innkommet forslag fra Helge Jensen Forslag til årsmøtet i Uskekalven Vel februar Det er nå snart 4 år siden Uskekalven Vel ble stiftet. Har velforeningen fungert slik vi så for oss? Vi er nå 68 medlemmer i Uskekalven Vel og kontingenten har de siste årene vært kr 300,-. Av dette beløpet blir kr 220,- overført til Sandnes hytteeierforening. Er det slik vi vil ha det? Eller bør vi melde oss ut av Sandnes hytteeierforening og prioritere det som skjer på Uskakalven / deler av Usken? Usken Vel har valgt å legge årsmøtet til juni / juli måned på festplassen ved kaien jeg vil foreslå at vi også legger årsmøtet til juni / juli på et egnet sted på Uskakalven / Usken. Dette kan da kombineres med sosialt samvær etter møtet. Dersom noen ønsker å stille privat eiendom til disposisjon er det flott, hvis ikke bør det være mulig å finne et egnet sted. Jeg ønsker en avstemming om følgende forslag : Melde oss ut av Sandnes hytteeierforening Endre tidspunkt for årsmøtet til juni eller juli. Vennlig hilsen Helge Jensen

8 Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 8 av 8 Vedlegg 2. Innstillingskomiteens forslag til valg Dette året er Arne Oscar Løschbrandt, Jorunn Einarsen og Geir Ask på valg. Arne Oscar og Jorunn ønsker ikke gjenvalg, Geir ønsker å stille til gjenvalg. Innstillingskomiteen i Uskekalven Vel innstiller derfor Geir Ask til gjenvalg og foreslår Ingvild Kristiansen og Arild Fjogstad som nye medlemmer til styre. Komiteen har pr dato ikke mottatt forslag til andre kandidater til styrevalget. Valg av ny innstillingskomité. Alle i innstillingskomiteen er på valg. Arild Fjogstad ønsker å trekke seg. Sigmund Usken og Helge Jensen ønsker å stille til gjenvalg. Innstillingskomiteen innstiller Kenneth Lennart Hansen til nytt medlem av valgkomiteen. Stavanger Sigmund Usken, Arild Fjogstad, Helge Jensen

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011 INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011 Dato: Lørdag 28. mai 2010 kl. 15:00 med påfølgende sommerfest Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer